Пошук

Розширений пошук
null
Головна » Доступ до публічної інформації » Перелік відомостей, що становлять службову інформацію


версія для друку
1 жовтня 2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Наказ Адміністрації Державної

                                                        служби спеціального зв’язку та

                                                        захисту інформації України

                                                        17 вересня 2014 року № 469

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф  «Для службового користування» у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

 

І. Організаційно-управлінська діяльність

         1.1. Відомості щодо діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку) з питань організації та безпеки урядового та спеціального зв’язку, криптографічного, технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам, що не розкривають змісту конкретних заходів і розголошення яких може призвести до негативних наслідків у сфері національної безпеки.

1.2. Узагальнені відомості про стан службової діяльності структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ та організацій Держспецзв’язку (далі – підрозділи Держспецзв’язку), отримані за результатами заходів контролю.

1.3. Відомості про науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, у сферах організації та забезпечення безпеки спеціального зв’язку, криптографічного, технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, захисту державних інформаційних ресурсів, що не становлять державної таємниці.

1.4. Відомості про діяльність іноземних інспекційних груп на території України за міжнародними договорами про скорочення та обмеження озброєнь, що містяться у звітних, інформаційних, інформаційно-аналітичних матеріалах.

1.5. Відомості, що не становлять державної таємниці, в яких розкриваються форми і методи розгляду питань погодження розміщення іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні.

1.6. Інформація щодо перспектив і стратегій розвитку систем спеціального зв’язку, захисту інформації та кіберзахисту, крім тієї, що становить державну таємницю, володіння якою дає змогу заінтересованій стороні впливати на їх реалізацію.

1.7. Відомості щодо діяльності Держспецзв’язку з питань організації кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави, розголошення яких може призвести до негативних наслідків у сфері національної безпеки і оборони, крім тих, що становлять державну таємницю.

ІІ. Організація та безпека спеціального зв'язку

2.1. Відомості про співпрацю підрозділів Держспецзв’язку з підприємствами, установами та організаціями, які виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектні, вишукувальні та будівельно-монтажні роботи в інтересах Держспецзв’язку, в частині, що стосується спеціальних телекомунікаційних та інформаційних систем, призначених для обробки службової інформації.

2.2. Відомості щодо планування, стану та результатів технічної експлуатації державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, телекомунікаційної мережі спеціального призначення та телекомунікаційної мережі доступу до неї, вузлів зв’язку спеціального призначення, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2.3. Відомості за окремими показниками з питань організації та забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, телекомунікаційної мережі спеціального призначення та телекомунікаційної мережі доступу до неї, вузлів зв’язку спеціального призначення, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2.4. Відомості за окремими показниками про номенклатуру, кількість і тактико-технічні характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового та спеціального зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, спеціальних інформаційних і телекомунікаційних системах, крім тих, що становлять державну таємницю.

2.5. Відомості щодо забезпечення спеціальним зв’язком посадових осіб державних органів, встановлення та/або зняття абонентських установок спеціального зв’язку, відкриття (закриття) та/або призупинення роботи абонентських пунктів спеціального зв’язку, а також відомості, що містяться в довідниках, переліках, списках абонентів спеціального зв’язку, облікових картках, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2.6. Відомості з питань, пов’язаних з проектуванням, будівництвом, реконструкцією, технічним переоснащенням, модернізацією мереж і об’єктів (станцій, вузлів, пунктів) Національної системи конфіденційного зв’язку, Національної телекомунікаційної мережі, вузлів зв’язку спеціального призначення, урядового або спеціального зв’язку, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2.7. Відомості за окремими показниками з питань забезпечення безпеки урядового та спеціальних видів зв'язку, якщо вони не розкривають норми (вимоги) та методики контролю технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.

2.8.      Відомості за окремими показниками про порядок обліку, використання та поводження із засобами криптографічного захисту службової інформації та ключових документів до них, а також про передачу (пересилання) цих засобів, ключових документів, нормативної, технічної та експлуатаційної документації.

2.9. Відомості щодо порядку організації та функціонування системи оперативно-технічного управління мережами і комплексами урядових і спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2.10. Відомості про зміст заходів, стан, планування з питань організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.

2.11. Відомості про планування, організацію та виконання робіт особовим складом із засобами криптографічного захисту секретної інформації, ключовими документами, шифрами, а також надання (скасування) допуску до шифрувальної роботи, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.

2.12. Відомості про посади, перебування на яких передбачає надання допуску до шифрувальної роботи.

2.13. Відомості щодо організації, порядку створення та  забезпечення функціонування Національної телекомунікаційної мережі, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2.14. Відомості про окремі ділянки трас проходження каналів або кабелів (ліній) урядового або спеціального зв’язку, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

ІІІ. Криптографічний захист інформації

3.1. Відомості (за окремими показниками) про: зміст, стан, наявність недоліків в організації чи забезпеченні безпеки, плани розвитку системи криптографічного захисту службової інформації, порядок застосування (роботи) засобів криптографічного захисту службової інформації, результати розробки, виробництва, досліджень та експлуатації цих засобів і порядок забезпечення режиму безпеки під час їх проведення, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.2. Відомості про взаємодію підрозділів Держспецзв’язку з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями у сфері криптографічного захисту службової та секретної інформації, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.

3.3. Відомості про порядок використання, поводження, технічні характеристики ключових документів до засобів криптографічного захисту службової інформації.

3.4. Відомості про зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту службової інформації.

3.5. Відомості про криптографічні системи або засоби криптографічного захисту службової інформації, якщо вони розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи побудови або криптографічні параметри).

3.6. Відомості про номенклатуру, кількість засобів криптографічного захисту службової інформації, місця їх розташування.

3.7. Відомості про номенклатуру, тактико-технічні характеристики засобів криптографічного захисту секретної інформації, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.

3.8. Відомості (зміст, структура та повна назва) про нормативно-правові акти та нормативні документи з питань криптографічного захисту секретної та службової інформації, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.

3.9. Відомості про особливості схемотехнічної та конструктивної побудови, криптографічні та спеціальні вимоги, механізми захисту та системи блокування, які наведено у відомчих нормативно-правових актах, нормативних документах з питань криптографічного захисту службової інформації.

3.10. Відомості про допуск до експлуатації засобів криптографічного захисту службової та секретної інформації, що зазначені в протоколах засідань, рішеннях Експертної комісії з питань проведення державної експертизи в сфері криптографічного захисту інформації, свідоцтвах (експертних висновках), якщо вони не становлять державної таємниці.

3.11. Відомості про порядок, програми, методики, протоколи та звіти тематичних досліджень засобів спеціального зв’язку, засобів криптографічного захисту службової та секретної інформації, якщо вони не становлять державної таємниці (у редакції наказу від 26.06.2015
№ 364).

3.12. Відомості про зміст програм і методик проведення експертних досліджень засобів спеціального зв’язку та засобів криптографічного захисту інформації, а також звітів і протоколів за результатами їх проведення.

3.13. Відомості про стан, планування, організацію і здійснення державного контролю за станом криптографічного захисту інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.

ІV. Технічний захист інформації

4.1. Відомості з питань технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, якщо вони не розкривають норми (вимоги) та методики контролю технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.

4.2. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю. Рекомендації щодо приведення стану захисту інформації на зазначених об’єктах і системах у відповідність із вимогами законодавства, крім тих, що становлять державну таємницю.

4.3. Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством (крім тих, що становлять державну таємницю), на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

4.4. Відомості про планування, організацію та аналіз результатів контрольно-інспекційної роботи з питань криптографічного та технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством.

4.5. Відомості про організацію та аналіз заходів оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах, а також про результати цієї оцінки та результати державної експертизи у сфері технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.

4.6. Відомості про результати перевірок додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у галузі технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом (крім тих, що належать до державної таємниці), а також умов проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб, щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної чи інформаційно-телекомунікаційної системи.

4.7. Відомості про взаємодію із суб’єктами владних повноважень, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності з питань організації технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, крім тих, що становлять державну таємницю.

4.8. Відомості про взаємодію із суб’єктами владних повноважень, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності з питань їх оточення і розміщення навколо них іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних та іноземних організацій.

4.9. Відомості про наукові відкриття, винаходи, зміст, результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, зміст державних програм, планів, що спрямовані або можуть бути спрямовані на вдосконалення заходів технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю.

4.10. Відомості про організацію заходів щодо створення комплексної системи захисту інформації в ІТС, що містяться у протоколах, звітах, підготовлених та оформлених за результатами нарад і зустрічей з представниками органів державної влади, підприємств, установ.

4.11. Відомості про склад та структуру, результати державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, заходи, які здійснюються при її проведенні, способи (методи) і порядок проведення цих заходів, що містяться в матеріалах державних експертиз у сфері технічного захисту інформації (що не становить державної таємниці), а також узагальнені відомості щодо виданих/зареєстрованих атестатів відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах вимогам нормативних документів.

4.12. Відомості про виконання контрольно-наглядових функцій з питань криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам та/або процесом прийняття рішень у цій сфері, що не становлять державної таємниці.

4.13. Відомості про зміст проектів нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері технічного захисту інформації, а також матеріалів, що їх супроводжують у процесі розроблення до затвердження документів і введення їх в дію, якщо необхідність цього визнана розробником.

4.14. Загальні відомості, що розкривають сферу нормативного регулювання відомчих нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічного захисту секретної інформації (у тому числі назва документа, який введений в дію), якщо ці відомості не становлять державної таємниці.

         V. Протидія технічним розвідкам

5.1. Відомості про зміст проектів нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері протидії технічним розвідкам, а також матеріалів, що їх супроводжують у процесі розроблення до затвердження документів і введення їх в дію, якщо необхідність обмеження доступу визначена розробником.

         5.2. Загальні відомості, що розкривають сферу нормативного регулювання відомчих нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері протидії технічним розвідкам (у тому числі назва документа, який введено в дію), якщо ці відомості не становлять державної таємниці.

         5.3. Відомості про організацію, функціонування, основні методи і завдання системи протидії технічним розвідкам, якщо ці відомості не  становлять державної таємниці.

         5.4. Відомості про взаємодію Держспецзв’язку з органами державної влади, військовими формуваннями, підприємствами, установами і організаціями з питань організації та забезпечення протидії технічним розвідкам, крім тих, що становлять державну таємницю.

         5.5. Відомості про планування, організацію і стан контрольно-інспекторської роботи з питань протидії технічним розвідкам, крім тих, що становлять державну таємницю.

         5.6. Відомості про технічні характеристики засобів протидії технічним розвідкам та/або особливості їх застосування, якщо вони не розкривають норми протидії технічним розвідкам або вимоги (рекомендації) щодо її забезпечення.

         5.7. Відомості про методи, способи, засоби (їх носії) та можливості технічних розвідок, якщо вони не розкривають систему організації протидії технічним розвідкам.

5.8. Відомості про наукові відкриття, винаходи та результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, зміст державних програм і планів, що спрямовані або можуть бути спрямовані на вдосконалення системи організації та забезпечення протидії технічним розвідкам, крім тих, що становлять державну таємницю.

VI. Діяльність у сфері телекомунікацій, спеціального поштового та фельд’єгерського зв’язку

6.1. Відомості про організацію, функціонування або проектування лінійних, групових (мережевих) трактів та каналів для потреб державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, Національної телекомунікаційної мережі, телекомунікаційної мережі спеціального призначення та вузлів зв’язку спеціального призначення, державних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

6.2. Відомості про генеральну схему розвитку первинних, вторинних, пакетних мереж і мереж підтримки (спільноканальної сигналізації № 7, синхронізації, технологічного управління).

6.3. Відомості про порядок забезпечення урядовим фельд’єгерським зв’язком.

6.4. Відомості про організацію та виконання фельд’єгерських і дипкур’єрських маршрутів.

6.5. Відомості про організацію маршрутів поштового зв’язку спеціального призначення, перевезення та доставки спеціальних відправлень.

6.6. Відомості про взаємодію зі службами спеціального фельд’єгерського зв’язку країн СНД і державними та правоохоронними органами з питань забезпечення доставки та охорони кореспонденції, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти.

6.7. Відомості про порядок організації доставки, оформлення та обробки дипломатичної пошти, що доставляється Головним управлінням урядового фельд’єгерського зв’язку.

VII. Регулювання і використання радіочастотного ресурсу

7.1. Відомості про використання радіоелектронних засобів підрозділів Держспецзв’язку, що не становлять державної таємниці.

7.2. Відомості про радіоелектронні засоби, що мають подвійне призначення та використовуються в підрозділах Держспецзв’язку для проведення заходів радіотехнічного контролю.

7.3. Відомості про організацію та результати контролю за дотриманням правил використання радіочастотного ресурсу, визначення оперативно-технічних характеристик радіовипромінювань і забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів Держспецзв’язку, що не становлять державної таємниці.

VIII. Мобілізаційна робота, територіальна оборона та цивільний захист

 

         8.1. Відомості з питань планування, організації та ведення мобілізаційної роботи, крім тих, що становлять державну таємницю.

         8.2. Відомості щодо виконання мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.

         8.3. Відомості про організацію оповіщення, управління підрозділами Держспецзв’язку в мирний час і в особливий період.

         8.4. Відомості, що зазначені у матеріалах щодо проведення перевірок системи оповіщення підрозділів Держспецзв’язку.

         8.5. Відомості щодо бронювання військовозобов’язаних за Держспецзв’язку, підприємствами, установами, організаціями галузі зв’язку на період мобілізації та на воєнний час, крім тих, що становлять державну таємницю.        

         8.6. Відомості щодо організації допуску особового складу Держспецзв’язку на об’єкти (пункти управління) органів державної влади в мирний час і в особливий період.

         8.7. Відомості (за окремими показниками) про номенклатуру, потребу, наявність, місця та порядок зберігання озброєння, військової техніки або матеріальних засобів непорушних запасів підрозділу Держспецзв’язку, крім тих, що становлять державну таємницю.

         8.8. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану стосовно підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку.

         8.9. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування підприємств, установ, організацій галузі зв’язку.

         8.10. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій галузі зв’язку.

         8.11. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

         8.12. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення підприємств, установ, організацій галузі зв’язку на режим роботи в умовах особливого періоду.

         8.13. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту підприємств, установ, організацій галузі зв’язку, крім тих, що становлять державну таємницю.

         8.14. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки Адміністрації Держспецзв’язку, підприємств, установ, організацій галузі зв’язку.

         8.15. Відомості про потребу в асигнуваннях і фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку підприємств, установ, організацій галузі зв’язку.

         8.16. Відомості про планування заходів, стан підготовки та результати виконання завдань територіальної оборони, крім тих, що становлять державну таємницю.

         8.17. Відомості щодо планування, організації та проведення роботи з питань цивільного захисту в мирний час та в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.

         8.18. Відомості щодо інженерного захисту та технічного стану захисних споруд цивільного захисту Держспецзв’язку.

         8.19. Відомості за сукупністю всіх показників, що розкривають систему та порядок організації радіаційно-хімічного та бактеріологічного захисту підрозділу Держспецзвязку, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні вплинути на ефективність такої системи захисту.

8.20. Відомості про надання доступу посадовим особам Держспецзвязку до мобілізаційних документів.

8.21. Відомості щодо виконання завдань та забезпечення готовності об’єктів телекомунікації, що належать до мобілізаційних потужностей, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

ІХ. Бойова підготовка територіальних підрозділів

9.1. Відомості про планування, організацію, проведення, зміст і стан бойової підготовки, що не становлять державної таємниці.

9.2. Відомості про планування, організацію, проведення, зміст та результати тактико-спеціальних занять (навчань), комплексних польових навчань, групових вправ, командно-штабних навчань (тренувань), що не  становлять державної таємниці.

Х. Охорона державної таємниці

10.1. Відомості про планування, організацію та запровадження заходів із забезпечення режиму секретності.

10.2. Відомості про фактичний стан і наявність недоліків у забезпеченні режиму секретності.

10.3. Відомості про місця розташування режимних приміщень (зон, територій), ступінь секретності, вид, тривалість і періодичність секретних робіт, що в них проводяться (за сукупністю складових показників).

10.4. Відомості про організаційні заходи та технічні засоби, які використовуються на конкретному об’єкті інформаційної діяльності для гарантування збереження секретної інформації, її матеріальних носіїв, унеможливлення несанкціонованого чи безконтрольного доступу до них.

10.5. Відомості про маршрути перевезення та евакуації матеріальних носіїв секретної інформації.

10.6. Відомості про назви посад, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, із зазначенням форми допуску.

10.7. Відомості про надання та припинення особам допуску до державної таємниці та доступу до секретної інформації та її матеріальних носіїв.

10.8. Відомості, які розкривають специфіку діяльності підрозділів Держспецзв’язку (за сукупністю складових показників), що містяться у журналах і книгах обліку матеріальних носіїв секретної інформації, актах їх передачі чи знищення, описах і номенклатурі секретних справ.

10.9. Відомості про порядок охорони режимних приміщень (зон, територій).

10.10. Відомості щодо обґрунтування віднесення інформації до державної таємниці та шкоди національній безпеці України у разі їх розголошення, якщо вони не становлять державної таємниці.

ХІ. Діяльність з міжнародного співробітництва

11.1. Відомості про плани та результати співробітництва із зарубіжними партнерами (компетентними організаціями) з питань спеціального зв'язку та захисту інформації.

11.2. Відомості про заходи з підготовки підписання міжнародних угод, договорів, протоколів про співробітництво з питань спеціального зв’язку та захисту інформації, телекомунікацій та використання радіочастотного ресурсу, володіння якими надає змогу заінтересованій стороні впливати на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

11.3. Відомості, отримані під час офіційних контактів, щодо яких зарубіжним партнером встановлено обмеження, яке відповідає грифу «Для службового користування».

ХІІ. Робота з особовим складом

12.1. Відомості про функції підрозділів Держспецзв’язку (їх структурних підрозділів), які розкривають специфіку діяльності цих підрозділів у сфері безпеки та оборони держави.

Відомості про виконувані співробітниками Держспецзв’язку обов’язки, які розкривають конкретні функції підрозділів Держспецзв’язку у сфері безпеки та оборони держави (за рішенням керівників підрозділів Держспецзв’язку, структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку).

12.2 Відомості про розстановку особового складу за усіма посадами штатного розпису чи штату у цілому за Адміністрацію Держспецзв’язку/підрозділ Держспецзв’язку.

12.3. Сукупність відомостей щодо військовослужбовця (державного службовця, працівника) Держспецзв’язку, які містяться в його особовій справі.

12.4. Відомості (мета, об’єкт, термін, маршрут, особи) про відрядження особового складу для здійснення державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, а також з питань організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку.

12.5. Відомості про результати професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження служби (навчання), поглибленого психологічного вивчення військовослужбовців.

12.6. Відомості про військовослужбовців, включених до резерву кандидатів для направлення у довготермінові відрядження до закордонних дипломатичних установ України, їх відбір, підготовку та направлення, крім тих, що становлять державну таємницю.»;

12.7. Сукупність відомостей про штатну чисельність за штатним розписом та фактичну укомплектованість особовим складом за штатним розписом чи штатом у цілому за Адміністрацію Держспецзв’язку/підрозділ Держспецзв’язку.

12.8. Відомості за окремими показниками про штатну чисельність за штатним розписом, фактичну укомплектованість особовим складом за штатним розписом чи штатом у цілому щодо Держспецзв’язку.

12.9. Відомості про результати психологічного обстеження, отримані:

при проведенні анкетування або тестування особового складу;

для надання допуску до несення служби у складі добового наряду зі зброєю;

під час службового розслідування у випадках суїцидів і суїцидальних спроб серед особового складу або виникнення конфліктних відносин у колективі.

ХІІІ. Оперативне чергування та охорона об’єктів

13.1. Відомості, що не становлять державної таємниці, про систему оперативного чергування та охорони в Держспецзв’язку.

13.2. Узагальнені відомості про склад чергових змін охорони (добового наряду, варти, підрозділу посилення охорони об’єктів варти), їхнє озброєння (оснащення) та об’єкти, які вони охоронять.

13.3. Відомості про завдання з охорони об’єктів та порядок їх виконання, що розкривають систему охорони обєктів.

13.4. Узагальнені відомості про розташування об’єкта охорони, схему розміщення постів охорони, маршрути руху охоронників (вартових).

13.5. Узагальнені відомості про засоби охорони та системи сигналізації, якими обладнано обєкти охорони, та місця їх встановлення.

13.6. Узагальнені відомості про заходи пропускного та внутрішньо- обєктового режиму окремого обєкта.

XIV. Діяльність з питань запобігання та виявлення корупції

14.1. Відомості про зміст заходів, що розкривають конкретні завдання щодо запобігання корупційним правопорушенням та аналітичну (прогнозовану) інформацію за їх результатами, розголошення яких може завдати негативних наслідків репутації або правам інших осіб.

XV. Фінансова діяльність

15.1. Відомості про видатки з відповідними розрахунками, що розкривають заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, Національної телекомунікаційної мережі, криптографічного, технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам, виконання державного оборонного замовлення, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

15.2. Відомості про ефективність та якість виконання бюджетних програм за плановими та фактичними напрямами використання коштів (паспорти бюджетних програм, звіти про їх виконання, бюджетні запити), що розкривають заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку державної системи спеціального зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, Національної телекомунікаційної мережі, криптографічного, технічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам, виконання державного оборонного замовлення, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

15.3. Відомості про криптографічні системи або засоби криптографічного захисту секретної та службової інформації, що зазначені в первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку та інших документах (акти інвентаризації, інвентаризаційні описи тощо), крім відомостей, що становлять державну таємницю.

15.4. Відомості про коди бюджетної класифікації видатків, за якими здійснюються видатки, що становлять державну таємницю.

XVІ. Господарська діяльність

16.1. Відомості про номенклатуру, наявність та потребу в основних засобах та обладнанні зв’язку, що використовуються у підрозділах Держспецзв’язку, що не становлять державної таємниці.

16.2. Відомості про норми належності техніки та обладнання зв’язку, що використовуються у підрозділах Держспецзв’язку, що не становлять державної таємниці.

16.3. Відомості про забезпечення підрозділів Держспецзв’язку озброєнням.

16.4. Відомості про місця та заходи зберігання озброєння і матеріально-технічних засобів.

16.5. Узагальнені відомості про систему життєзабезпечення об'єктів Держспецзв’язку.

16.6. Відомості про проектування, нове будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонт, технічне переоснащення, модернізацію об’єктів урядового або спеціального зв’язку, інженерних мереж, що не становлять державної таємниці.

16.7. Відомості щодо нерухомого державного майна, переданого в оренду суб’єктам сектору безпеки і оборони, розголошення яких може становити загрозу національній безпеці України, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

XVIІ. Несекретне діловодство

17.1. Відомості про втрату документів, виробів або інших матеріальних носіїв інформації, яким надано гриф «Для службового користування», та про факт розголошення службової інформації.

17.2. Відомості, отримані від інших органів державної влади, місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій, яким ними надано гриф обмеження доступу.

ХVIII. Кіберзахист

18.1. Відомості щодо окремого об’єкта кіберзахисту про планування, організацію запровадження та зміст заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації кіберзахисту, а також рекомендації щодо підвищення рівня кіберзахисту, розголошення яких може призвести до негативних наслідків у сфері національної безпеки і оборони, крім тих, що становлять державну таємницю.

18.2. Відомості про взаємодію із суб’єктами забезпечення кібербезпеки та власниками (розпорядниками) об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави з питань організації кіберзахисту, виявлення, попередження, припинення кібератак та кіберінцидентів,  а також усунення їх наслідків, розголошення яких може призвести до негативних наслідків, у сфері національної безпеки і оборони, крім тих, що становлять державну таємницю.

18.3. Відомості про зміст проектів нормативно-правових актів у сфері кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави, розголошення яких може призвести до негативних наслідків у сфері національної безпеки і оборони, крім тих, що становлять державну таємницю.

18.4. Відомості про структуру та склад програмних та апаратних компонентів об’єкта критичної інформаційної інфраструктури, їх налаштування, порядок взаємодії, журнали реєстрації подій (логи) компонентів об’єкта критичної інформаційної інфраструктури, виявлення, запобігання, припинення кібератак та кіберінцидентів, а також усунення їх наслідків, розголошення яких може призвести до негативних наслідків у сфері національної безпеки та оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

 

 

Директор Департаменту організації

та контролю службової діяльності

Адміністрації Держспецзв’язку                                            Ю.І. Циплинський
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.


  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)         
© Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України