Пошук

Розширений пошук
null
Головна » Діяльність » Сертифікація » Технічний захист інформації


версія для друку

Відомості про засоби технічного захисту інформації,

на які закінчився термін дії сертифікатів відповідності  та  експертних висновків

(станом на 1 січня 2017 року)

 

Ці Відомості призначені для використання суб'єктами системи технічного захисту інформації (ТЗІ) при розробленні та впровадженні комплексів ТЗІ і комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та під час контролю виконання вимог з ТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності (ОІД), що експлуатуються, в частині, яка стосується узгодження термінів дії сертифікатів відповідності та експертних висновків і термінів виготовлення засобів ТЗІ.

Засоби ТЗІ вітчизняного виробництва, що серійно виготовлені у термін дії сертифіката відповідності, який на них поширюється, можуть впроваджуватися під час створення комплексів ТЗІ на ОІД та експлуатуватися впродовж часу та за умов виконання заходів, передбачених експлуатаційною документацією на них.

У разі, якщо сертифікат відповідності поширюється на одиничний засіб ТЗІ або партію, цей одиничний засіб або усі засоби, що належать до визначеної у сертифікаті партії, можуть впроваджуватися під час створення комплексів ТЗІ на ОІД та експлуатуватися впродовж часу та за умов виконання заходів, передбачених експлуатаційною документацією на них.

Після закінчення термінів експлуатації зазначених засобів або після виконання ремонтних робіт тощо, що можуть вплинути на показники ефективності цих засобів у складі комплексів ТЗІ,  необхідно провести інструментальні дослідження засобів щодо їх відповідності вимогам нормативних документів з ТЗІ і за результатами цих досліджень прийняти рішення щодо подальшого використання засобів.

Засоби захисту інформації, на які закінчився термін дії експертного висновку, можуть використовуватись у складі комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, якщо вони були придбані користувачем в термін чинності експертного висновку.


 

з\п

Назва, позначення

засобу та його технічних умов (за наявності)

Призначення

засобу

Виробник (постачальник),

місто, контактний телефон

Реквізити документа, що засвідчує відповідність вимогам НД з ТЗІ

1

2

3

4

5

1.          

Кабелі типу 1061С та 1071С  структурованих кабельних систем SYSTIMAX

Для використання в складі обчислювальних мереж. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі, зазначеному в сертифікаті

 

TOB "UHL C",

м. Київ,

тел. 462-51-25,

462-51-26

Сертифікат відповідності

UA1.105.01090-00

Дійсний

з 24.01.2000 до 23.01.2002

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

2.          

Фільтри мережеві протизавадні

"ФМПЗ -1 – 1"

ТУ У 02070921.186-99

Захист інформації, що  обробляється засобами орг- та обчислювальної техніки, від витоку мережами електроживлення. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

Технопарк "Перспектива" НТУУ "КПІ",

м. Київ,

тел.  241-77-20

Сертифікат відповідності

UA1.105.18307-01

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 23.07.2001  по 22.07.2002

3.          

Фільтри мережеві протизавадні

"ФМПЗ -1 – 3"

ТУ У 02070921.186-99

Захист інформації, що  обробляється засобами орг- та обчислювальної техніки, від витоку мережами електроживлення. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

Технопарк "Перспектива" НТУУ "КПІ",

м. Київ,

тел.  241-77-20

Сертифікат відповідності

UA1.105.18307-01

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 23.07.2001  по 22.07.2002

4.          

Фільтри мережеві протизавадні

"ФМПЗ -1 – 6"

ТУ У 02070921.186-99

Захист інформації, що  обробляється засобами орг- та обчислювальної техніки, від витоку мережами електроживлення. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

Технопарк "Перспектива" НТУУ "КПІ",

м. Київ,

тел.  241-77-20

Сертифікат відповідності

UA1.105.18307-01

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 23.07.2001  по 22.07.2002

5.          

Фільтри мережеві протизавадні

"ФМПЗ -1 – 10"

ТУ У 02070921.186-99

Захист інформації, що  обробляється засобами орг- та обчислювальної техніки, від витоку мережами електроживлення. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

Технопарк "Перспектива" НТУУ "КПІ",

м. Київ,

тел.  241-77-20

Сертифікат відповідності

UA1.105.18307-01

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 23.07.2001  по 22.07.2002

6.          

Елементи системи пожежної сигналізації

DP 2051 p з базами DB 2001,

   DT 2053 з базами DB 2001,

   DM 2000, IU 2016 з базами

DB 2003 виробництва компанії ARITECH B.V/, Нідерланди

Елементи системи пожежної сигналізації із захистом інформації від витоку за рахунок побічних випромінень та акустоелектричних перетворень. Відповідає вимогам  НД з  ТЗІ в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ЗАТ "ІСТА-СІТАЛ",

м. Київ,

тел. 241-84-95

 

Сертифікат відповідності

UA1.105.20435-01

 Дійсний

з 15.08.2001 до 01.08.2003

Виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

7.          

Пристрій захисту телефонних ліній ПЗТЛ "Рікас-2"

ТУ У 16400411.002-95

Захист інформації від витоку абонентськими телефонними лініями внаслідок акустоелектричного пере-творення в телефонному апараті в режимі "очікування виклику". Відпо-відає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

ДНВП "РІКАС",

м. Київ,

т/ф 245-41- 06

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.62856-02

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 01.10.2002 по 01.10.2004

8.          

Аналізатор телефонної лінії

АТЛ "Рікас-4"

ТУ У 16400411.004-95

Індикація несанкціонованого галь-ванічного підключення до телефонної  лінії. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

ДНВП "РІКАС",

м. Київ,

т/ф 245-41- 06

Сертифікат відповідності

№ UА1.105.62857-02

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 01.10.2002 по 01.10.2004

9.          

Пристрій захисту інформації в телефонних цифрових абонентських лініях

ПЗЦЛ

ТУ У 02498180. 001-98

Захист інформації від витоку технічними каналами, які утворюються внаслідок:

- паразитної амплітудної модуляції ІКМ-сигналів інформаційним аналоговим сигналом;

- акустоелектричних перетворень мовних сигналів у цифрових теле-фонних апаратах;

- високочастотного "нав’язування" у цифровій телефонній  абонентській лінії. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним  у сертифікаті

Державний науково - дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві,

м. Київ,

тел. 249-35-57

т/ф 244-94-36

 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.62855-02

Дійсний

з 09.10.2002 

до 01.11.2004

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

 

10.      

Комплекс технічного захисту об'єкта "МАРС-ТЗО"

ТУ У 31.6-14309379.001-2001

 

Захист мовної інформації від витоку акустичним і віброакустичним   каналами шляхом створення шумових сигналів. Відповідає вимогам ТУ і ОСТ 4.169.006 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

АТВТ "МАРС",

м. Київ,

тел. 289-46-06,

284-32-29,

т/ф 287-51-05

Сертифікат відповідності

 UA1.105.54752-04

Дійсний

з 30.06.2004  до 29.06. 2005

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції (зав..№ 01-№ 02)

11.      

Машини електронно-обчислювальні персональні

"Еверест-Т2"

ТУ У 30.0-31467680.001-2003

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідають вимогам ГОСТ 29339-92 і ОСТ 4.169.006-89 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ДП "Еверест Консалтинг",

м. Київ,

тел. 490-93-06,

464-59-50

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.32531-04

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 27.04.2004  по 13.04.2006

12.      

Машини електронно-обчислювальні персональні

"Еверест-Т3"

ТУ У 30.0-31467680.001-2003

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідають вимогам ГОСТ 29339-92 і ОСТ 4.169.006-89 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ДП "Еверест Консалтинг",

м. Київ,

тел. 490-93-06,

464-59-50

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.32531-04

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 27.04.2004  по 13.04.2006

13.      

Машини електронно-обчислювальні персональні

"Еверест-Т9"

ТУ У 30.0-31467680.001-2003

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідають вимогам ГОСТ 29339-92 і ОСТ 4.169.006-89 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ДП "Еверест Консалтинг",

м. Київ,

тел. 490-93-06,

464-59-50

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.32531-04

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 27.04.2004  по 13.04.2006

14.      

Телефонний мовний інтелектуальний термінал з визнавачем номеру

"ТРИТОН-2"

ТУ У 22924294.003-98

Побудова систем обліку телефонної інформації, виявлення телематичних пристроїв, забезпечення абонентів додатковими видами обслуговування. Відповідає вимогам ОСТ 4.169.006-89 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ТОВ "Українські Приватні Системи",

м. Київ,

тел. 483-20-44

 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.32053-04

Дійсний

з 26.04.2004  до 25.04.2006

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав. №367 - №1366)

15.      

Сповіщувачі пожежні теплові

максимальні

ИП "АЛАЙ-103.1"

ТУ У 19127306.206-99

Формування сповіщення про пожежу. Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі, зазначеному в ТУ і сертифікаті

ЗАТ "АЛАЙ",

м. Київ,

тел. 269-66-56,

т/ф 268-03-62

 

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.68137-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 11.08.2003 по 10.04.2007

16.      

Сповіщувачі пожежні теплові

максимальні

ИП "АЛАЙ-103.2"

ТУ У 19127306.206-99

Формування сповіщення про пожежу. Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі, зазначеному в ТУ і сертифікаті

ЗАТ "АЛАЙ",

м. Київ,

тел. 269-66-56,

т/ф 268-03-62

 

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.68137-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 11.08.2003 по 10.04.2007

17.      

Сповіщувач охоронний об'ємний оптико-електронний пасивний інфрачервоний

ИО-4.09 "РУХ"

ТУ У 31.6-19127306-057-2003

Створення зони, що охороняється, виявлення несанкціонованого про-никнення в таку зону. Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі, зазначеному в ТУ і сертифікаті

ЗАТ "АЛАЙ",

м. Київ,

тел. 269-66-56,

т/ф 268-03-62

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.68136-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 11.08.2003 по 10.04.2007

18.      

Сповіщувачі пожежні ручні точкові магнітоконтактні однозонні

ИПР "Алай-2-01"

ТУ У 19127306.023-99

Видача сповіщення про пожежу  в умовах закритих приміщень. Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі, зазначеному в ТУ і сертифікаті 

ЗАТ "АЛАЙ",

м. Київ,

тел. 269-66-56,

т/ф 268-03-62

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.89884-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 15.10.2003 по 15.10.2006

19.      

Сповіщувачі пожежні теплові максимальні ИП 105.4-70

ТУ У 19127306.004-98

Формування сповіщення про по-жежу в закритих приміщеннях наземних стаціонарних об'єктів.  Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі, зазначеному в ТУ і сертифікаті

ЗАТ "АЛАЙ",

м. Київ,

тел. 269-66-56,

т/ф 268-03-62

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.89885-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 15.10.2003 по 15.10.2006

20.      

Сповіщувач охоронний акустичний розбиття скла ИОАРС "СОЛО"

ТУ У 19127306.045-2000

Дистанційне виявлення розбиття обрамованого скла в закритому приміщенні і видача сповіщення "Тривога". Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі, зазначеному в ТУ і сертифікаті

ЗАТ "АЛАЙ",

м. Київ,

тел. 269-66-56,

т/ф 268-03-62

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.89886-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 15.10.2003 по 15.10.2006

21.      

Сповіщувачі охоронні ручні-ножні точечні магнітоконтактні однозонні

ИО 102-1 "ГНОМ"

ТУ У 19127306.025-99

Прихована видача сповіщення про напад в умовах закритих приміщень. Відповідають вимогам НД з ТЗІ в обсязі, зазначеному в ТУ і сертифікаті

ЗАТ "АЛАЙ",

м. Київ,

тел. 269-66-56,

т/ф 268-03-62

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.89887-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 15.10.2003 по 15.10.2006

22.      

Вібровипромінювач ВИ 2

ТУ У 31.6-14309379.002-2001

 

Створення віброакустичних завад при використанні у складі технічних засобів активного захисту мовної інформації від витоку віброакустичним каналом. Відповідають вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

АТВТ "МАРС",

м. Київ,

тел. 289-46-06

284-32-29

ф. 287-51-05

Сертифікат відповідності

 UA1.105.54751-04

виданий на продукцію, що виготовлено серійно

з 08.07.2004 по 07.07.2006

23.      

Комплекс ЗОТ у захищеному виконанні "Плазма-ЗВ" (АРМ)

ТУ У 30023446.002-99

 

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідає вимогам ГОСТ 29339-92 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

 

ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Плазмотехніка",

м. Київ,

тел. 331-55-31

тел./ф 406-83-62

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0030992-02

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 11.06.2002 по 10.06.2004

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0070799-04

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 16.09.2004 по 15.09.2006

24.      

Апарат телефонний цифровий

ЦАТ-24

ТУ У 32.2-24538589-001-2004

Забезпечення управління АТС Ф-1500 (у якості сумісного системного телефонного апарата) як безпосередньо з робочого місця оператора, так і з допомогою ПЕОМ, підключеної до ЦАТ-24. Може використовуватись у телефонних мережах загального користування або у відомчих телефонних мережах. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

АТЗТ "Фарлеп",

м. Одеса,

тел. 210-545

 

Сертифікат відповідності

 UA1.105.0069357-04

виданий на продукцію, що виготовлено серійно

з 13.09.2004 по 12.09.2006

25.      

Електронна обчислювальна машина ЕОМ-П

ЕОМ-П0 (робоча станція)

ИЕСН.466219.005ТУ1

 

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідає вимогам ТУ, ТУ1 і ГОСТ 29339-92 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

 

ВАТ  "НДІ "Вектор",

м. Київ,

тел. 468-32-89,

468-30-48,

ф. 468-12-10

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.52539-02

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 02.09.2002 по 02.09.2004

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.77727-04

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.10.2004 по 17.10.2006

26.      

Фільтр мережевий протизавадний

М-23

ТУ У 30267382.001-99

Подавлення електромагнітних завад та блокування витоку інформації  мережами електроживлення. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

ТОВ "Мережеві технології",

м. Нетішин

Хмельницької обл.,

тел. 3-45-92

т/ф 3-26-20

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.52666-05

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 19.07.2005  по 18.07.2007

27.      

Фільтри ФСП – 2

ТУ У 31.6-14309787-136-2004

Захист інформації з обмеженим доступом, що обробляється засобами обчислювальної техніки, від  витоку мережами електроживлення. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті  

ДП СхідГЗК,

м. Жовті Води

Дніпропетровської обл.,

тел. 9-33-47,

т/факс 5-51-33

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.63363-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.08.2005  по 17.08.2007

28.      

Фільтри ФСП – 3

ТУ У 31.6-14309787-136-2004

Захист інформації з обмеженим доступом, що обробляється засобами обчислювальної техніки, від  витоку мережами електроживлення. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті  

ДП СхідГЗК,

м. Жовті Води

Дніпропетровської обл.,

тел. 9-33-47,

т/факс 5-51-33

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.63363-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.08.2005  по 17.08.2007

29.      

Фільтри ФСП – 4

ТУ У 31.6-14309787-136-2004

Захист інформації з обмеженим доступом, що обробляється засобами обчислювальної техніки, від  витоку мережами електроживлення. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті  

ДП СхідГЗК,

м. Жовті Води

Дніпропетровської обл.,

тел. 9-33-47,

т/факс 5-51-33

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.63363-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.08.2005  по 17.08.2007

30.      

Прилад технічного захисту інформації абонентів телефонної мережі "СКЕЛЯ-1"

комутатор телефонних ліній "СКЕЛЯ-1К",

ТУ У 73.1-21474417-002-2003

Захист кінцевих пристроїв абонентів від витоку інформації лініями телефонної мережі. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

ПП фірма "Бумекс",

м. Київ,

тел. 241-09-80,

241-09-81

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115752-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 24.12.2003  по 23.12.2005

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115873-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 12.12.2005  по 11.12.2007

31.      

Прилад технічного захисту інформації абонентів телефонної мережі "СКЕЛЯ-1"

фільтр телефонних ліній

"СКЕЛЯ-1Ф",

ТУ У 73.1-21474417-002-2003

Захист кінцевих пристроїв абонентів від витоку інформації лініями телефонної мережі. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

ПП фірма "Бумекс",

м. Київ,

тел. 241-09-80,

241-09-81

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115752-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 24.12.2003  по 23.12.2005

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115873-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 12.12.2005  по 11.12.2007

32.      

Прилад технічного захисту інформації абонентів телефонної мережі "СКЕЛЯ-1"

генератор шуму "СКЕЛЯ-1Г",

ТУ У 73.1-21474417-002-2003

Захист кінцевих пристроїв абонентів від витоку інформації лініями телефонної мережі. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

ПП фірма "Бумекс",

м. Київ,

тел. 241-09-80,

241-09-81

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115752-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 24.12.2003  по 23.12.2005

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115873-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 12.12.2005  по 11.12.2007

33.      

Прилад технічного захисту інформації абонентів телефонної мережі "СКЕЛЯ-1"

аналізатор стану телефонних ліній "СКЕЛЯ-1А"

ТУ У 73.1-21474417-002-2003

Захист кінцевих пристроїв абонентів від витоку інформації лініями телефонної мережі. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

ПП фірма "Бумекс",

м. Київ,

тел. 241-09-80,

241-09-81

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115752-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 24.12.2003  по 23.12.2005

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115873-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 12.12.2005  по 11.12.2007

34.      

Комплекс віброакустичного захисту інформації "СКЕЛЯ-2"

генератор віброакустичного захисту інформації "СКЕЛЯ-2Г",

ТУ У 73.1-21474417-003-2003

Захист мовної інформації від витоку акустичним і віброакустичним   каналами шляхом створення шумових сигналів.  Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

ПП фірма "Бумекс",

м. Київ,

тел. 241-09-80,

241-09-81

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115759-03,

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 24.12.2003  по 23.12.2005

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115874-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 12.12.2005  по 11.12.2007

35.      

Комплекс віброакустичного захисту інформації "СКЕЛЯ-2"

вібровипромінювач електро-

механічний "СКЕЛЯ-АЗІ/2ЕМ"

ТУ У 73.1-21474417-003-2003

Захист мовної інформації від витоку акустичним і віброакустичним   каналами шляхом створення шумових сигналів.  Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

ПП фірма "Бумекс",

м. Київ,

тел. 241-09-80,

241-09-81

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115759-03,

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 24.12.2003  по 23.12.2005

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115874-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 12.12.2005  по 11.12.2007

36.      

Сейф екранований СЕ-1

Електромагнітне екранування засобів оброблення інформації. Відповідає вимогам ГОСТ 30373-95 в обсязі, зазначеному у сертифікаті

АТЗТ "Науково-виробниче об'єднання "Практика",

м. Київ,

тел. 424-67-53

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.88724-04

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 01.12.2004  по 12.01.2008

37.      

Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів у цифровій комутаційній системі (ЦКС) "Meridian 1" /Succession CS (версії 11С, 11С mini, 61С, 81С)/ виробництва компанії "NORTEL NETWORKS" (Ireland) Ltd, Ірландія

Захист від НСД до інформаційних ресурсів ЦКС. Відповідає вимогам НД з ТЗІ  в обсязі функцій, сукупність яких визначається функціональним профілем, що наведено у додатку до сертифіката, з рівнем довіри Е3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-003-99

ДП "Капш Телеком",

м. Київ,

тел. 205-39-00,

т/ф 205-39-02

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.0001685-05

Дійсний

з 18.01.2005 до 17.01.2008

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

38.      

Електронна

обчислювальна машина

Мікро-ЕОМ "PLUTON"

 ТУ У3.88-14312789-249-98

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами  ПЕМВН і  НСД до інформації, яка зберігається на ЖМД. Відповідає вимогам ДСТУ4113-2001, ГОСТ 29216-91, ГОСТ29191-91, ГОСТ 26329-84, ГОСТ 29339-92 та ТУ в обсязі, зазначеному в сертифікаті.

ДНВП "Електронмаш",

м. Київ,

тел.  276-08-88,

276-26-35

Сертифікат відповідності, 

UA1.105.13428-01

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 01. 06.2001  по 31.05.2003

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.74860-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18. 08.2003 по 18.08.2006

Сертифікат відповідності,

UA1.017.0123638-06

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 21. 08.2006 по 09.08.2008

39.      

Цифрова комутаційна система (ЦКС) Ф - 1500

Захист від НСД до інформаційних ресурсів ЦКС. Відповідає вимогам НД ТЗІ 2.5-001-99 та реалізує сукупність функцій захисту, визначених у Додатку до  сертифіката відповідності, з рівнем довіри Е3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-003-99

АТЗТ "Фарлеп-2000",

м. Одеса,

т/ф 714-70-00

 

Експертний висновок

№ 2

 Дійсний

з 15.05.2000  до 30.06.2003

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.14507-04

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 02.03.2004 по 17.02.2009

40.      

Комплекс ЗОТ у захищеному виконанні "Плазма-ЗВ"

Універсальне АРМ

ТУ У 30023446.002-99

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідає вимогам ДСТУ 4113:2001, ГОСТ 226329-84, ГОСТ 29216-91, ГОСТ 29161-91, ГОСТ 29339-92 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

Науково-виробниче підприємство "Плазмотехніка", м. Київ,

тел. 331-55-31

тел./ф 406-83-62

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0139717-06

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.09.2006  по 17.09.2008

41.      

Комплекс ЗОТ у захищеному виконанні "Плазма-ЗВ"

Персональний комп'ютер

ТУ У 30023446.002-99

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідає вимогам ДСТУ 4113:2001, ГОСТ 226329-84, ГОСТ 29216-91, ГОСТ 29161-91, ГОСТ 29339-92 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

Науково-виробниче підприємство "Плазмотехніка", м. Київ,

тел. 331-55-31

тел./ф 406-83-62

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0139717-06

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.09.2006  по 17.09.2008

42.      

Комплекс ЗОТ у захищеному виконанні "Плазма-ЗВ"

Пункт електронної пошти

ТУ У 30023446.002-99

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідає вимогам ДСТУ 4113:2001, ГОСТ 226329-84, ГОСТ 29216-91, ГОСТ 29161-91, ГОСТ 29339-92 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

Науково-виробниче підприємство "Плазмотехніка", м. Київ,

тел. 331-55-31

тел./ф 406-83-62

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0139717-06

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.09.2006  по 17.09.2008

43.      

Комплекс ЗОТ у захищеному виконанні "Плазма-ЗВ"

Робоча станція або сервер

ТУ У 30023446.002-99

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідає вимогам ДСТУ 4113:2001, ГОСТ 226329-84, ГОСТ 29216-91, ГОСТ 29161-91, ГОСТ 29339-92 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

Науково-виробниче підприємство "Плазмотехніка", м. Київ,

тел. 331-55-31

тел./ф 406-83-62

Сертифікат відповідності

№ UA1.017.0139717-06

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.09.2006  по 17.09.2008

44.      

Машини електронно-обчислювальні персональні

ПЕОМ-Т

(робоча станція)

ТУ У 30.0-31467680.001-2003

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідають вимогам ГОСТ 29339-92, ОСТ 4.169.006-89 і ТУ в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ДП "Е-Консалтинг",

м. Київ,

тел. 490-93-06,

464-59-50

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.181272-06

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 20.11.2006 по 19.11.2008

45.      

Кабельне обладнання екранованих та неекранованих каналів кабельних мереж на  основі витої пари  класу D

категорії 5 та класу Е

категорії 6

виробництва компанії Reichle & De-Massari, Швейцарія

Створення екранованих та неекранованих каналів кабельних мереж на основі витої пари категорій 5 та 6 класів D і Е відповідно. Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі характеристик, наведених у розділі 3 Додатка А до сертифіката відповідності

Дочірнє підприємство "СІНЕРГІЯ",

м. Київ,

тел. 201-19-00

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.012918-07

Дійсний

з 05.02.2007 до 25.12.2008 

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

46.      

Кабельне обладнання волоконно-оптичних каналів кабельних мереж виробництва компанії Reichle & De-Massari, Швейцарія

Створення волоконно-оптичних каналів кабельних мереж. Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі характеристик, наведених у розділі 3 Додатка А до сертифіката відповідності

Дочірнє підприємство "СІНЕРГІЯ",

м. Київ,

тел. 201-19-00

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.012908-07

Дійсний

з 05.02.2007 до 29.12.2008 

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

Сертифікат відповідності

UA1.105.0003705-09

Дійсний

з 26.01.2009 до 25.01.2012

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

47.      

Кросове телефонне обладнання  для металевих кабелів  типу VS-Compact виробництва компанії Reichle & De-Massari, Швейцарія

Призначене для створення телефонних мереж. Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі характеристик, наведених у розділі 3 Додатка А до сертифіката  відповідності

Дочірнє підприємство "СІНЕРГІЯ",

м. Київ,

тел. 201-19-00

Сертифікат відповідності 

UA1.105.012905-07

Дійсний

з 05.02.2007 до 26.12.2008 

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

48.      

Комплекс для проведення спеціальних досліджень

"Астра-В"

ТУ У 21474417.001-2000

 

Вимірювання параметрів побічного електромагнітного випромінювання об'єктів. Відповідає вимогам ТУ, НД ТЗІ 1.5-001-2000 і НД ТЗІ 2.3-006-2001 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

 

ПП фірма "Бумекс",

м. Київ,

тел. 241-09-80,

241-09-81

Експертний висновок

№ 12

Дійсний

з 08.08.2001  до 08.08.2004

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.75947-04

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 11.10.2004 по 10.10.2006

Сертифікат відповідності

UA1.105.012967-07

Дійсний

з 06.02.2007  до 05.02.2009

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав. .№018 - №027)

49.      

Портативні індикатори поля  "PROTECT 1206"

виробництва "German Police Cervice", Німеччина

Виявлення та локалізація радіомікрофонів і телефонних радіозакладок, працюючих мобільних телефонів,  електромагнітного випромінювання від заглушувачів диктофонів та іншого устаткування. Відповідають вимогам НД ТЗІ 1.5-001-2000 та НД ТЗІ 2.3-004-2001

ТОВ "ДІДЖІТАЛ ЕНД АНАЛОГ СІСТЕМС",

м. Київ,

тел. 490-67-34

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.16422-08

Дійсний

з 07.02.2008 до 06.02.2009

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

50.      

Засіб технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу

"ua Token"

 

ТУ У 30.0-32251835-001:2005

Аутентифікація користувачів при доступі до комп'ютерної системи, інформації, а також безпечне  зберігання критичної інформації з використанням кодування інформації, переданої у засіб через USB порт ПЕОМ. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

ТОВ "Технотрейд",

м. Київ,

тел. 241-93-03

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.44154-07

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 11.04.2007 по 10.04.2009

51.      

Автоматизоване робоче місце "МЕЖА" для роботи у фізично розділених мережах

ТУ У 30.0-21503308-008-2004

Фізичне розділення апаратних і   програмних  засобів обробки інформації, яке забезпечує виконання організаційних заходів щодо захисту інформації та може використовуватися при створенні КСЗІ в ІТС.  Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

ТОВ "Епос",

м. Київ,

тел.  462-52-68,

462-54-46

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.0061973-07

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 18.05.2007 по 17.05.2009

52.      

Пристрій захисту телефонних та радіотрансляційних ліній (ПЗТРЛ)

"Топаз-1"

ТУ У 24787625.001-2001

Захист мовної інформації від витоку лініями телефонного зв'язку і радіотрансляції за рахунок акусто-електричних перетворень та висо-кочастотного зондування у кінцевих пристроях. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті 

ВАТ "Миколаївське підприємство "ЕРА",

м. Миколаїв,

тел. 35-60-04,

т/ф 35-41-95

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.68134-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 11.08.2003 по 11.08.2005

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.63366-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.08.2005 по 17.08.2007

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.164939-07

Дійсний

з 22.11.2007 до 21.11.2009

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав. .№47450-07–№48450-07)

53.      

Автоматизовані комплекси виявлення і виміру радіовипромінювань, пошуку закладних пристроїв та виміру ПЕМВН від засобів ЕОТ

АКОР-1

ТУ У 33.2-13847488.001-2003

Виявлення і вимірювання* радіо-випромінювань, пошук закладних пристроїв і перевірка ЕОТ на наявність побічних електромагнітних випромінювань і наводів. Відповідають вимогам ТУ і НД ТЗІ 1.5-001-2000, НД ТЗІ 2.3-006-2001 в обсязі, зазначеному у сертифікаті.

*Дія сертифіката відповідності не поширюється на точність вимірювань параметрів сигналів побічних електромагнітних випромінювань і наводів від засобів ЕОТ. У зв'язку з цим перед проведенням зазначених вимірювань необхідно проводити калібровку вимірювальних комплексів перед кожним вимірюванням

НТЦ "КВАНТ",

м. Миколаїв,

тел. 37-09-64,

37-39-96,

55-52-22

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.118216-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 31.12.2003 по 30.12.2005 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115872-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 12.12.2005 по 11.12.2007 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.180695-07

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.12.2007 по 17.12.2009

54.         

Автоматизовані комплекси виявлення і виміру радіовипромінювань, пошуку закладних пристроїв та виміру ПЕМВН від засобів ЕОТ

АКОР-ПК

ТУ У 33.2-13847488.001-2003

Виявлення і вимірювання* радіо-випромінювань, пошук закладних пристроїв і перевірка ЕОТ на наявність побічних електромагнітних випромінювань і наводів. Відповідають вимогам ТУ і НД ТЗІ 1.5-001-2000, НД ТЗІ 2.3-006-2001 в обсязі, зазначеному у сертифікаті.

*Дія сертифіката відповідності не поширюється на точність вимірювань параметрів сигналів побічних електромагнітних випромінювань і наводів від засобів ЕОТ. У зв'язку з цим перед проведенням зазначених вимірювань необхідно проводити калібровку вимірювальних комплексів перед кожним вимірюванням

НТЦ "КВАНТ",

м. Миколаїв,

тел. 37-09-64,

37-39-96,

55-52-22

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.118216-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 31.12.2003 по 30.12.2005 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115872-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 12.12.2005 по 11.12.2007 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.180695-07

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.12.2007 по 17.12.2009

55.         

Автоматизовані комплекси виявлення і виміру радіовипромінювань, пошуку закладних пристроїв та виміру ПЕМВН від засобів ЕОТ

АКОР-1ПК

ТУ У 33.2-13847488.001-2003

Виявлення і вимірювання* радіо-випромінювань, пошук закладних пристроїв і перевірка ЕОТ на наявність побічних електромагнітних випромінювань і наводів. Відповідають вимогам ТУ і НД ТЗІ 1.5-001-2000, НД ТЗІ 2.3-006-2001 в обсязі, зазначеному у сертифікаті.

*Дія сертифіката відповідності не поширюється на точність вимірювань параметрів сигналів побічних електромагнітних випромінювань і наводів від засобів ЕОТ. У зв'язку з цим перед проведенням зазначених вимірювань необхідно проводити калібровку вимірювальних комплексів перед кожним вимірюванням

НТЦ "КВАНТ",

м. Миколаїв,

тел. 37-09-64,

37-39-96,

55-52-22

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.118216-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 31.12.2003 по 30.12.2005 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115872-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 12.12.2005 по 11.12.2007 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.180695-07

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.12.2007 по 17.12.2009

56.         

Автоматизовані комплекси виявлення і виміру радіовипромінювань, пошуку закладних пристроїв та виміру ПЕМВН від засобів ЕОТ

АКОР-2

ТУ У 33.2-13847488.001-2003

Виявлення і вимірювання* радіо-випромінювань, пошук закладних пристроїв і перевірка ЕОТ на наявність побічних електромагнітних випромінювань і наводів. Відповідають вимогам ТУ і НД ТЗІ 1.5-001-2000, НД ТЗІ 2.3-006-2001 в обсязі, зазначеному у сертифікаті.

*Дія сертифіката відповідності не поширюється на точність вимірювань параметрів сигналів побічних електромагнітних випромінювань і наводів від засобів ЕОТ. У зв'язку з цим перед проведенням зазначених вимірювань необхідно проводити калібровку вимірювальних комплексів перед кожним вимірюванням

НТЦ "КВАНТ",

м. Миколаїв,

тел. 37-09-64,

37-39-96,

55-52-22

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.118216-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 31.12.2003 по 30.12.2005 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115872-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 12.12.2005 по 11.12.2007 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.180695-07

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.12.2007 по 17.12.2009

57.         

Автоматизовані комплекси виявлення і виміру радіовипромінювань, пошуку закладних пристроїв та виміру ПЕМВН від засобів ЕОТ

АКОР-2ПК

ТУ У 33.2-13847488.001-2003

Виявлення і вимірювання* радіо-випромінювань, пошук закладних пристроїв і перевірка ЕОТ на наявність побічних електромагнітних випромінювань і наводів. Відповідають вимогам ТУ і НД ТЗІ 1.5-001-2000, НД ТЗІ 2.3-006-2001 в обсязі, зазначеному у сертифікаті.

*Дія сертифіката відповідності не поширюється на точність вимірювань параметрів сигналів побічних електромагнітних випромінювань і наводів від засобів ЕОТ. У зв'язку з цим перед проведенням зазначених вимірювань необхідно проводити калібровку вимірювальних комплексів перед кожним вимірюванням

НТЦ "КВАНТ",

м. Миколаїв,

тел. 37-09-64,

37-39-96,

55-52-22

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.118216-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 31.12.2003 по 30.12.2005 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115872-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 12.12.2005 по 11.12.2007 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.180695-07

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.12.2007 по 17.12.2009

58.         

Автоматизовані комплекси виявлення і виміру радіовипромінювань, пошуку закладних пристроїв та виміру ПЕМВН від засобів ЕОТ

АКОР-3

ТУ У 33.2-13847488.001-2003

Виявлення і вимірювання* радіо-випромінювань, пошук закладних пристроїв і перевірка ЕОТ на наявність побічних електромагнітних випромінювань і наводів. Відповідають вимогам ТУ і НД ТЗІ 1.5-001-2000, НД ТЗІ 2.3-006-2001 в обсязі, зазначеному у сертифікаті.

*Дія сертифіката відповідності не поширюється на точність вимірювань параметрів сигналів побічних електромагнітних випромінювань і наводів від засобів ЕОТ. У зв'язку з цим перед проведенням зазначених вимірювань необхідно проводити калібровку вимірювальних комплексів перед кожним вимірюванням

НТЦ "КВАНТ",

м. Миколаїв,

тел. 37-09-64,

37-39-96,

55-52-22

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.118216-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 31.12.2003 по 30.12.2005 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115872-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 12.12.2005 по 11.12.2007 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.180695-07

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.12.2007 по 17.12.2009

59.         

Автоматизовані комплекси виявлення і виміру радіовипромінювань, пошуку закладних пристроїв та виміру ПЕМВН від засобів ЕОТ

АКОР-3ПК

ТУ У 33.2-13847488.001-2003

Виявлення і вимірювання* радіо-випромінювань, пошук закладних пристроїв і перевірка ЕОТ на наявність побічних електромагнітних випромінювань і наводів. Відповідають вимогам ТУ і НД ТЗІ 1.5-001-2000, НД ТЗІ 2.3-006-2001 в обсязі, зазначеному у сертифікаті.

*Дія сертифіката відповідності не поширюється на точність вимірювань параметрів сигналів побічних електромагнітних випромінювань і наводів від засобів ЕОТ. У зв'язку з цим перед проведенням зазначених вимірювань необхідно проводити калібровку вимірювальних комплексів перед кожним вимірюванням

НТЦ "КВАНТ",

м. Миколаїв,

тел. 37-09-64,

37-39-96,

55-52-22

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.118216-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 31.12.2003 по 30.12.2005 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.115872-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 12.12.2005 по 11.12.2007 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.180695-07

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.12.2007 по 17.12.2009

60.      

Цифрова система комутації "Восток"

ТУ У 32.2-30590527-004-2001

Комплекс програмно-апаратних засобів, призначених для побудови цифрових автоматичних телефонних станцій (ЦАТС) різного призначення ємністю до 100000 портів, які можуть використовуватися на зонових цифрових телефонних мережах загального користування. Рівень довіри ЦСК оцінки коректності реалізації захисту-Е3 згідно з НД ТЗІ 2.5-003-99. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

 

ВАТ "ЧеЗаРа"

м. Чернігів,

тел. 3-06-01,

т/ф 3-43-44

 

 

ЗАТ "Сєвєродонецьке НВО "Імпульс",

м. Сєвєродонецьк

Луганської обл.,

тел. 9-83-47, т/ф 2-95-87

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.0004644-05

виданий на продукцію, що виготовляється серійно

з 02.02.2005 по 01.02.2010

 

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.0004645-05

виданий на продукцію, що виготовляється серійно

з 02.02.2005 по 01.02.2010

61.      

Портативні індикатори поля "PROTECT 1203",

 виробництва "German Police Cervice", Німеччина

Виявлення та локалізація радіомікрофонів і телефонних радіозакладок, працюючих мобільних телефонів,  електромагнітного випромінювання від заглушувачів диктофонів та іншого устаткування. Відповідають вимогам НД ТЗІ 1.5-001-2000 та НД ТЗІ 2.3-004-2001

ТОВ "ДІДЖІТАЛ ЕНД АНАЛОГ СІСТЕМС",

м. Київ,

тел.  490-67-34

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.16422-08

Дійсний

з 07.02.2008 до 06.02.2009

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.0013497-09

Дійсний

з 10.03.2009 до 09.03.2010

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

62.      

Цифровий генератор шуму

"DNG-2300"

з вібраційним випромінювачем

TRN-2000,

та акустичним випромінювачем

OMS-2000

виробництва "German Police Cervice", Німеччина

Генерація шумових сигналів. Захист мовної інформації від витоку акустичним і віброакустичним каналами. Відповідає вимогам НД ТЗІ Р-001-2000 та ОСТ 4.169.006-89 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ТОВ "ДІДЖІТАЛ ЕНД АНАЛОГ СІСТЕМС",

м. Київ,

тел 490-67-34

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.16447-08

Дійсний

з 07.02.2008 до 06.02.2009

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.0013530-09

Дійсний

з 10.03.2009 до 09.03.2010

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

63.      

Детектори прихованих відеокамер "WEGA-і"

виробництва "German Police Cervice", Німеччина

Виявлення та локалізація прихованих відеокамер. Відповідають вимогам, зазначеним у документі “Детектори прихованих відеокамер "WEGA-і". Технічні вимоги для проведення випробувань з метою сертифікації в галузі ТЗІ"

 

ТОВ "ДІДЖІТАЛ ЕНД АНАЛОГ СІСТЕМС",

м. Київ,

тел. 490-67-34

Сертифікат відповідності

№ UА1.105.0099980-08

Дійсний

з 02.07.2008 по 01.07.2009

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

Сертифікат відповідності

№ UА1.105.0041991-09

Дійсний

з 02.07.2009  по 01.07.2010 

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

64.      

Система захисту аудіоінформації "DRUID"

виробництва "German Police Cervice", Німеччина

Захист акустичної (мовної) інформації шляхом генерації шумового сигналу для забезпечення конфіденційності переговорів. Відповідають вимогам, зазначеним у документі “Система захисту аудіоінформації "DRUID". Технічні вимоги для проведення випробувань з метою сертифікації в галузі ТЗІ"

ТОВ "ДІДЖІТАЛ ЕНД АНАЛОГ СІСТЕМС",

м. Київ,

тел. 490-67-34

Сертифікат відповідності

№ UА1.105.0099981-08

Дійсний

з 02.07.2008 по 01.07.2009

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

Сертифікат відповідності

№ UА1.105.0041804-09 Дійсний

з 02.07.2009 по 01.07.2010 

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

65.      

Вібровипромінювач ВИ 1

ТУ У 31.6-14309379.002-2001

 

Створення віброакустичних завад при використанні у складі технічних засобів активного захисту мовної інформації від витоку віброакустичним каналом. Відповідають вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

АТВТ "МАРС",

м. Київ,

тел. 289-46-06,

284-32-29,

ф. 287-51-05

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.54751-04

виданий на продукцію, що виготовлено серійно

з 08.07.2004 по 07.07.2006

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.108457-06

виданий на продукцію, що виготовлено серійно

з 26.07.2006 по 25.07.2008

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.110108-08

виданий на продукцію, що виготовлено серійно

з 21.07.2008 по 20.07.2010

66.      

Портативні індикатори поля  "PROTECT 1206і"

виробництва "German Police Cervice", Німеччина

Виявлення та локалізація радіомікрофонів і телефонних радіозакладок, працюючих мобільних телефонів,  електромагнітного випромінювання від заглушувачів диктофонів та іншого устаткування. Відповідають вимогам НД ТЗІ 1.5-001-2000 та НД ТЗІ 2.3-004-2001

ТОВ "ДІДЖІТАЛ ЕНД АНАЛОГ СІСТЕМС",

м. Київ,

тел.  490-67-34

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.0067988-09

Дійсний

з 30.09.2009 до 29.09.2010

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

67.      

Фільтр захисний телефонний

ФЗТ-2

ТУ У 31.1-31731859-002:2007

Захист інформації, що циркулює в інформаційних та телекомунікаційних системах проводового зв'язку, від витоку за рахунок побічних електромагнітних наводів. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

ТОВ "ЕМСБІ"

м. Київ,

тел. 458-15-80

Сертифікат відповідності

UA1.105.0183757-08

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 03.12.2008  по 02.12.2010

68.      

Фільтр мережевий протизавадний

"М-17-3"

ТУ У 30267382.002-99

Подавлення електромагнітних завад та блокування витоку інформації 3-х фазною мережею електроживлення. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

 

 

Відповідає вимогам ТУ та ОСТ 4.169.006-89 в обсязі, зазначеному у сертифікаті

ТОВ "Мережеві технології",

м. Нетішин

Хмельницької обл.,

т/ф 3-26-20

3-45-92

Сертифікат відповідності  

№ UA1.105.23308-00

виданий на продукцію, що виготовлено серійно

з 13.10.2000 по 11.10.2001

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.14515-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 01.03.2003 по 01.03.2005

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0012194-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 11.03.2005 по 10.03.2007

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.31645-07

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 19.03.2007 по 18.03.2009

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.0023889-09 виданий на продукцію, що виготовлено серійно з 24.04.2009 по 23.04.2011

69.      

Генератор радіозавад SRС-148 виробництва КНР

Блокування каналів радіозв'язку стандартів: CDMA-800/D-AMPS, GSM 900/1800, IMT-2000/UMTS, Wi-Fi/Bluetooth. Відповідають вимогам, зазначеним у документах "Засоби технічного захисту інформації. Генератори радіозавад SRS-148, SRС-160, SRС-165 виробництва КНР. Технічні вимоги для проведення випробувань з метою сертифікації в галузі технічного захисту інформації".

 Засоби не призначені для захисту мовної інформації, яка містить державну таємницю  

ТОВ "ДІДЖІТАЛ ЕНД АНАЛОГ СІСТЕМС",

м. Київ,

тел.  490-67-34

Сертифікат відповідності

№ UА1.105.0059053-10 Дійсний

з 24.06.2009  по 28.04.2011 

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

70.      

Генератор радіозавад SRС-160 виробництва КНР

Блокування каналів радіозв'язку стандартів: CDMA-800/D-AMPS, GSM 900/1800, IMT-2000/UMTS, Wi-Fi/Bluetooth. Відповідають вимогам, зазначеним у документах "Засоби технічного захисту інформації. Генератори радіозавад SRS-148, SRС-160, SRС-165 виробництва КНР. Технічні вимоги для проведення випробувань з метою сертифікації в галузі технічного захисту інформації".

 Засоби не призначені для захисту мовної інформації, яка містить державну таємницю  

ТОВ "ДІДЖІТАЛ ЕНД АНАЛОГ СІСТЕМС",

м. Київ,

тел.  490-67-34

Сертифікат відповідності

№ UА1.105.0059053-10 Дійсний

з 24.06.2009  по 28.04.2011 

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

71.      

Генератор радіозавад  SRС-165 виробництва КНР

Блокування каналів радіозв'язку стандартів: CDMA-800/D-AMPS, GSM 900/1800, IMT-2000/UMTS, Wi-Fi/Bluetooth. Відповідають вимогам, зазначеним у документах "Засоби технічного захисту інформації. Генератори радіозавад SRS-148, SRС-160, SRС-165 виробництва КНР. Технічні вимоги для проведення випробувань з метою сертифікації в галузі технічного захисту інформації".

 Засоби не призначені для захисту мовної інформації, яка містить державну таємницю  

ТОВ "ДІДЖІТАЛ ЕНД АНАЛОГ СІСТЕМС",

м. Київ,

тел.  490-67-34

Сертифікат відповідності

№ UА1.105.0059053-10 Дійсний

з 24.06.2009  по 28.04.2011 

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

72.      

Генератор радіозавад SRС-310

виробництва КНР

Блокування каналів радіозв'язку стандартів: CDMA-800/D-AMPS, GSM 900/1800, IMT-2000/UMTS. Відповідають вимогам, зазначеним у документах "Засоби технічного захисту інформації. Генератори радіозавад SRS-250, SRС-310 виробництва КНР. Технічні вимоги для проведення випробувань з метою сертифікації в галузі технічного захисту інформації".

 Засоби не призначені для захисту мовної інформації, яка містить державну таємницю

ТОВ "ДІДЖІТАЛ ЕНД АНАЛОГ СІСТЕМС",

м. Київ,

тел.  490-67-34

Сертифікат відповідності

№ UА1.105.0059049-10 Дійсний

з 24.06.2009  по 28.04.2011 

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

73.      

Генератори радіозавад SRС-250

виробництва КНР

Блокування каналів радіозв'язку стандартів: CDMA-800/D-AMPS, GSM 900/1800, IMT-2000/UMTS. Відповідають вимогам, зазначеним у документах "Засоби технічного захисту інформації. Генератори радіозавад SRS-250, SRС-310 виробництва КНР. Технічні вимоги для проведення випробувань з метою сертифікації в галузі технічного захисту інформації".

 Засоби не призначені для захисту мовної інформації, яка містить державну таємницю

ТОВ "ДІДЖІТАЛ ЕНД АНАЛОГ СІСТЕМС",

м. Київ,

тел.  490-67-34

Сертифікат відповідності

№ UА1.105.0059049-10 Дійсний

з 24.06.2009  по 28.04.2011 

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

74.      

Пристрій індикації активного стану засобів мобільного зв'язку

GSM-box II

виробництва Німеччина

Виявлення та індикація активного стану засобів мобільного зв'язку, які працюють у стандартах: CDMA-800, GSM 900/1800, IMT-2000 CDMA/UMTS/WCDMA, Wi-Fi/Bluetooth. Відповідає вимогам, зазначеним у документі "Пристрій індикації активного стану засобів мобільного зв'язку GSM-box II виробництва Німеччина. Технічні вимоги для проведення випробувань з метою сертифікації в галузі технічного захисту інформації".

 Засіб не призначений для захисту мовної інформації, яка містить державну таємницю

ТОВ "ДІДЖІТАЛ ЕНД АНАЛОГ СІСТЕМС",

м. Київ,

тел.  490-67-34

Сертифікат відповідності

№ UА1.105.0059050-10 Дійсний

з 24.06.2009 по 28.04.2011 

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

75.      

Штатна система технічного захисту інформаційних ресурсів цифрової комутаційної системи (ЦКС) типу "Coral Flexi Com"

(-200, -400, -5000, -6000) та

Соral R (-500, -800, -3000, -4000)

виробництва компанії

"Tediran Telekom Ltd.", Ізраїль

Захист від НСД до інформаційних ресурсів ЦКС. Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, визначених функціональним профілем з рівнем довіри Е 3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-003-99

ТОВ "Арсенал-Пента",

м. Київ,

тел. 253-28-30

 

 

 

 

ТОВ "Телеком Логістика Сервіс",

м. Київ,

тел. 253-28-30

 

Сертифікат відповідності

№ UА1.105.43075-05

Дійсний

з 23.06.2005 до 22.06.2008

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

Сертифікат відповідності

№ UА1.105.0092419-08

Дійсний

з 20.06.2008 до 19.06.2011

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

76.      

Віброакустичні випромінювачі

"Топаз ВВ-1М"

ТУ У 33.2-24787625.002-2003

Створення віброакустичних завад при використанні у складі  технічних засобів активного захисту мовної інформації від витоку віброакустичним каналом. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

Відділ ТЗІ ВАТ "Миколаївське підприємство "ЕРА",

м. Миколаїв,

тел. 35-60-04,

т/ф 35-41-95

 

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0128678-07

Дійсний

з 20.09.2007 по 19.09.2009

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав. .№001 - №020,

 №322 - №1001)

Сертифікат відповідності 

UA1.105.0085536-09

Дійсний

з 26.11.2009 до 25.11.2011

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

(зав. .№001-09 - №500-09)

77.      

Фільтр протизавадний

М-9

ТУ У 30267382.003-99

Подавлення електромагнітних завад та блокування витоку інформації  лініями пожежної та охоронної сигналізації. Відповідає вимогам ТУ і ОСТ 4.169.006-89 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ТОВ "Мережеві технології",

м. Нетішин

Хмельницької обл.,

тел. 3-45-92

т/ф 3-26-20

Сертифікат відповідності

UA1.105.27740-01

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 01.10.2001  по 30.09.2003

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.96941-03,

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 01.11.2003 по 01.11.2005

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.0100900-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 11.11.2005  по 10.11.2007

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.164945-07

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 22.11.2007  по 21.11.2009

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.0096853-09

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 29.12.2009  по 28.12.2011

78.      

Фільтри мережеві протизавадні

М-11

ТУ У 30267382.003-99

Подавлення електромагнітних завад та блокування витоку інформації мережею живлення. Відповідають вимогам  ТУ і ОСТ 4.169.006-89 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ТОВ "Мережеві технології",

м. Нетішин

Хмельницької обл.,

тел. 3-45-92

т/ф 3-26-20

Сертифікат відповідності

UA1.105.27740-01

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 01.10.2001 по 30.09.2003

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.96941-03,

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 01.11.2003 по 01.11.2005

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0100900-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 11.11.2005 по 10.11.2007

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.164945-07

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 22.11.2007  по 21.11.2009

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.0096853-09

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 29.12.2009 по 28.12.2011

79.      

Фільтри мережеві протизавадні

М-13

ТУ У 30267382.003-99

Подавлення електромагнітних завад та блокування витоку інформації мережею живлення. Відповідають вимогам  ТУ і ОСТ 4.169.006-89 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ТОВ "Мережеві технології",

м. Нетішин

Хмельницької обл.,

тел. 3-45-92

т/ф 3-26-20

Сертифікат відповідності

UA1.105.27740-01

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 01.10.2001 по 30.09.2003

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.96941-03,

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 01.11.2003 по 01.11.2005

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0100900-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 11.11.2005 по 10.11.2007

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.164945-07

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 22.11.2007  по 21.11.2009

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0096853-09

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 29.12.2009 по 28.12.2011

80.      

Фільтри мережеві протизавадні

М-15

ТУ У 30267382.003-99

Подавлення електромагнітних завад та блокування витоку інформації мережею живлення. Відповідають вимогам  ТУ і ОСТ 4.169.006-89 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ТОВ "Мережеві технології",

м. Нетішин

Хмельницької обл.,

тел. 3-45-92

т/ф 3-26-20

Сертифікат відповідності

UA1.105.27740-01

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 01.10.2001 по 30.09.2003

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.96941-03,

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 01.11.2003 по 01.11.2005

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0100900-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 11.11.2005 по 10.11.2007

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.164945-07

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 22.11.2007  по 21.11.2009

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0096853-09

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 29.12.2009 по 28.12.2011

81.      

Кабельне обладнання екранованих та неекранованих каналів кабельних мереж на  основі витої пари  класу D та Е

категорій 5е, 6, 6а, 7, 7е

виробництва компанії Reichle & De-Massari, Швейцарія

Створення екранованих та неекранованих каналів кабельних мереж на основі витої пари категорій 5е, 6, 6а, 7, 7е класів D і Е відповідно. Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі характеристик, наведених у розділі 3 Додатка А до сертифіката відповідності

Дочірнє підприємство

"СІНЕРГІЯ",

м. Київ,

тел. 201-19-00

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0003704-09

Дійсний

з 26.01.2009 до 25.01.2012

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

82.      

Кросове телефонне обладнання  для металевих кабелів  типу VS-Compact виробництва компанії Reichle & De-Massari, Швейцарія

Призначене для створення телефонних мереж . Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі характеристик, наведених у розділі 3 Додатка Б до сертифіката  відповідності

Дочірнє підприємство "СІНЕРГІЯ",

м. Київ,

тел. 201-19-00

Сертифікат відповідності

UA1.105.0003702-09

Дійсний

з 26.01.2009 до 25.01.2012

виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції

83.      

Фільтри захисні протизавадні

ФЗП 103-3

ТУ У 31.1-31731859-001-2003

Захист інформації, що обробляється засобами обчислювальної та іншої оргтехніки, від витоку за рахунок побічних електромагнітних наводів на коло електроживлення. Зменшення рівня імпульсних завад, які надходять на входи електроживлення апаратури, що підлягає захисту, з мережі електроживлення. Відповідають вимогам ТУ і ОСТ 4.169.006-89 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ТОВ "ЕМСБІ",

м. Київ,

тел. 458-15-80

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.118222-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 31.12.2003  по 30.12.2005 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.119617-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 19.12.2005  по 18.12.2007

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.180675-07

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.12.2007 по 17.12.2009  

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.0011242-10

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.02.2010 по 17.02.2012  

84.      

Комплекс ЗОТ у захищеному виконанні "Плазма-ЗВ"

у модифікації "Універсальне автоматизоване робоче місце в захищеному виконанні ЗОТ "Плазма-ЗВ-АРМ"

ТУ У 30023446.002-2006

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідає вимогам ДСТУ 4467-1:2005, ГОСТ 29216-91, ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008, ГОСТ 26329-84, ГОСТ 29339-92 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

Науково-виробниче підприємство "Плазмотехніка",

м. Київ,

тел. 331-55-31

тел./ф 406-83-62

Сертифікат відповідності

UA1.017.0013885-10

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 26.02.2010 по 25.02.2012

85.      

Фільтр мережевий

протизавадний

"ФСП-1"

ТУ У 31.6-14309787-014-2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУ У 31.6-14309787-232:2010

Подавлення радіозавад у колах   електроживлення пристроїв. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті 

ДП „НВК „АтаМ”,

м. Жовті Води

Дніпропетровської обл.,

тел. 9-59-14,

3-39-92,

т/ф 5-53-09

 

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.69765-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.08.2003 по 18.08.2005

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.63363-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.08.2005  по 17.08.2007

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.152542-07

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 01.11.2007  по 31.10.2009

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0115641-10

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 06.09.2010 по 05.09.2012

86.      

Фільтри захисні протизавадні ФЗП1

ФЗП 110-1

ТУ У 31.1-31731859-001-2003

 

Захист інформації, що обробляється засобами обчислювальної та іншої оргтехніки, від витоку за рахунок побічних електромагнітних наводів на коло електроживлення.

Зменшення рівня імпульсних завад, які надходять на входи електроживлення апаратури, що захищається,  з мережі електроживлення, у тому числі з метою захисту інформації. Відповідають вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

ТОВ "ЕМСБІ",

м. Київ,

тел. 458-15-80

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.148247-06

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 02.10.2006  по 01.10.2008

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.156601-08

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 10.10.2008  по 09.10.2010

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0156340-10

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 20.12.2010  по 19.12.2012

87.      

Пристрій захисту

"Волна-4Р"

ТУ У 33.3-14309787.082-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУ У 31.6-36004020-020:2010

Генерація шумових сигналів. Захист інформації, що обробляється засобами обчислювальної техніки, від витоку каналами ПЕМВН. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті 

ДП „НВК „АтаМ”,

м. Жовті Води

Дніпропетровської обл.,

тел. 9-59-14,

3-39-92,

т/ф 5-53-09

 

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.67700-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 11.08.2003 по 11.08.2005

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.63362-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 18.08.2005 по 17.08.2007

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.152541-07

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 01.11.2007 по 31.10.2009

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0158975-10

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 23.12.2010 по 22.12.2012

88.      

Фільтр мережевий протизавадний "М-17"

ТУ У 30267382.003-99

Подавлення електромагнітних завад та блокування витоку інформації мережею електроживлення.  Відповідає вимогам ТУ і ОСТ 4.169.006-89 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ТОВ "Мережеві технології",

м. Нетішин

Хмельницької обл.,

т/ф 3-26-20

3-45-92

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.23310-00

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 13.10.2000  по 11.10.2001

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.04820-02

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 15.02.2002  по 16.02.2004

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.25254-04

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 06.04.2004  по 05.04.2006

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.53218-06

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 26.04.2006  по 25.04.2008

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.0062426-08

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 25.04.2008  по 24.04.2010

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.0156141-10

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 20.12.2010  по 19.12.2012

89.      

Електронна обчислювальна машина ЕОМ – П0

ААБ3.466219.001 ТУ1

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації з обмеженим доступом від витоку каналами ПЕМВН. Відповідає вимогам ГОСТ 29339-92 і ТУ1 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

 

 

 

 

 

Відповідає вимогам ГОСТ 29339-92, ОСТ 4.169.006-89 і ААБ3.466219.001 ТУ1 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ЗАТ "Інформаційні Комп'ютерні Системи",

м. Київ,

тел. 538-00-52,

т/ ф 538-00-53

Сертифікат  відповідності

UA1.105.02926-01

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 02.01.2001 по 02.01.2003

Сертифікат відповідності

 UA1.105.03732-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 02.01.2003 по 02.01.2005

Сертифікат відповідності 

UA1.105.0008109-05

виданий на продукцію, що виготовляється серійно

з 21.02.2005 по 13.07.2008

Сертифікат відповідності

UA1.105.0159924-08

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 16.10.2008 по 08.07.2013

90.      

Електронна обчислювальна машина ЕОМ-П1 (сервер)

ААБ3.466219.001 ТУ1

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідає вимогам ГОСТ 29339-92 і ААБ3.466219.001 ТУ1 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

Відповідає вимогам ГОСТ 29339-92, ОСТ 4.169.006-89 і ААБ3.466219.001 ТУ1 в обсязі, зазначеному в сертифікаті

 

ЗАТ "Інформаційні

Комп`ютерні Системи",

м. Київ,

тел. 538-00-52,

ф. 538-00-53

Сертифікат відповідності 

UA1.105.0028331-04

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 15.04.2004  по 13.07.2008

Сертифікат відповідності

UA1.105.0160242-08

виданий на продукцію,

що виготовляється серійно

з 16.10.2008  по 08.07.2013

91.      

Персональні комп'ютери "EXPERT" із захистом інформації

ТУ У 30.0-21503308.006-2001

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідає вимогам ГОСТ 29339-92 і ТУ в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ТОВ "Епос",

м. Київ,

тел. 462-52-68,

462-54-46

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.03494-02

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 02.01.2002 до 02.01.2004

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.117169-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 31.12.2003  до 30.12.2007

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0003904-08

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 15.01.2008 до 14.01.2009 

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0000673-09

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 13.01.2009 до 26.11.2013 

92.      

Сервери "EXPERT" із захистом інформації

ТУ У 30.0-21503308.006-2001

Оброблення інформації з обмеженим доступом. Захист інформації від витоку каналами ПЕМВН. Відповідає вимогам ГОСТ 29339-92 і ТУ в обсязі, зазначеному в сертифікаті

ТОВ "Епос",

м. Київ,

тел. 462-52-68,

462-54-46

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.03494-02

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 02.01.2002 до 02.01.2004

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.117169-03

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 31.12.2003  до 30.12.2007  

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.0003904-08

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 15.01.2008 до 14.01.2009 

Сертифікат відповідності

 № UA1.105.0000673-09

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 13.01.2009 до 26.11.2013 

93.      

Генератор шуму акустичний

"Топаз ГША-4"

ТУ У 33.2-24787625.003-2003

Генерація шумових сигналів при використанні у складі технічних засобів активного захисту мовної  інформації від витоку акустичним і віброакустичним каналами. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

Відділ ТЗІ ВАТ "Миколаївське підприємство "ЕРА",

м. Миколаїв,

тел. 35-60-04

т/ф  35-41-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ „Науково-виробнича фірма „Топаз”,

м. Миколаїв,

т/ф 21-04-06

 

 

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.0025267-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 27.04.2005  до 26.04.2007

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.101720-07

Дійсний

з 01.08.2007 до 31.07.2009 

Виданий на зазначену   у сертифікаті партію продукції

(зав. №-030 - №130)

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.0085161-09

Дійсний

з 26.11.2009 до 25.11.2011

виданий на зазначену   у сертифікаті партію продукції

(зав.№001-09 - №100-09)

Сертифікат відповідності 

№ UA1.017.0196995-12

Дійсний

з 08.11.2012 до 07.11.2014

виданий на зазначену   у сертифікаті партію продукції

(зав.№001-12 - №150-12)

94.      

Віброакустичний випромінювач

"Топаз ВВ-1"

ТУ У 33.2-24787625.002-2003

Створення віброакустичних завад при використанні у складі  технічних засобів активного захисту мовної інформації від витоку віброакустичним каналом. Відповідає вимогам ТУ, зазначеним у сертифікаті

Відділ ТЗІ ВАТ "Миколаївське підприємство "ЕРА",

м. Миколаїв,

тел. 35-60-04,

т/ф 35-41-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ „Науково-виробнича фірма „Топаз”,

м. Миколаїв,

т/ф 21-04-06

 

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0025266-05

виданий на продукцію,

що виготовлено серійно

з 27.04.2005 до 26.04.2007

Сертифікат відповідності

№ UA1.105.0128678-07

Дійсний

з 20.09.2007 до 19.09.2009

виданий на зазначену   у сертифікаті партію  продукції

(зав. .№021 - №321)

Сертифікат відповідності 

№ UA1.105.0085536-09

Дійсний

з 26.11.2009 до 25.11.2011

виданий на зазначену   у сертифікаті партію  продукції

(зав..№001-09 - №500-09)

Сертифікат відповідності 

№ UA1.017.0196993-12

Дійсний

з 08.11.2012 до 07.11.2014

виданий на зазначену  у сертифікаті партію продукції

(зав.№0001-12 - №1000-12)

95.      

Цифрова система з інтеграцією служб (ЦСІС) "НІСОМ 300\

НІСОМ 300 Е" виробництва фірми "Сіменс",  Німеччина

Захист з рівнем довіри Е3 від загроз НСД до ресурсів ЦСІС

ДП "Сіменс Україна",

м.  Київ,

тел. 201-23-00

Експертна оцінка,

свідоцтво № 155

Дійсний

з 30.06.1998 до 30.06.2001

96.      

Програмно-апаратний засіб "Захисник"

Захист від загроз НСД до інформації, яка зберігається на ЖМД ПЕОМ. Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі зазначених у паспорті на виріб функцій, сукупність яких визначається  функціональним профілем КД-1, КО-1, ЦД-1, ДР-1, ДВ-1, НИ-1, НО-1 з рівнем Г2 оцінки коректності їх реалізації

ПП "Геос-Інформ",

м. Київ

тел. 249-94-28,

т/ф 249-94-29

Експертний висновок

№ 1

Дійсний

з 09.04.1999 до 30.04.2002

97.      

Засіб ТЗІ, реалізований у цифровій комутаційній системі "Меридіан-1" (версії 11С, 11 С mini, 51 С, 61 С та 81 С), виробництва компанії Капш АГ, Австрія

Захист від НСД до інформаційних ресурсів ЦКС. Реалізує сукупність функцій захисту, яка відповідає функ-ціональному профілю, визначеному в Додатку 1 до  експертного висновку, з рівнем довіри Е-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-003-99

Акцієнгезельтшафт в Україні,

м. Київ,

тел. 238-87-00

 

Експертний висновок

№ 4

Дійсний

з 06.02.2001  до 06.02.2004

98.      

Засіб ТЗІ (сукупність засобів), що реалізований у цифровій комутаційній системі

"Меридіан-1" (версії 11С, 11 С mini, 51 С, 61 С та 81 С), виробництва компанії

Nortel Networks (Ireland) Limited

Захист від НСД до інформаційних ресурсів ЦКС. Реалізує сукупність функцій захисту, яка відповідає функціональному профілю, визначеному в Додатку 1 до  експертного висновку, з рівнем довіри Е-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-003-99

АТЗТ "АТЛАС",

м. Київ,

тел. 253-21-73

т/ф 253-34-36

Експертний висновок

№ 5

Дійсний

з 01.03.2001 до 15.03.2004

 

99.      

Засіб ТЗІ (сукупність засобів), що реалізований у комутаційних серверах (КС) типу "Definity ECS R8", виробництва компанії AVAYA Communication

Захист від НСД до інформаційних ресурсів КС. Реалізує сукупність функцій захисту, яка відповідає функціональному профілю, визначеному у Додатку 1 до  експертного висновку, з рівнем довіри Е-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-003-99

НВП "ОМіТех",

м. Київ,

тел. 235-86-76

т/ф 235-86-70

Експертний висновок

№ 6

Дійсний

з 25.04.2001 до 25.04.2004

 

100.  

Засіб ТЗІ "Міжмережевий екран (МЕ)   Lucent Managed Firewall" виробництва компанії Lucent Technologies

Захист від НСД до ресурсів МЕ. Реалізує сукупність послуг  безпеки, яка визначається функціональним профілем КА-4, КО-1, КВ-2, ЦА-4, ЦВ-2, ДР –3, ДС-2, ДВ-1, НР-5, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-2

ВАТ "Телекомінвест",

м. Київ,

тел. 246-43-82

Експертний висновок

№ 7

 Дійсний

з 05.07.2001  до 05.07.2004

 

101.  

Засіб ТЗІ (сукупність засобів), що реалізований у комунікаційних системах (КС) Alcatel OmniPCX 4400, виробництва компанії Alcatel Business Systems, Франція

Захист від НСД до інформаційних ресурсів КС. Реалізує сукупність функцій захисту, яка відповідає функціональному профілю, визначеному у Додатку 1 до  експертного висновку, з рівнем довіри Е-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-003-99

ТОВ "Адвентус",

м. Київ,

тел. 461-90-24

т/ф  461-90-25

Експертний висновок

№ 8

 Дійсний

з 18.07.2001 до 18.07.2004

 

102.  

Засіб ТЗІ (сукупність засобів), що реалізований у цифровій телефонній комутаційній системі (ЦТКС) типу "SI 2000", виробництва фірми "ISKRATEL", Словенія та АТЗТ СП "МонІс", Україна

Захист від НСД до інформаційних ресурсів ЦТКС. Реалізує сукупність функцій захисту, яка відповідає функціональному профілю, визначеному у Додатку 1 до  експертного висновку, з рівнем довіри Е-3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-003-99

АТЗТ СП "МонІс",

м. Харків

тел.  715-80-00

Експертний висновок № 9

 Дійсний

з 18.07.2001  до 18.07.2004

 

103.  

Засіб ТЗІ (комплекс засобів) від несанкціонованого доступу "Гриф"

Захист від загроз НСД для інформації, що становить державну таємницю в АС класу 1. Реалізує з рівнем гарантій Г3 сукупність функціональних послуг безпеки, яка визначається функціо-нальним профілем КА-2, КО-0, ЦА-1, ДВ-1, НР-2, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2

ТОВ "Інститут комп’ютерних технологій",

м. Київ,

т/ф. 244-05-14,

244-06-29

Експертний висновок

№ 10

Дійсний

з 18.07.2001 до 18.07.2004

 

104.  

Криптографічна система забезпечення автентифікації, конфіденційності та підтвердження цілісності "Автограф-3.1"

 

Комплекс програмних засобів генерування ключових даних, шифрування змісту файлів довільного типу в середовищі операційної сис-теми типу WINDOWS 9X/2000/NT, формування і перевірки цифрового підпису для файлів зазначеного типу.

Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у комплекті ЕД, сукупність яких визначається  функціональним профілем КА-1, КВ-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1 (клієнт), НР-2 (ЦСК), НИ-1 (клієнт), НИ-2 (ЦСК), НК-1, НО-1, НЦ-1, НВ-З, НА-2, НП-1 з рівнем  Г-3 оцінки коректності їх реалізації  згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ДП "Державний центр інформаційної безпеки",

м. Київ,

тел.  455-98-17,

т/ф 257-33-69

Експертний висновок

№ 13

Дійсний

з 13.08.2001 до 13.08. 2004

 

105.  

Криптографічна система “Автограф 3.1”

шифр “CRT-mail”

 

 

Захист конфіденційної інформації в системі електронної пошти. Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у комплекті ЕД, сукупність яких визначається функціональним профілем КА-1, КВ-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДР-1, ДС-1, ДВ-1, НР-1 (клієнт), НР-2 (ЦСК), НИ-1(клієнт), НИ-2 (ЦСК), НК-1, НО-1, НЦ-1, НВ-3, НА-2, НП-1 з рівнем гарантій Г3 оцінки їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ МП “ДИНА”,

м. Київ,

тел. 599-19-07,

т/ф 575-70-56,

Експертний висновок

№ 15

Дійсний

з 20.12.2001  до 20.12.2004

 

106.  

Сукупність засобів технічного захисту інформації, які реалізовані у цифровій комутаційній системі (ЦКС) “КВАНТ-Є”

Захист від НСД до інформаційних ресурсів ЦКС. Відповідає  вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, сукупність яких визначається функціональним профілем, що наведено у Додатку до експертного висновку, з рівнем довіри Е3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-003-99

АТЗТ "Українська цифрова телефонна компанія”,

м. Київ,

тел.  412-01-10

 

 

Експертний висновок

№ 16

Дійсний

з 29.04.2002 до 29.04. 2005

 

107.  

Штатна система ТЗІ універсальних цифрових телекомунікаційних систем

(ЦТС) типу “Coral FlexiCom”

(-200,-400, -5000) та Coral R

виробництва компанії  Tadiran

Telecom Business Systems (Ізраїль)

Захист від НСД до інформаційних ресурсів ЦТС.  Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, сукупність яких визначається функціональним профілем, що наведено у Додатку 1 до експертного висновку, з рівнем довіри Е3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-003-99

Український центр

оптимальних рішень з інформатики та зв’язку,

м. Київ,

тел. 234-87-68

Експертний висновок

№ 17

Дійсний

з 06.06.2002 до 06.06.2005

 

108.  

Штатна система ТЗІ модульного комутатора “MATRIX E5” виробництва компанії ENTERASYS Netwoorks (США)

Захист від НСД до інформаційних ресурсів, що знаходяться під керу-ванням комутатора. Відповідає вимо-гам НД з ТЗІ в обсязі функцій, сукуп-ність яких визначається функціо-нальним профілем КА-1, ЦА-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НО-1, НТ-2, з рівнем довіри Г2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ПП "ProNET”,

м. Київ,

тел. 286-72-20

Експертний висновок

№ 19

Дійсний

з 10.07.2002 до 10.07.2005

109.  

Штатна система ТЗІ модульного комутатора “Vertical Horizon” виробництва компанії ENTERASYS Netwoorks (США)

Захист від НСД до інформаційних ресурсів, що знаходяться під керуванням комутатора. Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у паспорті, сукупність яких визначається функціональним профілем КА-1, ЦА-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НО-1, НТ-2, з рівнем довіри Г2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ПП "ProNET”,

м. Київ,

тел. 286-72-20

Експертний висновок

№ 20

Дійсний

з 10.07.2002 до 10.07.2005

110.  

Штатна система ТЗІ модульного комутатора

 “Smart Switch Router 2000” виробництва компанії ENTERASYS Netwoorks (США)

Захист від НСД до інформаційних ресурсів, що знаходяться під керуванням комутатора. Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, зазначених у паспорті, сукупність яких визначається функціональним профілем КА-1, ЦА-1, ДВ-1, НР-1, НИ-1, НО-1, НТ-2, з рівнем довіри Г2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ПП "ProNET”,

м. Київ,

тел. 286-72-20

Експертний висновок

№ 21

Дійсний

з 10.07.2002 до 10.07.2005

111.  

Комплекс засобів захисту від НСД “Гриф”

(версія 1.1, редакція 5)

Створення АРМ обробки інфор-мації, що становить державну таєм-ницю, на базі автономної ПЕОМ з ОС Win-dows’95 та’98. Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, сукупність яких визначається функціональним профілем КА-2, КО-0,  ЦА-1, ДВ-1, НР-2, НИ-3, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-2,  з рівнем довіри Г3 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99

ТОВ “Інститут комп’ютерних технологій”,

м. Київ,

т/ф 244-05-14,

244-06-29

 

Експертний висновок

№ 22

Дійсний

з 04.11.2002  до 04.11.2005

112.  

Комутатори “BayStack 350” (модель 350-24Т), “BayStack 450” (модель 450-24Т) виробництва компанії Nortel Networks Limited (Ірландія)

Забезпечення захисту від НСД до інформаційних ресурсів, що знахо-дяться під керуванням комутаторів. Відповідають з рівнем гарантій Г2 вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, сукупність яких визначається функ-ціональним профілем КА-1, ЦА-1, ДВ-1, НР-1, НК-1, НИ-2, НО-2, НЦ-1, НТ-3

Акціонерне товариство “Атлас”,

м. Київ,

тел.  253-21-73

т/ф 253-34-36

Експертний висновок

№ 23

Дійсний

з 04.11.2002  до 04.11.2005

113.  

Комутатори “Business Policy Switch 2000”  виробництва компанії Nortel Networks Limited (Ірландія)

Забезпечення захисту від НСД до інформаційних ресурсів, що знахо-дяться під керуванням комутаторів. Відповідають з рівнем гарантій Г2 вимогам НД з ТЗІ в обсязі функцій, сукупність яких визначається функ-ціональним профілем КА-1, ЦА-2, ДР-3,  ДВ-1, НР-2, НК-1, НИ-2, НО-2, НЦ-1, НТ-3

Акціонерне товариство “Атлас",

м. Київ,

тел. 253-21-73

т/ф 253-34-36

Експертний висновок

№ 24

Дійсний

з 04.11.2002  до 04.11.2005

114.  

Кабельне обладнання виробництва компанії Reichle & De-Massari, Швейцарія

Створення екранованих та неекра-нованих каналів кабельних мереж на основі витої пари категорій 5е та 6 класів D і Е відповідно. Відповідає вимогам НД з ТЗІ в обсязі харак-теристик, наведених у розділі 2 ек-спертного висновку, та за умов до-тримання вимог щодо використання обладнання, визначених у відповід-них розділах цього документа

Підприємство “Райхле і Де-Массарі Україна”,

м. Київ,

тел. 201-19-00

Експертний висновок

№ 25

Дійсний

з 22.11. 2002 до 22.11.2005