Пошук

Розширений пошук
null
Головна » Телекомунікації і користування радіочастотним ресурсом » Стан галузі » Електронні форми звітності


версія для друку
 
 
 
 
 
 
 
 
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження

 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України “Про державну статистику”

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації

за роботу із шкідливими умовами праці

за 200___  рік

 

Подають:

Терміни подання

 

Форма № 1-ПВ (умови праці)

юридичні особи, відокремлені підрозділи, що здійснюють такі види економічної діяльності: сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги (виключаючи  мисливство); добувна промисловість; переробна промисловість; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води; будівництво; діяльність транспорту та зв’язку, визначені за переліком органів державної статистики

  органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше

31 січня року, наступного за звітним

 

 (один раз у два роки)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

17.07.2007  № 223

 

 

Респондент:

Найменування: __________________________________________________________________________________________

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса):_______________________________________________________________________

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

______________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

______________________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): __________________________________________

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

______________________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо,

______________________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

 

Розділ I. Стан умов праці

 

Назва показників

Код

рядка

Весь

персонал, осіб

З них

жінки

А

Б

1

2

Облікова кількість штатних працівників на 31 грудня звітного року, всього

10010

       

          

з них працівники, які зайняті в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам (за результатами  атестації робочих місць за умовами праці)

 

10020

 

 

Із рядка 10020 працюють в умовах перевищення гранично допустимих рівнів та концентрації шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу:

         шкідливих хімічних речовин 1, 2 та 3-4 класу  небезпеки

10030

 

 

         пилу переважно фіброгенної дії

10040

       

            

         вібрації (загальної та локальної)

10050

 

 

         шуму, інфразвуку, ультразвуку

10060

 

 

         неіонізуючих випромінювань (радіочастотного діапазону, діапазону            

         промислової частоти, оптичного діапазону (лазерного випромінювання)

10070

 

 

         біологічних факторів

10080

 

 

         мікроклімату в приміщенні (температури повітря, швидкості руху повітря,

         відносної вологості повітря, інфрачервоного випромінювання)

10090

 

 

         температури зовнішнього повітря (під час роботи на відкритому

повітрі) або атмосферного тиску (підвищеного або зниженого)

 

10100

 

 

         важкості праці

10110

 

 

         робочої пози

10120

 

 

         напруженості праці

10130

 

 

Із рядка 10020 працівники молодше 18 років

10140

 

 

 

 

Продовження розділу 1                                                      

Назва показників

Код

рядка

Весь

персонал, осіб

З них

жінки

А

Б

1

2

Із рядка 10010 кількість працівників зайнятих:

        на роботах, що заборонені чинними нормативними актами про охорону праці

10150

 

 

        постійно у три-та чотиризмінному режимі

10160

 

 

Довідково.

Кількість працівників в найбільш чисельній зміні в останній робочий день звітного року (не заповнюють підприємства  сільського господарства та пов’язаних з ним послуг)

 

 

10170

 

 

 

10180

 

 

 

Розділ II. Пільги та компенсації за роботу із шкідливими

               умовами праці та за особливий характер праці

 

Назва показників

Код

рядка

Весь

персонал, осіб

З них

жінки

А

Б

1

2

Облікова кількість штатних працівників, яким на 31 грудня звітного року:

1) за роботу із шкідливими та важкими умовами праці за результатами атестації робочих місць надаються (встановлено):

    додаткові відпустки згідно зі Списком (додаток 1*)

11010

 

 

    додаткові відпустки, передбачені колективною

    угодою (договором)

 

11020

 

 

   скорочений робочий тиждень згідно з Переліком**

11030

 

 

    доплати за умови праці

11040

 

 

    безкоштовно молоко або інші рівноцінні харчові продукти;       

11050

 

 

   безкоштовно лікувально-профілактичне харчування (за роботу з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці)

 

 

11060

 

 

2) за особливий характер праці надаються:

   додаткові відпустки згідно зі Списком (додаток 2***)

11070

 

 

   додаткові відпустки, передбачені колективною

   угодою  (договором)

 

11080

 

 

3) мають право на пенсію на пільгових умовах відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення”:

   за Списком № 1

11090

 

 

   за Списком № 2

11100

 

 

   інші  пенсії  за віком на пільгових умовах

11110

 

 

   за вислугу років

11120

 

 

   призначену  самим підприємством (організацією)

11130

 

 

Облікова кількість штатних працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг, компенсацій, зазначених у ряд. 11010–11130

 

11140

 

 

 

11150

 

 

 

11160

        

        

*  Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку.

**  Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. 

*** Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці.

 

 

Керівник (власник) _____________________________________            _______________________________________________                    _

                                                                 (підпис)                                                                                                      (П.І.Б.)

Виконавець  __________________________________________            

                                                       (П.І.Б.)

телефон:____________________ факс: ________________________електронна пошта:______________________________

 

 

 

 

Контакт-центр для ЗМІ:
(044) 281-92-83,
e-mail: press@dsszzi.gov.ua

Повідом про корупцію


Держава турбується про тебе

Благодійна фінансова підтримка прикордонникам та членам їх родин

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.


  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)         
© Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України