Пошук

Розширений пошук
null
Головна » Телекомунікації і користування радіочастотним ресурсом » Стан галузі » Електронні форми звітності


версія для друку

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

 

Державне статистичне спостереження

 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

ЗВІТ ПРО ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ

у 20 ____  році

 

Подають:

Термін подання

Форма № 7-тнв

юридичні особи, їх відокремлені підрозділи незалежно від підпорядкованості

- органу державної статистики за місцезнаходженням

 

25 січня

 

 (річна )

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держкомстату України

27.07.2007   266

 

Респондент:

 

Найменування:  ______________________________________________________________________________________________

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

 

Місцезнаходження (юридична адреса): ______________________________________________________________________________________________                  

(юридична особа або відокремлений підрозділ) ______________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

______________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): _____________________________

(юридична особа або відокремлений підрозділ)

______________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо,

______________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

 

 

 

 

Розділ 1. Потерпілі та нещасні випадки на виробництві

 

Назва показників

 

рядка

 

А

Б

1

Кількість підприємств, що їх включено до звіту

0

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу

1

 

у тому числі жінки

1.1

 


 
Назва показників

рядка

Травматизм на виробництві

повязаний з

виробництвом

(від нещасних випадків,

оформлених актами

 Н-1 та Н-5)

не повязаний з виробництвом

(від нещасних випадків,

оформлених актами

НТ (НПВ) та Н-5)

А

Б

1

2

Кількість потерпілих з утратою працездатності

 на 1 робочий день і більше та зі смертельним

 наслідком

 

 

2

 

 

у тому числі

жінки

2.1

 

 

діти до 18 років

2.2

 

 

у стані алкогольного або наркотичного спяніння

 

2.3

 

 

під час групових нещасних випадків

2.4

 

 

Кількість потерпілих зі смертельним наслідком

3

 

 

у тому числі

жінки

 

3.1

 

 

діти до 18 років

3.2

 

 

у стані алкогольного чи наркотичного спяніння

 

3.3

 

 

під час групових нещасних випадків

3.4

 

 

Кількість людино-днів непрацездатності
у потерпілих з втратою працездатності
на 1 робочий день і більше (включно з померлими),
тимчасова непрацездатність яких закінчилася
у звітному році

 

 

 

 

4

 

 

Кількість потерпілих, які частково втратили

працездатність і були переведені з основної

роботи на іншу на 1 робочий день і більше

 

 

5

 

 

у тому числі

жінки

 

5.1

 

 

Кількість нещасних випадків

6

 

 

у тому числі

 

 

 

групові - всього

6.1

 

 

зі смертельним наслідком - усього

6.2

 

 

з них групові

6.2.1

 

 

 

Розділ 2. Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків

на виробництві та витрати на заходи з охорони праці

 

Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків 1

(оформлені актами Н-1 та НТ (НПВ))

Назва показників

рядка

Нараховано

протягом

звітного року

Виплачено

протягом

звітного року

у тому числі

в рахунок

погашення

заборгованості

минулих років

А

Б

1

2

3

Відшкодовано потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих, грн. (сума рядків 1.1 і 1.2)

 

1

 

 

 

у  тому числі

 

 

 

 

за перші пять днів тимчасової непрацездатності,    

що оформлені листком непрацездатності

 

1.1

 

 

 

інші виплати потерпілим, членам сімей та

утриманцям померлих, здійснені за рахунок коштів  підприємства *

 

 

1.2

 

 

 

Вартість зіпсованого устаткування, зруйнованих будівель, споруд, грн.

 

2

 

 

х

 

х

Сума штрафів за настання з вини підприємства нещасних випадків на виробництві або їх приховування, грн.

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Дані наводяться в цілих числах

* Без урахування страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.


 

Витрати на заходи з охорони праці 1

 

Назва показників

рядка

Витрачено

А

Б

1

 

Усього, грн. (сума рядків 4.2 -4.5)

 

4

 

 

у тому числі

 

 

на заходи, передбачені колективними договорами  

(угодами)

 

4.1

 

З рядка 4 – за джерелами фінансування:

 

 

державний бюджет

4.2

 

місцевий бюджет

4.3

 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків

 на  виробництві та професійних захворювань

 

4.4

 

інші джерела

4.5

 

[1] Дані наводяться в цілих числах.

 

 

 

Розділ 3. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, за основними видами подій та причинами нещасних випадків

(з графи 1 розділу 1)

 

 

 

рядка

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше

та зі смертельним наслідком, осіб

Назва показників

 

усього

 

з них

зі смертельним

наслідком

 

 

жінок

усього

з них

жінок

А

Б

1

2

3

4

Види подій

Дорожньо-транспортні пригоди

 

1

 

 

 

 

Падіння потерпілого

2

 

 

 

 

у тому числі з висоти

2.1

 

 

 

 

Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо

 

3

 

 

 

 

Дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються

 

4

 

 

 

 

Ураження електричним струмом

5

 

 

 

 

Дія шкідливих та токсичних речовин

6

 

 

 

 

Дія іонізуючого випромінювання

7

 

 

 

 

Нервово-психічні перевантаження

8

 

 

 

 

Ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами та іншими представниками флори і фауни

9

 

 

 

 

Утоплення

10

 

 

 

 

Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

11

 

 

 

 

Стихійне лихо

12

 

 

 

 

Пожежа

13

 

 

 

 

Інші види

14

 

 

 

 

 

рядка

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше

та зі смертельним наслідком, осіб

Назва показників

 

усього

 

з них

зі смертельним

наслідком

 

 

жінок

усього

з них

жінок

А

Б

1

2

3

4

Причини нещасних випадків

 

 

 

 

 

Технічні

 

 

 

 

 

Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва

 

15

 

 

 

 

Недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу

 

16

 

 

 

 

Незадовільний технічний стан виробничих обєктів, будинків, споруд, території, засобів виробництва та транспортних засобів

 

17

 

 

 

 

Інші технічні причини

18

 

 

 

 

Організаційні

Недоліки в навчанні безпечним прийомам праці

19

 

 

 

 

Порушення режиму праці та відпочинку

20

 

 

 

 

Відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору)

21

 

 

 

 

Невикористання або відсутність засобів індивідуального захисту

22

 

 

 

 

Порушення технологічного процесу

23

 

 

 

 

Порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, механізмів тощо

24

 

 

 

 

Порушення правил дорожнього руху

25

 

 

 

 

Порушення трудової і виробничої дисципліни

26

 

 

 

 

Інші організаційні причини

27

 

 

 

 

 

Психофізіологічні

 

Алкогольне, наркотичне спяніння, токсичне отруєння

 

 

28

 

 

 

 

Інші психофізіологічні причини

29

 

 

 

 

 

Інші

 

(без урахування технічних, організаційних і психофізіологічних причин)

 

 

30

 

 

 

 

 

Примітки: 1. Підсумок даних рядків 1,2, 3 - 14 розділу 3 за усіма графами має збігатися з даними відповідних 
   рядків розділу 1 графи 1.

     2. Підсумок даних рядків 15 - 30 розділу 3 за усіма графами має збігатися з даними відповідних
   рядків розділу 1 графи 1.

 

 

Керівник (власник) _____________________________          _______________________________________      

                                      (підпис)                                                                 (П.І.Б.)

 

Виконавець  ______________________________________    

(П.І.Б.)

 

телефон: _________________  факс: _________________ електронна пошта: _________________________

 

 

ТОВ "Август Трейд". Замовл. № 92. Тираж 579000.

 

Контакт-центр для ЗМІ:
(044) 281-92-83,
e-mail: press@dsszzi.gov.ua

Повідом про корупцію


Держава турбується про тебе

Благодійна фінансова підтримка прикордонникам та членам їх родин

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.


  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)         
© Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України