Пошук

Розширений пошук
null
Головна » Діяльність » Сертифікація » Технічний захист інформації


версія для друку
2 серпня 2017

Перелік засобів технічного захисту інформації,

дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації,

вимога щодо захисту якої встановлена законом

 

Цей Перелік формується відповідно до п. 17 Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 27 вересня 1999 р. № 1229. Перелік призначений для використання суб'єктами системи технічного захисту інформації (ТЗІ) під час розроблення, модернізації та впровадження комплексів ТЗІ на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД) та комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) в автоматизованих системах (АС).

Перелік містить номенклатуру засобів ТЗІ (технічних засобів, основним функціональним призначенням яких є захист інформації від загроз витоку, порушення цілісності та блокування; технічних засобів, в яких додатково до основного призначення передбачено функції захисту інформації; засобів, які призначені, спеціально розроблені або пристосовані для пошуку закладних пристроїв і які створюють загрозу для інформації; засобів, які спеціально розроблені або пристосовані для оцінювання захищеності інформації), відповідність яких вимогам нормативних документів з питань ТЗІ засвідчено сертифікатом відповідності або позитивним експертним висновком, одержаними у порядку, який встановлено нормативно-правовими актами: Правилами проведення робіт із сертифікації засобів захисту інформації, затвердженими спільним наказом Адміністрації Держспецзв'язку та Держспоживстандарту України від 25.04.2007 р. № 75/91 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 р. за № 498/13765, та Положенням про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, затвердженим наказом Адміністрації Держспецзв'язку України від 16.05.2007 р. № 93 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.07.2007 р. за № 820/14087.

Використання засобів цього Переліку під час створення, модернізації та впровадження комплексів ТЗІ на ОІД та КСЗІ в АС не увільняє від необхідності оцінювання відповідності досягнутого рівня захисту інформації встановленому вимогами нормативних документів з ТЗІ, яке здійснюється шляхом атестації комплексів ТЗІ на ОІД або експертизи КСЗІ в АС.

Порядок використання засобів ТЗІ, які не ввійшли до цього Переліку, в комплексах ТЗІ на ОІД та КСЗІ в АС визначається нормативними документами у сфері ТЗІ.

Оновлення інформації, яка міститься в Переліку, здійснюється шляхом періодичного внесення змін до попередньої редакції. Перелік та його доповнення розміщуються на WEB-сайті www.dsszzi.gov.ua.

За додатковими відомостями про засоби з цього Переліку, стан їх виробництва та порядок постачання необхідно звертатися 
до виробника (постачальника).

 

 

Назва, позначення

засобу та його технічних умов

 (за наявності)

Призначення

засобу

Виробник (постачальник),

місто, контактний телефон

Реквізити документа, що засвідчує відповідність вимогам НД з ТЗІ

 

1.                       

Персональні комп'ютери із захистом інформації "EXPERT"

(робочі станції)

 ТУ У 30.0-21503308.006-2001.

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідають вимогам ГОСТ 29339-92, НД ТЗІ 2.2-005-08, НД ТЗІ 2.3-015-08, ОСТ 4.169.006-89 і ТУ в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ТОВ "Епос",

м. Київ,

тел. 462-52-68, 462-54-46

Сертифікат відповідності

№ UA1.164.0082493-14

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 15.08.2014 до 25.11.2018

 

2.                       

Персональні комп'ютери із захистом інформації "EXPERT"

(моноблоки) 

ТУ У 30.0-21503308.006-2001.

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідають вимогам ГОСТ 29339-92, НД ТЗІ 2.2-005-08, НД ТЗІ 2.3-015-08, ОСТ 4.169.006-89 і ТУ в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ТОВ "Епос",

м. Київ,

тел. 462-52-68, 462-54-46

Сертифікат відповідності

№ UA1.164.0082493-14

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 15.08.2014 до 25.11.2018

 

3.                       

Персональні комп'ютери із захистом інформації "EXPERT"

(сервери) 

ТУ У 30.0-21503308.006-2001

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідають вимогам ГОСТ 29339-92, НД ТЗІ 2.2-005-08, НД ТЗІ 2.3-015-08, ОСТ 4.169.006-89 і ТУ в обсязі, зазначеному в сертифікаті

 

ТОВ "Епос",

м. Київ,

тел. 462-52-68, 462-54-46

Сертифікат відповідності

№ UA1.164.0082493-14

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 15.08.2014 до 25.11.2018

 

4.                       

Система захисту інформації ЛОЗАтм-1, версія 4.Х.Y

Захист від несанкціонованого доступу в складі комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах класу "1".

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Система захисту інформації ЛОЗАтм-1, версія 3.Х.Y. Технічне завдання. Редакція 4”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-3, КО-1, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2 для конфігурації „Підвищена безпека”; КА-2, КД-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-2/НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2 для конфігурації „Стандартна безпека” з рівнем гарантій Г-4 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

 

 

ТОВ „Науково-дослідний інститут „Автопром”,

03150,  м. Київ,

вул. Тверська, 6

Експертний висновок

№ 540

Дійсний

з 08.08.2014 до 08.08.2017

 

5.                       

Пристрої мережевого захисту „Check Point DDoS Protector” DP 506, DP 1006, DP 2006, DP 3006, DP 4412, DP 8412, DP 12412 під управлінням програмного забезпечення DDoS Protector software версії 6.х виробництва компанії „Check Point Software Technologies Ltd.”, Ізраїль

Захист від DoS-атак у режимі реального часу.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Пристрої мережевого захисту „Check Point DDoS Protector” серій DP x06 і DP x412 під управлінням програмного забезпечення DDoS Protector software версії 6.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Розробка Рішень Сучасності”,

04080, м. Київ,

вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 25

Експертний висновок

№ 541

Дійсний

з 08.08.2014 до 08.08.2017

 

6.                       

Шлюз мережний “Бар’єр-1ОО”

Призначений для побудови захисту ІР-мереж в ІТС, які складаються з двох доменів: відкритого сегменту, у якому обробляється відкрита інформація, та закритого сегменту, у якому обробляється інформація з обмеженим доступом.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Технічне завдання на дослідно-конструкторську роботу з розробки шлюзу мережного “Бар’єр-1 ОО” (ЄААД.469535.079 ТЗ-1)” та доповненні №1 до технічного завдання (ЄААД.469535.079.01 ТЗ-1), сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦА-2, НР-1, НР-2, НК-1, НО-1, НЦ-3, НТ-2 з рівнем гарантій Г-4 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ПрАТ “Інститут інформаційних технологій”,

61166, м. Харків, 
вул. Бакуліна, 12

Експертний висновок

№ 542

Дійсний

з 08.08.2014 до 08.08.2017

 

7.                       

Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів установчо-виробничої автоматич-ної телефонної станції „Coral FlexiCom” зі встановленим програмним забезпеченням версії 16.05 виробництва компанії Tadiran Telecom (TTL) L.P., Ізраїль

Технічне забезпечення рівня захищеності інформаційних ресурсів УВАТС „Coral FlexiCom”, що експлуатується в типових умовах їх використання на установчих (відомчих, корпоративних) системах зв’язку в якості установчо-виробничих автоматичних телефонних станцій.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ з рівнем довіри Е-3 в обсязі функцій, зазначених у документі „Система технічного захисту інформаційних ресурсів універсальної цифрової телекомунікаційної станції „Coral FlexiCom”. Технічні вимоги (шифр - Захист Coral FlexiCom)”.

ТОВ „Телеком Логістика Сервіс”,

01010,  м. Київ, 
вул. Мазепи, 3, оф. 120

Експертний висновок

№ 543

Дійсний

з 29.08.2014 до 29.08.2017

 

 

8.                       

Комплекс засобів захисту системи „Мегаполіс. Документообіг-ДСК” версії 2.63

Система призначена для автоматизації процесів документообігу та діловодства документів, що містять відкриту, конфіденційну та службову інформацію.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Технічнезавдання на створення комплексу засобів захисту системи „Мегаполіс. Документообіг-ДСК” версії 2.63”, сукупність яких визначаєтьсяфункціональним профілем: КД-2, КА-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, HИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2, НА-2, НП-2 з рівнем гарантій Г-3 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ „Софтлайн-ІТ”,

02105, м. Київ, пр.-т Миру,

15-А,

Експертний висновок

№ 544

Дійсний

з 29.08.2014 до 29.08.2017

 

9.                       

Програмне забезпечення антивірусного захисту “Zillya! Антивірус для Бізнесу”

версії 1.1.хххх.y

Захист інформації на робочих станціях користувачів та серверах локальної мережі від шкідливого програмного забезпечення (вірусів, троянських програм, шпигунського та іншого шкідливого ПЗ) та мережевих атак.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Програмне забезпечення антивірусного захисту “Zillya! Антивірус для Бізнесу”. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦВ-1, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НО-1, НК-1, НТ-2, НЦ-1 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “ОЛАЙТІ СЕРВІС”,

04053, м. Київ,

вул. Обсерваторна, 23,

оф. 17

Експертний висновок

№ 545

Дійсний

з 20.10.2014 до 20.10.2017

 

10.                   

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення управління електронними даними “Perimetrix SafeSpace” версії 2.х, виробництва компанії Perimetrix Management GmbH, Німеччина

Забезпечення захисту інформації при її обробці, зберіганні та передачі в межах інформаційно-телекомунікаційних систем різного функціонального призначення, запобігання витоку такої інформації через змінні носії даних та мережеві засоби обміну даними, а також оперативного інформування уповноважених адміністраторів про всі випадки спроб порушення політики безпеки.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Програмне забезпечення управління електронними даними “Perimetrix SafeSpace”. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КО-1, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Центр Системних Інтеграцій”,

04210, м. Київ,

Оболонська набережна, 7

Експертний висновок

№ 546

Дійсний

з 20.10.2014 до 20.10.2017

 

11.                   

Механізми захисту інформації системи попередження вторгнень Cisco FirePOWER Appliance серій 7х, 81х, 82х, 83х, модулів попередження вторгнень ASA 5585-X FirePOWER серій SSP-10, SSP-20, SSP-40, SSP-60, програмного забезпечення FirePOWER Services для ASA 5500-x та NGIPSv for VMware  під керуванням операційної системи v.5.x. виробництва компанії Cisco Systems, Inc., США

Ідентифікація, класифікація та запобігання проникненню шкідливого трафіку до мережі, для захисту якої вони впроваджуються.

Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Система попередження вторгнень Sourcefire FirePOWER серій 7х, 81х, 82х, 83х (7010х, 7020х, 7030х, 7110х, 7115х, 7120х, 7125х, 8120х., 8130х, 8140х, 8250х, 8260х, 8270х, 8290х, 8350х, 8360х, 8370х, 8390х); модуль попередження вторгнень ASA 5585-X FirePOWER серій SSP-10, SSP-20, SSP-40, SSP-60 під керуванням операційної системи v.5.x. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Представництво “Ciско Сістемз Менеджмент Б.В.”

в Україні,

03038, м. Київ, 
вул. М. Грінченка, 4-В

Експертний висновок

№ 547

Дійсний

з 28.11.2014 до 28.11.2017

 

 

12.                   

Комплекс для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень “Гармоніка-FSLТУ У 33.2-19136506-010:2014

Автоматизований пошук, виявлення, ідентифікація та вимірювання частоти та рівня спектральних складових сигналів, які обумовлені побічним електромагнітним випромінюванням і наведенням, що розповсюджуються в ефірі, лініях електроживлення, заземлення, інших струмопровідних конструкціях, при спеціальних дослідженнях технічних засобів обробки інформації та оцінці ефективності технічного захисту інформації.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Комплекси для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень “Гармоніка - FSL”, “Гармоніка - FSН”. Технічні умови”.

ТОВ НВФ “Криптон”,

02660, м. Київ,

вул. Магнітогорська, 1

Експертний висновок

№ 548

Дійсний

з 28.11.2014 до 28.11.2017

виданий на виріб

(зав. № 14090001)

 

13.                   

Коиплекс засобів захисту інформації в автоматизованій системі діловодства «ДОК ПРОФ 2.0» версії 2.1.5.5

Для реалізації автоматизованої системи діловодства та електронного документообігу.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Технічне завдання на створення комплексу засобів захисту  інформації в Аввтоматизовані йсистемі діловодства «ДОК ПРОФ 2.0», версії 2.1.5.5, сукупність яких визначається функціональним профілем безпеки  КА-2, КО-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НА-2, з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «Новатум», М. Житомир, вул. Київська, 74

Експертний висновок

№ 549

Дійсний

з 28.11.2014 до 28.11.2017

 

 

14.                   

Комплекс для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень “Гармоніка - FSH

 ТУ У 33.2-19136506-010:2014

Автоматизований пошук, виявлення, ідентифікація та вимірювання частоти та рівня спектральних складових сигналів, які обумовлені побічним електромагнітним випромінюванням і наведенням, що розповсюджуються в ефірі, лініях електроживлення, заземлення, інших струмопровідних конструкціях, при спеціальних дослідженнях технічних засобів обробки інформації та оцінці ефективності технічного захисту інформації.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Комплекси для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень “Гармоніка - FSL”, “Гармоніка - FSН”. Технічні умови”.

ТОВ НВФ “Криптон”,

02660, м. Київ,

вул. Магнітогорська, 1

Експертний висновок

№ 550

Дійсний

з 28.11.2014 до 28.11.2017

виданий на партію продукції

(зав. №№ 14090002, 14090003, 14090004)

 

15.                   

Захищений від несанкціонованого доступу компонент “Мережевий криптомодуль “Гряда-301”

Призначений для використання в засобах криптографічного захисту інформації та апаратно-програмних засобах генерації ключів.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Мережевий криптомодуль “Гряда-301. Технічні вимоги з технічного захисту інформації віднесанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-3, НТ-3, НВ-1, з рівнем Г-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ПрАТ “Інститут інформаційних технологій”

61166, м. Харків,

вул. Бакуліна, 12

Експертний висновок

№ 551

Дійсний

з 22.12.2014 до 22.12.2017

 

16.                   

Захищений від несанкціонованого доступу компонент “Електронний ключ “Кристал-1Д”

Призначений для використання в засобах криптографічного захисту інформації та апаратно-програмних засобах генерації ключів.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в
обсязі функцій, зазначених у документі „Електронний ключ “Кристал-1Д”.
Технічні вимоги з технічного захисту інформації віднесанкціонованого доступу” (ЄААД.469535.046 Д4.01), сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-3, НТ-2, НВ-1 з рівнем Г-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ПрАТ “Інститут інформаційних технологій”

61166, м. Харків,

вул. Бакуліна, 12

Експертний висновок

№ 552

Дійсний

з 22.12.2014 до 22.12.2017

 

17.                   

Комплекс засобів захисту захищеного носія даних електронних ідентифікаційних та реєстраційних документів на базі чипа Infineon SLE78CLFХ4000P

Зберігання персональних даних власника електронних ідентифікаційних або реєстраційних документів.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Технічне завдання на дослідно-конструкторську роботу „Розробка захищеного носія даних електронних ідентифікаційних та реєстраційних документів на базі чипа Infineon SLE78CLF4000P” (804.ААЯВ.46000-10), сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КВ-3, ЦА-2, ЦВ-3, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-3, НТ-2, НВ-3, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Універсальні інформаційні технології”

03150, м. Київ,

вул. Червоноармійська, 55

Експертний висновок

№ 553

Дійсний

з 22.12.2014 до 22.12.2017

 

18.                   

Засіб активного захисту інформації "УЗОР-ПЕ" виробництва ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Галтехноком", Україна

Захист інформації з обмеженим доступом, що обробляється в автоматизованих системах (комп’ютерна техніка, робочі станції, серверне, комутаційне, мережеве обладнання, периферійні засоби), від її витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань та наведень.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі "Технічне завдання. Засіб активного захисту інформації "УЗОР-ПЕ" з доповненням №1".

ТОВ „ІНТЕСИС”

01034, м. Київ,

вул. Ярославів Вал, 33 б

Експертний висновок

№ 554

Дійсний

з 22.12.2014 до 22.12.2017

виданий на партію продукції

(зав. №№ 0001÷1000)

 

19.                   

Комплекс засобів захисту захищеного програмного комплексу «1С-Битрикс: Управління сайтом» версії 15.х

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі «Захищений програмний комплекс 1С-Битрикс: Управление сайтом» Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «1С-Бітрікс», м. Київ, вул.. Шота Руставелі, 39-41

Експертний висновок

№ 555

Дійсний

з 29.12.2014 до 29.12.2017

 

 

20.                   

Захищений від несанкціонованого доступу компонент "Криптомодуль "Гряда-61"

Призначений для використання в засобах криптографічного захисту інформації та апаратно-програмних засобах генерації ключів.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі "Криптомодуль" Гряда-61". Технічні вимоги з технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу (ЄААД.469535.044 Д4.01)", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-3, НТ-2, НВ-1 з рівнем Г-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ПрАТ “Інститут інформаційних технологій”

61166, м. Харків,

вул. Бакуліна, 12

Експертний висновок

№ 556

Дійсний

з 22.12.2014 до 22.12.2017

 

21.                   

Захищений від несанкціонованого доступу компонент “Електронний ключ “Кристал-1”

Призначений для використання в засобах криптографічного захисту інформації та апаратно-програмних засобах генерації ключів.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі „Електронний ключ “Кристал-1”. Технічні вимоги з технічного захисту інформації віднесанкціонованого доступу” (ЄААД.469535.040 Д4.01), сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-3, НТ-2, НВ-1, з рівнем Г-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ПрАТ “Інститут інформаційних технологій”

61166, м. Харків,

вул. Бакуліна, 12

Експертний висновок

№ 557

Дійсний

з 22.12.2014 до 22.12.2017

 

22.                   

Комплекс засобів захисту інформаційної платформи управління JПАРУС (ДЖЕЙ-ПА,РУС) версії 1

 

ТОВ «Парус-Спецпроект», м. Київ, вул. Хорива, 47-Г

Експертний висновок

№ 558

Дійсний з 29.12.14 до 29.12.17

 (дія експертного висновку зупинена)

 

23.                   

Комплекс засобів захисту інформації програмного продукту SAP Extended Enterprise Content Management версії 10.5 SP1 “OpenText Extended Enterprise Content Management for SAP Solutions” виробництва компанії OpenText, Канада

 

Сукупність окремих сервісів та механізмів в складі модулів SAP Extended ECM, призначених для реалізації функцій доступу та обробки даних в системі.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза з технічного захисту інформації комплексу засобів захисту інформації програмного продукту SAP Extended Enterprise Content Management версії 10.5 SP1. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем безпеки: КА-1, КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДС-1, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-2, НР-4, НИ-1, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-2, НВ-2, НА-2, НП-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5- 004-99.

ТОВ “САП Україна”,

03150, м. Київ,

вул. Димитрова, 5

Експертний висновок

№ 559

Дійсний

з 29.12.2014 до 29.12.2017

 

24.                   

Комплекс засобів захисту інформації програмного продукту SAP Extended Enterprise Content Management версії 10.5 SP1 “SAP Extended Enterprise Content Management by OpenText” виробництва компанії OpenText, Канада

Сукупність окремих сервісів та механізмів в складі модулів SAP Extended ECM, призначених для реалізації функцій доступу та обробки даних в системі.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза з технічного захисту інформації комплексу засобів захисту інформації програмного продукту SAP Extended Enterprise Content Management версії 10.5 SP1. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем безпеки: КА-1, КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДС-1, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-2, НР-4, НИ-1, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-2, НВ-2, НА-2, НП-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5- 004-99.

ТОВ “САП Україна”, 

03150, м. Київ,

вул. Димитрова, 5

Експертний висновок

№ 560

Дійсний

з 29.12.2014 до 29.12.2017

 

 

25.                   

Сервіси безпеки програмного комплексу антивірусного захисту “McAfee Complete Endpoint Protection Enterprise Suite” виробництва компанії McAfee Inc., США

Забезпечення, в режимі реального часу, збору інформації про стан системи безпеки окремих персональних комп’ютерів, мобільних пристроїв, або корпоративних обчислювальних мереж, а також надання функціоналу єдиного керування системою безпеки.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі Програмний комплекс “McAfee Complete Endpoint Protection Enterprise Suite”. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Бакотек ЛТД”,

03062, м. Київ,

вул. Академіка Туполєва, 4Б

Експертний висновок

№ 561

Дійсний

з 29.12.2014 до 29.12.2017

 

 

26.                   

Сервіси безпеки програмного комплексу антивірусного захисту “McAfee Endpoint Protection Suite” виробництва компанії McAfee Inc., США

Забезпечення базового захисту в режимі реального часу та збору інформації про стан системи безпеки окремих персональних комп’ютерів або корпоративних обчислювальних мереж, а також надання функціоналу єдиного керування системою безпеки.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у документі Програмний комплекс “McAfee Endpoint Protection Suite”. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Бакотек ЛТД”,

03062, м. Київ,

вул. Академіка Туполєва, 4Б

Експертний висновок

№ 562

Дійсний

з 29.12.2014 до 29.12.2017

 

27.                   

Сервіси безпеки програмного комплексу антивірусного захисту “McAfee Complete Endpoint Protection Advanced  Suite” виробництва компанії McAfee Inc., США

 

Забезпечення в режимі реального часу збору інформації про стан системи безпеки окремих персональних комп’ютерів, мобільних пристроїв, або корпоративних обчислювальних мереж, а також надання функціоналу єдиного керування системою безпеки.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в
обсязі функцій, зазначених у документі“Програмний комплекс “McAfee Endpoint Protection Advanced Suite”. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Бакотек ЛТД”,

03062, м. Київ,

вул. Академіка Туполєва, 4Б

Експертний висновок

№ 563

Дійсний

з 29.12.2014 до 29.12.2017

 

28.                   

Програмне забезпечення антивірусного захисту інформації «Kaspersky Internet Security 15 для всіх пристроїв»

 

ТОВ «Лабораторія Касперського Україна», м. Київ, вул. Шолуденка, 3

Експертний висновок

№ 564

Дійсний

З 04.02.15 по 04.02.18

 (дія експертного висновку зупинена)

 

29.                   

Програмне забезпечення антивірусного захисту інформації «Kaspersky Endpoint Scurity 10 для Windows» з системою централізованого керування захистом «Kaspersky  Scurity Center 10

 

ТОВ «Лабораторія Касперського Україна», м. Київ, вул. Шолуденка, 3

Експертний висновок

№ 565

Дійсний

З 04.02.15 по 04.02.18

 (дія експертного висновку зупинена)

 

 

30.                   

Комплекс засобів захисту Web-ресурсів від несанкціонованого доступу “Тайфун-Web”  версії 1.хх, виробництва ТОВ “Інститут комп’ютерних технологій”

Призначений для захисту інформаційних ресурсів, оброблювальних у розподілених інформаційно-телекомунікаційних системах, побудованих за клієнт-серверною архітектурою з використанням Web-технологій, у яких для взаємодії між серверними та клієнтськими застосуваннями використовується протокол НТТР

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Комплекс засобів захисту Web-ресурсів від несанкціонованого доступу “Тайфун-Web”. Версія 1. Технічне завдання UA.21541987.00019-01 90 01”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-2, ЦА-1, ЦВ-2, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-2, з рівнем гарантії Г-4 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Інститут комп’ютерних технологій”

03151, м. Київ, просп.Повітрофлотський, 54

Експертний висновок

№ 566

Дійсний

з 27.02.2015 до 27.02.2018

 

31.                   

Комплекс засобів захисту системи управління порталом „Портал Менеджер 1.0” виробництва ТОВ „Софтлайн-ІТ”

Система „Портал Менеджер 1.0” призначена для автоматизації процесів керування змістом, зовнішнім виглядом та сервісами Web-порталу.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Комплекс засобів захисту системи управління порталом „Портал Менеджер 1.0”. Технічне завдання”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ „Айкюжн”,

03142, м. Київ,

вул. Василя Стуса, 35/37

Експертний висновок

№ 567

Дійсний

з 27.02.2015 до 27.02.2018

 

32.                   

Засіб технічного захисту інформації “Вимірювально-обчислювальний комплекс “Ореол-2” версія 2.Х

Призначений для вимірювань рівнів акустичних та віброакустичних текстових сигналів та шумів і обчислення співвідношень сигнал/шум для оцінювання захищеності мовної інформації на об’єктах інформаційної діяльності від витоку акустичних та/або віброакустичним каналами.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Засіб технічного захисту інформації “Вимірювально-обчислювальний комплекс “Ореол-2” версія 2.Х. Технічні вимоги. МВИР.468166.002 ТВ”.

ПАТ “МАРС”

01033,  м. Київ,

вул. Володимирська, 101

тел. 289-46-06,

289-32-29,

т/ф 287-51-05

 

Експертний висновок

№ 568

Дійсний

з 27.03.2015 до 27.03.2018

виданий на партію засобів

(зав. №№ 2106÷2135)

 

33.                   

Програмний комплекс захисту інформаційних ресурсів “Bitdefender Security for Endpoints” версії 5.х (для платформи віртуалізації Microsoft Hyper-V) виробництва компанії Bitdefender SRL, Румунія

Призначений для забезпечення захисту інформаційних ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) від шкідливих програм та атак з боку глобальних телекомунікаційних мереж в режимі реального часу, збору та відображення інформації про стан дотримання політики безпеки, прийнятої в ІТС, а також забезпечення централізованого управління політикою безпеки в ІТС

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Програмний комплекс захисту інформаційних ресурсів “Bitdefender Security for Endpoints” (для платформи віртуалізації Microsoft Hyper-V). Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1 ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ  “Софтіко”,

04112, м. Київ,

вул. О. Теліги, 1А

Експертний висновок

№ 569

Дійсний

з 27.03.2015 до 27.03.2018

 

34.                   

Комп’ютерна програма (система управління підприємством) 
„ІТ-Предприятие” 
(„ІТ-Enterprise”) виробництва ТОВ НВП „Інформаційні технології”, Україна

Призначена для управління бізнес-процесами підприємства шляхом обліку його виробничої, фінансової та господарської діяльності. Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Комп’ютерна програма (Система управління підприємством) „ІТ-Предприятие”
(„ІТ-Enterprise”). Технічні вимоги до комплексу засобів захисту”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, ДЗ-1, НР-3, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НА-2, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ НВП „Інформаційні технології”,

м. Київ,

вул. Є. Чавдар, 5,

оф. 212

Експертний висновок

№ 570

Дійсний

з 27.03.2015 до 27.03.2018

 

35.                   

Фільтр електричний мережний ФЕМ 3-16

Призначений для захисту інформації від витоку колами електроживлення, а також фільтрації електричних завад мережі електроживлення, що можуть привести до порушення цілісності інформації.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Фільтри електричні мережні ФЕМ 25 та ФЕМ 3-16. Технічні вимоги”.

ТОВ “Інстрім КТ”

03680, м. Київ,

вул. Смольна, 9

Експертний висновок

№ 572

Дійсний

з 25.05.2015 до 25.05.2018

виданий на партію виробів

(зав. №№ 001÷050)

 

36.                   

Фільтр електричний мережний ФЕМ 25

Призначений для захисту інформації від витоку колами електроживлення, а також фільтрації електричних завад мережі електроживлення, що можуть привести до порушення цілісності інформації.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Фільтри електричні мережні ФЕМ 25 та ФЕМ 3-16. Технічні вимоги”.

ТОВ “Інстрім КТ”

03680, м. Київ,

вул. Смольна, 9

Експертний висновок

№ 573

Дійсний

з 25.05.2015 до 25.05.2018

виданий на партію виробів

(зав. №№ 001÷050)

 

37.                   

Комплекс засобів захисту радіотерміналу моделі МВD-R100H з програмним забезпеченням версії 7.8 систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Mobidata

Призначений для забезпечення доступу до мережі передавання даних оператора стільникового зв’язку за допомогою інтерфейсів Ethernet 10/100/1000 Base-T та Wi-Fi (протоколи IP,TCP,UDP, без реалізації функцій міжмережевої взаємодії).

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Радіотермінал систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Mobidata моделі МВD-R100H. Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-2, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-2, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-2, НТ-2, НВ-2, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Радіоконнект”

03126, м. Київ,

вул. Академіка

Білецького, 34

Експертний висновок

№ 576

Дійсний

з 25.05.2015 до 25.05.2018

 

38.                   

Електронна обчислювальна машина ЕОМ – П0

(робоча станція)

ААБ3.466219.001 ТУ1

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації з обмеженим доступом від витоку каналами ПЕМВН.

Відповідає вимогам ГОСТ 29339-92 і ТУ1 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

Відповідає вимогам ГОСТ 29339-92, ОСТ 4.169.006-89 і ААБ3.466219.001 ТУ1 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ЗАТ "Інформаційні Комп'ютерні Системи",

м. Київ,

тел. 538-00-52,

т/ ф 538-00-53

Сертифікат  відповідності

№ UA1.105.02926-01

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 02.01.2001 по 02.01.2003

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.03732-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 02.01.2003 по 02.01.2005

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0008109-05

виданий на продукцію, що виготовляється серійно

з 21.02.2005 по 13.07.2008

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0159924-08

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 16.10.2008 по 08.07.2013

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0053626-15

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно з 29.07.2015 по 28.07.2017

 

39.                   

Електронна обчислювальна машина ЕОМ-П1 (сервер)

 ААБ3.466219.001 ТУ1

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідає вимогам ГОСТ 29339-92 і ААБ3.466219.001 ТУ1 в обсязі, зазначеному в сертифікаті.

Відповідає вимогам ГОСТ 29339-92, ОСТ 4.169.006-89 і ААБ3.466219.001 ТУ1 в обсязі, зазначеному в сертифікаті.

ЗАТ "Інформаційні

Комп`ютерні Системи",

м. Київ,

тел. 538-00-52,

факс 538-00-53

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.0028331-04

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 15.04.2004  по 13.07.2008

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0160242-08

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 16.10.2008  по 08.07.2013

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0053625-15

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 29.07.2015 по 28.07.2017

 

40.                   

Засоби ТЗІ "Адаптери зашумлення ліній комунікацій "Топаз-АЗЛ":

центральний розподільчий блок "топаз ЦРБ",

адаптер зашумлення ліній мережі Інтернет "Топаз АЗЛ-1" (4 звиті пари),

адаптер зашумлення ліній живлення 220В "Топаз АЗЛ-С",

адаптер зашумлення ліній цифрової АТС "Топаз АЗЛ-Ц",

адаптер зашумлення ліній аналогової АТС "Топаз АЗЛ-А",

адаптер зашумлення ліній трансляції телевізійного сигналу (кабельне телебачення) "Топаз АЗЛ-ТВ"

 ТУ У 26.4‑37698420‑004:2014 

Адаптери є пристроями введення сигналу від генераторів шумових сигналів у лінії комунікацій і входять до системи активного зашумлення. Адаптери водять шумовий сигнал з метою придушення «небезпечного сигналу», який створюється у кінцевих пристроях за рахунок акустоелектричного перетворення (мікрофонний ефект)

Відповідають вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Адаптери зашумлення ліній комунікацій "ТОПАЗ  АЗЛ". Технічні умови"

ТОВ «НВФ «Топаз»

м. Миколаїв,

пр.-т. Миру, 27А, кв. 21

Експертний висновок

№ 578

Дійсний з 22.07.2015

до 22.07.2018

виданий на партію виробів

(зав. №№ 001-15 – 500-15)

 

41.                   

Фільтри загороджувальні високих частот в мережі електроживлення "РІАС-4ФМ/1" виробництва ПП "РІАС"

 ТУ У 31.6‑33694400‑004:2014

Захист інформації від витоку колами електроживлення технічних засобів обробки інформації.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Засоби зашумлення телефонних кабелів захищених телефонних  мереж типу А "РІАС‑4ШЛ(А). Технічні умови"

 

ПП «РІАС»

м. Київ,

просп. Оболонський, 22Б,

к.56

Експертний висновок

№ 579

Дійсний з 22.07.2015

до 22.07.2018

виданий на партію виробів

(зав. №№ 10300-10599)

 

 

42.                   

Комплекс засобів захисту комп’ютерної програми "Olimpus.Net"

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Компютерна програма "Olimpus.Net" Технічні вимоги до комплексу засобів захисту сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, HИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НВ-1, НА-2 з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

 

ТОВ «НВП «Медирент», м. Київ, вул.. Каземира Малевича, 86 б

Експертний висновок

№ 580

Дійсний з 22.07.2015

до 22.07.2018

 

 

43.                   

Фільтри загороджувальні високих частот в мережі електроживлення "РІАС-4ФМ/6" виробництва ПП "РІАС"

 ТУ У 31.6‑33694400‑004:2014

Захист інформації від витоку колами електроживлення технічних засобів обробки інформації.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Засоби зашумлення телефонних кабелів захищених телефонних  мереж типу А "РІАС‑4ШЛ(А). Технічні умови"

ПП «РІАС»

м. Київ,

просп. Оболонський, 22Б,

к.56

Експертний висновок

 582

Дійсний з 22.07.2015

до 22.07.2018

виданий на партію виробів

(зав. №№ 10600-10899)

 

 

 

44.                   

Фільтри загороджувальні високих частот в мережі електроживлення "РІАС-4ФМ/10"  виробництва ПП "РІАС"

 ТУ У 31.6‑33694400‑004:2014

Захист інформації від витоку колами електроживлення технічних засобів обробки інформації.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Засоби зашумлення телефонних кабелів захищених телефонних мереж типу А "РІАС‑4ШЛ(А). Технічні умови"

ПП «РІАС»

м. Київ,

просп. Оболонський, 22Б,

к.56

Експертний висновок

 583

Дійсний з 22.07.2015

до 22.07.2018

виданий на партію виробів

(зав. №№ 10900-11199)

 

45.                   

Фільтри загороджувальні високих частот в мережі електроживлення "РІАС-4ФМ/20"  виробництва ПП "РІАС"

 ТУ У 31.6‑33694400‑004:2014

Захист інформації від витоку колами електроживлення технічних засобів обробки інформації.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Засоби зашумлення телефонних кабелів захищених телефонних  мереж типу А "РІАС‑4ШЛ(А). Технічні умови"

ПП «РІАС»

м. Київ,

просп. Оболонський, 22Б,

к.56

Експертний висновок

 584

Дійсний з 22.07.2015

до 22.07.2018

виданий на партію виробів

(зав. №№ 12000-12299)

 

46.                   

Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server версії 4.5.Х (EMSEx) виробництва компанії "ESET",  Словаччина

Реалізує набір функцій безпеки, включаючи:

-протидія шкідливому та шпигунському ПЗ;

-антиспам;

-віддалене адміністрування;

-журналювання та статистика;

-режим карантин.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server версії 4.5.X (EMSEx) виробництва компанії "ESET". Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, HИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "ІСЕТ-Україна"

м. Київ,

вул. Сікорського, 8,

офіс 6

Експертний висновок

№ 585

Дійсний з 22.07.2015

до 22.07.2018

 

47.                   

Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET File Security для Microsoft Windows Server версії 6.0.Х (EFSW) виробництва компанії "ESET", Словаччина

Призначений для забезпечення захисту від вірусів та шпигунських програм.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET File Security для Microsoft Windows Server версії 6.0.X (EFSW) виробництва компанії "ESET". Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, HИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "ІСЕТ-Україна"

м. Київ,

вул. Сікорського, 8,

офіс 6

Експертний висновок

№ 586

Дійсний з 22.07.2015

до 22.07.2018

 

48.                   

Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET Endpoint Antivirus  6.0.Х для Windows з системою централізованого керування антивірусним захистом ESET Remote Administrator версії 6.0.Х (EEA) виробництва компанії "ESET",  Словаччина

 

ESET Endpoint Antivirus 6.0.Х (ЕЕА) це ПЗ, складовими якого є: антивірус, антишпигун та модуль взаємодії з ESET Remote Administrator (ЕRА). EEA забезпечує комплексний захист комп’ютера від вірусних, троянських, шпигунських програм, а також черв’яків, руткітів, фішинг-атак та інших Інтенет-загроз.

ESET Remote Administrator версії 6.0.Х призначений для віддаленої інсталяції та централізованого адміністрування продуктів ЕRА у локальній та глобальній мережі.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET Endpoint Antivirus 6.0.X для Windows з системою централізованого керування антивірусним захистом ESET Remote Administrator версії 6.0.X (EEA) виробництва компанії "ESET". Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, HИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "ІСЕТ-Україна"

м. Київ,

вул. Сікорського, 8,

офіс 6

Експертний висновок

 587

Дійсний з 22.07.2015

до 22.07.2018

 

49.                   

Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET Endpoint Security  6.0.Х для Windows з системою централізованого керування антивірусним захистом ESET Remote Administrator версії 6.0.Х (EES) виробництва компанії "ESET", Словаччина

ESET Endpoint Security 6.0.Х (ЕЕS) це ПЗ, складовими якого є: антивірус, антишпигун та модуль взаємодії з ESET Remote Administrator (ЕRА). ЕЕS забезпечує комплексний захист комп’ютера від вірусних, троянських, шпигунських програм, а також черв’яків, руткітів, фішинг-атак та інших Інтенет-загроз.

ESET Remote Administrator версії 6.0.Х призначений для ефективної віддаленої інсталяції та централізованого адміністрування продуктів ЕRА у локальній та глобальній мережі.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET Endpoint Security 6.0.X для Windows з системою централізованого керування антивірусним захистом ESET Remote Administrator версії 6.0.X (EES) виробництва компанії "ESET". Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, HИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

 

 

ТОВ "ІСЕТ-Україна"

м. Київ,

вул. Сікорського, 8,

офіс 6

Експертний висновок

 588

Дійсний з 22.07.2015

до 22.07.2018

 

50.                   

Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET NOD32 Antivirus Бізнес-версія для Linux Desktop версії 4.0.Х (ENAL) виробництва компанії "ESET",  Словаччина

Призначений для надання набору функцій безпеки: протидія шкідливому та шпигунському ПО; автоматична перевірка та управління змінними носіями; журналювання та статистика; віддалене управління.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмний продукт антивірусного захисту інформації ESET NOD32 Antivirus Бізнес-версія для Linux Desktop версії 4.0.X (ENAL BE) виробництва компанії "ESET". Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, HИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "ІСЕТ-Україна"

м. Київ,

вул. Сікорського, 8,

офіс 6

Експертний висновок

 589

Дійсний з 22.07.2015

до 22.07.2018

 

51.                   

Компекс засобів захисту захищеного програмного комплексу “1С-Бітрікс24” версії 15.х.

 

ТОВ “1С-Бітрікс24”,
м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41,

 

Експертний висновок

 590

Дійсний з 26.08.2015

до 26.08.2018

(дія експертного висновку зупинена).

 

52.                   

Універсальне автоматизоване робоче місце в захищеному портативному виконанні  ЗОТ "Плазма-ЗВ-АРМ/ПРТ"

 ТУ У 30.0-30023446.002-2015 

Оброблення інформації з обмеженим доступом в автоматизованих системах. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН.

Відповідає вимогам ГОСТ 29339-92 (пп. 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9), ОСТ 4.169.006-89 (пп. 2,4,5,6), НД ТЗІ 2.2-011-2015, СВТР-78 (пп. 4.1.1, 6.4).

ТОВ "НВП "Плазмотехніка",

03056,  м. Київ,

вул. Політехнічна, 16

тел. 331-55-31

тел./ф 406-83-62

Сертифікат  відповідності

№ UA1.017.0072562-15

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 15.09.2015 по 14.09.2017

 

53.                   

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу на базі операційної системи OpenBSD, шифр “BBOS™” виробництва ТОВ “АТМНІС”, Україна

Забезпечення програмними засобами захисту інформації, що обробляється на серверах та/або робочих станціях, які входять до складу автоматизованих систем класів 2 та 3 від несанкціонованого доступу.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу на базі операційної системи OpenBSD, шифр “BBOS”. Технічне завдання», сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КД-2. КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦВ-1, ЦД-1, ЦО-1, ДС-2, ДЗ-2, ДВ-2, ДР-2, НР-2, НИ-2, НО-1, НК-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Використання в послугах безпеки КВ-2, ЦВ-1, НВ-1 механізмів криптографічних перетворень для захисту інформації, яка є власністю держави та/або інформації з обмеженим доступом, вимоги щодо захисту якої встановлені законом, можливе лише за наявності документів, які засвідчують відповідність цих механізмів вимогам нормативно-правових актів з криптографічного захисту інформації.

ТОВ "АТМНІС",

м. Київ,

вул. Антонова, 5-Б, оф.24

Експертний висновок

№ 593

Дійсний 25.09.2015

до 25.09.2018

 

54.                   

Комплекс засобів захисту від несанкціонованого доступу автоматизованої медичної інформаційної системи “ЕМСІМЕД”, версії 5 виробництва ПрАТ “Макрохім”

Призначений для комплексної автоматизації роботи лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) та дозволяє виконувати наступні задачі:

–підтримка лікувально-діагностічних заходів;

–забезпечення інформаційної підтримки роботи медичних працівників ЛПЗ;

–нформаційна підтримка оцінки ефективності лікувального процесу;

–виконання завдань адміністративно-господарського та фінансового характеру.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Державна експертиза з технічного захисту інформації комплексу засобів захисту
від несанкціонованого доступу автоматизованої медичної інформаційної системи “ЕМСІМЕД”. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, КО-1, КВ-1, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1 ЦВ-1, ДС-1, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-1, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-2, НВ-1, НА-1, з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “АЛТ Україна Лтд.”,

01133, м. Київ,

вул. Командарма

Каменєва, 4-А

Експертний висновок

№ 594

Дійсний з 25.09.2015

до 25.09.2018

 

 

55.                   

Комплекс засобів захисту захищеного програмного комплексу “Система електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів “Megapolis.DocNet” версії 1.х виробництва ТОВ “Інтекресі Бейз”, Україна

Організація корпоративних систем електронного документообігу та управління бізнес-процесами.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Система електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів “Megapolis.DocNet”. Часткове технічне завдання. Вимоги щодо забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КО-1, КВ-1, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1,НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НА-2, НП-2 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Інтекресі Бейз”,

м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37

Експертний висновок

 595

Дійсний з 10.11.2015

  до 10.11.2018

 

56.                   

Програмне забезпечення антивірусного захисту ESET Endpoint Antivirus 5.0.Х з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 5.0.X виробництва компанії  “ESET”, Словаччина

Захист автоматизованих робочих місць та серверів від вірусів, руткітів, троянських програм, шпигунського та рекламного ПЗ, хакерських утиліт в комп’ютерних мережах.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації програмного забезпечення антивірусного захисту ESET Endpoint Antivirus 5.0.Х з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 5.0.X. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

 

 

ТОВ “ІСЕТ-Україна”,

04112,  м. Київ,

вул. Сікорського, 8,

офіс 6

Експертний висновок

 596

Дійсний з 10.11.2015

  до 10.11.2018

 

57.                   

Програмне забезпечення антивірусного захисту ESET Endpoint Security 5.0.Х з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 5.0.X виробництва компанії  “ESET”, Словаччина

Захист робочих станцій та серверів від проникнень вірусів, руткітів, троянських програм, шпигунського та рекламного ПЗ, хакерських утиліт з будь-яких зовнішніх джерел в комп’ютерні мережі.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації програмного забезпечення антивірусного захисту ESET Endpoint Security 5.0.Х з системою централізованого керування антивірусним захистом корпоративних мереж ESET Remote Administrator версії 5.0.X. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “ІСЕТ-Україна”,

04112,  м. Київ,

вул. Сікорського, 8,

офіс 6

Експертний висновок

 597

Дійсний з 10.11.2015

  до 10.11.2018

 

58.                   

Програмне забезпечення антивірусного захисту ESET File Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.0.Х виробництва компанії “ESET”, Словаччина

Захист від вірусів, троянів, руткітів, шпигунського та рекламного ПЗ, а також інших небажаних програмних продуктів.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації програмного забезпечення антивірусного захисту ESET File Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.0.Х. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-1, НИ-1, НО-1, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “ІСЕТ-Україна”,

04112, м. Київ,

вул. Сікорського, 8,

офіс 6

Експертний висновок

 598

Дійсний з 10.11.2015

  до 10.11.2018

 

59.                   

Програмне забезпечення антивірусного захисту ESET Gateway Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.0.Х виробництва компанії “ESET”, Словаччина

Захист шлюзів та комп’ютерів мережі, підключеної до цих шлюзів від вірусів, троянів, руткітів, шпигунського та рекламного ПЗ, а також інших небажаних програмних продуктів.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації програмного забезпечення антивірусного захисту ESET Gateway Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.0.Х. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-1, НИ-1, НО-1, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “ІСЕТ-Україна”,

04112, м. Київ,

вул. Сікорського, 8,

офіс 6

Експертний висновок

 599

Дійсний з 10.11.2015

до 10.11.2018

 

60.                   

Програмне забезпечення антивірусного захисту ESET Mail Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.0.Х виробництва компанії "ESET", Словаччина

Захист поштових серверів від вірусів, троянів, руткітів, шпигунського та рекламного ПЗ, а також інших небажаних програмних продуктів.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі “Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації програмного забезпечення антивірусного захисту ESET Mail Security для Linux/BSD/Solaris версії 4.0.Х. Технічні вимоги”, сукупність яких визначається функціональним профілем: ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-1, НИ-1, НО-1, НЦ-1, з рівнем гарантій
Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “ІСЕТ-Україна”,

04112, м. Київ,

вул. Сікорського, 8,

офіс 6

Експертний висновок

 600

Дійсний з 10.11.2015

  до 10.11.2018

 

61.                   

Засіб активного захисту автоматизованих систем "DELTA-7" виробництва ТОВ "ДІСКАВЕРІ ДЕФЕНС ІНЖИНІРИНГ", Україна

Використання на об’єктах інформаційної діяльності з метою захисту інформації з обмеженим доступом від витоку за рахунок побічних електромагнітних випромінювань та наведень.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Засіб активного захисту автоматизованих систем "DELTA-7". Технічні вимоги".

ТОВ “ДІСКАВЕРІ ДЕФЕНС ІНЖИНІРИНГ”,

03049, м. Київ,

вул. О. Шовкуненка, 4

Експертний висновок

 601

Дійсний з 10.11.2015

до 10.11.2018

виданий на партію продукції

(зав. №№ 1001÷1300)

 

62.                   

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення антивірусного захисту інформації Symantec Endpoint Protection 12.Х, виробництва компанії  "Symantec", США

Захист комп’ютерів і серверів у комп’ютерній мережі від шкідливого програмного забезпечення, мережевих загроз.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмне забезпечення антивірусного захисту інформації Symantec Endpoint Protection. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем:КА-2, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "МОНТ УА",

04073, м. Київ,

вул. Сирецька, 5, 
корпус № 3

Експертний висновок

  602

Дійсний з 17.12.2015

до 17.12.2018

 

63.                   

Механізми захисту інформації програмного виробу "Захищений термінал" версії 1.Х  комплексу захищених мобільних переговорів "SecurePhone", Україна

Програмний комплекс, призначений для забезпечення криптографічно захищених переговорів між абонентами мереж рухомого радіозв’язку (мобільного зв’язку), захисту інформаційних об’єктів та налаштувань, що зберігаються в терміналах абонентів, від несанкціонованого доступу.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмний виріб "Захищений термінал"  програмного комплексу захищених мобільних переговорів "SecurePhone". Часткове технічне завдання. Вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу. UА.01043342.00001-01 90 02", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1, з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Доля і Ко. ЛТД",

01196, м. Київ,

пл. Л. Українки, 1

Експертний висновок

№ 604

Дійсний з 30.12.2015

до 30.12.2018

 

 

64.                   

Система захисту інформації ЛОЗАтм-2 версії 4.Х.Y, виробництва ТОВ "Науково-дослідний інститут "Автопром", Україна

Призначена для використання в складі комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах класу 2 та 3, як комплекс засобів захисту об’єктів файлової системи.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Система захисту інформації ЛОЗАтм-2, версія 4.Х.Y. Технічне завдання. Редакція 1", сукупність яких визначається функціональним профілем:

КА-3, КО-1, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2 для конфігурації "Підвищена безпека";

КА-2, КД-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-4, НИ-2/НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2 для конфігурації "Стандартна безпека" з рівнем гарантій Г-4 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Науково-дослідний інститут "Автопром",

03150, м. Київ,

вул. Тверська, 6

Експертний висновок

№ 605

Дійсний з 30.12.2015

до 30.12.2018

 

65.                   

Комплекс засобів захисту програмної системи корпоративної електронної пошти "FossDocMail" версії 6.х виробництва ТОВ "ФОСС-Он-Лайн", Україна

Призначений для організації корпоративних систем обміну електронними поштовими повідомленнями.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмна система корпоративної електронної пошти "FossDocMail". Часткове технічне завдання. Вимоги щодо забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, КО-1, КВ-1, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1,НО-1, НЦ-1, НТ-2, НА-1, НП-1 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "ФОСС-Он-Лайн",

м. Харків,

вул. Дарвіна, 20

Експертний висновок

 606

Дійсний з 30.12.2015

 до 30.12.2018

 

66.                   

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення антивірусного захисту інформації Dr. Web Security Space версії 10.00.х

 

ТОВ “Центр технічної підтримки “Доктор Веб”,
м. Київ, вул. Пушкінська, 27

Експертний висновок

 608

Дійсний з 30.12.2015

 до 30.12.2018

(дія експертного висновку зупинена).

 

67.                   

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення антивірусного захисту інформації Dr. Web Desktop Security Suite версії 10.00.х з системою централізованого антівірусного захисту «Dr. Web Enterprise Security Suite версії 10.00.х»

 

ТОВ “Центр технічної підтримки “Доктор Веб”,
м. Київ, вул. Пушкінська, 27

Експертний висновок

 609

Дійсний з 30.12.2015

 до 30.12.2018

(дія експертного висновку зупинена).

 

 

68.                   

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення антивірусного захисту інформації Dr. Web Gateway Security Suite версії 6.00.х для інтернет-шлюзів Unix з системою централізованого антивірусного захисту Dr. Web Enterprise Security Suite” версії 10.00.х.

 

 

ТОВ “Центр технічної підтримки “Доктор Веб”,
м. Київ, вул. Пушкінська, 27

Експертний висновок

 610

Дійсний з 30.12.2015

 до 30.12.2018

(дія експертного висновку зупинена).

 

 

69.                   

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення антивірусного захисту інформації Dr. Web Server Security Suite версії 10.00.х для Windows та версії 6.00.х для Unix з системою централізованого антивірусного захисту “Dr. Web Enterprise Security Suite” версії 10.00.х.

 

ТОВ “Центр технічної підтримки “Доктор Веб”,
м. Київ, вул. Пушкінська, 27

Експертний висновок

 611

Дійсний з 30.12.2015

 до 30.12.2018

(дія експертного висновку зупинена).

 

 

70.                   

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення антивірусного захисту інформації Dr. Web Mail Security Suite версії 10.00.х для Microsoft Exchange Server та версії 6.00.х для операційних систем Unix з системою централізованого антивірусного захисту “Dr. Web Enterprise Security Suite” версії 10.00.х

 

 

ТОВ “Центр технічної підтримки “Доктор Веб”,
м. Київ, вул. Пушкінська, 27

Експертний висновок

 612

Дійсний з 30.12.2015

 до 30.12.2018

(дія експертного висновку зупинена).

 

 

71.                   

Електронні обчислювальні машини ЕОМ-П1 (сервер)

 ТУ У 26.2-21670779-007:2012

 

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН.

Відповідають вимогам: ДСТУ 4467-1:2005 (п.п.1.6, 1.7, р.2-6), ДСТУ CISPR 22:2007 (п.п.5.1, 6.1), ДСТУ CISPR 24:2008 
(п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6), ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008, ДСТУ ІЕС 61000-4-4:2008, ДСТУ ІЕС 61000-4-5:2008, ДСТУ ІЕС 61000-4-11:2007, ГОСТ 29339-92 (п.п.2.8, 2.9), 
НД ТЗІ 2.2-011-2015, НД ТЗІ 2.3-023-2015, НД ТЗІ 2.3-024-2015

ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР",

04080,  м. Київ,

вул. Констянтинівська, 73

 

Сертифікат  відповідності

№ UA1.017.0079643-15

Дійсний

 з 06.10.2015 до 05.10.2017

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно 

 

72.                   

Електронні обчислювальні машини ЕОМ-П0 (робоча станція)

 ТУ У 26.2-21670779-007:2012

 

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН.

Відповідають вимогам: ДСТУ 4467-1:2005 (п.п.1.6, 1.7, р.2-6), ДСТУ CISPR 22:2007 (п.п.5.1, 6.1), ДСТУ CISPR 24:2008 
(п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.5), ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008, ДСТУ ІЕС 61000-4-4:2008, ДСТУ ІЕС 61000-4-5:2008, ГОСТ 29339-92 (п.п.2.8, 2.9), НД ТЗІ 2.2-011-2015, НД ТЗІ 2.3-023-2015, НД ТЗІ 2.3-024-2015.

ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР",

04080,  м. Київ,

вул. Констянтинівська, 73

 

Сертифікат  відповідності

№ UA1.017.0079646-15

Дійсний

 з 06.10.2015 до 05.10.2017

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

 

73.                   

Пристрої технічного захисту інформації – колонки акустичні захищені "МАРС-АКЗ"

 ТУ У 31.6-14309379-008:2009 (МВИР.460820.002 ТУ)

 

Створення акустичних завад при використанні у складі технічних засобів активного захисту мовної інформації, а також є засобом, захищеним від витоку мовної інформації каналом акусто-електричних перетворень. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті.

ПАТ "МАРС",

01033,  м. Київ,

вул. Володимирська, 101

тел. 289-46-06,

289-32-29,

т/ф 287-51-05

Сертифікат відповідності

 UA1.105.0095409-09

Дійсний

з 25.12.2009 до 24.12.2011

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав. №201000-№201299)

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0191362-11

Дійсний

з 16.12.2011 до 15.12.2013

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав.№201300-№201799)

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0008848-14

Дійсний

з 12.02.2014 до 04.02.2016

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав.№201800-№202299)

Сертифікат  відповідності

 UA1.017.0010605-16

Дійсний

з 29.02.2016 до 28.02.2018

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

 (зав. №№ 202300÷202799)

 

74.                   

Комплекс засобів захисту захищеного програмного комплексу "ІС-ПРО" версії 7.Х  виробництва

ТОВ "Інтелект - сервіс"

Призначений для автоматизації завдань обліку, планування та управління на підприємствах, а також вирішення персональних завдань та захисту інформації, яка обробляється та зберігається в ньому.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Захищений програмний комплекс "ІС-ПРО". Технічне завдання", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: 
КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2 із рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "Інтелект - сервіс",

04080, м. Київ,

вул. Фрунзе, 102

Експертний висновок

№ 619

Дійсний з 05.02.2016

до 05.02.2019

 

75.                   

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу програмного комплексу "Автоматизована інформаційна система з фармаконагляду "АІСФ/PAIS" версії 1.х

виробництва ТОВ "Інститут розробки інформаційних систем"

Функціональним призначенням є накопичення, обробка та аналіз інформації щодо випадків побічних реакцій та/або відсутності ефективності лікарських засобів, зареєстрованих в Україні, на основі впровадження моніторингу за станом безпеки та ефективності лікарських засобів і організації автоматизованого виконання основних процедур цього процесу та захисту інформації, яка обробляється та зберігається в ньому.

Експлуатаційним призначенням є застосування в рамках професійної діяльності установ України, які задіяні у виконанні завдань нагляду за станом безпеки та ефективності лікарських засобів.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Створення програмного комплексу "Автоматизована інформаційна система з фармаконагляду". Вимоги до комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу. Часткове технічне завдання. 39682689.020-ЧТЗ", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2 із рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "Інститут розробки інформаційних систем",
 м. Київ,

вул. Перемоги, 29

Експертний висновок

№ 620

Дійсний з 05.02.2016 до 05.02.2019

 

76.                   

Місце захищене автоматизоване робоче "ЗАРМ Моно-1" виробництва ДержНДІ Спецзв’язку

ТУ У 26.2-34732331-003:2014

Призначений для обробки інформації зі ступенем обмеження доступу не вище «Цілком таємно» при експлуатації на стаціонарних та рухомих об’єктах інформаційної діяльності І-ІІІ категорій.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Місця захищені автоматизовані робочі "ЗАРМ Моно-1" 
та його модифікацію "ЗАРМ МОНО М". Технічні умови. ТУ У 26.2-34732331-003:2014".

ДержНДІ Спецзв’язку,

03142, м. Київ,

вул. Залізняка, 6

Експертний висновок

 621

Дійсний з 05.02.2016

до 05.02.2019

виданий на виріб

(зав. № 2009-10)

 

 

77.                   

Місце захищене автоматизоване робоче "ЗАРМ Моно М"

виробництва ДержНДІ Спецзв’язку

 ТУ У 26.2-347323331-003:2014

Призначений для обробки інформації зі ступенем обмеження доступу не вище «Цілком таємно» при експлуатації на стаціонарних та рухомих об’єктах інформаційної діяльності І-ІІІ категорій.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Місця захищені автоматизовані робочі "ЗАРМ Моно-1" та його модифікацію "ЗАРМ МОНО М". Технічні умови. ТУ У 26.2-347323331-003:2014".

 

ДержНДІ Спецзв’язку,

03142, м. Київ,

вул. Залізняка, 6

Експертний висновок

№ 622

Дійсний з 05.02.2016

до 05.02.2019

виданий на виріб

(зав. № 2009-01)

 

 

78.                   

Прилади високочастотного шуму мобільні "РІАС-1М"  виробництва ПП "РІАС"

 ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Призначена для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводів шляхом генерації шумового сигналу (шумової завади) в ефірі в діапазоні частот від 180 Гц до 2 ГГЦ.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

№ 623

Дійсний з 05.02.2016

до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 30000÷32999)

 

79.                   

Прилади високочастотного шуму стаціонарні "РІАС-1С" виробництва ПП "РІАС"

 ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Призначена для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводів шляхом генерації шумового сигналу (шумової завади) в ефірі в діапазоні частот від 180 Гц до 2 ГГЦ.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

 624

Дійсний з 05.02.2016

 до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 33000÷33999)

 

80.                   

Прилади високочастотного шуму комп’ютерні "РІАС-1К"

виробництва ПП "РІАС"

 ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Призначена для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводів шляхом генерації шумового сигналу (шумової завади) в ефірі в діапазоні частот від 180 Гц до 2 ГГЦ.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

 625

Дійсний з 05.02.2016

  до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 34000÷34299)

 

81.                   

Генератори акустичного шуму стаціонарні "РІАС-2ГС" виробництва  ПП "РІАС"  

ТУ У 33.2-33694400-001:2006 

Призначена для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку акустичними та віброакустичними каналами шляхом генерації шумового сигналу (шумової завади) в діапазоні частот від 180 Гц до 5,6 кГЦ.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

 626

Дійсний з 05.02.2016

 до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 34300÷37299)

 

82.                   

Генератори акустичного шуму мобільні "РІАС-2ГМ" 
виробництва  ПП "РІАС" ТУ У 33.2-33694400-001:2006

 

Призначена для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку акустичними та віброакустичними каналами шляхом генерації шумового сигналу (шумової завади) в діапазоні частот від 180 Гц до 5,6 кГЦ.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

 627

Дійсний з 05.02.2016

 до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 37300÷37499)

 

83.                   

Антени рамкові жорсткі

"РІАС-1АЖ" виробництва  ПП "РІАС"  ТУ У 33.2-33694400-001:2006

 

Призначена для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводів шляхом генерації шумового сигналу (шумової завади) в ефірі в діапазоні частот від 180 Гц до 30 МГЦ.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

 628

Дійсний з 05.02.2016

 до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 37500÷37999)

 

84.                   

Вібровипромінювачі

п’єзоелектричні  "РІАС-2ВП"

виробництва  ПП "РІАС"

 ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Призначена для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку віброакустичними каналами в діапазоні частот від 180 Гц до 5,6 кГЦ.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

 629

Дійсний з 05.02.2016

до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 38000÷45999)

 

85.                   

Випромінювачі

акустичні "РІАС-2ВА"

виробництва ПП "РІАС"

ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Призначена для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності від її витоку акустичними каналами в діапазоні частот від 180 Гц до 5,6 кГЦ.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

 630

Дійсний з 05.02.2016

до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 46000÷46999)

 

 

86.                   

Трансформатори розділові з екранованою обмоткою 

"РІАС-4ТР/1А" 

виробництва ПП "РІАС"

ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує гальванічне розв’язування та технічний захист інформації в однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу «накачування», утвореного засобами технічної розвідки.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

 631

Дійсний з 05.02.2016

до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 47000÷47499)

 

87.                   

Трансформатори розділові з екранованою обмоткою "РІАС-4ТР/2" виробництва ПП "РІАС" ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує гальванічне розв’язування та технічний захист інформації в однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу «накачування», утвореного засобами технічної розвідки.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

 632

Дійсний з 05.02.2016

 до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 47500÷47899)

 

88.                   

Трансформатори розділові з екранованою обмоткою "РІАС-4ТР/5" виробництва ПП "РІАС"

ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує гальванічне розв’язування та технічний захист інформації в однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу «накачування», утвореного засобами технічної розвідки.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

 633

Дійсний з 05.02.2016

до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 47900÷47999)

 

 

89.                   

Трансформатори розділові

з екранованою обмоткою "РІАС-4ТР/10" виробництва ПП "РІАС"  

ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує гальванічне розв’язування та технічний захист інформації в однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу «накачування», утвореного засобами технічної розвідки.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

  634

Дійсний з 05.02.2016

 до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 48000÷48029)

 

90.                   

Трансформатори розділові з екранованою обмоткою "РІАС-4ТР/15" виробництва ПП "РІАС" ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує гальванічне розв’язування та технічний захист інформації в однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу «накачування», утвореного засобами технічної розвідки.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

 

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

 635

Дійсний з 05.02.2016

 до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 48030÷48059)

 

91.                   

Трансформатори розділові з екранованою обмоткою "РІАС-4ТР/20" виробництва ПП "РІАС" ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує гальванічне розв’язування та технічний захист інформації в однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу «накачування», утвореного засобами технічної розвідки.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

 636

Дійсний з 05.02.2016

до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 48060÷48079)

 

92.                   

Прилади захисту інформації  в мережі електроживлення "РІАС-4ЗМ/1" виробництва ПП "РІАС" ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує гальванічне розв’язування та технічний захист інформації в однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу «накачування», утвореного засобами технічної розвідки та створення активної шумової завад зі спектром, аналогічним спектру наведеного сигналу.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

 637

Дійсний з 05.02.2016

  до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 48080÷48379)

 

93.                   

Прилади захисту інформації в мережі електроживлення "РІАС-4ЗМ/2" виробництва ПП "РІАС" ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує гальванічне розв’язування та технічний захист інформації в однофазних двохпровідних ланках мережі електроживлення напругою до 250 В, частотою 50 Гц від її витоку через канал, який створюється за рахунок акустоелектричних перетворень та паразитної модуляції мовним сигналом високочастотного сигналу «накачування», утвореного засобами технічної розвідки та створення активної шумової завад зі спектром, аналогічним спектру наведеного сигналу.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

 638

Дійсний з 05.02.2016

  до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 48380÷48729)

 

94.                   

Генератори шумоподібного сигналу в мовному частотному діапазоні в режимі очікування виклику телефонного апарату в лініях аналогового телефонного зв’язку "РІАС-4ША" виробництва ПП "РІАС" ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує активне приховування сигналів паразитного акустоелектричного перетворення в мовному частотному діапазоні в режимі очікування виклику телефонного апарату.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

 639

Дійсний з 05.02.2016

 до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 48730÷49529)

 

95.                   

Пристрої керування засобами –засіб технічного захисту інформації "РІАС-4КЗ" виробництва ПП "РІАС" ТУ У 33.2-33694400-001:2006

Забезпечує проведення підготовчих технічних заходів, що включають в себе тимчасове відключення ліній міського, відомчого, диспетчерського зв’язку, радіотрансляційної мережі, вторинних електрогодинників, датчиків пожежної та охоронної сигналізації, мережі електроживлення і підключення засобів технічного захисту інформації на період циркулювання інформації з обмеженим доступом.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс активного захисту інформації "РІАС-АЗ". Технічні умови".

ПП "РІАС",

02660, м. Київ,

вул. Колекторна, 30

Експертний висновок

 640

Дійсний з 05.02.2016 до 05.02.2019

виданий на партію продукції 

(зав. №№ 49530÷49729)

 

96.                   

Механізми захисту інформації цифрових гібридних ІР-АТС Panasonic моделей KX-NS500UC, KX-NS1000UC, KX-NSX1000RU, KX-NSX2000RU  виробництва компанії "Panasonic System Networks Vietnam Co., Ltd"

Призначені для захисту конфігураційних файлів систем комутації та управління цифрових установчо-виробничих ІР-АТС, які містять дані про параметри налаштувань, користувачів, реєстраційні події, контактну інформацію, обмін повідомленнями між абонентами, транзитну абонентську інформацію під час встановлення і забезпечення телефонного зв’язку для абонентів IP-телефонії, надання послуг голосової пошти, пере адресації викликів та інших послуг.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Цифрові гібридні ІР-АТС KX-NS500UC, KX-NS1000UC, 
KX-NSX1000RU, KX-NSX2000RU. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: 
КА-2, ЦА-1, ДС-1, ДЗ-1,ДВ-1, НР-2, HИ-2, НО-2, НК-1, НЦ-1, НТ-2  з рівнем гарантій 
Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

 

ТОВ "Панасонік Україна ЛТД",

03022, м. Київ,

пров. Охтирський,

буд. 7, корпус 3, оф. 3-201

Експертний висновок

 641

Дійсний з 05.02.2016

до 05.02.2019

 

97.                   

Механізми захисту інформації програмного забезпечення Skype  for Business Server 2015

виробництва Microsoft Corporation, США

Забезпечує у захищеному режимі спілкування користувачів організацій в корпоративних мережах, використовуючи різні види комунікацій: передачі миттєвих повідомлень, спільну роботу користувачів з програмами та документами, створення відео, аудіо та вебконференцій.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Програмне забезпечення Skype for Business Server 2015. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, ЦД-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НО-2, НЦ-1, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Майкрософт Україна",

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 75

Експертний висновок

 642

Дійсний з 05.02.2016

до 05.02.2019

 

98.                   

Комплекс засобів захисту інформації в локальних обчислювальних мережах від несанкціонованого доступу "Гриф-Мережа" версії 3, виробництва ТОВ "Інститут комп’ютерних технологій"

Призначений для забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом: конфіденційної інформації, вимоги щодо захисту якої встановлені законодавством, в тому числі конфіденційної інформації про фізичну особу, службової інформації, створеної в органах владних повноважень, та інформації, яка становить державну таємниці, оброблюваної в АС, побудованих на базі ЛОМ, від загроз порушення цілісності, конфіденційності та доступності, при реалізації політики адміністративного керування доступом до інформації.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації, у тому числі вимогам 
НД ТЗІ 2.5-008-2002, в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс засобів захисту інформації в локальних обчислювальних мережах від несанкціонованого доступу "Гриф-Мережа" версія 3. Технічне завдання UA.21541987.00019 - 01 90 01", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності:

– у базовій конфігурації: КА-2, КО-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1,ДВ-1, НР-2, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2;

– у конфігурації для умов із підвищеними вимогами щодо забезпечення спостережності: КА-2, КО-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-5, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2 з рівнем Г-4 гарантій коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99 та може використовуватися для захисту інформації з обмеженим доступом, що обробляється в автоматизованих системах класу „2”.

ТОВ "Інститут комп’ютерних технологій",

03151, м. Київ,

просп. Повітрофлотський, 54

Експертний висновок

 643

Дійсний з 02.03.2016

до 02.03.2019

 

 

99.                   

Комплекс засобів захисту "Системи криптографічно захищеного мобільного зв'язку" версії 1.ХХ виробництва ТОВ "Спеціальні Інтегральні Системи"

Призначений для організації захищеного обміну аудіоданими та текстовими повідомленнями між абонентами корпоративних мереж мобільного зв’язку.

Система криптографічно захищеного мобільного зв'язку версії 1.ХХ може бути використана з метою створення захищених корпоративних мереж мобільного зв'язку фізичних або юридичних осіб будь-якої форми власності, у тому числі суб'єктів владних повноважень.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного
захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документах
"Система криптографічно захищеного мобільного зв'язку. Версія 1.01.
Комплекс засобів захисту. Технічне завдання. UA.36507717.00002‑01 90 01" та "Комплекс засобів захисту "Системи криптографічно захищеного мобільного зв'язку" версії 1.01. Технічні вимоги за критеріями захищеності інформації від несанкціонованого доступу", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2, НВ-2, з рівнем гарантій Г-4 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "Спеціальні Інтегральні Системи",

м. Київ,

вул. Вікентія Хвойки,

18/14

Експертний висновок

 644

Дійсний з 05.02.2016

  до 05.02.2019

 

 

100.               

Комплекс для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень "Гармоніка - FSL" виробництва ТОВ "Науково-впроваджувальна фірма "Криптон", Україна ТУ У 32.2-19136506-010:2014

Призначений для автоматизованого пошуку, виявлення, ідентифікації та вимірювання частоти та рівня спектральних складових сигналів, які обумовлені побічним електромагнітним випромінюванням і наведенням, що розповсюджуються в ефірі, лініях електроживлення, заземлення, інших струмоведучих конструкціях, при дослідженнях технічних засобів обробки інформації та оцінки ефективності технічного захисту інформації.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекси для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень "Гармоніка - FSL", "Гармоніка - FSН". Технічні умови".

ТОВ "НВФ "Криптон",

02660, м. Київ,

вул. Магнітогорська, 1

Експертний висновок

№ 645

Дійсний з 22.03.2016

 до 22.03.2019

виданий на партію

виробів

(зав.№№ 16010005÷16010009)

 

101.               

Комплекс для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень "Гармоніка - FSН" виробництва ТОВ "Науково-впроваджувальна фірма "Криптон", Україна ТУ У 32.2-19136506-010:2014

Призначений для автоматизованого пошуку, виявлення, ідентифікації та вимірювання частоти та рівня спектральних складових сигналів, які обумовлені побічним електромагнітним випромінюванням і наведенням, що розповсюджуються в ефірі, лініях електроживлення, заземлення, інших струмоведучих конструкціях, при дослідженнях технічних засобів обробки інформації та оцінки ефективності технічного захисту інформації.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекси для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень "Гармоніка - FSL", "Гармоніка - FSН". Технічні умови".

ТОВ "НВФ "Криптон",

02660, м. Київ,

вул. Магнітогорська, 1

Експертний висновок

№ 646

Дійсний з 22.03.2016

до 22.03.2019

виданий на партію

виробів

(зав.№№ 16010010÷16010014)

 

102.               

Спеціальний інформаційно-телекомунікаційний термінал, партія виробів

Відповідають вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі "Захищене автоматизоване робоче місце "Спеціальний інформаційно-телекомунікаційний термінал". Технічні вимоги.

ТОВ «АЙ СІ ЕМ ГРУП», м. Київ, вул. Івана Мазепи, 26

Експертний висновок

 647

Дійсний з 22.03.2016

 до 22.03.2019,

виданий на партію

виробів (зав. №№ 27-188)

 

103.               

Спеціальний інформаційно-телекомунікаційний термінал.

Відповідають вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі "Захищене автоматизоване робоче місце "Спеціальний інформаційно-телекомунікаційний термінал". Технічні вимоги.

ТОВ «АЙ СІ ЕМ ГРУП», м. Київ, вул. Івана Мазепи, 26

Експертний висновок

 648

Дійсний з 22.03.2016

 до 22.03.2019,

виданий на партію

виробів (зав. №№ 16-97

 

 

104.               

Вироби "Прилад віброакустичного захисту інформації "ОЦЗІ-ВА":

генератор "ОЦЗІ-ВА/Г", тип 1;

генератор "ОЦЗІ-ВА/Г", тип 1М;

генератор "ОЦЗІ-ВА/Г", тип 2;

генератор "ОЦЗІ-ВА/Г", тип 2М;

вібровипромінювач "ОЦЗІ-ВА/В",

ТУ У 73.1-31310763-001-2003

Призначені для генерації шумового сигналу для захисту мовної інформації від витоку віброакустичними (акустичними) каналами за допомогою вібраційного (акустичного) зашумлення, а також від витоку акустоелектричними каналами через двопровідні лінії електричного живлення 50Гц 220В за допомогою електричного зашумлення мережі живлення.

Відповідають вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у документі "Прилад віброакустичного захисту інформації "ОЦЗІ-ВА". Технічні умови ТУ У 73.1-31310763-001-2003".

ТОВ "ОЦЗІ",

04060, м. Київ,

вул. М. Берлінського, 9,

оф. 1

Експертний висновок

 649

Дійсний з 22.03.2016

 до 22.03.2019

виданий на партію

виробів:

"ОЦЗІ-ВА/Г", тип 1

(зав.№№ 02050150÷02050189)

"ОЦЗІ-ВА/Г", тип 1М

(зав.№№ 02050190÷02050229)

"ОЦЗІ-ВА/Г", тип 2

(зав.№№ 02050230÷02050259)

"ОЦЗІ-ВА/Г", тип 2М

(зав.№№ 02050260÷02050289)

"ОЦЗІ-ВА/В"

виданий на партію

виробів  (зав.№№ 7200÷8399)

 

105.               

Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів цифрової автоматичної телефонної станції Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Release 11.x виробництва компанії "Alcatel-Lucent Enterprise", Франція

Призначена для захисту інформаційних ресурсів цифрової автоматичної телефонної станції.

Відповідає із рівнем довіри Е-3 вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні 
в обсязі функцій, зазначених у паспорті на систему технічного захисту інформації цифрової АТС Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Release 11.x

ТОВ "Алкатель-Лусент Ентерпрайс Україна",

03138, м. Київ,

вул. Смольна, 9-б

Експертний висновок

№ 650

Дійсний з 22.03.2016

до 22.03.2019

 

 

106.               

Міжмережеві екрани захисту електронної пошти серії FortiMail моделей FML-60D, FML-200D, FML-400С, FML-1000D, FML-3000D та FML-VM (програмне забезпечення на віртуальній машині) під керуванням операційної системи FortiMail

версії 5.х

Призначені для моніторингу поштових повідомлень з метою протидії атакам, що поширюються за допомогою поштового трафіку та розповсюдження спаму.

Відповідають вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Міжмережеві екрани захисту електронної пошти серії "FortiMail" (моделі FML-60D, FML-200D, FML-400С, FML-1000D, FML-3000D, FML-VM (програмне забезпечення на віртуальній машині) під керуванням операційної
системи FortiMail версії 5.х. Технічні
вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ДР-1, ДВ-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-4, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

 

ТОВ "Мук-Експрес",

03151, м. Київ,

вул. Донецька, 16/2

Експертний висновок

№ 652

Дійсний з 28.04.2016

до 28.04.2019

 

107.               

Міжмережеві екрани для WEB та XML-додатків FortiWeb моделей FWB-100D, FWB-400С, FWB-1000D, FWB-3000Е, FWB-4000Е, FWB-VM (програмне забезпечення на віртуальній машині) під керуванням операційної системи FortiWeb версії 5.х виробництва компанії "Fortinet", Inc., США

Призначені для захисту, балансування та прискорення роботи Web-додатків, баз даних та обміну інформацією між ними.

Відповідають вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Міжмережеві екрани для WEB та XML-додатків "FortiWeb" (моделі FWB-100D, FWB-400С, FWB-1000D, FWB-3000Е, FWB-4000Е, FWB-VM (програмне забезпечення на віртуальній машині) під керуванням операційної системи FortiWeb версії 5.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ДР-1, ДВ-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

 

ТОВ "Мук-Експрес",

03151, м. Київ,

вул. Донецька, 16/2

Експертний висновок

№ 653

Дійсний з 28.04.2016

до 28.04.2019

 

108.               

Маршрутизатори Cisco ISR cерії 2900 (моделі Cisco 2901, Cisco 2911, Cisco 2921, Cisco 2951) під керуванням операційної системи Cisco IOS 15.х виробництва компанії "Cisco Systems", США

Призначені для створення корпоративної системи уніфікованих комунікацій в рамках єдиної платформи.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Маршрутизатори Cisco ISR 2901, Cisco ISR 2911, Cisco ISR 2921, Cisco ISR 2951 під керуванням операційної системи Cisco IOS 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДЗ-2, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Представництво "Сіско

Сістемс Менеджмент Б.В.",

03038, м. Київ,

вул. Миколи Грінченка,

4-В

Експертний висновок

№ 654

Дійсний з 28.04.2016

до 28.04.2019

 

109.               

Маршрутизатори Cisco ISR cерії 3900 (моделі Cisco 3901, Cisco 3911, Cisco 3921, Cisco 3951) під керуванням операційної системи Cisco IOS 15.х виробництва компанії "Cisco Systems", США

Призначені для створення корпоративної системи уніфікованих комунікацій в рамках єдиної платформи.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Маршрутизатори Cisco ISR 3901, Cisco ISR 3911, Cisco ISR 3921, Cisco ISR 3951 під керуванням операційної системи Cisco IOS 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДЗ-2, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

 

Представництво "Сіско Сістемс Менеджмент Б.В.",

03038, м. Київ,

вул. Миколи Грінченка,

4-В

Експертний висновок

№ 655

Дійсний з 28.04.2016

до 28.04.2019

 

110.               

Комутатори Cisco Catalyst серії WS-C4500 у складі шасі WS-C4503-E, WS-C4506-E, WS-C4507R+E, WS-C4510R+E та модулів керування WS-Х4013+, WS-Х4013+TS,WS-Х4013+10GЕ, WS-Х4515, WS-Х4516, WS-Х4516-10GЕ, WS-Х45-SUP6-Е, WS-Х45-SUP6L-Е під управлінням операційної системи Cisco IOS 15.х виробництва компанії "Cisco Systems", США

Призначені для забезпечення підключень та взаємодії різних сегментів корпоративної мережі з метою обміну інформацією між мережевими пристроями в рамках єдиної платформи.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комутатори Cisco Catalyst WS-C4500 під керуванням операційної системи Cisco IOS 15.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДЗ-2, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво "Сіско

Сістемс Менеджмент Б.В.",

03038, м. Київ,

вул. Миколи Грінченка,

4-В

Експертний висновок

№ 656

Дійсний з 28.04.2016

 до 28.04.2019

 

 

111.               

Комплекс Cisco UCS у складі серверів: В22, В200, В230, В250, В260, В420, В440, В460 та С22, С24, С220, С240, С260, С420, С460, С3160, С3260 та М142, М1414, М2814; шассі: 5108, М4308; комутаторів доступу: 6120ХР/6140ХР, 6248UP/6296UP, 6324/6332/6332-16UP; модулів вводу-виводу: 2104ХР, 2204ХР, 2208ХР, 2304 та системи керування (UCS Manager) версій 1.х, 2.х, 3.х виробництва компанії "Cisco Systems", США

Призначений для уніфікації обчислювальних та мережевих ресурсів, систем зберігання даних та засобів віртуалізації в рамках єдиної платформи.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс Cisco UCS у складі: серверів (В22, В200, В230, B250, В260, В420, B440, В460; С22, С24, C200, С220, С240, С260, С420, С460, C3160, C3260 та M142, M1414, M2814), шасі (5108; M4308), комутаторів доступу (6120ХР, 6140ХР; 6248UP, 6296UP; 6324, 6332, 6332-16UP), модулів вводу-виводу (2104ХР; 2204ХР, 2208ХР; 2304) та системи керування (UCS Manager) версій 1.х, 2.х, 3.х. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДЗ-2, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво "Сіско

Сістемс Менеджмент Б.В.",

03038, м. Київ,

вул. Миколи Грінченка,

4-В

Експертний висновок

№ 657

Дійсний з 28.04.2016

до 28.04.2019

 

 

112.               

Система керування базами даних "Oracle Database 12с Enterprise Edition" виробництва компанії "Oracle", США

Призначена для зберігання і обробки інформації в базах даних.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Oracle Database 12с Enterprise Edition. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, КА-2, ЦД-1, ЦА-1, ЦО-1, ЦО-2, ДР-1, ДС-3, ДЗ-1, ДВ-3, НР-5, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-1, НВ-1 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

Представництво

"Оракл Недерланд Б.В.",

м. Київ,

вул. Мечникова, 2

Експертний висновок

№ 658

Дійсний з 28.04.2016

до 28.04.2019

 

113.               

Комплекс засобів захисту операційної системи Microsoft Windows 10 Professional виробництва компанії Microsoft Corporation, США

Призначений для використання в невеликих організаціях та сфері малого бізнесу.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації операційної системи Microsoft Windows 10 Professional. Технічні вимоги", сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, КВ-1, КО-1, ЦД-1, ЦА-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДР-1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Майкрософт Україна",

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 75

Експертний висновок

№ 660

Дійсний з 28.04.2016

до 28.04.2019

 

114.               

Комплекс засобів захисту операційної системи Microsoft Windows 10 Enterprise виробництва компанії Microsoft Corporation, США

Призначена для використання в великих підприємствах та організаціях.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації операційної системи Microsoft Windows 10 Enterprise. Технічні вимоги", сукупність яких визначається функціональним профілем: КД-2, КВ-1, КО-1, ЦД-1, ЦА-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДР-1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Використання в послугах безпеки КВ-1, ЦВ-1 та НВ-1 механізмів криптографічних перетворень можливе лише за наявності документів, які засвідчують відповідність цих механізмів вимогам нормативно-правових актів з криптографічного захисту інформації, що відповідають ступеню обмеження доступу до інформації, що обробляється.

 

ТОВ "Майкрософт Україна",

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 75

Експертний висновок

№ 661

Дійсний з 28.04.2016

до 28.04.2019

 

115.               

Комплекс засобів захисту програмного продукту Microsoft Office 365 Professional Plus виробництва компанії Microsoft Corporation, США

Забезпечує можливість роботи з документами в інтерфейсі додатків Office (з можливістю встановлення їх на робочій стіл користувача), мобільному пристрої або через веб-браузер.

Призначений для роботи з останніми версіями додатків Microsoft Office: Access, Excel, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher і Word та розрахований на користувачів, які не використовують додаткові служби Office (Exchange Online, SharePoint Online, Projekt, Visio та ін.)

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс засобів захисту програмного продукту Microsoft Office 365 Professional Plus. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації".

 

 

ТОВ "Майкрософт Україна",

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 75

Експертний висновок

№ 662

Дійсний з 28.04.2016

до 28.04.2019

 

 

116.               

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу програмного продукту SAP NetWeaver Application Server версія 7 виробництва компанії "SAP AG", Німеччина

Призначений для забезпечення та реалізації захисту інформації, яка обробляється внутрішніми додатками SAP NetWeaver Application Server від несанкціонованого доступу.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Державна експертиза з технічного захисту інформації комплексу засобів захисту від несанкціонованого доступу програмного продукту SAP NetWeaver Application Server версія 7. Технічні вимоги", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДС-1, ДР-1, ДЗ-1, ДВ-2, НР-4, НИ-1, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-3, НВ-2, НА-2, НП-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Використання в послугах безпеки КВ-2, ЦВ-2, НВ-2, НА-2, НП-2 механізмів криптографічних перетворень для захисту інформації, яка знаходиться у власності держави або інформації з обмеженим доступом, вимоги щодо захисту якої встановлені законом, можливе лише за наявності документів, які засвідчують відповідність цих механізмів вимогам нормативно-правових актів з криптографічного захисту інформації.

ТОВ "САП Україна",

03150, м. Київ,

вул. Димитрова, 5

Експертний висновок

№ 663

Дійсний з 28.04.2016

до 28.04.2019

 

117.               

Вироби "Віброакустичні випромінювачі "Топаз ВВ-1", "Топаз ВВ-1М" виробництва ТОВ НВФ "ТОПАЗ" ТУ У 33.2-24787625.002-2003

Призначені для створення віброакустичних завад у складі технічних засобів активного захисту мовної інформації від витоку віброакустичним каналом.

Відповідають вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Віброакустичні випромінювачі "Топаз ВВ-1". Технічні умови ТУ У 33.2-24787625.002-2003".

ТОВ НВФ "ТОПАЗ"

54056, м. Миколаїв,

просп. Миру, 27А,

кв. 21

Експертний висновок

№ 664

Дійсний з 27.05.2016

до 27.05.2019

виданий на партію виробів:

"Топаз ВВ-1"

(зав. №№ 0001-16÷1000-16),

"Топаз ВВ-1М"

(зав. №№ 0001-16÷1000-16)

 

118.               

Програмний комплекс адміністрування облікових записів і прав доступу "Oracle Identity Governance Suite" версії 11gR2 виробництва компанії "Oracle", США

Дозволяє адміністраторам автоматизувати надання, зміну та анулювання повноважень користувачів

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Oracle Identity Governance Suite. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-2, НР-4, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1 з рівнем Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Представництво

"Оракл Недерланд Б.В.",

м. Київ,

вул. Мечникова, 2

Експертний висновок

№ 665

Дійсний з 27.05.2016

до 27.05.2019

 

119.               

ECS45xx (моделі ECS4510-28Т, ECS4510-28Р, ECS4510-28F, ECS4510-52Т, ECS4510-52Р, ECS4510-12PD) під управлінням операційної системи Edge-COS версії 1.5.ХХ виробництва компанії Edge-Core Networks Corporation, Тайвань

Призначені для забезпечення комутації на 2-4 рівнях моделі ОSІ у мережах Ethernet.

Відповідають вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Ethernet комутатори серії серії ECS45xx (моделі ECS4510-28Т, ECS4510-28Р, ECS4510-28F, ECS4510-52Т, ECS4510-52Р, ECS4510-12PD). Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДР-1, ДВ-1, ДС-1, ДЗ-2, НР-1, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Науково-виробниче об’єднання "РОМСАТ",

04214, м. Київ,

просп. Оболонський,

32-Б, офіс 402

Експертний висновок

№ 666

Дійсний з 10.06.2016

до 10.06.2019

 

 

120.               

Комплекс засобів захисту програмного продукту Microsoft Office 2016 Standard виробництва компанії Microsoft Corporation, США

Призначений для роботи з різними типами документів.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Комплекс засобів захисту програмного продукту Microsoft Office 2016 Standart. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації".

ТОВ "Майкрософт Україна",

01032, м. Київ,

вул. Жилянська, 7

Експертний висновок

№ 667

Дійсний з 10.06.2016

до 10.06.2019

 

121.               

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу інформаційно-телекомунікаційної системи “Центральна станція моніторингу охоронної сигналізації” виробництва дочірнього підприємства “Інженерно-технічний центр “Атоменерготренінг”

Призначена для використання в складі загальної системи комплексного захисту вразливих радіоактивних матеріалів, які використовуються або знаходяться на цивільних об’єктах в Україні.

Часткове технічне завдання на створення комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДС-1, ДВ-1, ДЗ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1 із рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Дочірнє підприємство  “Інженерно-технічний центр “Атоменерготренінг”, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2

Експертний висновок

№ 668

Дійсний з 10.06.2016

до 10.06.2019

 

 

122.               

Комплекс засобів захисту електронного пенсійного посвідчення виробництва ТОВ “Техноконсалтинг”

Призначених для захисту персональних даних, які знаходяться на пенсійному посвідченні.

Технічне завдання на дослідно-конструкторську роботу «Розробка захищеного носія даних електронного пенсійного посвідчення», сукупність яких визначено функціональним профілем захищеності КА-2, ЦА-1, ЦВ-1, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-3, НТ-2, НВ-3 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ “Центр ідентифікації”, 01001,
м. Київ, пров. Музейний, буд. 2, літ. В,

Експертний висновок

№ 669

Дійсний з 10.06.2016

до 10.06.2019

 

 

123.               

Програмне забезпечення керування антивірусним захистом інформації "Sophos Enterprise Console" виробництва компанії "Sophos Ltd." (Сполучене Королівство)

Призначене для централізованого вирішення головних адміністративних задач щодо керування системою антивірусної безпеки комп’ютерної мережі.

Технічні вимоги за крітерями технічного захисту інформації, сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності КА-2, ЦА-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Розробка рішень сучасності", м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 25

Експертний висновок

№ 670

Дійсний з 01.07.2016

до 01.07.2019

 

 

124.               

Програмне забезпечення антивірусного захисту інформації "Sophos Endpoint Security and Control" виробництва компанії "Sophos Ltd." (Сполучене Королівство)

Призначене для забезпечення захисту робочих станцій та серверів, що працюють під керуванням операційної системи Windowsв, від вірусів, хробарів, троянських коней, мережевих атак.

Технічні вимоги за крітерями технічного захисту інформації, сукупність яких визначається функціональним профілем захищенності КА-2, ЦА-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-1 з рівнем гарантій Г-2оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ "Розробка рішень сучасності", м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 25

Експертний висновок

№ 671

Дійсний з 01.07.2016 до 01.07.2019 

 

125.               

Програмний комплекс антивірусного захисту "avast! Endpoint Protection Suite Plus" (версія 8) виробництва компанії "AVAST Software s.r.o." (Чеська Республіка)

Призначений для забезпечення інформаційної безпеки окремих персональних комп’ютерів, корпоративних обчислювальних мереж шляхом багаторівневого захисту інформаційних ресурсів ЕОМ від проникнення шкідливих та потенційно-небезпечних об’єктів з будь-яких зовнішніх джерел.

Технічні вимоги за крітерями технічного захисту інформації, сукупність яких визначається функціональним профілем захищенності КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Софтліст", м. Київ, вул. Мельникова, 2/10

Експертний висновок

№ 672

Дійсний з 01.07.2016

до 01.07.2019

 

 

126.               

Спеціальна програмне забезпечення кодифікації предметів постачання "BULCOD. National Codification Instrument" (версія 1.4) виробництва компанії "TechnoLogica Ltd." (Болгарія)

Призначене для забезпечення функціонування Кодифікаційної системи ЗС України, яка сумісна з Кодифікаційною системою НАТО.

Технічні вимоги за крітерями технічного захисту інформації, сукупність яких визначається функціональним профілем захищенності КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Центр стандартизації та кодифікації Міністерства оборони України,

м. Київ, просп. Перемоги, 55/2

Експертний висновок

№ 673

Дійсний з 01.07.2016

до 01.07.2019

 

 

127.               

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу "Гриф" версії 3 виробництва ТОВ "Інститут комп'ютерних технологій"

Призначений для захисту від НСД в операційних системах сімейста Windows.

Зміни та доповнення до технічного завдання UA. 21541987.00020-01 90 02 сукупність яких визначається функціональним профілем захищенності
КА-2, КО-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, ДЗ-1, НР-2, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2 з рівнем гарантій Г-4 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99 та може бути використаний для захисту інформації з обмеженим доступом в автоматизованих системах класу «1» та класу «2».

ТОВ "Інститут комп'ютерних технологій",

м. Київ, просп. Повітрофлотський, 54

Експертний висновок

№ 674

Дійсний з 01.07.2016

до 01.07.2019

 

 

128.               

Комплекс для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень «Гармоніка-FSV»  виробництва ТОВ "Науково-впроваджувальна фірма "Криптон"

Призначений для автоматизованого пошуку, виявлення, ідентифікації та вимірювання електромагнітним випромінюванням і наведенням, що розповсюджується в ефірі, лініях електроживлення, заземлення, інших струмоведучих конструкціях, при спеціальних дослідженнях технічних засобів обробки інформації та оцінки ефективності технічного захисту інформації.

В обсязі функцій, зазначених в документі «Комплекси для проведення досліджень побічних електромагнітних випромінювань і наведень «Гармоніка-FSL», «Гармоніка-FSН», «Гармоніка-FSV». Технічні умови. ТУ У 32.2-19136506-010:2014» (зі зміною 1).

ТОВ «Науково-впроваджувальна фірма «Криптон»,

м. Київ, вул. Магнітогорська, 1

Експертний висновок

№ 675

Дійсний з 22.07.2016

до 22.07.2019, розповсюджується на зразки

(зав. №№16050015-16050019)

 

129.               

Захищений від несанкціонованого доступу компонент «Система електронного документообігу АСКОД. Програмне забезпечення АСКОД Корпоративний» (версія 10.7.X.Y) виробництва ПрАТ «Центр комп’ютерних технологій «Інфо Плюс»

В обсязі функцій, зазначених в документі «Часткове технічне завдання на розробку захищеного від НСД компонента «Система електроного документообігу АСКОД. Програмне забезпечення АСКОД Корпоративний», сукупність яких визначається функціоналним профілем захищеності: КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-1, НТ-2, НА-2, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації  згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ПрАТ «Центр комп’ютерних технологій «Інфо Плюс»,

м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15

Експертний висновок

№ 676

Дійсний з 22.07.2016

до 22.07.2019

 

 

130.               

Захищений від несанкціонованого доступу компонент «Система електронного документообігу АСКОД. Програмне забезпечення АСКОД WEB» (версія 3.4.X.Y) виробництва ПрАТ «Центр комп’ютерних технологій «Інфо Плюс»

В обсязі функцій, зазначених в документі «Часткове технічне завдання на розробку захищеного від НСД компонента «Система електроного документообігу АСКОД. Програмне забезпечення АСКОД WEB» сукупність яких визначається функціоналним профілем захищеності:
КА-2, КО-1, ЦА-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-1, НТ-2, НА-2, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ПрАТ «Центр комп’ютерних технологій «Інфо Плюс», м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15

Експертний висновок

№ 677

Дійсний з 22.07.2016

до 22.07.2019

 

131.               

Комплекс засобів захисту програмного продукту «Microsoft Exchange Server 2016» виробництва компанії Microsoft Corporation, США

Призначений для роботи з різними типами документів.

В обсязі функцій, зазначених в документі Комплекс засобів захисту програмного продукту «Microsoft Exchange Server 2016 Технічні вимоги за критеріями  технічного захисту інформації», сукупність яких визначається функціоналним профілем захищеності: КД-2, ЦД-1, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1,, НО-2, НЦ-1, з рівнем гарантій Г-2 коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «Майкрософт Україна»,  
м. Київ, вул. Жилянська, 75, 01032

Експертний висновок

№ 678

Дійсний з 22.07.2016

до 22.07.2019

 

132.               

Типове організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації автоматизованого робочого місця стороннього користувача автоматизованої системи Державного земельного кадастру

В обсязі функцій, зазначених в документі «Технічне завдання на типове організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації автоматизованого робочого місця стороннього користувача автоматизованої системи Державного земельного кадастру».

Державна службаУкраїни з питань геодезії, картографії та кадастру,

м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3

Експертний висновок

№ 679

Дійсний з 29.07.2016

до 29.07.2019

 

133.               

Партія виробів «Фільтр електричнй мережний ФЕМ 3» виробництва ТОВ «Інстрім КТ» (зав. № 001-050)

В обсязі функцій, зазначених в документі «Фільтри електричні мережні ФЕМ 3, ФЕМ 25 та ФЕМ 3-25. Технічні вимоги».

ТОВ «Інстрім КТ»

м. Київ, вул. Смольна, 9

Експертний висновок

№ 680

Дійсний з 22.07.2016

до 22.07.2019

 

134.               

Партія виробів «Фільтр електричнй мережний ФЕМ 25» виробництва ТОВ «Інстрім КТ»
(зав. № 051-100)

В обсязі функцій, зазначених в документі «Фільтри електричні мережні ФЕМ 3, ФЕМ 25 та ФЕМ 3-25. Технічні вимоги».

ТОВ «Інстрім КТ»

м. Київ, вул. Смольна, 9

Експертний висновок

№ 681

Дійсний з 22.07.2016

до 22.07.2019

 

135.               

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу "Гриф" (версія 3), виробництва ТОВ "Інститут комп'ютерних технологій"

Призначений для забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, оброблювальної в автоматизованих системах, побудованих на базі ІВМ-сумісних ПЕОМ або на базі однорангових ЛОМ, до складу яких входять ІВМ-сумісні ПЕОМ, від загроз цілісності, конфіденційності та доступності, при реалізації політики адміністративного керування доступом до захищеної інформації.

В обсязі функцій, зазначених в документі Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу "Гриф" (версія 3). Зміни та доповнення до технічного завдання UА.21541987.00020-01 90 02».

ТОВ "Інститут комп'ютерних технологій", м. Київ, просп. Повітрофлотський, 54

Експертний висновок

№ 682

Дійсний з 31.08.2016

до 31.08.2019

 

136.               

Генератори шумових сигналів «МАРС-ТЗО-4-2» ТУ У 31.6-14309379-006-2004 (МВИР.460870.001 ТУ

Генерація шумових сигналів при використанні у складі технічних засобів активного захисту мовної інформації від витоку акустичним і віброакустичним каналами. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті.

ПАТ «МАРС», м. Київ, тел.. 289-46-06, 284-32-29, 287-51-05

Сертифікат відповідності, № UA.017.0035613-16.

Термін дії з 20.09.2016 по 14.09.2018 виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції
 (зав. № 101750-101949)

 

137.               

Засіб технічного захисту інформації "Комутатор оптичних сигналів "Плазма‑К"
в захищеному виконанні" (зав. № 466.16.001)

Призначений для забезпечення захисту інформації від витоку по каналах побічних електромагнітних випромінювань і наведень та ланцюгах електроживлення та заземлення.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Засіб технічного захисту інформації «Комутатор оптичних сигналів «Плазма-K» в захищеному виконанні. Технічні вимоги».

ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Плазмотехніка", м. Київ, вул. Політехнічна, 16, офіс 021

Експертний висновок

 684

Дійсний з 31.08.2016

  до 31.08.2019

 

138.               

Засіб технічного захисту інформації "Система мережевої інформаційної безпеки Check Point Security Gateway & Management під управлінням операційної системи Check Point GAiA R77.xx", виробництва компанії "Check Point Software Technologies", Ltd. (Ізраїль)

Призначений для забезпечення контролю обміну інформацією між мережевими об'єктами внутрішньої телекомунікаційної мережі та зовнішньої телекомунікаційної мережі

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в документі «Система мережевої інформаційної безпеки «Check Point Security Gateway &Management» під управлінням операційної системи Check Point GAiA R77.xx». Технічні вимоги щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності КА-1, КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НР-5, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2, НВ-2 із рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з І ІД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "Світ інформаційно-телекомунікаційних рішень", м. Київ, вул. Виборзька, 42

Експертний висновок

 685

Дійсний з 31.08.2016

  до 31.08.2019

 

139.               

КЗЗ ПТК "DOZOR" (версія 0.1)

Призначений для автоматизації процесів збору, передачі та агрегації моніторингової інформації кінцевих об'єктів первинного моніторингу.

Відповідає з рівнем гарантій Г-2 вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі „Державна експертиза з технічного захисту інформації. Засоби захисту програмно-технічного комплексу. Технічні вимоги (UA.39624742.16001.03.TB.01), сукупність яких визначається функціональним

Профілем KAI, КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦВ-2, ДС-2, ДР-1, ДЗ-2, ДВ-1, НР-1, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-1, НТ-1, НВ-1, НА-2.

Використання в послугах безпеки КВ-2, ЦВ-2, НВ-1, НА-2 механізмів криптографічних перетворень для захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимоги щодо захисту якої встановлені законом, можливе лише за наявності документів, які засвідчують відповідність цих механізмів вимогам нормативно-правових актів з криптографічного захисту інформації.

ТОВ  "К'юбіТехнолоджі", м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 3

Експертний висновок

 686

Дійсний з 23.09.2016

  до 23.09.2019

 

140.               

Програмне забезпечення «АСОПД/КОМТЕХ (АСОПД/КОМТЕХ-W) – Автоматизована система обробки документації отримувачів пенсії та допомог».

Призначене для автоматизації процесів призначення, перерахунку. Нарахування пенсій, допомоги, компенсаційних виплат тощо, масові перерахунки, формування документів з виплати, бухгалтерської та статистичної звітності в органах Мінсоцполітики та Пенсійного фонду України.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в документі «Механізми захисту інформації програмного забезпечення «АСОПД/КОМТЕХ (АСОПД/КОМТЕХ-W). – Автоматизована система обробки документації отримувачів пенсії та допомог». Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1, НВ-1 із рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з І ІД ТЗІ 2.5-004-99.

ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України, м. Київ, пр.-т  Комарова, 7

Експертний висновок

 687

Дійсний з 19.10.2016

  до 19.10.2019

 

141.               

КЗЗ комп’ютерної програми "UnityBase Defense" версії 4.X.Y

Призначена для підтримки автоматизації завдань обліку, планування та управління в установах, організаціях, підприємствах різної форми власності.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в технічному завданні «Комплекс засобів захисту комп'ютерної програми «UnityBase Defense». Технічне завдання», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності {КА-1, КА-2, КД-2, КО-1, КВ-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦД-1, ЦВ-2, ЦО-1, ДВ І, ДЗ-1, ДР-1, НР-2, НР-3, НИ-1, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-2, НТ-2, НВ-1, НА-2} із рівнем гарантій Г-3 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ

"Софтлайн-ІТ", м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37

Експертний висновок

 688

Дійсний з 31.10.2016

  до 31.10.2019

 

142.               

КЗЗ програмного забезпечення «Операційна система СentOSверсія 7 (Minor release 1511), програмна збірка дистрибутиву – «Верба-1»

Призначений для забезпечення та реалізації захисту об'єктів ОС «Верба-1» («Технічні вимоги» п. 3.1 та п. 3.2), в яких зберігається та обробляється інформація користувача, технологічна інформація функціонування ОС, політики безпеки тощо, та які використовуються внутрішніми додатками, що функціонують в системі

Відповідає з рівнем гарантій Г-2 вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Державна експертиза з технічного захисту інформації. Комплексу засобів захисту програмного забезпечення «Операційна система CentOSверсія 7  (Minor release 1511). програмна збірка дистрибутиву - «Верба-1». Технічні вимоги», сукупність яких визначається функціональним профілем
КД-2,
KA-1, КА-2, КО-1. КВ-2, ЦД-1, ЦА-1, ЦА-2, ЦВ-2. ДР-1. ДС-1. ДЗ-2, ДВ-1, НР-4, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-2. НТ-1, ІГГ-2, НВ-1.

Використання в послугах безпеки КВ-2, ЦВ-2, НВ-1, механізмів криптографічних перетворень для захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимоги щодо захисту якої встановлені законом, можливе лише за наявності документів, які засвідчують відповідність цих механізмів вимогам нормативно-правових актів з криптографічного захисту інформації.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а

Експертний висновок

 689

Дійсний з 25.11.2016

  до 25.11.2019

 

143.               

КЗЗ інформаційно-аналітичної системи «Кадри-Web» версії 8.х.х

Призначена для реалізації (шляхом автоматизації відповідних задач) автоматизованої технології обліку державних службовців та інших працівників в установах - суб'єктах владних повноважень та їх структурних підрозділах;

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених в документі «Технічне завдання на створення комплексу засобів захисту інформаційно-аналітичної системи «Кадри-Web», сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності {КА-2, КО-1, КВ-2, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-1, НЦ-2, НТ-2, НВ-2}із рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ "МККУ-мережі" та ТОВ "Інститут комп’ютерних технологій", м. Київ, вул. Предславинська, 35

Експертний висновок

 690

Дійсний з 29.11.2016

  до 29.11.2019

 

 

144.               

Засобу технічного захисту інформації сервіси безпеки програмного комплексу «Axxon Intellect» версії 4.10

Призначений для виконання функцій захисту інформації від несанкціонованого доступу під час функціонування програмного комплексу "Axxon Intellect" (ПК Інтелект) в інформаційно-телекомунікаційних системах різних класів, до складу яких входять ПЕОМ (робочі станції, сервери) під керуванням операційних систем (ОС Windows) MS Windows: Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, 7 SP1, Storage Server2008 R2 SP1, Small Business Server 2011 SPl.Home Server 2011 SP1, Server 2012, Server2012 R2, 8, 8.1, 10.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні, в обсязі функцій, зазначених у документі "Технічне завдання на сервіси безпеки програмного комплексу "Axxon Intellect", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ДС-1, НР-2, НИ-2, НО-3, НЦ-1, НК-1 з рівнем Г-2 гарантій коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «АКССОНСОФТ»,
м. Київ, вул. Львівська,
22-А

Експертний висновок

 692

Дійсний з 19.12.2016

  до 19.12.2019

 

145.               

Фільтр електричний мережний ФЕМ 3-25

Призначений для захисту інформації в основному та допоміжному обладнанні інформаційних та телекомунікаційних систем від можливого витоку інформації ланцюгами мережі електроживлення, а також фільтрації електричних завад мережі електроживлення, що можуть привести до порушення цілісності інформації.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Фільтри електричні мережні ФБМ З, ФЕМ 25 та ФЕМ 3-25. Технічні вимоги».

ТОВ

«Інстрім КТ», м. Київ, вул. Смольна, 9

Експертний висновок

 693

Дійсний з 19.12.2016

  до 19.12.2019,

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції
 (зав. № 001-050)

 

146.               

Польовий маршрутизатор тактичної ланки управління з підтримкою VoIP-телефонії (ТК ТИП-1) під управлінням програмного забезпечення версії 1.Х RS

Призначений для забезпечення відкритого телефонного зв'язку та передачі даних на блокпостах та взводних (ротних) опорних пунктах та є закінченим телекомунікаційним пристроєм. ТК ТИП-1 використовується у польових і стаціонарних умовах.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Польовий маршрутизатор тактичної ланки управління з підтримкою УоІР-телефонії (ТК ТИП-1). Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», реєстр. № 24/02-919 від 13.05.2016 року, сукупність яких визначається функціональним профілем КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДВ-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЛІМІТЕД», м. Київ,
вул. Перемоги, 9-А

Експертний висновок

 694

Дійсний з 19.12.2016

  до 19.12.2019

 

 

147.               

Батальйонний телекомунікаційний комплект (ТК ТИП-2) під управлінням програмного забезпечення версії 1.Х

Призначений для забезпечення службових осіб командно-спостережного пункту батальйону (дивізіону) послугами відкритого телефонного зв'язку та відкритої передачі даних, а також надання телекомунікаційного ресурсу мережам спеціального зв'язку.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Батальйонний телекомунікаційний комплект (ТК ТИП-2). Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», реєстр. № 24/02-920 від 13.05.2016 року, сукупність яких визначається функціональним профілем КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДВ-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НДТЗІ 2.5-004-99

ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЛІМІТЕД», м. Київ,
вул. Перемоги, 9-А

Експертний висновок

 695

Дійсний з 19.12.2016

  до 19.12.2019

 

148.               

Центральний телекомунікаційний комплект (ТК ТИП-3) під управлінням програмного забезпечення версії 1.Х

Призначений для комутації потоків передачі даних вузлів зв'язку, пунктів управління тактичної, оперативної, оперативно-стратегічної та стратегічної ланок управління, забезпечення службових осіб пунктів управління послугами відкритого телефонного зв'язку та відкритої передачі даних, а також надання телекомунікаційного ресурсу мережам спеціального зв'язку

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі «Центральний телекомунікаційний комплект (ТК ТИП-3). Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації», реєстр. № 24/02-921 від 13.05.2016 року, сукупність яких визначається функціональним профілем КА-1, КА-2, ЦА-1, ЦА-2, ЦО-2, ДВ-1, ДС-1, ДЗ-1, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-1, НЦ-1 з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НДТЗІ 2.5-004-99.

ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЛІМІТЕД», м. Київ,
вул. Перемоги, 9-А

Експертний висновок

 696

Дійсний з 19.12.2016

  до 19.12.2019

 

 

149.               

Комплекс засобів захисту програмного забезпечення ІКІС Пенсійного фонду України.

Призначений для комплексної автоматизації технологічних процесів Пенсіонного фонду України.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації України в обсязі функцій, зазначених в документі "Комплекс засобів захисту програмного забезпечення ІКІС ПФУ. Технічні вимоги за критеріями технічного захисту інформації", сукупність яких визначається функціональним профілем захищеності: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДВ-2, НР-2, НИ-1, НИ-2, НО-3, НК-1, НЦ-2 з рівнем гарантій  Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5‑004‑99.

ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Медирент", м. Київ, вул. Каземира Малевича, 86-Б

Експертний висновок

№ 697

Дійсний з 19.12.2016

  до 19.12.2019

 

 

150.               

Установчо-виробничі АТС типів IPECS MG-100 та IPECS MG-300 під управлінням програмного забезпечення версії 2.Х.Х,

що входять до комплексу телефонного зв’язку захищеного виконання (КТЗЗВ).

Призначена для технічного забезпечення відповідності реалізованих у установчо-виробничих АТС типів IPECS MG-100 або IPECS MG-300 (версія ПЗ 2.Х.Х), що входять до складу КТЗЗВ, штатних функціональних послуг і механізмів захисту інформаційних ресурсів функціонального профілю захищеності інформаційних ресурсів згідно правил та умов, що викладені у технічному завданні на створення СТЗІ.

Відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні та паспорті на систему технічного захисту інформаційних ресурсів комплексу телефонного зв’язку захищеного виконання «КТЗЗВ» (КТЗЗВ-ІРЕСS-002 ПС).

 

ТОВ "Спеціальні інформсистеми", м. Київ, м. Київ, вул. Кирилівська, 102, офіс. 1-Б

Експертний висновок

№ 698

Дійсний з 29.12.2016

  до 29.12.2019

 

 

151.               

Комплекс засобів захисту інформації комплексної системи автоматизації управління підприємством «ПАРУС-КОРПОРАЦІЯ», версії 8.

 

ТОВ «Парус-Спецпроект, м. Київ, вул. Хорива, 47-Г

Експертний висновок

№ 699

Дійсний з 27.01.2017

  до 27.01.2020, (дія експертного висновку зупинена)

 

 

152.               

Комплекс засобів захисту інформації комплексної системи автоматизації фінансово-економічної діяльності бюджетної установи «ПАРУС-БЮДЖЕТ», версії 7.

 

 

ТОВ «Парус-Спецпроект, . Київ, вул. Хорива, 47-Г

Експертний висновок

№ 700

Дійсний з 27.01.2017

  до 27.01.2020, (дія експертного висновку зупинена)

 

 

153.               

Комплекс засобів захисту інформації «Комплексної системи автоматизації управління бюджетною установою«Парус-Бюджетна установа», версії 8.

 

ТОВ «Парус-Спецпроект, . Київ, вул. Хорива, 47-Г

Експертний висновок

№ 701

Дійсний з 27.01.2017

  до 27.01.2020,

(дія експертного висновку зупинена)