Пошук

Розширений пошук
null
Головна » Регуляторна діяльність » Оприлюднення проектів регуляторних актів


версія для друку
26 липня 2012

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про телекомунікації” щодо вдосконалення порядку отримання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг та надані телекомунікаційні послуги і порядку придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживачами

 

         1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

 

Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про телекомунікації” щодо вдосконалення порядку отримання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг та надані телекомунікаційні послуги і порядку придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживачами розроблено на виконання пункту 9 витягу з протоколу № 27 засідання Кабінету Міністрів України від 11.04.2012.

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

На міліцію як державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань, покладено низку завдань та обов’язків, що викладені не лише у статтях 2 і 10 Закону України „Про міліцію”, статті 7 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”, положеннях Кримінального процесуального кодексу України та Конвенції про кіберзлочинність, що ратифікована Україною 07.09.2005, а й в інших законодавчих актах. За загальним правилом юриспруденції покладені на міліцію обов’язки повинні кореспондуватись із правами, яких має бути достатньо для виконання таких обов’язків, а також із відповідними обов’язками і правами суб’єктів господарювання, які мають правові відносини з правоохоронними органами.

Водночас на сьогодні зазначені завдання й обов’язки правоохоронних органів не належним чином співвідносяться із законодавством, що регулює діяльність операторів і провайдерів телекомунікацій та інших суб’єктів, які не віднесені законом до останніх, хоча провадять господарську діяльність у сфері телекомунікацій і надають різноманітні телекомунікаційні послуги. Зазначене переважно стосується недостатнього врегулювання підстав і порядку надання правоохоронним органам інформації про споживачів телекомунікаційних послуг.

У зв’язку з цим правоохоронні органи не мають фактичної можливості здійснення своїх прямих обов’язків щодо виконання функцій держави із захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян.

Цим обумовлена необхідність розробки зазначеного законопроекту, який передусім передбачає систематизацію норм, що регламентують надання інформації на різних стадіях і режим доступу до даних із різним правовим статусом, а також забезпечення оперативності отримання інформації.

Окремо слід зазначити про необхідність визначення переліку відомостей, що є обов’язковими для зберігання та достатніми для ідентифікації споживача телекомунікаційних послуг. Метою внесення таких змін до законодавства є нагальна необхідність зниження рівня анонімності споживачів телекомунікаційних послуг та інших послуг, надання яких не врегульоване законом, але які безпосередньо стосуються сфери телекомунікацій.

Отже, брак окремого чіткого порядку отримання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікацій та надані телекомунікаційні послуги, з одного боку, не дає правоохоронним органам швидко і чітко виконувати свої обов’язки, а з другого боку, - операторам і провайдерам телекомунікацій надавати таку інформацію.    

Також невизначеність порядку придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживачами дає можливість знеособленого обігу ідентифікаційних телекомунікаційних карток на ринку й унеможливлює процедуру ідентифікації споживача при проведенні правоохоронними органами заходів щодо запобігання правопорушенням і їх розкриття.

Тому впровадження процедури надання телекомунікаційних послуг із використанням ідентифікаційних телекомунікаційних карток на підставі укладеного між оператором телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, дасть змогу вирішити ці питання.

У зв’язку з викладеним Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку  та захисту інформації України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України Про телекомунікації” щодо вдосконалення порядку отримання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг та надані телекомунікаційні послуги і порядку придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживачами.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект акта розроблено з метою вдосконалення порядку отримання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг та надані телекомунікаційні послуги і порядку придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживачами. Впровадження процедури надання телекомунікаційних послуг із використанням ідентифікаційних телекомунікаційних карток на підставі укладеного між оператором телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позитивно вплине на якість надання/отримання зазначених телекомунікаційних послуг, що зі свого боку дасть можливість правоохоронним органам ідентифікувати споживачів при проведенні заходів щодо запобігання правопорушенням і їх розкриття.

 

3.       Визначення і оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваг обраного способу

         Перший альтернативний спосіб – залишити чинне законодавство без змін, що не дає можливості повною мірою досягти поставленої мети. Тому відхиляємо такий спосіб.

        Другим альтернативним способом є внесення відповідних змін до статті 1 Закону України „Про телекомунікації”, якими передбачено законодавче визначення поняття „ідентифікаційна телекомунікаційна картка”.

        Також проектом акта запропоновано внести відповідні зміни до статті 34 Закону України „Про телекомунікації”, якими передбачено зобов’язати операторів і провайдерів телекомунікацій  надавати правоохоронним органам інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг та надані телекомунікаційні послуги в обсягах і порядку, який визначає Кабінет Міністрів України, а також запропоновано внести відповідні зміни до статті 63 цього Закону, якими передбачено, що надання телекомунікаційних послуг із використанням ідентифікаційних телекомунікаційних карток здійснюється на підставі укладеного між оператором телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

         Як найбільш ефективний приймається другий альтернативний спосіб.

 

4.   Опис механізму і заходів, які забезпечать розвязання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Прийняття проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про телекомунікації” щодо вдосконалення порядку отримання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг та надані телекомунікаційні послуги і порядку придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживачами сприятиме вдосконаленню порядку отримання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг. Також впровадження процедури надання телекомунікаційних послуг із використанням ідентифікаційних телекомунікаційних карток на підставі укладеного між оператором телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, дасть змогу споживачам отримувати відповідні телекомунікаційні послуги згідно з договором, а правоохоронним органам - ідентифікувати споживачів при проведенні заходів щодо запобігання правопорушенням і їх розкриття.

 

5.   Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливостей впровадження та виконання вимог регуляторного акта

 

У результаті прийняття Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про телекомунікації” щодо вдосконалення порядку отримання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг та надані телекомунікаційні послуги і порядку придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживачами вдосконалить порядок отримання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг та надані телекомунікаційні послуги, а також дасть можливість визначити порядок придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживачами, що дасть змогу правоохоронним органам ефективніше виконувати обов’язки із захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян, власності, природного середовища, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань із використанням телекомунікаційної складової.

Впровадження змін забезпечить правоохоронним органам не лише покращення стану виконання своїх обов’язків завдяки більш швидкому і надійному джерелу інформації про споживачів телекомунікаційних послуг, але й значною мірою впливатиме на стан недопущення та запобігання протиправним діянням із використанням телекомунікаційних мереж.

 

6.   Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Аналіз економічних і соціальних можливих наслідків свідчить про те, що прийняття проекту Закону сприятиме чіткому визначенню порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій правоохоронним органам інформації про споживачів телекомунікаційних послуг в обсягах і порядку, які визначаються Кабінетом Міністрів України.

Прийняття цього акта дасть можливість правоохоронним органам на підставі отриманої від операторів, провайдерів телекомунікацій інформації про споживачів і на підставі заходів з ідентифікації споживачів телекомунікаційних послуг здійснювати більш ефективно свої повноваження.

 

 

Сфера

регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

Дасть можливість удосконалити порядок отримання правоохоронними органами від операторів, провайдерів телекомунікацій інформації про споживачів, що забезпечить більш ефективне виконання ними своїх повноважень, зокрема здійснення своїх прямих обов’язків щодо виконання функцій держави із захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян, ефективного розкриття злочинів або їх запобігання.

 

 

Врегулює питання, пов’язане з процедурою придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживачами на підставі укладеного договору з надання телекомунікаційних послуг, що дасть можливість правоохоронним органам мати інформацію про таких споживачів та ідентифікувати споживачів таких послуг при проведенні заходів щодо запобігання правопорушенням і їх розкриття

 

 

Не

передбачено

Субєкти господарювання

Дасть можливість операторам, провайдерам телекомунікацій при наданні інформації правоохоронним органам та наданні споживачам телекомунікаційних послуг із використанням ідентифікаційних телекомунікаційних карток на підставі укладеного між оператором телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг договору діяти в прозорому законодавчому полі

 

Не

передбачено

Громадяни

Покращиться захист людського життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки, утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Також прийняття акта дасть змогу отримувати відповідні телекомунікаційні послуги визначеної якості згідно з укладеним договором.

Не передбачено

 

 

7.   Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Пропонується строк дії акта не обмежувати.

 

8.   Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

вдосконалення порядку отримання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг;

визначення порядку придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживачами.

Надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, повязаних із дією акта, не передбачаються.

Рівень поінформованості учасників ринку про заплановане вдосконалення порядку отримання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг і порядку придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживачами – вищий від середнього, проект регуляторного акта й аналіз його регуляторного впливу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Адміністрації Держспецзв’язку.

 

9.   Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності акта буде здійснюватися Адміністрацією Держспецзв’язку шляхом аналізу зауважень і пропозицій від зацікавлених органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб, в  тому числі шляхом аналізу відповідних статистичних показників учасників ринку телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги.

Проведення відстежень здійснюватиметься в такі строки:

базового – до набрання чинності проектом акта шляхом опрацювання внесених зауважень і пропозицій за наслідками оприлюднення проекту акта на офіційному веб-сайті Адміністрації Держспецзв’язку;

повторного – через рік із дня набрання ним чинності;

періодичних – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження результативності цього акта.

 
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.


  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)         
© Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України