Пошук

Розширений пошук
null
Головна » Регуляторна діяльність » Оприлюднення проектів регуляторних актів


версія для друку
10 квiтня 2015

Проект

 

Кабінет Міністрів України

 

постанова

 

від                              2015 р. 

 

Київ

 

 

 

Про внесення змін до Правил надання та отримання

телекомунікаційних послуг

 

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

 

1. Внести до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 29, ст. 1074; 2013 р., № 11, ст. 418, № 28, ст. 955; 2014 р. № 77, ст. 2196, № 78, ст. 2241, № 88, ст. 2521), зміни, що додаються.

 

2. Ця постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її прийняття з метою розробки і встановлення основних вимог та порядку реєстрації даних про абонентів для забезпечення приведення операторами, провайдерами та споживачами  телекомунікаційних послуг своїх правовідносин у відповідність із наведеними змінами.

 

Прем’єр-міністр України                                                                         А. ЯЦЕНЮК

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від ______2015 р. № ____

 

ЗМІНИ, 
що вносяться до 
Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг

 

1.      Підпункт 1 пункту 14 викласти в редакції такого змісту:

«1) укладення договору або реєстрації даних про споживача (абонента) у оператора, провайдера телекомунікацій (далі – реєстрація даних) відповідно до основних вимог та порядку, встановлених НКРЗІ;».

2. Абзац перший пункту 15 після слів «до укладення договору» доповнити словами «або реєстрації даних».

3. У пункті 16:

1) абзац перший виключити.

2) абзац другий після слів «в укладенні договору» доповнити словами «або реєстрації даних»;

3) абзац шостий після слів «для укладення договору» доповнити словами «або реєстрації даних».

4. У пункті 17:

1) абзац перший викласти в редакції такого змісту:

«17.  Під час укладання договору або реєстрації даних (внесення змін до них) операторові, провайдерові забороняється:»;

2) підпункт 2 після слів «для укладення договорів» доповнити словами «або реєстрації даних».

5. Пункт 24 після слів «оператор телекомунікацій повинен» доповнити словами «укласти договір або здійснити реєстрацію даних,».

6. Пункт 30 після слів «без укладення договору,» доповнити словами «повинен здійснити реєстрацію даних».

7. У пункті 36:

1) підпункт 7 після слів «для укладення договору» доповнити словами «або реєстрації даних»;

2) доповнити новим підпунктом такого змісту:

«15) укласти договір про надання телекомунікаційних послуг або здійснити реєстрацію даних відповідно до основних вимог та порядку, встановлених НКРЗІ;».

У зв’язку з цим підпункт 15 вважати підпунктом 16.

8. У пункті 39:

 1) підпункт 11 після слів «для укладення договору» доповнити словами «або реєстрації даних»;

2) підпункт 12 після слів «укладення договорів» доповнити словами «або реєстрації даних»;

3) підпункт 21 викласти в редакції такого змісту:

«21)  здійснювати на вимогу споживача, який отримує послуги за умови укладання письмового договору, протягом строку позовної давності, а також при інших умовах отримання послугпротягом двох місяців після закінчення строку дії картки попередньо оплаченої послуги та/або ідентифікаційної картки повернення невикористаних з особового рахунка абонента коштів у разі відмови від передплачених послуг та/або припинення дії договору в порядку, встановленому пунктом 76 цих Правил;»;

4) підпункт 22 після слів «під час укладання договору» доповнити словами «або реєстрації даних»;

5) доповнити новим підпунктом такого змісту:

«36) забезпечувати підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційної мережі за умови укладення договору про надання телекомунікаційних послуг або реєстрації даних відповідно до основних вимог та порядку, встановлених НКРЗІ;».

У зв’язку з цим підпункт 36 вважати підпунктом 37.

9. Пункт 42 після слів «під час укладання договору» доповнити словами «або реєстрації даних».

10. Пункт 43 після слів «під час укладання договору» доповнити словами «або реєстрації даних».

11. Пункт 73 після слів «абонента, який обслуговується» доповнити словами «за умови реєстрації даних або».

12. Абзац сьомий пункту 76 після слів «Якщо споживач отримував послуги» доповнити словами «за умови реєстрації даних або».

13. Друге речення абзацу другого пункту 77 після слів «на випадки отримання послуг» доповнити словами «за умови реєстрації даних або».

 

 

Контакт-центр для ЗМІ:
(044) 281-92-83,
e-mail: press@dsszzi.gov.ua

Повідом про корупцію


Держава турбується про тебе

Благодійна фінансова підтримка прикордонникам та членам їх родин

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.


  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)         
© Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України