Пошук

Розширений пошук
null
Головна » Регуляторна діяльність » Оприлюднення проектів регуляторних актів


версія для друку
30 серпня 2019

 

ПРОЄКТ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

________________ №______

 

 

 

 

 

Основні вимоги до форм і строків подання інформації до

 Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій

 

                                       І. Загальні положення

 

1. Ці Основні вимоги до форм і строків подання інформації до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (далі–Основні вимоги) розроблено відповідно до частини шостої статті 29 Закону України «Про телекомунікації», пунктів 44  46 Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року № 812 (далі Порядок).

 

2. Дія цих Основних вимог поширюється на операторів телекомунікацій, центральні органи виконавчої влади (крім спеціальних споживачів), підприємства, установи та організації, у власності, користуванні, господарському віданні чи оперативному управлінні яких є засоби та мережі телекомунікацій, для їх ефективної взаємодії з Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (далі – НЦУ).

 

3. У цих Основних вимогах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про телекомунікації» та Порядку.

 

ІI. Форми і строки подання інформації до НЦУ

 

1. Оператори телекомунікацій, центральні органи виконавчої влади (крім спеціальних споживачів, визначених пунктом 2 Порядку (далі – спеціальні споживачі)), підприємства, установи та організації, у власності, користуванні господарському віданні чи оперативному управлінні яких є засоби та мережі телекомунікацій, відповідно до пункту 44 Порядку, щороку до 01 березня подають до НЦУ таку інформацію :

 

1) дані про ресурси телекомунікаційних мереж у формі електронних таблиць (згідно з додатком 1), відомості щодо волоконно‑оптичних та радіорелейних ліній зв’язку, що перетинають кордон (згідно з додатком 2), а також інформацію про точки взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж у формі електронних таблиць (згідно з додатком 3);

 

2) для мереж фіксованого зв’язку – перелік точок присутності, а саме: міжнародних центрів комутації (МЦК), автоматичних міжзонових/міжміських телефонних станцій (АМТС), опорно-транзитних телефонних станцій (ОПТС), вузлів спеціальних служб (ВСС), центральних та кінцевих автоматичних телефонних станцій (АТС) місцевого рівня, обладнання мережі передавання даних (перелік маршрутизаторів);

 

3) для мереж рухомого (мобільного) зв’язку – перелік точок присутності, а саме: центрів комутації рухомого (мобільного) зв’язку (ЦКРЗ), базових станцій, обладнання мережі передавання даних (перелік маршрутизаторів).

 

2. Для кожної наведеної точки присутності суб’єкта господарювання повинна бути вказана така інформація:

 

1) місцезнаходження точки присутності (вказати адресу та/або географічні координати);

 

2)  перелік інтерфейсів доступу та міжстанційних інтерфейсів (навести перелік інтерфейсів аналогового доступу, Е12, STM‑1, STM‑4, Ethernet (вказати стандарт), із зазначенням типу середовища передавання даних (типу фізичної лінії) для кожного інтерфейсу), їхні характеристики (швидкість, кількість портів (каналів)).

 

3) можливості надання послуг VPN (L2VPN, L3VPN, VPLS), їхні характеристики (швидкість, кількість).

 

3. Оператори телекомунікацій подають щороку до 01 березня до НЦУ електронною поштою з електронним підписом інформацію про:

 

         1) заходи щодо реорганізації мережі;

 

         2) планові строки відключення (переключення) трактів і каналів зв'язку;

 

         3) надання спеціальним споживачам трактів і каналів зв'язку;

 

         4) зміну стану, параметрів та характеристик станційного обладнання мережі, ліній, трактів і каналів зв'язку;

 

         5) місце, причини, тривалість подій (пошкодження, руйнування, втрату енергопостачання, синхронізації тощо), що відбуваються або можуть відбутися у мережі;

 

         6) строки відновлення трактів і каналів зв'язку, надання обходів чи заміну пошкоджених ліній, трактів і каналів зв'язку;

 

         7) перехід на резервне обладнання, у тому числі на резервне енергопостачання чи резервний опорний генератор сигналу синхронізації, роботу на останньому резервному тракті;

 

         8) динаміку змін навантаження;

 

         9) право доступу до інформації;

 

         10) спроби несанкціонованого доступу до баз даних.

 

4. Оператори телекомунікацій щокварталу (до 15 числа наступного місяця) надають електронним листом, засвідченим електронним підписом або печаткою, інформацію про зміну стану телекомунікаційних мереж у формі електронних таблиць (згідно з додатками 1 і 3), в якій зазначають перелік та  інформацію про нові точки присутності та точки взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, а також перелік та інформацію про точки присутності і точки взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, у стані яких сталися зміни.

 

5. Оператори телекомунікацій, центральні органи виконавчої влади (крім спеціальних споживачів, підприємства, установи та організації, у власності, користуванні господарському віданні чи оперативному управлінні яких є засоби та мережі телекомунікацій, подають до НЦУ електронним листом, засвідченим електронним підписом або печаткою інформацію про заходи щодо реорганізації мереж, профілактичні та ремонтно-налагоджувальні роботи в телекомунікаційних мережах у формі електронних таблиць (згідно з Додатком 4), в такі строки:

 

1) за тридцять хвилин до проведення термінових ремонтно-налагоджувальних робіт;

 

2) протягом трьох годин у разі скасування або перенесення термінів виконання робіт;

 

3) за одну добу до проведення ремонтно-налагоджувальних робіт;

 

4) за п’ять діб до проведення регламентних (профілактичних) робіт.

 

6. Оператори телекомунікацій, центральні органи виконавчої влади (крім спеціальних споживачів), підприємства, установи та організації, у власності, користуванні господарському віданні чи оперативному управлінні яких є засоби та мережі телекомунікацій, терміново подають до НЦУ інформацію про події в телекомунікаційних мережах електронним листом, засвідченим електронним підписом або печаткою, у формі електронних таблиць про такі події в телекомунікаційних мережах (згідно з додатком 5):

 

1) пошкодження;

 

2) руйнування;

 

3) втрату енергопостачання;

 

4) втрату синхронізації;

 

5) спробу несанкціонованого доступу до систем управління;

 

6) спробу несанкціонованого доступу до баз даних;

 

7) кіберінцидент/кібератаку (вказати який саме);

 

8) перевантаження;

 

9) перехід на зовнішню резервну лінію електропостачання;

 

10) перехід на власний резервний електрогенератор;

 

11) перехід на резервний опорний генератор сигналу синхронізації;

 

12) роботу на останньому резервному тракті;

 

13) перехід на резервне обладнання (із зазначенням на яке саме).

 

ІІІ. Захист інформації та забезпечення безпеки

 

1. Захист інформації та заходи безпеки системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами (далі СОТУ) на всіх етапах приймання, опрацювання, збереження даних здійснювати відповідно до пунктів 47  49 Порядку.

2. Захист інформації та кіберзахист в СОТУ здійснюються шляхом створення КСЗІ СОТУ та впровадження заходів з кіберзахисту.

 

3. Створення та впровадження КСЗІ СОТУ здійснюються відповідно до чинних нормативних документів у сфері захисту інформації.

 

 

Директор Департаменту

розвитку електронних комунікацій

Адміністрації Держспецзв’язку                                                М.М.Ткаченко

 


 

Додаток 1

до Основних вимог до форм і строків подання інформації до Національного центру оперативно-технічого управління мережами телекомунікацій (пункт 1 розділу ІІ)

 

Інформація про ресурси телекомунікаційних мереж

 

1. Оператор телекомунікацій (власник телекомунікаційних мереж)

Назва

 

Організаційно-правова форма

 

Поштова адреса реєстрації юридичної особи

 

Поштова адреса юридичної особи

 

Фактичне місцезнаходження юридичної особи

 

Код ЄДРПОУ

 

Розрахунковий рахунок (р/p)

 

Код банку (МФО)

 

Індивідуальний податковий номер (ІПН)

 

Свідоцтво платника ПДВ

 

Контактний телефон

 

Електронна адреса

 

Місцезнаходження (поштова адреса) основного ЦУМ

 

Контактний телефон основного ЦУМ

 

Електронна адреса основного ЦУМ

 

Місцезнаходження (поштова адреса) резервного ЦУМ

 

Контактний телефон резервного ЦУМ

 

Електронна адреса резервного ЦУМ

 

 

 

 


 

Продовження додатка 1

 

 

 

2. Контактні дані уповноваженої особи, відповідальної за підготовку інформації

Посада

 

П.І.Б.

 

Контактний телефон

 

Електронна адреса

 

 

3. Інформація про ресурси телекомунікаційних мереж

Точки присутності оператора телекомунікацій (позначення та функції)

Місцезнаходження
точки присутності оператора телекомунікацій

Інтерфейси аналогового доступу

Е12, STM-1, STM-4, Ethernet (стандарт);

послуги L2VPN, L3VPN, VPLS

Примітка

адреса
(населений пункт, вулиця, будинок)

географічні координати, DMS

позначення за стандартом, середовище передавання даних

швидкість, Мбіт

кількість портів (каналів)

змонтована

задіяна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Додаток 2

до Основних вимог до форм і строків подання інформації до Національного центру оперативно-технічого управління мережами телекомунікацій (пункт 1 розділу ІІ)

 

1. Перелік відомостей щодо волоконно-оптичних та радіорелейних ліній зв’язку, що перетинають кордон

з/п

Критерій

Зміст

1.    

Шифр волоконно-оптичної лінії зв’язку

 

2.    

Регенераційний пункт, що не обслуговується (НРП 1)

 

3.    

Регенераційний пункт, що не обслуговується (НРП 2)

 

4.    

Довжина волоконно-оптичної лінії зв’язку

 

5.    

Кількість оптичних волокон

 

6.    

Власник волоконно-оптичних ліній зв’язку

 

7.    

Суб'єкт господарювання, що обслуговує та/або експлуатує волоконно-оптичну лінію зв’язку

 

8.    

Приналежність волоконно-оптичної лінії зв’язку до глобальних (регіональних) волоконно-оптичної лінії зв’язку

 

9.    

Маршрут траси та її основні тактико-технічні характеристики

 

10.

Перший від НРП 1 пункт доступу

Код (назва центру)

 

Оператор телекомунікацій

 

Власник

 

Місцезнаходження

 

Тип обладнання

 

11.

Кінцевий центр комутації

Код (назва центру)

 

Оператор телекомунікацій

 

Власник

 

Місце знаходження

 

Тип обладнання

 

12.

Характеристики оптичного волокна № 1

Індекс

 

Номер

 

Напрямок

 

Сигналізація/ тип навантаження

 

Ущільнення

 

Власники (орендарі )

 

Користувачі

 

Задіяна/«темна»

 

Суб'єкт господарювання, що обслуговує та/або експлуатує оптичне волокно

 

Тип оптичного волокна

 

Тактико-технічні характеристики задіяного канального обладнання

 

13.

Характеристики оптичного волокна № n

 

 

14.

Характеристики оптичного волокна № n+1

 

 

15.

Структура міжнародного потоку, що проходить по волоконно-оптичні лінії зв’язку (окремою таблицею)

 

 

 

 

 

Продовження Додатку 2

 

2. Перелік відомостей щодо радіорелейних ліній зв’язку, що перетинають кордон

 

з/п

Критерій

Зміст

 

1.

Шифр радіорелейної лінії зв’язку

 

 

2.

Вишка № 1 (координати, висота)

 

 

3.

Вишка № 2 (координати, висота)

 

 

4.

Довжина прольоту радіорелейної лінії зв’язку

 

 

5.

Ємність радіорелейної лінії зв’язку (кількість стволів і швидкість передачі даних)

 

 

6.

Власник радіорелейної лінії зв’язку

 

 

7.

Суб'єкт господарювання, що обслуговує та/або експлуатує радіорелейної лінії зв’язку

 

 

8.

Приналежність радіорелейної лінії зв’язку до глобальних (регіональних) радіорелейної лінії зв’язку (назва)

 

 

9.

Маршрут траси та її основні тактико-технічні характеристики

 

 

10.

Перший від вишки № 1 пункт доступу

Код (назва центру)

 

Оператор телекомунікацій

 

Власник

 

Місце положення (місцезнаходження)

 

Тип обладнання

 

11.

Кінцевий центр комутації

Код (назва центру)

 

Оператор телекомунікацій

 

Власник

 

Місце положення (місцезнаходження)

 

Тип обладнання

 

12.

Характеристика стволу № 1

Індекс

 

Номер

 

Напрямок

 

Сигналізація/тип навантаження

 

Ущільнення

 

Власники (орендарі)

 

Користувачі

 

Суб'єкт господарювання, що обслуговує та/або експлуатує

 

Частота

 

Фірма-виробник, тактико-технічні характеристики задіяного канального обладнання

 

13.

Характеристики стволу № n

-"-

 

14.

Характеристики стволу № n+1

-"-

 

15.

Структура міжнародного потоку, що проходить по радіорелейній лінії зв’язку (окремою таблицею)

 

 

 

 

 


 

Додаток 3

Основних вимог до форм і строків подання інформації до Національного центру оперативно-технічого управління мережами телекомунікацій (пункт 1 розділ ІІ)

 

Інформація про точки взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж

 

1. Оператор телекомунікацій (власник телекомунікаційних мереж)

Назва

 

 

2 Контактні дані уповноваженої особи, відповідальної за підготовку інформації

Посада

 

П.І.Б.

 

Контактний телефон

 

Електронна адреса

 

 

3. Інформація про точки взаємоз’єднання з телекомунікаційними мережами інших операторів телекомунікацій:

Назва оператора телекомунікацій, з мережею якого виконується взаємоз’єднання

Місцезнаходження
точки взаємоз’єднання

Інтерфейси

Примітка

адреса
(населений пункт, вулиця, будинок)

географічні координати, DMS

позначення за стандартом

середовище передавання даних

швидкість, Мбіт

кількість,

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Основних вимог до форм і строків подання інформації до Національного центру оперативно-технічого управління мережами телекомунікацій (пункт 4 розділу ІІ)

 

Інформація про заходи

щодо реорганізації мереж, профілактичні та ремонтно-налагоджувальні роботи в телекомунікаційних мережах

 

Оператор телекомунікацій

 

Об’єкт, на якому проводяться роботи

 

Перелік робіт

 

Перелік об’єктів, на які вплине проведення робіт

 

Дата та час початку робіт

 

Очікувана дата та час закінчення робіт

 

Очікувана дата та час у разі перенесення терміну закінчення робіт (за потреби)

 

Фактична дата та час закінчення робіт

 

Контактні дані особи, відповідальної за надання інформації

Посада

 

П.І.Б.

 

Контактний телефон

 

Електронна адреса

 

Інформацію отримано

Дата та час

 

 

Посада співробітника НЦУ

 

 

П.І.Б. співробітника НЦУ

 

 

 

Додаток 5

Основних вимог до форм і строків подання інформації до Національного центру оперативно-технічого управління мережами телекомунікацій (пункт 5 розділу ІІ)

 

Інформація про подію в телекомунікаційній мережі

 

Оператор телекомунікацій

 

Об’єкт, на якому сталася подія

 

Дата та час події

 

Опис події

 

Перелік об’єктів, на які вплине подія

 

Очікувана дата та час відновлення

 

Очікувана дата та час у разі перенесення терміну відновлення (за потреби)

 

Фактична дата та час відновлення

 

 

Контактні дані особи, відповідальної за надання інформації

Посада

 

П.І.Б.

 

Контактний телефон

 

Електронна адреса

 

 

Інформація отримана

Дата та час

 

Посада співробітника НЦУ

 

П.І.Б. співробітника НЦУ

 

 

 

Контакт-центр для ЗМІ:
(044) 281-92-83,
e-mail: press@dsszzi.gov.ua

Держава турбується про тебе

Благодійна фінансова підтримка прикордонникам та членам їх родин

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.


  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)         
© Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України