Пошук

Розширений пошук
null
Головна » Діяльність » Сертифікація » Технічний захист інформації


версія для друку

 

Перелік засобів технічного захисту інформації,

дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації,

вимога щодо захисту якої встановлена законом

(станом на 17 травня 2016 року)

 

Цей Перелік формується відповідно до п. 17 Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229. Перелік призначений для використання суб'єктами системи технічного захисту інформації (ТЗІ) під час розроблення, модернізації та впровадження комплексів ТЗІ на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД) та комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) в автоматизованих системах (АС).

Перелік містить номенклатуру технічних засобів із захистом інформації, засобів ТЗІ, засобів контролю за ефективністю ТЗІ, засобів виявлення та індикації загроз безпеці інформації, відповідність яких вимогам нормативних документів з питань ТЗІ засвідчено сертифікатом відповідності або позитивним експертним висновком, одержаними у порядку, який встановлено нормативно-правовими актами: Правилами проведення робіт із сертифікації засобів захисту інформації, затвердженими спільним наказом Адміністрації Держспецзв'язку та Держспоживстандарту України від 25.04.2007 р. № 75/91 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 р. за № 498/13765, та Положенням про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, затвердженим наказом Адміністрації Держспецзв'язку України від 16.05.2007 р № 93 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.07.2007 р. за № 820/14087.

Використання засобів цього Переліку під час розроблення, модернізації та впровадження комплексів ТЗІ на ОІД та КСЗІ в АС не увільняє від необхідності оцінювання відповідності досягнутого рівня захисту інформації встановленому вимогами нормативних документів з ТЗІ, яке здійснюється шляхом атестації комплексів ТЗІ на ОІД або експертизи КСЗІ в АС.

Можливість подальшого використання засобів, які не ввійшли до цього Переліку, в діючих комплексах ТЗІ на ОІД та КСЗІ в АС визначається за результатами їх чергової атестації або експертизи.

Оновлення інформації, яка міститься в Переліку, здійснюється шляхом періодичного внесення змін до попередньої редакції. Перелік та його доповнення розміщуються на WEB-сайті www.dsszzi.gov.ua.

За додатковими відомостями про засоби з цього Переліку, стан їх виробництва та порядок постачання необхідно звертатися до виробника (постачальника).


 

 

з\п

Назва, позначення

засобу та його технічних умов

 (за наявності)

Призначення

засобу

Виробник (постачальник),

місто, контактний телефон

Реквізити документа, що засвідчує відповідність вимогам НД з ТЗІ

1

2

3

4

5

1.          

Генератор шумових сигналів

"МАРС-ТЗО-4-2"

 

ТУ У 31.6-14309379-006-2004

 

Генерація шумових сигналів при використанні у складі технічних засобів активного захисту мовної  інформації від витоку акустичним і віброакустичним каналами. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

ПАТ "МАРС",

 м. Київ,

тел. 289-46-06, 284-32-29,

т/ф  287-51-05

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.126832-05

Дійсний

з 29.12.2005 до 28.12.2007

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав. №060100 - №060199)

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.180639-07

Дійсний

з 18.12.2007 до 17.12.2009

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав.№080100 - №080199)

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0095414-09

Дійсний

з 25.12.2009 до 24.12.2011

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав..№101000 - №101149)

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0191365-11

Дійсний

з 16.12.2011 до 15.12.2013

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав..№101150 - №101349)

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0005230-14

Дійсний

з 29.01.2014 до 27.10.2014

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав.№101350 - №101549)

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0096464-14

Дійсний

з 17.09.2014 до 16.09.2016

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав.№101550 - №101749)

 

2.          

Прилад віброакустичного захисту

інформації  "ОЦЗІ-ВА"

 

ТУ У 73.1-31310763-001-2003

Генерація шумових сигналів при використанні у складі технічних засобів активного захисту акустичної (мовної) інформації від витоку акустичним і віброакустичним каналами. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

ТОВ "Об'єднаний центр захисту інформації",

м. Київ,

тел. 496-00-26,

т/ф 496-00-25

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0109.559-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 10.12.2003 до 09.12.2005

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.5574-06

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 23.01.2006 до 22.01.2008

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0027981-08

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 28.02.2008 до 27.02.2010

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0196812-11

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 23.12.2011 до 22.12.2013

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0016114-14

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 17.03.2014 до 16.03.2016

 

3.          

Вібровипромінювачі ВИ 3

 

ТУ У 31.6-14309379.002-2001

Створення віброакустичних завад при використанні у складі технічних засобів активного захисту мовної інформації від витоку віброакустичним каналом. Відповідають вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

 

Відповідають вимогам ТУ та ОСТ4.169-006-89 в обсязі, зазначеному у сертифікаті

АТВТ "МАРС",

м. Київ,

тел. 289-46-06,

284-32-29,

ф. 287-51-05

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.54751-04

виданий на продукцію, що виготовлено серійно

з 08.07.2004 до 07.07.2006

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.108457-06

виданий на продукцію, що виготовлено серійно

з 26.07.2006 до 25.07.2008

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.110108-08

виданий на продукцію, що виготовлено серійно

з 21.07.2008 до 20.07.2010

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0069020-10

Дійсний

з 20.07.2010 до 19.07.2012

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав.№5000-№5999)

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0114075-12

Дійсний

з 16.07.2012 до 15.07.2014

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав.№7000-№7999)

Сертифікат відповідності

№UА1.017.0070535-14

Дійсний

з 23.07.2014 до 22.07.2016

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав.№9000-№9999)

 

4.          

Вібровипромінювачі ВИ 4

 

ТУ У 31.6-14309379.002-2001

Створення віброакустичних завад при використанні у складі технічних засобів активного захисту мовної інформації від витоку віброакустичним каналом. Відповідають вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

 

Відповідають вимогам ТУ та ОСТ4.169-006-89 в обсязі, зазначеному у сертифікаті

АТВТ "МАРС",

м. Київ,

тел. 289-46-06,

284-32-29,

ф. 287-51-05

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.54751-04

виданий на продукцію, що виготовлено серійно

з 08.07.2004 до 07.07.2006

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.108457-06

виданий на продукцію, що виготовлено серійно

з 26.07.2006 до 25.07.2008

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.110108-08

виданий на продукцію, що виготовлено серійно

з 21.07.2008 до 20.07.2010

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0069020-10

Дійсний

з 20.07.2010 до 19.07.2012

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав.№6000-№6999)

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0114075-12

Дійсний

з 16.07.2012 до 15.07.2014

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав.№8000-№8999)

Сертифікат відповідності

№UА1.017.0070535-14

Дійсний

з 23.07.2014 до 22.07.2016

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

ВИ4 (зав.№10000-№10999)

 

5.          

Комплекс автоматизований радіомоніторингу і пошуку закладних пристроїв АКОР-3

 

ТУ У 32.3-13847488-002:2010

Перевірка і контроль приміщень, електромережі, телефонних та інших дротових ліній на наявність пристроїв нелегального зняття мовної інформації, відеокамер-передавачів та інфрачервоних передавачів.

Відповідають вимогам ТУ і НД ТЗІ 1.5-001-2000 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

НТЦ "КВАНТ",

м. Миколаїв,

тел. 37-09-64, 37-39-96,

55-52-22

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0069012-10

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 20.07.2010 до 19.07.2012

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0167430-12

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 03.10.2012 до 02.10.2014

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0134168-14

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 25.11.2014 до 24.11.2016

 

6.          

Комплекс автоматизований виявлення та вимірювання ПЕМВН від засобів ЕОТ АКОР-ПК/М

 

ТУ У 32.3-13847488-002:2010

Визначення можливості зняття інформації з засобів обчислювальної техніки і оргтехніки.

Відповідають вимогам ТУ і НД ТЗІ 1.5-001-2000 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

НТЦ "КВАНТ",

м. Миколаїв,

тел. 37-09-64, 37-39-96,

55-52-22

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0069012-10

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 20.07.2010 до 19.07.2012

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0167430-12

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 03.10.2012 до 02.10.2014

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0134168-14

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 25.11.2014 до 24.11.2016

 

7.          

Комплекси автоматизовані радіомоніторингу і пошуку закладних пристроїв, виявлення та вимірювання ПЕМВН від засобів ЕОТ  АКОР-3ПК

 

ТУ У 32.3-13847488-002:2010

Радіомоніторинг і пошук закладних пристроїв, виявлення та вимірювання ПЕМВН від засобів ЕОТ.

Виконання функцій пошукового комплексу АКОР-3 і вимірювального комплексу АКОР-ПК/М

Відповідають вимогам ТУ і НД ТЗІ 1.5-001-2000 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

НТЦ "КВАНТ",

м. Миколаїв,

тел. 37-09-64, 37-39-96,

55-52-22

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0069012-10

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 20.07.2010 до 19.07.2012

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0167430-12

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 03.10.2012 до 02.10.2014

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0134168-14

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 25.11.2014 до 24.11.2016

 

8.          

Персональні комп'ютери із захистом інформації "EXPERT"

(робочі станції)

 

ТУ У 30.0-21503308.006-2001

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідають вимогам ГОСТ 29339-92, НД ТЗІ 2.2-005-08, НД ТЗІ 2.3-015-08, ОСТ 4.169.006-89 і ТУ в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ТОВ "Епос",

м. Київ,

тел. 462-52-68, 462-54-46

Сертифікат відповідності

№ UA1.164.0082493-14

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 15.08.2014 до 25.11.2018

 

9.          

Персональні комп'ютери із захистом інформації "EXPERT"

(моноблоки)

 

ТУ У 30.0-21503308.006-2001

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідають вимогам ГОСТ 29339-92, НД ТЗІ 2.2-005-08, НД ТЗІ 2.3-015-08, ОСТ 4.169.006-89 і ТУ в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ТОВ "Епос",

м. Київ,

тел. 462-52-68, 462-54-46

Сертифікат відповідності

№ UA1.164.0082493-14

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 15.08.2014 до 25.11.2018

 

10.      

Персональні комп'ютери із захистом інформації "EXPERT"

(сервери)

 

ТУ У 30.0-21503308.006-2001

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідають вимогам ГОСТ 29339-92, НД ТЗІ 2.2-005-08, НД ТЗІ 2.3-015-08, ОСТ 4.169.006-89 і ТУ в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ТОВ "Епос",

м. Київ,

тел. 462-52-68, 462-54-46

Сертифікат відповідності

№ UA1.164.0082493-14

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 15.08.2014 до 25.11.2018

 

11.      

Комплекс засобів захисту програмного комплексу "Комп’ютерна програма "ЛЕТОГРАФ – система управления документами" ("ЛЕТОГРАФ")

Автоматизація процесів обробки вхідної/вихідної кореспонденції, внутрішньо-розпорядчих документів та звернень громадян та контролю за їх проходженням і виконанням. У доповнення до основного призначення призначений для захисту інформації від НСД.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі "Технічне завдання на розробку захищеного від НСД компонента -  програмного комплексу "Комп’ютерна програма "ЛЕТОГРАФ – система управления документами" ("ЛЕТОГРАФ") 35977864.468244.001 ТЗ.02", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КО-1, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-1, НТ-2, НА-2 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ "Летограф ІТ Консалтинг і послуги Україна",

03164, м. Київ,

вул. Академіка Булаховського, 30А

Експертний висновок

444

Дійсний

з 04.06.2013 до 04.06.2016

 

12.      

Партія обладнання для побудови каналів захисту інформації волоконно-оптичних кабельних мереж виробництва компанії "Райхле і Де-Массарі", Швейцарія

Передача високошвидкісних інформаційних потоків у складі спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі "Технічні вимоги до обладнання для побудови каналів волоконно-оптичних кабельних мереж виробництва компанії "Райхле і Де-Массарі"

ДП "Сінергія",

01014, м. Київ,
бульв. Дружби Народів, 38, офіс 817

Експертний висновок

445

Дійсний

з 04.06.2013 до 04.06.2016

виданий на партію продукції, зазначену в додатку 1 до експертного висновку

 

13.      

Партія обладнання для побудови каналів волоконно-оптичних кабельних мереж виробництва компанії "ТЕ Коннектівіті", США

Передача високошвидкісних інформаційних потоків у складі інформаційно-телекомунікаційних систем.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі "Технічні вимоги до обладнання для побудови каналів волоконно-оптичних кабельних мереж виробництва компанії "ТЕ Коннектівіті"

Представництво "Тайко Електронікс АМП ГмбХ" 04050, м. Київ,

вул. Пимоненка, 13,

корпус 7А, офіс 11

Експертний висновок

446

Дійсний

з 04.06.2013 до 04.06.2016

виданий на партію продукції, зазначену в додатку 1 до експертного висновку

 

14.      

Комплекс засобів обчислювальної техніки в захищеному виконанні ЗОТ "Плазма-ЗВ" у модифікації універсальне автоматизоване робоче місце в захищеному виконанні ЗОТ "Плазма-ЗВ-АРМ"

 

ТУ У 30023446.002-2006

Оброблення  інформації з обмеженим доступом в автоматизованих системах. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс засобів обчислювальної техніки в захищеному виконанні ЗОТ "Плазма-ЗВ". Технічні умови"

ТОВ „НВП „Плазмотехніка”,

03056,  м. Київ,

вул. Політехнічна, 16

тел. 331-55-31

тел./ф 406-83-62

Експертний висновок

447

Дійсний

з 12.07.2013 до 12.07.2016

виданий на партію продукції

(зав. №№ 466.12.026564,

466.12.027050, 466.12.048524, 466.12.064136, 466.12.081602, 466.12.104327, 466.12.125182, 466.12.137272, 466.12.183175, 466.12.225667, 466.12.231241, 466.12.268267, 466.12.281809, 466.12.343589, 466.12.346485, 466.12.379023, 466.12.410659, 466.12.433126, 466.12.464386, 466.12.498215, 466.12.624780, 466.12.641901, 466.12.644822, 466.12.654986, 466.13.671617, 466.13.673802)

 

15.      

Програмний продукт DLP "Контур інформаційної безпеки SearchInform" версії 4.х.виробництва компанії SearchInform Limited

Виявлення і запобігання витоку інформації з обмеженим доступом в локальних обчислювальних мережах організацій.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі "Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації програмного продукту DLP "Контур інформаційної безпеки SearchInform" версії 4.х. Технічні вимоги", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НО-1, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ "Нові пошукові технології",

04053, м. Київ,

вул. Обсерваторна, 23

Експертний висновок

448

Дійсний

з 21.06.2013 до 21.06.2016

 

 

16.      

Захищений носій персональних даних електронного паспорта на базі чипа P5CD080A "ePassport-ЄДАПС",  виробництва компанії NXP Semiconductors (Нідерланди)

Призначений для застосування у складі електронного біометричного паспорта з метою забезпечення автоматизації процедур паспортного контролю фізичних осіб:

- для підтвердження автентичності фізичної особи;

- для підтвердження автентичності електронного біометричного паспорта як документа;

- для перевірки повноважень систем інспекції національних повноважних органів та повноважних органів зарубіжних країн на отримання доступу до персональної та біометричної інформації власника, що зберігається в оберті експертизи.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Захищений носій персональних даних електронного паспорта на базі чипа P5DC080A. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності:  КА-1, КВ-3, ЦА-2, ЦВ-3,НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-3, НТ-2, НВ-3 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ПАТ "КП ОТІ",

03115,  м. Київ,

вул. Ф. Пушиної, 30/32

Експертний висновок

449

Дійсний

з 12.07.2013 до 12.07.2016

 

17.      

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу "Гриф" версії 3

Забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом оброблювальної в автоматизованих системах (АС) класу 1 та АС класу 2.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ, у тому числі вимогам НД ТЗІ 2.5-007-2007 та
НД ТЗІ 2.5-008-2002 в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу "Гриф" версія 3. Зміни та доповнення до технічного завдання UA.21541987.00020 - 01 90 02", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2 з рівнем Г-4 гарантій коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ "Інститут комп’ютерних технологій"

03151,  м. Київ,

просп. Повітрофлотський,

54

Експертний висновок

450

Дійсний

з 12.07.2013 до 12.07.2016

 

 

18.      

Багатофункціональні засоби захисту інформації Cisco ASA 5512-X, Cisco ASA 5515-X, Cisco ASA 5525-X, Cisco ASA 5545-X, Cisco ASA 5555-X під керуванням операційної системи Adaptive Security Appliance Software версії 8.6(1) виробництва компанії Cisco System, США

Побудова комплексного захисту ІР-мереж, за рахунок контролю з'єднань між вузлами мережі, та перевірка пакетів на 2-7 рівнях відповідно до мережевої моделі ОSІ із врахуванням стану з'єднання, що дозволяє слідкувати за станом всіх мережевих комутацій та попереджувати несанкціонований доступ до мережі.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі "Багатофункціональні засоби захисту інформації "Cisco ASA 5512-X, Cisco ASA 5515-X, Cisco ASA 5525-X, Cisco ASA 5545-X, Cisco ASA 5555-X". Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, ДС-2, НР-1, HИ-1, HИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво "Сіско Сістемз Менеджмент Б.В."

в Україні,

03038, м. Київ,

вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок

453

Дійсний

з 13.08.2013 до 13.08.2016

 

 

19.      

Сервери контролю доступу Cisco ISE 3315, Cisco ISE 3355 та Cisco ISE 3395 під керуванням операційної системи Cisco ADE-OS 2.x виробництва компанії Cisco System, США

Контроль доступу до корпоративної мережі з урахуванням сервісів автентифікації, авторизації і обліку (ААА), оцінки стану підключень до мережі, профілювання та управління гостьовим доступом в рамках єдиної платформи.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Багатофункціональні засоби захисту інформації “Сервери контролю доступу Cisco ISE 3315, Cisco ISE 3355, Cisco ISE 3395 під керуванням операційної системи Cisco ADE-OS 2.x. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НТ-2, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво "Сіско Сістемз Менеджмент Б.В."

в Україні,

03038, м. Київ,

вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок

454

Дійсний

з 13.08.2013 до 13.08.2016

 

 

20.      

Система попередження вторгнень Cisco Intrusion Prevention Sensor серій 4300 (4345, 4360) та 4500 (4510,4520) під керуванням операційної системи Cisco Intrusion Prevention System версії 7.х. виробництва компанії Cisco System, США

Ідентифікація, класифікація та запобігання проникнення шкідливого трафіку до мережі, для захисту якої він впроваджується.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Багатофункціональні засоби захисту інформації “Система попередження вторгнень Cisco Intrusion Prevention Sensor серій 4300 (4345, 4360) та 4500 (4510,4520) під управлінням операційної системи Cisco Intrusion Prevention System версії 7.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1,  ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво „Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.” в Україні,

03038, м. Київ,

вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок

455

Дійсний

з 13.08.2013 до 13.08.2016

 

 

21.      

Маршрутизатор Сisco ASR 901

під керуванням операційної системи Cisco IOS версії 15.Х виробництва компанії Cisco System, США

Забезпечення високошвидкісних підключень центральних офісів компаній або великих регіональних офісів та передачі даних, голосової та відео інформації.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Багатофункціональні засоби захисту інформації “Маршрутизатор Сisco Сisco ASR 901 під керуванням операційної системи Cisco IOS версії 15.Х. Технічні вимоги  за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, ДС-1, НР-1, HИ-1, HИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво „Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.” в Україні,

03038, м. Київ,

вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок

456

Дійсний

з 13.08.2013 до 13.08.2016

 

 

22.      

Маршрутизатор Сisco ASR 901 під керуванням операційної системи Cisco IOS XE версії 3.Х виробництва компанії Cisco System, США

Забезпечення високошвидкісних підключень центральних офісів компаній, або великих регіональних офісів та передачі даних, голосової та відео інформації.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Багатофункціональні засоби захисту інформації “Маршрутизатор Сisco Сisco ASR 903 під керуванням операційної системи Cisco IOS XE версії 3.Х. Технічні вимоги  за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, ДС-1, НР-1, HИ-1, HИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво „Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.” в Україні,

03038, м. Київ,

вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок

457

Дійсний

з 13.08.2013 до 13.08.2016

 

 

23.      

Багатофункціональні блейд-модулі для маршрутизаторів Cisco ISR G2 “Cisco Services Ready Engine 710, Cisco Services Ready Engine 910” виробництва компанії Cisco System, США

Виконання функції маршрутизації та надання можливості розміщення додатків Cisco і сторонніх розробників, а також користувацьких програм.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Багатофункціональні блейд-модулі для маршрутизаторів Cisco ISR G2 “Cisco Services Ready Engine 710, Cisco Services Ready Engine 910”. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, (ДЗ-2), ДВ-1, НР-1, HИ-1, НК-1, НО-2,
НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2
оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво „Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.” в Україні,

03038, м. Київ,

вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок

458

Дійсний

з 13.08.2013 до 13.08.2016

 

24.      

Комутатори Сisco МЕ 3600Х, МЕ 3800Х під керуванням операційної системи Cisco IOS версії 15.Х виробництва компанії Cisco System, США

Комутація кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Багатофункціональні засоби захисту інформації “Комутатори серії Сisco МЕ 3600Х, МЕ серії 3800Х під керуванням операційної системи Cisco IOS версії 15.Х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, HИ-1, HИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво „Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.” в Україні,

03038, м. Київ,

вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок

459

Дійсний

з 13.08.2013 до 13.08.2016

 

 

25.      

Програмно-апаратний комплекс у складі програмного продукту Cisco Unified Communications Manager версії 9.x та абонентських терміналів серії “Cisco 3900”, “Cisco CP-6900”, “Cisco CP-7900”, “Cisco CP-8900” та “Cisco 9900” виробництва компанії Cisco System, США

Організація телефонних переговорів між користувачами в корпоративних мережах.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Програмно-апаратний комплекс у складі програмного продукту Cisco Unified Communications Manager версії 9.x та абонентських терміналів серії „Cisco 3900”, „Cisco CP-6900”, „Cisco CP-7900”, „Cisco CP-8900” та „Cisco 9900”. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво „Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.” в Україні,

03038, м. Київ,

вул. Миколи Грінченка, 4-В

Експертний висновок

460

Дійсний

з 13.08.2013 до 13.08.2016

 

 

26.      

Захищений від несанкціонованого доступу компонент “Система електронного документообігу АСКОД. Програмне забезпечення АСКОД Корпоративний”

Призначений для надання функцій захисту інформації від НСД  у процесі її обробки компонентами АСКОД-К та може використовуватись в інформаційно-телекомунікаційних системах класу "2".

 Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Часткове технічне завдання на розробку захищеного від НСД компонента “Система електронного документообігу АСКОД Програмне забезпечення АСКОД Корпоративний”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-1, ДС-1, НР-2, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-1, НТ-2, НА-2 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ПрАТ

“Центр комп’ютерних технологій “ІнфоПлюс”,

02660, м. Київ,

вул. М. Раскової, 15

Експертний висновок

464

Дійсний

з 06.09.2013 до 06.09.2016

 

27.      

Пристрої технічного захисту інформації “ІЗ-2000”

 

Захист інформації від її витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань та наведень на об’єктах електронно-обчислювальної техніки шляхом створення електромагнітної шумової завади.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених в документі Технічне завдання на створення пристрою технічного захисту інформації “ІЗ-2000”

ТОВ НВЦ  “Інфозахист” 01023, м. Київ,

вул. Госпітальна, 2, оф. 3

Експертний висновок

465

Дійсний

з 06.09.2013 до 06.09.2016

виданий на партію продукції

(зав. № 402÷3401)

 

 

28.      

Комплекс засобів захисту операційної системи Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition Service Pack 1, виробництва Microsoft Corporation, США

Забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності об’єктів захисту, що циркулюють в ОС Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition з пакетом оновлення Service Pack 1.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації операційної системи Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Standard Edition. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, КВ-1,КО-1, ЦД-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Використання в послугах безпеки КВ-1 ЦВ-1 та НВ-1 механізмів криптографічних перетворень можливе лише за наявності документів, які засвідчують відповідність цих механізмів вимогам нормативно-правових актів з криптографічного захисту інформації, що відповідають ступеню обмеження доступу до інформації, що обробляється

ТОВ  “Майкрософт Україна”,
01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 75

Експертний висновок

466

Дійсний

з 06.09.2013 до 06.09.2016

 

 

29.      

Захищений від несанкціонованого доступу компонент “Система електронного документообігу АСКОД. Програмне забезпечення АСКОД WEB”

Призначений для надання функцій захисту інформації від НСД у процесі її обробки компонентами АСКОД-W та може використовуватись в інформаційно - телекомунікаційних системах класу "2".

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Часткове технічне завдання на розробку захищеного від НСД компонента “Система електронного документообігу АСКОД Програмне забезпечення АСКОД WEB”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2,КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-1, ДС-1, НР-2, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-1, НТ-2, НА-2 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ПрАТ “Центр комп’ютерних технологій “ІнфоПлюс”,

02660, м. Київ,

вул. М. Раскової, 15

Експертний висновок

470

Дійсний

з 15.10.2013 до 15.10.2016

 

30.      

Комплекс засобів захисту інформації на базі пристрою комутації та маршрутизації мовної інформації з функціями центру обробки викликів TALK2BITS

Призначений для застосування на сервері ІВМ типу х3ХХ у складі АС класів 2 та 3 для обробки інформації однієї або кількох категорій конфіденційності.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комплекс засобів захисту інформації на базі пристрою комутації та маршрутизації мовної інформації з функціями центру обробки викликів Talk2bits, шифр “ІСАТ”. Технічне завдання”, сукупність яких визначається функціональним профілем безпеки: КД-2, КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ЦД-1, ДР-2, ДС-1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем Г-3 гарантій коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ “Ай Сі Ем Груп”,

01010, м. Київ,
вул. Івана Мазепи, 26

Експертний висновок

472

Дійсний

з 20.11.2013 до 20.11.2016

 

 

31.      

Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів (СТЗІ) установчо-виробничих АТС типів IPECS MG-100 та IPECS MG-300, що входять до комплексу телефонного зв’язку захищеного виконання виробництва компанії „Ericsson-LG”, Корея

Технічне забезпечення відповідності реалізованих у установчо-виробничих АТС типів IPECS MG-100 (версія ПЗ 2.хх) або IPECS MG-300 (версії ПЗ V.2.Х.Х), що входять до складу КТЗЗВ, штатних функціональних послуг і механізмів захисту інформаційних ресурсів функціональних ресурсів згідно з правилами та умовами, що викладені у ТЗ до створення цієї штатної СТЗІ.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ з рівнем довіри Е3 в обсязі функцій, зазначених у документі “Система технічного захисту інформаційних ресурсів комплексу телефонного зв’язку захищеного виконання (КТЗЗВ) на базі установчо-виробничих АТС типів IPECS MG-100 та IPECS MG-300. Технічне завдання”

ТОВ „Спеціальні інформсистеми”,

м. Київ, вул. Фрунзе, 102, офіс 1-Б

Експертний висновок

473

Дійсний

з 20.11.2013 до 20.11.2016

 

 

32.      

Механізми захисту інформації програмного продукту Microsoft Office Professional Plus 2013 виробництва компанії “Microsoft Corporation“, США

Призначений для роботи з документами, різними за форматами подання інформації: текстами, електронними таблицями, презент-таціями, базами даних.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Програмний продукт Microsoft Office Professional Plus 2013. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: ЦО-1, ДЗ-1, ДВ-2, НР-2, НИ-1, НО-1, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ  “Майкрософт Україна”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 75

Експертний висновок

475

Дійсний

з 20.11.2013 до 20.11.2016

 

 

33.      

Комплекс засобів захисту захищеного носія персональних даних електронних ідентифікаційних та реєстраційних документів на базі чипа NXP Р5CD080 PK Ukraina виробництва компанії NXP Semiconductors N.V., Нідерланди

Приймання, зберігання, контроль і підтвердження автентичності і цілісності даних електронного ідентифікаційного та реєстраційного документа, автентифікація та розмежування доступу термінальних пристроїв до даних в ході процедур контролю.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Захищений носій даних електронних ідентифікаційних та реєстраційних документів на базі чипа NXP Р5CD080 PK Ukraina. Технічні вимоги” (16286441.469535.001 Д1.03), сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, НИ-1, НО-1, НЦ-3, НТ-3, НВ-2, НВ-3 з рівнем гарантій Г-2 оцінки  коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів",

04119, м. Київ,

вул. Дегтярівська, 38-44

Експертний висновок

476

Дійсний

з 29.11.2013 до 29.11.2016

 

 

34.      

Голосові аналогові VoIP шлюзи серії Tenor AF (моделі G 400, G 800, M 400, T 400, T 800) виробництва компанії Quintum Technologies, США

Організація голосового та факсимільного зв'язку з використанням (чи без) існуючих мереж зв’язку на базі технології пакетної комутації (Інтернет).

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі "Голосові аналогові VoIP шлюзи серії Tenor AF. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, ЦА-2, ДР-2, ДС-1, ДВ-2, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки  коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Приватне підприємство "Компанія Крокус-Ком"

54028, м. Миколаїв,

вул. Кірова, 240А/1

Експертний висновок

478

Дійсний

з 29.12.2013 до 29.12.2016

 

 

35.      

Голосові аналогові VoIP шлюзи серії Tenor AХ (моделі G 800, G 2400, T 800) виробництва компанії Quintum Technologies, США

Організація голосового та факсимільного зв'язку з використанням (чи без) існуючих мереж зв’язку на базі технології пакетної комутації (Інтернет).

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі "Голосові аналогові VoIP шлюзи серії Tenor AХ. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, ЦА-2, ДР-2, ДС-1, ДВ-2, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки  коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Приватне підприємство "Компанія Крокус-Ком"

54028, м. Миколаїв,

вул. Кірова, 240А/1

Експертний висновок

479

Дійсний

з 29.12.2013 до 29.12.2016

 

 

36.      

Типове організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи “Автоматизоване робоче місце територіальних підрозділів Державного агентства земельних ресурсів України,

шифр "ПАК-ДЗК"

Призначено для попередньої обробки та перевірки відомостей, які підлягають внесенню до державного земельного кадастру, захисту персональних даних та службової інформації, що містять інформацію, якій надається гриф обмеження доступу "для службового користування".

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі "Типове організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи "Автоматизоване робоче місце територіальних підрозділів Державного агентства земельних ресурсів України. Шифр ПАК-ДЗК"

Державне агентство земельних ресурсів України

03151, м. Київ,

вул. Народного Ополчення, 3

Експертний висновок

480

Дійсний

з 29.12.2013 до 29.12.2016

 

 

37.      

Комплекс засобів захисту інформаційно-аналітичної системи "Кадри-Web"

версії 8.х.х

Призначений для реалізації (шляхом автоматизації відповідних задач) автоматизованої технології обліку державних службовців та інших працівників в установах – суб’єктах владних повноважень та їх структурних підрозділах.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі "Технічне завдання на створення комплексу засобів захисту інформаційно-аналітичної системи "Кадри-Web" версії 8.х.х, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-1, НЦ-2, НТ-2, НВ-2 з рівнем Г-2 гарантій коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ "МККУ-мережі",

03680, м. Київ,

вул. Предславинська, 35

Експертний висновок

481

Дійсний

з 13.12.2013 до 13.12.2016

 

 

38.      

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу

"VTI-Рубіж", версія 2.0.х.х

Призначений для реалізації механізмів захисту інформації від НСД, автоматизації процесів керування ними та створення захищеної технології оброблення, зберігання і представлення інформації з обмеженим доступом в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах класів 1 та 2.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі  "Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу в інформаційно-телекомунікаційній систе-мі "VTI-Рубіж", версія 2.0. Технічне завдання” [21502504.184154.708.ТЗ], сукупність яких визначається функціональним профілем КА-2, КО-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-3 з рівнем Г-3 гарантій коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ПАТ "КП ОТІ"

03115, м. Київ,

вул. Ф. Пушиної, 30/32

Експертний висновок

482

Дійсний

з 13.12.2013 до 13.12.2016

 

 

39.      

Комплекс засобів захисту програмного комплексу "Платформа інтеграції застосувань Ensemble

(версія 2013.1)" виробництва корпорації "ІнтерСистемз Інтернешнл Корпорейшн",

штат Массачусетс, США

Призначений для інтеграції даних  різних застосувань та баз даних у єдиному сховищі та автоматизації бізнес процесів, що реалізуються у застосуваннях, які інтегруються.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у технічному описі комплексу засобів захисту "Платформа інтеграції застосувань Ensemble. Версія 2013.1" [АНСМ.502210-22 94 01], сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки  коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Філія корпорації "ІнтерСистемз Інтернешнл Корпорейшн (США)" у Росії та країнах СНД,

Росія, м. Москва, Краснопрєснєнская наб., 12, ЦМТ-2

Експертний висновок

483

Дійсний

з 13.12.2013 до 13.12.2016

 

 

40.      

Комплекс засобів захисту програмного комплексу "Стратегічна платформа для створення медичних застосувань InterSystems HealthShare (версія 2013.1)" виробництва корпорації “ІнтерСистемз Інтернешнл Корпорейшн”,

штат Массачусетс, США

Призначений для інтеграції даних  різних застосувань та баз даних у єдиному сховищі та автоматизації бізнес процесів, що реалізуються у застосуваннях, які інтегруються.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ обсязі функцій, зазначених у технічному описі комплексу засобів захисту "Стратегічна платформа для створення медичних застосувань InterSystems HealthShare. Версія 2013.1" [ХЛФШ.502211-22 94 01], сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки  коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Філія корпорації "ІнтерСистемз Інтернешнл Корпорейшн (США)" у Росії та країнах СНД,

Росія, м. Москва, Краснопрєснєнская наб., 12, ЦМТ-2

Експертний висновок

484

Дійсний

з 13.12.2013 до 13.12.2016

 

 

41.      

Операційна система Microsoft Windows 8 Professional, виробництва Microsoft Corporation, США

Забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності об’єктів захисту, що циркулюють в ОС.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації операційної системи Microsoft Windows 8 Professional. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, КВ-1, КО-1, ЦД-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДР-1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Використання в послугах безпеки КВ-1, ЦВ-1 та НВ-1 механізмів криптографічних перетворень можливе лише за наявності документів, які засвідчують відповідність цих механізмів вимогам нормативно-правових актів з криптографічного захисту інформації, що відповідають ступеню обмеження доступу до інформації, що обробляється.

ТОВ  “Майкрософт Україна”,

04070, м. Київ,
вул. Спаська, 30а

Експертний висновок

485

Дійсний

з 20.12.2013 до 20.12.2016

 

 

42.      

Операційна система Microsoft Windows 8.1 Enterprise, виробництва Microsoft Corporation, США

Забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності об’єктів захисту, що циркулюють в ОС.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації операційної системи Microsoft Windows 8.1 Enterprise. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, КВ-1, КО-1, ЦД-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДР-1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Використання в послугах безпеки КВ-1, ЦВ-1 та НВ-1 механізмів криптографічних перетворень можливе лише за наявності документів, які засвідчують відповідність цих механізмів вимогам нормативно-правових актів з криптографічного захисту інформації, що відповідають ступеню обмеження доступу до інформації, що обробляється

ТОВ  “Майкрософт Україна”,

04070, м. Київ,
вул. Спаська, 30а

Експертний висновок

486

Дійсний

з 20.12.2013 до 20.12.2016

 

 

43.      

Комплекс засобів захисту інформації комплексної системи автоматизації фінансово-економічної діяльності бюджетної установи “ПАРУС-БЮДЖЕТ, версії 7

Реалізація функцій захисту інформації, яка обробляється засобами системи від НСД.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комплекс засобів захисту інформації комплексної системи автоматизації фінансово-економічної діяльності бюджетної установи “Парус-Бюджет (версія 7). Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦА-2, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ “Парус-Спецпроект”,

04071, м. Київ,

вул. Хорива, 47-Г

Експертний висновок

487

Дійсний

з 20.12.2013 до 20.12.2016

 

 

44.      

Комплекс засобів захисту інформації комплексної системи автоматизації управління “ПАРУС- КОРПОРАЦІЯ”,

версії 8

Автоматизація завдань обліку, планування та управління під час розподіленої обробки інформації в системах керування підприємством.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комплексна система автоматизації управління “ПАРУС” версія 8. Комплекс засобів захисту інформації. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ “Парус-Спецпроект”,

04071, м. Київ,

вул. Хорива, 47-Г

Експертний висновок

488

Дійсний

з 27.12.2013 до 27.12.2016

 

45.      

Комплекс засобів захисту інформації комплексної системи автоматизації управління бюджетною установою “ПАРУС- БЮДЖЕТНА УСТАНОВА”,

версії 8

Автоматизація завдань обліку, планування та управління під час розподіленої обробки інформації в системах керування бюджетною установою.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комплексна система автоматизації управління “ПАРУС” версія 8. Комплекс засобів захисту інформації. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ “Парус-Спецпроект”,

04071, м. Київ,

вул. Хорива, 47-Г

Експертний висновок

489

Дійсний

з 27.12.2013 до 27.12.2016

 

 

46.      

Комплекс засобів захисту системи електронного документообігу “eDocs

версії 1.Х

Автоматизація процесів обробки документів шляхом використання сучасних комп’ютерних технологій у діловодстві, впровадження єдиної технології опрацювання вхідної, вихідної кореспонденції, внутрішньо-розпорядчих документів та звернень громадян, контроль за їх проходженням і виконанням.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Система електронного документообігу “eDocs”. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-1, НТ-2, НА-2 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Акціонерне товариство

“Банкомзв’язок”,

м. Київ, вул. Фрунзе, 69в

Експертний висновок

490

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

47.      

Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів станції телефонної автоматичної цифрової
SI2000 V5” виробництва компанії “ISKRATEL”, Словенія

Призначена для технічного забезпечення відповідності з рівнем довіри Е3 між моделями загроз та захисту інформаційних ресурсів СТАЦ „SI2000 V5” згідно з правилами та умовами, що викладені у ТЗ на створення.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ з рівнем довіри Е3 в обсязі функцій, зазначених у документі „Система технічного захисту інформаційних ресурсів станції телефонної автоматичної цифрової (СТАЦ) „SI2000 V5”. Технічне завдання”.

Вимоги до умов експлуатації та сфери використання об’єкта експертизи визначені у відповідному розділі експертного висновку

ТОВ “ISKRATEL Україна”,
 м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корп. 2

Експертний висновок

491

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

48.      

Комутатори серії ЕХ2200, ЕХ3200, ЕХ3300, ЕХ4200, ЕХ4300, ЕХ4500, ЕХ4550 з програмним забезпеченням Junos версії 13.2., виробництва компанії Juniper Networks, США

Організація голосового та факсимільного зв’язку на базі технології пакетної комутації (Інтернет, Ethernet).

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації комутаторів серії ЕХ2200, ЕХ3200, ЕХ3300, ЕХ4200, ЕХ4300, ЕХ4500, ЕХ4550. Технічні вимоги, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-2, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ “РРС Комунікації”,

04073, м. Київ,
 проспект Московський, 8, корп. 50

Експертний висновок

492

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

49.      

Обладнання Блейд-Сервера Hitachi Compute Blade 500 на базі шасі Hitachi Compute Blade 500 Chassis виробництва Хитачи Дата Сименс ГМБХ, Японія

Забезпечення підвищеної працездатності, масштабованості та доступності в мережах передачі даних, побудованих на основі використання ресурсу телекомунікаційних мереж.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Блейд-Сервер Hitachi Compute Blade 500 на базі шасі Hitachi Compute Blade 500 Chassis. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДС-2, ДЗ-2, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-2, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантії Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

„Хитачи Дата Сименс ГМБХ ”(представництво в Україні),

03680, м. Київ,

вул. Миколи Грінченка, 4

Експертний висновок

493

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

50.      

Обладнання системи зберігання даних Hitachi Virtual Storage Platform виробництва Хитачи Дата Сименс ГМБХ, Японія

Зберігання та накопичення даних, автоматизація та централізоване керування процесами зберігання, переміщення, резервного копіювання та відновлення даних в мережах передачі даних, побудованих на основі використання ресурсу телекомунікаційних мереж з канальною та пакетною комутацією.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі Система зберігання даних Hitachi Virtual Storage Platform. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем КА-2, ЦА-1, ДР-3, ДС-3, ДЗ-3, ДВ-3, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-3 з рівнем гарантії Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

„Хитачи Дата Сименс ГМБХ ”(представництво в Україні),

03680, м. Київ,

вул. Миколи Грінченка, 4

Експертний висновок

494

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

51.      

Комутатори Cisco Catalyst 2960 під керуванням операційної системи Cisco IOS версії 12.х,

виробництва компанії Cisco Systems, Inc., США

Комутація кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори “Cisco Catalyst 2960” під керуванням операційної системи IOS 12.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво

“Ciско Сістемз Менеджмент Б.В.” в Україні

3038, м. Київ,
вул. М. Грінченка, 4-В

Експертний висновок

495

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

52.      

Комутатори Cisco Catalyst 2960 під керуванням операційної системи Cisco IOS версії 12.х,

виробництва компанії Cisco Systems, Inc., США

Комутація кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори “Cisco Catalyst 2960” під керуванням операційної системи IOS 12.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво

“Ciско Сістемз Менеджмент Б.В.” в Україні

3038, м. Київ,
вул. М. Грінченка, 4-В

Експертний висновок

495

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

53.      

Комутатори Cisco Catalyst 3750 під керуванням операційної системи Cisco IOS версії 12.х,

виробництва компанії Cisco Systems, Inc., США

Комутація кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори “Cisco Catalyst 3750” під керуванням операційної системи IOS 12.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво

“Ciско Сістемз Менеджмент Б.В.” в Україні

3038, м. Київ,

вул. М. Грінченка, 4-В

Експертний висновок

497

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

54.      

Комутатори Cisco Catalyst 3850 під керуванням операційної системи Cisco IOS версії 12.х,

виробництва компанії Cisco Systems, Inc., США

Комутація кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори “Cisco Catalyst 3850” під керуванням операційної системи IOS 12.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво

“Ciско Сістемз Менеджмент Б.В.” в Україні

3038, м. Київ,

вул. М. Грінченка, 4-В

Експертний висновок

498

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

55.      

Комутатори Cisco Catalyst 2960 під керуванням операційної системи Cisco IOS версії 15.х,

виробництва компанії Cisco Systems, Inc., США

Комутація кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори “Cisco Catalyst 2960” під керуванням операційної системи IOS 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво

“Ciско Сістемз Менеджмент Б.В.” в Україні

3038, м. Київ,

вул. М. Грінченка, 4-В

Експертний висновок

499

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

56.      

Комутатори Cisco Catalyst 3560 під керуванням операційної системи Cisco IOS версії 15.х,

виробництва компанії Cisco Systems, Inc., США

Комутація кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори “Cisco Catalyst 3560” під керуванням операційної системи IOS 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво

“Ciско Сістемз Менеджмент Б.В.” в Україні

3038, м. Київ,

вул. М. Грінченка, 4-В

Експертний висновок

500

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

57.      

Комутатори Cisco Catalyst 3750 під керуванням операційної системи Cisco IOS версії 15.х,

виробництва компанії Cisco Systems, Inc., США

Комутація кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори “Cisco Catalyst 3750” під керуванням операційної системи IOS 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво

“Ciско Сістемз Менеджмент Б.В.” в Україні

3038, м. Київ,

вул. М. Грінченка, 4-В

Експертний висновок

501

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

58.      

Комутатори Cisco Catalyst 3850 під керуванням операційної системи Cisco IOS версії 15.х,

виробництва компанії Cisco Systems, Inc., США

Комутація кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори “Cisco Catalyst 3850” під керуванням операційної системи IOS 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво

“Ciско Сістемз Менеджмент Б.В.” в Україні 3038, м. Київ,

вул. М. Грінченка, 4-В

Експертний висновок

502

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

59.      

Сервіси безпеки системи керування базами даних Microsoft SQL Server 2012 Enterprise виробництва Microsoft Corporation, США

Microsoft SQL Server є промисловою системою керування базами даних.

Комплекс засобів захисту системи керування базами даних Microsoft SQL Server 2012 Enterprise відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Система керування базами даних Microsoft SQL Server 2012 Enterprise. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, КА2, ЦД-1, ЦА-1, ЦО-1, ЦО-2, ДР-1, ДС-1,  ДЗ-1, ДВ-1, ДВ-2, НО-3, НИ-1, НИ-2, НК-1, НР-1, НР-2, НЦ-1, НТ-3 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ  “Майкрософт Україна”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 75

Експертний висновок

503

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

60.      

Механізми захисту інформації програмного продукту  Microsoft System Center 2012 R2 Datacenter Edition виробництва Microsoft Corporation, США

Microsoft System Center 2012 - це набір продуктів, за допомогою якого можливо налаштовувати програми, служби, комп'ютери і віртуальні машини в середніх і великих компаніях, а також керувати ними.

Microsoft System Center 2012 складається з восьми продуктів (компонентів):

-      Orchestrator;

-      Virtual Machine Manager;

-      App Controller;

-      Operations Manager;

-      Configuration Manager;

-      Endpoint Protection;

-      Service Manager;

-      Data Protection Manager.

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення комплексного управління, як фізичними, так і віртуалізованними  центрами обробки даних Microsoft System Center 2012 R2 Datacenter відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Програмний продукт Microsoft System Center 2012 R2 Datacenter. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НК-1, НО-2, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ  “Майкрософт Україна”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 75

Експертний висновок

504

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

61.      

Механізми захисту інформації програмного забезпечення об’єднаних комунікацій Microsoft Exchange Server 2013 виробництва Microsoft Corporation, США

Microsoft Exchange Server Enterprise Edition є системою обміну повідомленнями електронної пошти, голосової пошти, ведення календаря та адресної книги, яка функціонує в рамках централізованої серверної операційної системи Microsoft Windows Server 2012 або Microsoft Windows Server 2008. Принципи об’єкта експертизи (ОЕ) передбачають реалізацію централізованого сервера Exchange, що зберігає повідомлення електронної пошти, відомості щодо призначених зустрічей, контактну інформацію та іншу інформацію користувачів.

ОЕ працює в інтеграції зі службою каталогів Active Directory: велика частина призначених для користувача даних зберігається в Active Directory (зв'язок облікових записів користувачів і поштових скриньок, списки контактів). Окремо від Active Directory зберігаються тільки самі поштові скриньки (у зв'язку з істотним розміром).

Ролі сервера, що становлять одиницю розгортання, дозволяють адміністраторам легко вибирати компоненти, що встановлюються на сервері ОЕ. Логічне групування можливостей за ролями сервера забезпечує наступні переваги:

      звуження зони потенційної атаки на сервері ОЕ;

      можливість встановлення і налаштування сервера ОЕ відповідно до його призначення в організації;

      можливість повного налаштування сервера відповідно до вимог та завдань організації.

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення об’єднаних комунікацій Microsoft Exchange Server 2013 відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Програмне забезпечення об’єднаних комунікацій Microsoft Exchange Server 2013. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, ЦД-1, ЦО-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-2, НР-1, НИ-1, НО-2, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ  “Майкрософт Україна”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 75

Експертний висновок

505

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

62.      

Механізми захисту інформації програмного забезпечення об’єднаних комунікацій Microsoft Biztalk Server 2013 виробництва Microsoft Corporation, США

Програмний продукт Microsoft Biztalk Server 2013 забезпечує можливість автоматизації та управління бізнес-процесами на внутрішньокорпоративному і міжкорпоративному рівнях. За допомогою BizTalk Server 2013, організації можуть створювати розподілені бізнес-процеси, що інтегрують різні додатки всередині підприємства, а також реалізують взаємодію з іншими організаціями через локальну мережу та/або мережу Інтернет. BizTalk також може використовуватись як сервер додатків.

Комплекс засобів захисту  програмного продукту автоматизації та управління бізнес-процесами Microsoft Biztalk Server 2013 відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Програмне забезпечення Microsoft Biztalk Server 2013. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: НР-1, НИ-1, НО-2, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ  “Майкрософт Україна”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 75

Експертний висновок

506

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

63.      

Механізми захисту інформації програмного продукту  Microsoft Lync Server 2013 виробництва Microsoft Corporation, США

Microsoft Lync Server 2013 забезпечує спілкування користувачів організації в корпоративних мережах, використовуючи різні види комунікацій: передачі миттєвих повідомлень, спільну роботу користувачів з програмами та документами, створення відео-, аудіо- та веб-конференцій.

Комплекс засобів захисту програмного продукту Microsoft Lync Server 2013 відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Програмний продукт Microsoft Lync Server 2013. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, ЦД-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2,  НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ  “Майкрософт Україна”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 75

Експертний висновок

507

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

64.      

Механізми захисту інформації програмного забезпечення Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 виробництва Microsoft Corporation, США

Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 є платформою для надання доступу та управління ним, що забезпечує віддаленим клієнтським кінцевим точкам доступ до корпоративних додатків, мереж і внутрішніх ресурсів. Основні функції об’єкта експертизи (ОЕ) наступні:

публікація додатків - можливість публікувати внутрішні корпоративні додатки, включаючи веб-додатки, можливість використання служб віддалених робочих столів (RDS) і повний VPN доступ до внутрішніх мереж, віддалений доступ до опублікованих додатків через HTTP або HTTPS з різних клієнтських пристроїв;

DirectAccess - можливість налаштувати Forefront UAG в якості сервера DirectAccess, щоб забезпечити безперешкодне підключення до внутрішніх ресурсів для клієнтських пристроїв, що мають можливість працювати як DirectAccess клієнти. Запити клієнтів надійно спрямовуються до внутрішньої мережі, без необхідності підключення VPN.

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Програмний продукт. Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-2, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НК-1, НО-1, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ  “Майкрософт Україна”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 75

Експертний висновок

508

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

65.      

Механізми захисту інформації програмного продукту Microsoft SharePoint Server 2013 виробництва Microsoft Corporation, США

SharePoint Server 2013 – це комплекс програмних засобів для організації та підтримки спільної роботи користувачів з інформацією.

Об’єкт експертизи (ОЕ) дозволяє створювати сайти – середовища для спільної роботи користувачів. Сайт може виконувати такі ролі: сайт групи, блог, центр обміну документами тощо. Сайти можуть об’єднуватись ієрархічною структурою для зручності подальшого пошуку інформації, розміщеної на сайтах.

Сайти та сімейства сайтів можуть створюватись адміністраторами з відповідними повноваженнями відповідно до потреб користувачів або їх груп. Адміністратор може вибирати елементи (дизайн), які містяться на сайті та його сторінках відповідно до потреб групи користувачів, які працюють на цьому сайті.

Користувачі мають можливість надавати доступ до власних документів і інших файлів  іншим користувачам, слідкувати за змінами, внесеними в документи і спілкуватися за допомогою штатних засобів ОЕ.

До комплексу входять наступні програмні засоби:

  набір веб-додатків для організації спільної роботи;

  засоби для створення порталів;

  засоби збереження файлів на сервері (SkyDrive);

  засоби забезпечення спільного доступу до файлів;

  модуль пошуку інформації в документах та інформаційних системах;

  засоби керування робочими процесами та система керування вмістом;

  модуль створення форм для введення інформації;

  засоби бізнес-аналізу.

Для користувачів ОЕ надає наступні можливості:

  завантаження файлів на сервер;

  редагування документів, що знаходяться на сервері за допомогою Office Web App у вікні браузера;

  редагування документів, що знаходяться на сервері за допомогою програмного продукту Microsoft Office, якщо він інстальований на комп’ютері користувача;

  спільна робота над документом;

  створення сайта робочої групи;

  збереження попередніх версій файлів під час редагування.

Завантаження користувачами файлів та робота з ними реалізується набором засобів зі складу ОЕ під назвою SkyDrive Pro.

ОЕ передбачає можливість розподіленої схеми інсталяції, за якої окремі складові частини продукту і додаткові компоненти розміщуються на окремих програмно-апаратних платформах і можуть бути дубльовані.

Комплекс засобів захисту програмного продукту організації та підтримки спільної роботи користувачів з інформацією Microsoft SharePoint Server 2013 відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі «Програмний продукт SharePoint Server 2013. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, КА-2, ЦД-1, ЦА-1, ЦО-2, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НО-3, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ  “Майкрософт Україна”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 75

Експертний висновок

509

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

66.      

Механізми захисту інформації програмного продукту Microsoft Forefront Identity Manager 2010 R2 виробництва Microsoft Corporation, США

Microsoft Forefront Identity Manager 2010 R2 є інструментом для централізованого управління доступом до інформаційних ресурсів гетерогенної корпоративної мережі. Forefront Identity Manager надає середовище управління, що дозволяє організувати комплексне управління користувачами, самостійне управління обліковими даними, групами та політиками, а також забезпечує розширюваність і надає можливості для установки з'єднань.

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення Microsoft Forefront Identity Manager 2010 R2 відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Програмний продукт. Microsoft Forefront Identity Manager 2010 R2. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, ЦД-1, ЦО-2, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НК-1, НО-1, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ  “Майкрософт Україна”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 75

Експертний висновок

510

Дійсний

з 21.01.2014 по 21.01.2017

 

 

67.      

Комплекс засобів захисту операційної системи Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter виробництва Microsoft Corporation, США

Розмежування доступу користувачів різних категорій до ресурсів комп’ютерної системи, захист інформаційних об’єктів від НСД, забезпечення доступності об’єктів захисту, спостереженості подій комп’ютерної системи.

Комплекс засобів захисту операційної системи Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації операційної системи Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, КВ-1, КО-1, ЦД-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ  “Майкрософт Україна”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 75

Експертний висновок

511

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

68.      

Комутатори Cisco Catalyst серії 4500 у складі шасі (WS-C4503-E, WS-C4506-E, WS-C4507R-E, WS-C4507R+E, WS-C4510R-E, WS-C4510R+E) та керуючих модулів  WS-Х45-SUP8-E під управлінням операційної системи (Cisco IOS ХЕ 3.3.0 ХО або Cisco IOS ХЕ3.6.0 ХЕ), WS-Х45-SUP7-Е, WS-Х45-SUP7L-Е під управлінням операційної системи (Cisco IOS ХЕ 3.2.хSG або Cisco IOS ХЕ3.4.хSG), WS-Х45-SUP6-Е, WS-Х45-SUP6L-Е під управлінням операційної системи (Cisco IOS 12.2(х)SG або Cisco IOS 15.1(х)SG) виробництва компанії Cisco Systems, Inc., США

Призначені для застосування у мережах великих підприємств, операторів зв’язку, міських мережах або мережах розподілених обчислень. В залежності від комплектації комутатори можуть бути встановлені на рівнях доступу, розподілу та магістралі.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори “Cisco Catalyst 4500 під керуванням операційної системи Cisco IOS версії 12.2(х)SG. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2,
ЦА-2, ЦА-1, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, ДС-1, ДЗ-2, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1,
НО-2, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ПрАТ “Інформаційні комп’ютерні системи”, 03038, м. Київ,
вул. Смоленська, 31-33

Експертний висновок

512

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

 

 

69.      

Захищені телефонні мобільні кабіни “Гарант-КТМ”

Захист мовної інформації від витоку акустичним та віброакустичним каналами.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі Вимоги за критеріями технічного захисту інформації до захищеної телефонної мобільної кабіни “Гарант-КТМ”

НВ ТОВ “Каліпсо”,

03035, м. Київ,

вул. Урицького, 13, оф. 29

Експертний висновок

515

Дійсний

з 21.01.2014 до 21.01.2017

виданий на партію продукції

(зав. № 001-012)

 

70.      

Комплекс Cisco UCS у складі: блейд-серверів (В22; В200; В230; В250; В420; В440 та С22; С24; С200; С210; С220; С240; С250; С260; С420; С460), підсистем вводу-виводу (2104ХР; 2204ХР; 2208ХР; 2232РF), блейд-шассі (5108), комутаторів доступу (6120ХР/6140ХР; 6248UP/6296UP) та системи керування (UCS Manager) версій 1.4 та 2.х. виробництва компанії Cisco Systems, Inc.,  США

Об'єднання обчислювальних та мережевих ресурсів, систем зберігання даних та засобів віртуалізації в єдину систему.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комплекс Cisco UCS у складі: блейд-серверів (В22; В200; В230; В250; В420; В440 та С22; С24; С200; С210; С220; С240; С250; С260; С420; С460), підсистем вводу-виводу (2104ХР; 2204ХР; 2208ХР; 2232РF), блейд-шассі (5108), комутаторів доступу (6120ХР/6140ХР; 6248UP/6296UP) та системи керування (UCS Manager) версій 1.4 та 2.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-2, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво

“Ciско Сістемз Менеджмент Б.В.” в Україні,

03038, м. Київ,
вул. М. Грінченка, 4-В

Експертний висновок

516

Дійсний

з 28.02.2014 до 28.02.2017

 

 

71.      

Комплекс засобів захисту серверів управління відеоконференціями MCU серій VP 8650, VP 8650C, VP 8660, VP 9610, VP 9620 під управлінням ОС V100R008C01B017SP10 та серій VP 9036, VP 9036S, VP 9039A, VP 9039S під управлінням ОС V100R011C03B012SP07, які входять до складу програмно-апаратного комплексу відеоконференцзв’язку виробництва компанії „Huawei Technologies Co., Ltd”, КНР

Призначений для використання в корпоративних мережах для організації відеоконференцзв'язку між користувачами.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Програмно-апаратний комплекс відеоконференцзв’язку. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ДС-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, HИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Порядок ідентифікації об’єкта експертизи та вимоги до умов його використання визначено у відповідних розділах цього експертного висновку.

Склад програмно-апаратного комплексу відеоконференцзв’язку, до якого входять сервери керування відеоконференціями MCU, наведений у Додатку 1 експертного висновку

ТОВ „Хуавей Україна”,       03680, м. Київ,
вул. Радищева, 10/14,
БЦ „IPBA”, корпус Б

Експертний висновок

517

Дійсний

з 28.03.2014 до 28.03.2017

 

 

72.      

Апаратно-програмний комплекс

“Автоматичний дозатор лікувальних засобів MeDoSys 5” виробництва компанії CompWare Medical GmbH, Німеччина

Автоматизація виконання наступних операцій:

      облік пацієнтів, які проходять лікування та потребують отримання відповідних лікувальних засобів;

      облік фахівців лікувальних закладів, які надають медичні послуги;

      облік лікувальних засобів, які призначаються пацієнтам;

      облік можливих стандартних дозувань лікарських засобів;

      облік кількості та вмісту упаковок (ємностей) із лікувальними засобами;

      формування звітів про використання лікувальних засобів.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Апаратно-програмний комплекс “Автоматичний дозатор лікувальних засобів MeDoSys 5” Технічні вимоги до забезпечення захисту від несанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КО-1, ЦА-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-1, НЦ-1 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво компанії CompWare Medical GmbH

04107, м. Київ,
вул. Татарська, 2б, кв. 3

Експертний висновок

518

Дійсний

з 16.05.2014 до 16.05.2017

 

 

73.      

Програмне забезпечення централізованого керування та моніторингу HP Intelligent Management Center версії 7 виробництва компанії Hewlett Packard, США

Централізоване управління ресурсами мережі.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Програмне забезпечення централізованого керування та моніторингу HP Intelligent Management Center версії 7. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Х’юлетт-Пакард Ю.Ей.”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 110

Експертний висновок

519

Дійсний

з 24.06.2014 до 24.06.2017

 

74.      

Комутатори Hewlett Packard серії HP 5800, 5820, 5830, 7500, 10500 виробництва компанії Hewlett Packard, США

Програмно-апаратні засоби призначені для комутації кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори Hewlett Packard серії HP 5800, 5820, 5830, 7500, 10500 під керуванням ОС Comware 5.20. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДС-1, ДВ-1, ДР-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Х’юлетт-Пакард Ю. Ей.”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 110

Експертний висновок

520

Дійсний

з 24.06.2014 до 24.06.2017

 

75.      

Комутатори Hewlett Packard серії HP 5900, 5920, 5930, 10500, 11900, 12500, 12900 під керуванням ОС Comware 7 виробництва компанії Hewlett Packard, США

Програмно-апаратні засоби призначені для комутації кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори Hewlett Packard серії HP 5900, 5920, 5930, 10500, 11900, 12500, 12900 під керуванням ОС Comware 7. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з
НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Х’юлетт-Пакард Ю.Ей.”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 110

Експертний висновок

521

Дійсний

з 24.06.2014 до 24.06.2017

 

 

76.      

Комутатори Hewlett Packard серії HP 5120, 5500 під керуванням ОС Comware 5.20 виробництва компанії Hewlett Packard, США

Програмно-апаратні засоби призначені для комутації кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори Hewlett Packard серії HP 5120, 5500 під керуванням ОС Comware 5.20. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Х’юлетт-Пакард Ю. Ей.”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 110

Експертний висновок

522

Дійсний

з 24.06.2014 до 24.06.2017

 

 

77.      

Комутатори Hewlett Packard серії HP 3100, 3600 під керуванням операційної системи Comware 5.20 виробництва компанії Hewlett Packard, США

Програмно-апаратні засоби призначені для комутації кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори Hewlett Packard серії HP 3100, 3600 під керуванням ОС Comware 5.20. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Х’юлетт-Пакард Ю. Ей.”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 110

Експертний висновок

523

Дійсний

з 24.06.2014 до 24.06.2017

 

 

78.      

Комутатори Hewlett Packard ProVision серії HP 2530 під керуванням операційної системи YA.15.х виробництва компанії Hewlett Packard, США

Програмно-апаратні засоби призначені для комутації кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори “Hewlett Packard ProVision серії HP 2530” під керуванням операційної системи YA.15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Х’юлетт-Пакард Ю. Ей.”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 110

Експертний висновок

524

Дійсний

з 24.06.2014 до 24.06.2017

 

79.      

Комутатори Hewlett Packard ProVision серії HP 2620 під керуванням операційної системи RA.15.х виробництва компанії Hewlett Packard, США

Програмно-апаратні засоби призначені для комутації кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори “Hewlett Packard ProVision серії HP 2620” під керуванням операційної системи RA.15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Х’юлетт-Пакард Ю. Ей.”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 110

Експертний висновок

525

Дійсний

з 24.06.2014 до 24.06.2017

 

 

80.      

Комутатори Hewlett Packard ProVision серії HP 2920 під керуванням операційної системи WB.15.х виробництва компанії Hewlett Packard, США

Програмно-апаратні засоби призначені для комутації кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори “Hewlett Packard ProVision серії HP 2920” під керуванням операційної системи WB.15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Х’юлетт-Пакард Ю.Ей.”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 110

Експертний висновок

526

Дійсний

з 24.06.2014 до 24.06.2017

 

 

81.      

Комутатори „Hewlett Packard ProVision серії HP 3800, 5400, 8200” під керуванням операційної системи К.15.х виробництва компанії Hewlett Packard, США

Програмно-апаратні засоби призначені для комутації кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори “Hewlett Packard ProVision серії HP 3800, 5400, 8200” під керуванням операційної системи К.15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Х’юлетт-Пакард Ю. Ей.”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 110

Експертний висновок

527

Дійсний

з 24.06.2014 до 24.06.2017

 

 

82.      

Комутатори „Hewlett Packard ProVision серії HP 4200vl ” під керуванням операційної системи L.11.х виробництва компанії Hewlett Packard, США

Програмно-апаратні засоби призначені для комутації кадрів (фреймів) у мережах, побудованих за технологією Ethernet.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Комутатори “Hewlett Packard ProVision серії HP 4200vl” під керуванням операційної системи L.11.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99  

ТОВ „Х’юлетт-Пакард Ю. Ей.”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 110

Експертний висновок

528

Дійсний

з 24.06.2014 до 24.06.2017

 

83.      

Пристрої мережевого захисту HP серії F1000 (F1000-E, F1000-A-EI, F1000-S-EI), F5000 (F5000, F5000-C, F5000-S) та модулі мережевого захисту HP 20Gbps VPN Firewall для комутаторів HP 12500/10500/11900/7500 зі встановленою ОС Comware 5.20, виробництва компанії Hewlett Packard, США

Побудова комплексного захисту ІР-мереж за рахунок контролю з'єднань між вузлами мережі та перевірки пакетів на предмет відповідності встановленим параметрам безпеки на 2-7 рівнях відповідно моделі OSI із врахуванням стану з'єднання, що дозволяє слідкувати за станом всіх мережевих комунікацій та попереджувати несанкціонований доступ до мережі.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Пристрої мережевого захисту HP серії F1000 (F1000-E, F1000-A-EI, F1000-S-EI), F5000 (F5000, F5000-C, F5000-S) та модулі мережевого захисту HP 20Gbps VPN Firewall для комутаторів HP 12500/10500/11900/7500 зі встановленою ОС Comware 5.20. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Х’юлетт-Пакард Ю. Ей.”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 110

Експертний висновок

529

Дійсний

з 24.06.2014 до 24.06.2017

 

 

84.      

Маршрутизатори Hewlett Packard серій MSR 2000, MSR 3000, MSR 4000, HSR 6800 під керуванням операційної системи Comware версії 7.0 виробництва компанії Hewlett Packard, США

Забезпечення високошвидкісних підключень між провайдерами Інтернет та в їх мережах або великих офісів компаній та передачі даних, голосової та відео інформації.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Маршрутизатори Hewlett Packard серій MSR 2000, MSR 3000, MSR 4000, HSR 6800 під керуванням операційної системи Comware версії 7.0. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2,  НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Х’юлетт-Пакард Ю. Ей.”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 110

Експертний висновок

530

Дійсний

з 24.06.2014 до 24.06.2017

 

 

85.      

Пристрої мережевого захисту HP TippingPoint Next-Generation  Firewall (S1050F, S3010F, S3020F, S8005F, S8010F) зі встановленою операційною системою версії 1.0.X виробництва компанії Hewlett Packard, США

Побудова комплексного захисту ІР-мереж за рахунок контролю з'єднань між вузлами мережі та перевірки пакетів на предмет відповідності встановленим параметрам безпеки на 2-7 рівнях відповідно моделі OSI із врахуванням стану з'єднання, що дозволяє слідкувати за станом всіх мережевих комунікацій та попереджувати несанкціонований доступ до мережі.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Пристрої мережевого захисту HP TippingPoint Next-Generation Firewall (S1050F, S3010F, S3020F, S8005F, S8010F) зі встановленою ОС версії 1.0.X. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДС-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Х’юлетт-Пакард Ю. Ей.”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 110

Експертний висновок

531

Дійсний

з 24.06.2014 до 24.06.2017

 

 

86.      

Програмне забезпечення Hewlett Packard VSR 1000 Virtual Services Router Series виробництва компанії Hewlett-Packard, США

Призначене для емуляції дій маршрутизатора. Працює на Linux – операційних системах та віртуальних машинах платформи х86.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Програмне забезпечення Hewlett-Packard VSR 1000 Virtual Services Router Series. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2,  НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Х’юлетт-Пакард Ю. Ей.”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 110

Експертний висновок

532

Дійсний

з 24.06.2014 до 24.06.2017

 

 

87.      

Маршрутизатори Hewlett Packard серій HSR 6600, HSR 6800, MSR 900/920/93x, MSR 1000 під керуванням операційної системи Comware версії 5.20

Забезпечення високошвидкісних підключень середніх офісів компаній, або невеликих регіональних офісів та передачі даних, голосової та відео інформації.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Маршрутизатори Hewlett Packard серій НSR 6600, НSR 6800, MSR 900/920/93х, МSR 1000 під керуванням операційної системи Comware версії 5.20. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Х’юлетт-Пакард Ю. Ей.”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 110

Експертний висновок

533

Дійсний

з 24.06.2014 до 24.06.2017

 

 

88.      

Пристрої мережевої безпеки FortiGate (20С, 30D, 40C, 50B, 60C, 60D, 70D, 80C, 80D, 90D, 92D, 94D, 98D, 110C, 111C, 100D, 140D, 200A, 200B, 224B, 200D, 240D, 280D, 300A, 310B, 300C, 300D, 500D, 700D, 900D, 620B, 600C, 800, 800F, 800C, 1000C, 1000D, 1240B, 1500D, 3016B, 3040B, 3140B, 3240C, 3200D, 3600C, 3700D, 3800D, 3810A, 3180D, 3950B, 5020, 5060, 5140B, 5001C, 5001C, 5001B, 5001D, 5101C) під керуванням операційної системи FortiOS версії 4.x. та 5.х., виробництва компанії Hewlett Packard, США

Захист мережі від несанкціонованого доступу до її ресурсів та від інших загроз захищеності інформації, яка обробляється та зберігається в ЛОМ та передається між ЛОМ, із внутрішньої мережі до зовнішньої мережі чи в зворотному напрямку.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Пристрої мережевої безпеки FortiGate під керуванням операційної системи FortiOS версії 4.x. та 5.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДЗ-1, ДВ-1, ДР-1, НР-1, НР-2, НК-1, НИ-1, НИ-2, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Х’юлетт-Пакард Ю. Ей.”,

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 110

Експертний висновок

534

Дійсний

з 24.06.2014 до 24.06.2017

 

 

89.      

Захищений програмний комплекс “Комп’ютерна програма “Megapolis3.UnityBase” версії 1.х, виробництва ТОВ “Інтекресі Бейз”, Україна

Призначений для автоматизації виконання наступних операцій:

      облік діяльності виробничих та торговельних підприємств, бюджетних та фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування тощо;

      підтримка оперативного управління підприємством;

      облік та управління організаційною та господарською діяльністю;

      ведення бухгалтерського обліку з різними планами рахунків, формами обліку та регламентною звітністю;

      керівницький облік та аналітична звітність, підтримка мультивалютного обліку;

      завдання планування, бюджетування та фінансового аналізу;

      розрахунок заробітної плати та управління персоналом;

      реалізація технології електронного документообігу;

      централізоване адміністрування та забезпечення інформаційної безпеки.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Захищений програмний комплекс “Комп’ютерна програма “Megapolis3.UnityBase”. Технічне завдання”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КО-1, КВ-1, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НА-2 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ “Інтекресі Бейз”

м. Київ,

вул. Василя Стуса, 35-37

Експертний висновок

535

Дійсний

з 11.07.2014 до 11.07.2017

 

 

90.      

Система контролю захищеності IBM InfoSphere Guardium версії 9.Х.Х, виробництва компанії „ІВМ”, США

Моніторинг запитів до баз даних, а також оцінка дотримання вимог конфіденційності та цілісності інформації в центрах зберігання та обробки даних шляхом збору та аналізу звітів в процесі функціонування баз даних.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Система контролю захищеності IBM InfoSphere Guardium 9.Х.Х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ДЗ-2, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „ІБМ Україна”,

03680, м. Київ,

вул. Амосова, 12-Г

Експертний висновок

536

Дійсний

з 11.07.2014 до 11.07.2017

 

 

91.      

Механізм захисту інформації програмного продукту IBM і2 (IBM і2 Analyst’s Notebook, IBM і2 Analyst’s Notebook Premium, IBM і2 iBridge User, IBM і2 iBridge Designer, IBM і2 iBase User, IBM і2 iBase Designer, IBM і2 Analyst’s Notebook Connector for ESRI, IBM і2 info Exchange for Analysis Search) версії 8.х.х виробництва компанії „ІВМ”, США

Здійснення витягів, обробки і візуалізації інформації із великого об’єму різнорідних даних.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Програмний продукт IBM і2 v.8.x.x (IBM і2 Analysts Notebook, IBM і2 Analyst’s Notebook Premium, IBM і2 iBridge User, IBM і2 iBridge Designer, IBM і2 iBase User, IBM і2 iBase Designer, IBM і2 Analysts Notebook Connector for ESRI, IBM і2 info Exchange for Analysis Search). Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-1, НТ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „ІБМ Україна”,

03680, м. Київ,

вул. Амосова, 12-Г

Експертний висновок

537

Дійсний

з 11.07.2014 до 11.07.2017

 

 

92.      

Механізми захисту інформації програмного продукту IBM Security QRadar SIEM версії 7.х.х виробництва компанії „ІВМ”, США

Призначений для збору та реєстрації інформації, що одержується від мережевих пристроїв, що розташовані в мережі, та подальшої її нормалізації та систематизації з метою виявлення загроз, створення звітів щодо доступу до даних, що циркулюють в мережі, дій користування та інше.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Програмний продукт IBM Security QRadar SIEM версії 7.х.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-2, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НО-2, НК-1, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „ІБМ Україна”,

03680, м. Київ,

вул. Амосова, 12-Г

Експертний висновок

538

Дійсний

з 11.07.2014 до 11.07.2017

 

 

93.      

Система захисту інформації ЛОЗАтм-1, версія 4.Х.Y

Захист від несанкціонованого доступу в складі комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах класу "1".

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Система захисту інформації ЛОЗАтм-1, версія 3.Х.Y. Технічне завдання. Редакція 4”, сукупність яких визначається функціональним профілем:

      КА-3, КО-1, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2 для конфігурації „Підвищена безпека”;

      КА-2, КД-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-2/НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2 для конфігурації „Стандартна безпека” з рівнем гарантій Г-4 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Науково-дослідний інститут „Автопром”,

03150,  м. Київ,

вул. Тверська, 6

Експертний висновок

540

Дійсний

з 08.08.2014 до 08.08.2017

 

94.      

Пристрої мережевого захисту „Check Point DDoS Protector” DP 506, DP 1006, DP 2006, DP 3006, DP 4412, DP 8412, DP 12412 під управлінням програмного  забезпечення DDoS Protector software версії 6.х виробництва компанії „Check Point Software Technologies Ltd.”, Ізраїль

Захист від DoS-атак у режимі реального часу.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Пристрої мережевого захисту „Check Point DDoS Protector” серій DP x06 і DP x412 під управлінням програмного забезпечення DDoS Protector software версії 6.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ “Розробка Рішень Сучасності”,

04080, м. Київ,

вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 25

Експертний висновок

541

Дійсний

з 08.08.2014 до 08.08.2017

 

 

95.      

Шлюз мережний “Бар’єр-1ОО”

Призначений для побудови захисту ІР-мереж в ІТС, які складаються з двох доменів: відкритого сегменту, у якому обробляється відкрита інформація, та закритого сегменту, у якому обробляється інформація з обмеженим доступом.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Технічне завдання на дослідно-конструкторську роботу з розробки шлюзу мережного “Бар’єр-1 ОО” (ЄААД.469535.079 ТЗ-1)” та доповненні №1 до технічного завдання (ЄААД.469535.079.01 ТЗ-1), сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦА-2, НР-1, НР-2, НК-1, НО-1, НЦ-3, НТ-2 з рівнем гарантій Г-4 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ПрАТ “Інститут інформаційних технологій”,

61166, м. Харків,
вул. Бакуліна, 12

Експертний висновок

542

Дійсний

з 08.08.2014до 08.08.2017

 

96.      

Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів установчо-виробничої автоматич-ної телефонної станції „Coral FlexiCom” зі встановленим програмним забезпеченням версії 16.05 виробництва компанії Tadiran Telecom (TTL) L.P., Ізраїль

Технічне забезпечення рівня захищеності інформаційних ресурсів УВАТС „Coral FlexiCom”, що експлуатується в типових умовах їх використання на установчих (відомчих, корпоративних) системах зв’язку в якості установчо-виробничих автоматичних телефонних станцій.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ з рівнем довіри Е-3 в обсязі функцій, зазначених у документі „Система технічного захисту інформаційних ресурсів універсальної цифрової телекомунікаційної станції Coral FlexiCom. Технічні вимоги (шифр - Захист Coral FlexiCom)

ТОВ „Телеком Логістика Сервіс”,

01010,  м. Київ,
вул. Мазепи, 3, оф. 120

Експертний висновок

543

Дійсний

з 29.08.2014 до 29.08.2017

 

 

97.      

Комплекс засобів захисту системи „Мегаполіс. Документообіг-ДСК” версії 2.63

Система призначена для автоматизації процесів документообігу та діловодства документів, що містять відкриту, конфіденційну та службову інформацію.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Технічне завдання на створення комплексу засобів захисту системиМегаполіс. Документообіг-ДСК версії 2.63”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, КА-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, HИ-3, НК-1,
НО-2, НЦ-2, НТ-2, НА-2, НП-2 з рівнем гарантій Г-3
коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ „Софтлайн-ІТ”,

02105, м. Київ, пр.-т Миру,

15-А,

Експертний висновок

544

Дійсний

з 29.08.2014 до 29.08.2017

 

 

98.      

Програмне забезпечення антивірусного захисту “Zillya! Антивірус для Бізнесу”

версії 1.1.хххх.y

Захист інформації на робочих станціях користувачів та серверах локальної мережі від шкідливого програмного забезпечення (вірусів, троянських програм, шпигунського та іншого шкідливого ПЗ) та мережевих атак.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Програмне забезпечення антивірусного захисту “Zillya! Антивірус для Бізнесу”. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦВ-1, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НО-1, НК-1, НТ-2, НЦ-1 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ “ОЛАЙТІ СЕРВІС”,

04053, м. Київ,

вул. Обсерваторна, 23,

оф. 17

Експертний висновок

545

Дійсний

з 20.10.2014 до 20.10.2017

 

 

99.      

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення управління електронними даними “Perimetrix SafeSpace” версії 2.х, виробництва компанії Perimetrix Management GmbH, Німеччина

Забезпечення захисту інформації при її обробці, зберіганні та передачі в межах інформаційно-телекомунікаційних систем різного функціонального призначення, запобігання витоку такої інформації через змінні носії даних та мережеві засоби обміну даними, а також оперативного інформування уповноважених адміністраторів про всі випадки спроб порушення політики безпеки.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Програмне забезпечення управління електронними даними “Perimetrix SafeSpace”. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КО-1, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ “Центр Системних Інтеграцій”,

04210, м. Київ,

Оболонська набережна, 7

Експертний висновок

546

Дійсний

з 20.10.2014 до 20.10.2017

 

 

 

100.  

Механізми захисту інформації системи попередження вторгнень Cisco FirePOWER Appliance серій 7х, 81х, 82х, 83х, модулів попередження вторгнень ASA 5585-X FirePOWER серій SSP-10, SSP-20, SSP-40, SSP-60, програмного забезпечення FirePOWER Services для ASA 5500-x та NGIPSv for VMware  під керуванням операційної системи v.5.x. виробництва компанії Cisco Systems, Inc., США

Ідентифікація, класифікація та запобігання проникненню шкідливого трафіку до мережі, для захисту якої вони впроваджуються.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Система попередження вторгнень Sourcefire FirePOWER серій 7х, 81х, 82х, 83х (7010х, 7020х, 7030х, 7110х, 7115х, 7120х, 7125х, 8120х., 8130х, 8140х, 8250х, 8260х, 8270х, 8290х, 8350х, 8360х, 8370х, 8390х); модуль попередження вторгнень ASA 5585-X FirePOWER серій SSP-10, SSP-20, SSP-40, SSP-60 під керуванням операційної системи v.5.x. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво “Ciско Сістемз Менеджмент Б.В.”

в Україні,

03038, м. Київ,
вул. М. Грінченка, 4-В

Експертний висновок

547

Дійсний

з 28.11.2014 до 28.11.2017

 

 

101.  

Комплекс для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень “Гармоніка-FSL

 

ТУ У 33.2-19136506-010:2014

Автоматизований пошук, виявлення, ідентифікація та вимірювання частоти та рівня спектральних складових сигналів, які обумовлені побічним електромагнітним випромінюванням і наведенням, що розповсюджуються в ефірі, лініях електроживлення, заземлення, інших струмопровідних конструкціях, при спеціальних дослідженнях технічних засобів обробки інформації та оцінці ефективності технічного захисту інформації.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Комплекси для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень “Гармоніка - FSL”, “Гармоніка - FSН”. Технічні умови

ТОВ НВФ “Криптон”,

02660, м. Київ,

вул. Магнітогорська, 1

Експертний висновок

548

Дійсний

з 28.11.2014 до 28.11.2017

виданий на виріб

(зав. № 14090001)

 

102.  

Комплекс засобів захисту інформації в автоматизованій системі діловодства “ДОК ПРОФ 2.0” версії 2.1.5.5

Реалізація (шляхом автоматизації відповідних типових задач) автоматизованої технології діловодства та електронного документообігу.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Технічне завдання на створення комплексу засобів захисту інформації в Автоматизованій системі діловодства “ДОК ПРОФ 2.0” версії 2.1.5.5”, сукупність яких визначається функціональним профілем безпеки:  КА-2, КО-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НА-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5- 004-99

ТОВ “Новатум”,

10003, м. Житомир,

вул. Київська, 74

Експертний висновок

549

Дійсний

з 28.11.2014 до 28.11.2017

 

 

103.  

Комплекс для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень “Гармоніка - FSH

 

ТУ У 33.2-19136506-010:2014
 

Автоматизований пошук, виявлення, ідентифікація та вимірювання частоти та рівня спектральних складових сигналів, які обумовлені побічним електромагнітним випромінюванням і наведенням, що розповсюджуються в ефірі, лініях електроживлення, заземлення, інших струмопровідних конструкціях, при спеціальних дослідженнях технічних засобів обробки інформації та оцінці ефективності технічного захисту інформації.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Комплекси для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень “Гармоніка - FSL”, “Гармоніка - FSН”. Технічні умови

ТОВ НВФ “Криптон”,

02660, м. Київ,

вул. Магнітогорська, 1

Експертний висновок

550

Дійсний

з 28.11.2014 до 28.11.2017

виданий на партію продукції

(зав. №№ 14090002, 14090003, 14090004)

 

104.  

Захищений від несанкціонованого доступу компонент “Мережевий криптомодуль “Гряда-301”

Призначений для використання в засобах криптографічного захисту інформації та апаратно-програмних засобах генерації ключів.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Мережевий криптомодуль “Гряда-301. Технічні вимоги з технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-3, НТ-3, НВ-1 з рівнем Г-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ПрАТ “Інститут інформаційних технологій”

61166, м. Харків,

вул. Бакуліна, 12

Експертний висновок

551

Дійсний

з 22.12.2014 до 22.12.2017

 

105.  

Захищений від несанкціонованого доступу компонент “Електронний ключ “Кристал-1Д”

Призначений для використання в засобах криптографічного захисту інформації та апаратно-програмних засобах генерації ключів.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Електронний ключ “Кристал-1Д”. Технічні вимоги з технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу” (ЄААД.469535.046 Д4.01), сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-3, НТ-2, НВ-1 з рівнем Г-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ПрАТ “Інститут інформаційних технологій”

61166, м. Харків,

вул. Бакуліна, 12

Експертний висновок

552

Дійсний

з 22.12.2014 до 22.12.2017

 

 

106.  

Комплекс засобів захисту захищеного носія даних електронних ідентифікаційних та реєстраційних документів на базі чипа Infineon SLE78CLFХ4000P

Зберігання персональних даних власника електронних ідентифікаційних або реєстраційних документів.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Технічне завдання на дослідно-конструкторську роботу „Розробка захищеного носія даних електронних ідентифікаційних та реєстраційних документів на базі чипа Infineon SLE78CLF4000P” (804.ААЯВ.46000-10), сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КВ-3, ЦА-2, ЦВ-3, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-3, НТ-2, НВ-3 з рівнем гарантій Г-2 оцінки  коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Універсальні інформаційні технології”

03150, м. Київ,

вул. Червоноармійська, 55

Експертний висновок

553

Дійсний

з 22.12.2014 до 22.12.2017

 

107.  

Засіб активного захисту інформації "УЗОР-ПЕ" виробництва ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Галтехноком", Україна

Захист інформації з обмеженим доступом, що обробляється в автоматизованих системах (комп’ютерна техніка, робочі станції, серверне, комутаційне, мережеве обладнання, периферійні засоби), від її витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань та наведень.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі "Технічне завдання. Засіб активного захисту інформації "УЗОР-ПЕ" з доповненням №1".

ТОВ „ІНТЕСИС”

01034, м. Київ,

вул. Ярославів Вал, 33 б

Експертний висновок

554

Дійсний

з 22.12.2014 до 22.12.2017

виданий на партію продукції

(зав. №№ 0001÷1000)

 

108.  

Захищений від несанкціонованого доступу компонент "Криптомодуль "Гряда-61"

Призначений для використання в засобах криптографічного захисту інформації та апаратно-програмних засобах генерації ключів.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі "Криптомодуль "Гряда-61". Технічні вимоги з технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу (ЄААД.469535.044 Д4.01)", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-3, НТ-2, НВ-1 з рівнем Г-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ПрАТ “Інститут інформаційних технологій”

61166, м. Харків,

вул. Бакуліна, 12

Експертний висновок

556

Дійсний

з 22.12.2014 до 22.12.2017

 

 

109.  

Захищений від несанкціонованого доступу компонент “Електронний ключ “Кристал-1”

Призначений для використання в засобах криптографічного захисту інформації та апаратно-програмних засобах генерації ключів.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Електронний ключ “Кристал-1”. Технічні вимоги з технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу” (ЄААД.469535.040 Д4.01), сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-3, НТ-2, НВ-1 з рівнем Г-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ПрАТ “Інститут інформаційних технологій”

61166, м. Харків,

вул. Бакуліна, 12