Пошук

Розширений пошук
null
Головна » Телекомунікації і користування радіочастотним ресурсом » Стандартизація, оцінка відповідності (сертифікація) та метрологія » Нормативно-правове забезпечення » Нормативно-правове забезпечення з питань оцінки відповідності (сертифікації)


версія для друку
13 сiчня 2014

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

 

 

(підпис)     Д.І. Прокопович-Ткаченко

 

30 грудня 2013 року

 

 

 

 

 

 

Технічні специфікації інтерфейсів

телекомунікаційної мережі загального користування,

через які повинні надаватися послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            В цьому документі наводяться технічні специфікації інтерфейсів телекомунікаційних мереж загального користування (далі – ТМЗК), через які можуть надаватися телекомунікаційні послуги (із змінами від 13.06.2014 р.).

            Інтерфейси, зазначені в цьому документі, стосуються технічних засобів телекомунікацій (далі – ТЗТК), які підпадають під дію Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 679.

            Технічні специфікації інтерфейсів ТМЗК не призначено для виконання функції стандартів, конструкторської документації, технічних умов (ТУ) тощо, які необхідні для розроблення та виготовлення ТЗТК.

            Обсяг технічних специфікацій інтерфейсів ТМЗК може бути придатним для забезпечення можливості виготовлення радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання.

Нормативні посилання

Позначення документа

Назва документа

АЦСС-1. Версія 3.0

„Абонентська цифрова система сигналізації № 1. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0”, затверджено наказом Мінтрансзв’язку України від 19.06.2009 № 724

Рішення НКРЗ

№ 411 від 19.10.2006

Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону

Рішення НКРЗ

№ 450 від 17.11.2006

Про розгляд частотного плану розвитку радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA 450»

Рішення НКРЗІ

№ 116 від 25.02.2014

Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», зареєстрованим Міністерством юстиції України 04.03.2014 за № 345/25122

Рішення НКРЗІ

 №18 від 12.01.2012

Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

ДСТУ 4184:2003

Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання.

ДСТУ 7115:2009

Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Загальні технічні вимоги та методи випробування» (ЕTSI EN 301 893:2008, MOD)

ДСТУ EN 300 749:2004

Цифрове телевізійне мовлення. Системи розподільчі мікрохвильові багатоточкові (MMDS) у частотному діапазоні нижче 10 ГГц. Загальні технічні вимоги (EN 300 749:1997, IDT)

ДСТУ EN 300 748:2004

Цифрове телевізійне мовлення. Багатоточкові телевізійні розподільчі системи діапазону частот 10 ГГц і вище. Загальні технічні вимоги (EN 300 748:1997, IDT)

ДСТУ ETSI EG 201 188:2008

Телефонна мережа загального користування. Інтерфейс пункту закінчення мережі для абонентських ліній малої та середньої довжини аналоговий двопроводовий. Фізичні та електричні характеристики (ETSI EG 201 188: 2000, ІDТ)

ДСТУ ETSI EN 300 418:2008

Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Подання мережного інтерфейсу (ETSI EN 300 418:2001, IDТ)

ДСТУ ETSI EN 300 419:2008

Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Характеристики з'єднання (ETSI EN 300 419:2001, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 420:2008

Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Інтерфейс кінцевого обладнання (ETSI EN 300 420:2001, IDT)

ДСТУ ETSI ES 203 021-1:2008

Доступ і кінцеве обладнання. Основні вимоги щодо приєднання кінцевого обладнання до аналогових стиків телефонних мереж. Частина 1. Загальні положення (ETSI ES 203 021-1:2005, IDT)

ДСТУ ETSI ES 203 021-2:2008

Доступ і кінцеве обладнання. Основні вимоги щодо приєднання кінцевого обладнання до аналогових стиків телефонних мереж. Частина 2. Основи передавання та запобігання внесенню порушень у мережу

(ETSI ES 203 021-2:2006, IDT)

ДСТУ ETSI ES 203 021-3:2008

Доступ і кінцеве обладнання. Основні вимоги щодо приєднання кінцевого обладнання до аналогових стиків телефонних мереж. Частина 3. Основи взаємодії з телефонними мережами загального користування (ETSI ES 203 021-3:2006, IDT)

ГСТУ 45.033-2005

Технічні засоби телекомунікацій для передавання мовної інформації по мережах передачі даних з використанням

ІР-протоколу. Класифікація. Загальні технічні вимоги

КНД 45-076-98, кн. 1

Система автоматизованого телефонного зв’язку для мереж загального користування (САТфЗ). Основні положення. Книга 1

ETSI EN 300 113-2

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI EN 300 390-2

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI EN 300 609-4

Harmonized European Standard (Telecommunications series) Global System for Mobile communications (GSM); Part 4: Harmonized EN for GSM Repeaters covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive.

ETSI EN 301 021

Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipment; Time Division Multiple Access (TDMA); Point-to-multipoint digital radio systems in frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz.

ETSI EN 301 124

Fixed Radio Systems; Point-to-multipoint equipement; Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDMA) point-to-multipoint digital radio systems

in frequency bands intherange 3 GHz to 11 GHz.

ETSI EN 301 166-2

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI EN 301 444

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and/or data communications covering essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE directive.

ETSI EN 301 721

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MES) providing Low Bit Rate Data Communications (LBRDC) using Low Earth Orbiting (LEO) satellites operating below 1 GHz covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive.

ETSI EN 301 753

Fixed Radio Systems; Multipoint equipment and antennas; Generic harmonized standard for multipoint digital fixed radio systems and antennas covering the essential requirements under article 3.2 of the Directive 1999/5/EC.

ЕTSI EN 301 893

Broadband Radio Access Networks (BRAN);5 GHz high performance RLAN;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (ДСТУ 7115:2009 «Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Загальні технічні вимоги та методи випробування»

(ЕTSI EN 301 893:2008, MOD), надання чинності з 1 липня 2011 р.)

ETSI EN 301 908-11

Harmonized European Standard IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (Repeaters).

ETSI EN 301 997-1

Transmission and Multiplexing (TM); Multipoint equipment; Radio Equipment for use in Multimedia Wireless Systems (MWS) in the frequency band 40,5 GHz to 43,5 GHz; Part 1: General requirements.

ETSI EN 301 997-2

Transmission and Multiplexing (TM); Multipoint equipment; Radio equipment for use in Multimedia Wireless Systems (MWS) in the frequency band 40,5 GHz to 43,5 GHz; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI EN 302 326-2

Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and Antennas; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive for Digital Multipoint Radio Equipment.

ETSI TS 101 376

Technical Specification. GEO-Mobile Radio Interface Specifications; Part 5: "Radio interface physical layer specifications

ETSI TS 125 104

Technical Specification. Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) radio transmission and reception

ETSI TS 125 105

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (TDD)

 

ETSI TS 125 106

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRA repeater radio transmission and reception

 

ETSI TS 136 201

Technical Specification. LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access

(E-UTRA); Long Term Evolution (LTE) physical layer; General description

ETSI TS 136 521-1

Technical Specification. LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access

(E-UTRA); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 1: Conformance testing.

ETSI TS 136 521-2

Technical Specification. LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access

(E-UTRA); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 2: Implementation Conformance Statement (ICS)

ETSI TS 137 104

Technical Specification. Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) radio transmission and reception.

ETSI TS 145 005

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio transmission and reception

 

IEC 60603-7-7

Connectors for electronic equipment – Part 7-7: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 600 MHz

IEC 61754-4

Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 4: Type SC connector family

IEC 61754-4-1

Fibre optic connector interfaces ‑ Part 4-1: Type SC connector family ‑ Simplified receptacle SC-PC connector interfaces

IEC 61754-20

Fibre optic interconnecting devices and passive components ‑ Fibre optic connector interfaces ‑ Part 20: Type LC connector family

IEC 61169-24

Radio-frequency connectors – Part 24: Sectional specification – Radio frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 Ω cable networks (type F)

Рекомендація ITU-T І.430

Basic user-network interface – Layer 1 specification

Рекомендація ITU-T I.431

Primary rate user-network interface - Layer 1 specification

Рекомендація ITU-T G.703

Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces

Рекомендація ITU-T G.704

Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44 736 kbit/s hierarchical levels

Рекомендація ITU-T G.823

The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s hierarchy

Рекомендація ITU-T Q.552

Transmission characteristics at 2-wire analogue interfaces of digital exchanges

Рекомендація ITU-T G.984.1

Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General characteristics

Рекомендація ITU-T G.984.2

Gigabit-capable Passive Optical Networks (G-PON): Physical Media Dependent (PMD) layer specification

Рекомендація ITU-T G.984.3

Gigabit-capable Passive Optical Networks (G-PON): Transmission convergence layer specification

Рекомендація ITU-T G.984.4

Gigabit-capable passive optical networks (G-PON): ONT management and control interface specification

Рекомендація ITU-T G.991.2

Single-pair high-speed digital subscriber line (SHDSL) transceivers

Рекомендація ITU-T G.992.5

Asymmetric digital subscriber line 2 transceivers (ADSL2) – Extended bandwidth ADSL2 (ADSL2plus)

Рекомендація ITU-T G.994.1

Handshake procedures for digital subscriber line transceivers

Рекомендація ITU SM.329

Unwanted emissions in the spurious domain

 

ANSI X3.263

Fibre Distributer data interface (FDDI) Token Ring Twisted Pair Physical Layer Medium Dependent (TP-PMD)

IEEE 802.11-2007

IEEE Standard for Information technology. Telecommunications and information exchange between systems. Local and metropolitan area networks. Specific requirements. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.

IEEE 802.11n-2009

IEEE Standard for Information Technology. Telecommunications and information exchange between systems. Local and Metropolitan networks. Specific requirements. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications. Amandment 5: Enhancements for Higher Throughput.

IEEE 802.16-2004

IEEE Standard for Local and metropolitan area networks Part 16: Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems.

IEEE 802.16e-2005

IEEE Standard for Local and metropolitan area networks Part 16: Air Interface for Fixed and Mobile Broadband Wireless Access Systems Amendment 2: Physical and Medium Access Control Layers for Combined Fixed and Mobile Operation in Licensed Bands and Corrigendum 1.

IEEE 802.16-2009.

IEEE Standard for Local and metropolitan area networks Part 16: Air Interface for Broadband Wireless Access Systems

IEEE 802.3

Telecommunications and information exchange between systems. Local and metropolitan area networks. Specific requirements. Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer specification

TIA/EIA-568-B.1

Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 1: General Requirements

TIA-968-A

Telecommunications telephone terminal equipment technical requirements for connection of terminal equipment to the telephone network

RFC № 0791

Internet protocol

RFC № 2460

Internet protocol, version 6 (IPv6) specification

RFC № 3261

SIP: Session Initiation Protocol

RFC № 3550

RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications

CM-SP-PHYv3.0

Physical Layer Specification

CM-SP-MULPIv3.0

MAC and Upper Layer Protocols Interface Specification

CM-SP-PHYv3.1

Physical Layer Specification

CM-SP-MULPIv3.1

MAC and Upper Layer Protocols Interface Specification

CEPT/ECC/REC 01-04

Recommended guidelines for the accommodation and assignment of Multimedia Wireless Systems (MWS) in the frequency band

40.5 - 43.5 GHz (ECC/REC/(01)04)

CEPT/ERC/REC 14-03

Harmonised radio frequency channel arrangements and block allocations for low and medium capacity systems in the band 3400 MHz to 3600 MHz.

CEPT/ERC/ Recommendation

12-05 E

Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 10.0 - 10.68 GHz.

ECC/DEC/(07)/02

ECC Decision of 30 March 2007 on availability of frequency bands between 3400-3800 MHz for the harmonised implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA).

ECC Recommendation (04)05

(ECC/REC/(04)05)

Guidelines for accommodation and assignment of multipoint fixed wireless systems in frequency bands 3.4-3.6 ghz and 3.6-3.8 ghz.

ECC Recommendation (11)05

Frequency Planning And Frequency Coordination For Terrestrial Systems For Mobile/Fixed Communication Networks (MFCN) Capable Of Providing Electronic Communications Services In The Frequency Band 2500-2690 MHZ.

ERC Recommendation

T/R 12-08

Harmonised radio frequency channel arrangements and block allocations

 for low, medium and high capacity systems in the band 3600 MGz to 4200 MGz

ERC Recommendation

T/R 13-02 E

Preferred channel arrangements for fixed service systems in the frequency range 22.0 - 29.5 GHz

ERC Recommendation

T/R 25-08

Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29.7-921 MHz

Резолюція 750 (ВКР-12)

Сумісність між супутниковою службою дослідження Землі (пасивної) і відповідними активними службами

РР ITU

Регламент радіозв’язку ITU

 

Перелік умовних позначень та скорочень

 

АС

Абонентська станція

БС

Базова станція (Base Station, BS)

ЕІВП

Еквівалентна ізотропна випромінювана потужність

КА

Космічний апарат

НКРЗ

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

НКРЗІ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

РЕЗ

Радіоелектронний засіб

ТЗМ

Точка закінчення мережі

ТМЗК 

Телекомунікаційна Мережа Загального Користування

УДЦР

Український державний центр радіочастот

4FSK

4-х рівнева частотна маніпуляція (4-Level Frequency Shift Keying)

ANSI 

Американський Національний Інститут Стандартів (American National Standards Institute)

APCO 25

Проект 25 - цифровий відкритий стандарт рухомого наземного радіозв'язку, розроблений однойменною Міжнародною Асоціацією представників систем зв'язку служб громадської безпеки (Association of Public-Safety Communications Officials - International (Project 25 (P25))

BPSK

Двійкова фазова маніпуляція (Binary phase shift keying)

C4FM

Неперервна 4-х рівнева частотна модуляція (continuous 4 level FM);

CCIR

Міжнародний консультативний комітет з радіозв'язку (колишня назва МСЕ) (Comité Consultatif International des Radio Communications (фр.), International Radio Consultative Committee (англ.))

CDMA

Багатостанційний доступ з кодовим розділенням (Code Division Multiple Access)

CEPT

Європейська конференція адміністрацій поштових служб та служб зв'язку (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)

CQPSK

Чотирьохпозиційна фазова маніпуляція з постійним зсувом огинаючих (Constant envelop offset – quadrature phase-shift keying)

D8PSK

диференційна 8-ми позиційна фазова маніпуляція (Differentially encoded 8-Phase Shift Keying)

DEC

Рішення (Decision)

DMR

Назва Всесвітньої асоціації з питань розвитку цифрового рухомого радіозв'язку, та, одночасно, назва стандарту цифрового рухомого радіозв'язку (Digital Mobile Radio)

DOCSIS

Специфікація інтерфейсу служби передавання даних кабелем (Data Over Cable Service Interface Specifications)

DTMF

Двотональний багаточастотний набір номеру (Dual Tone Multi Frequency)

ECC

Комітет з питань електронних комунікацій (Electronic Communications Committee)

EG

Настанова ETSI (ETSI Guide)

EIA

Альянс електронної промисловості (Electronics Industries Alliance)

EN

Європейський стандарт (European Standard)

ERC

Європейський комітет радіозв'язку (European Radiocommunications Committee)

ETSI

Європейський Інститут Телекомунікаційних Стандартів (European Telecommunications Standards Institute)

FDD

Частотний дуплекс (Frequency division duplex)

FDMA

Множинний доступ з частотним розділенням (Frequency Division Multiple Access)

FLEX

Протокол високошвидкісного пейджингу, розроблений компанією Motorola у 1993 р. (Flexible Wide-area Protocol )

GMSK

Гауссовська мінімальна маніпуляція (Gaussian Minimum Shift Keying)

GSM

Глобальна система стільникового зв'язку (Global System for Mobile communications)

IEEE

Інститут інженерів з електротехніки і радіоелектроніки (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

IETF

Цільова група з інженерних проблем інтернету (Internet Engineering Task Force)

IMT-2000

Проект міжнародних систем стільникового радіозв'язку (International mobile telecommunications-2000)

IP

Інтернет-протокол (Internet Protocol)

ITU

Міжнародний союз електрозв'язку, МСЕ (International Telecommunications Union)

ITU-T

Міжнародний Союз Електрозв'язку ‑ сектор телекоммуникаций, МСЕ-Т (International Telecommunications Union ‑ Telecommunications sector)

LAN

Локальна мережа (Local Area Network)

LBRDC

Канали передавання даних з низькою швидкістю  (Low Bit Rate Data Communications)

LEO

Низька колоземна орбіта (Low Earth Orbiting )

LMES

Наземні рухомі супутникові земні станції (Land Mobile satellite Earth Stations)

MIMO

Багато-антенна система з багатьма входами і багатьма виходами (Multiple Input Multiple Output)

MMDS

Багатоканальна багатостанційна розподільча система (Multichannel Multipoint Distribution System)

MPT

Міністерство Пошти та Телекомунікацій Великої Британії, яке розробило відкритий протокол аналоговий радіозв'яку (Ministry of Posts and Telecommunications)

MVDS

Багатостанційна система розподілення відеосигналу (Multipoint Video Distribution System)

POCSAG

Застаріла назва протоколу, розробленого дорадчою групою Британського Поштового відомства. Після прийняття протоколу ITU-R в якості рекомендації, нова офіційна назва документу: CCIR Recommendation 584 “Radio Paging Code No. 1”, або, скорочено, “RPC №1” (Post Office Code Standartisation Advisory Group)

QAM

Квадратурна амплітудна модуляція (quadrature amplitude modulation)

QPSK

Чотирьохпозиційна фазова маніпуляція (quadrature phase-shift keying)

R&TTE

Радіо- та телекомунікаційне термінальне обладнання (Radio and Telecommunications Terminal Equipment)

RFC

Запит на коментарі (документи з технічної політики IETF) (Request for Comments)

RPC №1

Нова назва протоколу POCSAG після прийняття його  в якості рекомендації ITU-R (CCIR) (Radio Paging Code No.1)

SC

Абонентський коммунікатор (Subscriber Communicator) – позначення абонентського обладнання у системі супутникового радіозв’язку ORBCOMM

SCDMA

Синхронний багатостанційний доступ з кодовим розділенням (Synchronous Code Division Multiple Access)

SCPC

Один канал на носійне коливання (Single Channel Per Carrier)

SES

Супутникові земні станції та системи (Satellite Earth Stations and Systems)

TDD

Дуплекс з рознесенням за часом (Time division duplex)

TDMA

Множинний доступ з часовим розділенням (Time Division Multiple Access)

TETRA

Наземна система транкінгового радіозв'язку (Terrestrial Trunked Radio)

TIA

Асоціація телекомунікаційної промисловості (Telecommunications Industry Association)

UMTS

Система стільникового радіозв'язку третього покоління (Universal mobile telecommunications system)

VSAT

Малі супутникові наземні станції (Very Small Aperture Terminal)

КАМ

Квадратурна амплітудна модуляція

ADSL2+

Асиметрична цифрова абонентська лінія 2+ (Asymmetrical Digital Subscriber Line 2+)

ANSI

Американський Національний Інститут Стандартів (American National Standards Institute)

BRI

Інтерфейс на базовій швидкості (Basic Rate Interface)

DMT

Дискретна багатотональна модуляція (Discrete Multitone)

GPON

Пасивна оптична мережа з підтримкою швидкості 1 Гбіт/с (Gigabit-capable Passive Optical Network)

IEC

Міжнародна електротехнічна комісія, МЕК (International Electrotechnical Commission)

LC

Різновид оптичного з’єднувача (Lucent Connector, Little Connector)

MMF

Багатомодове волокно (MultiMode Fiber)

OFDM

Мультиплексування з ортогональним частотним розділенням (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

PRI

Інтерфейс на первинній швидкості (Primary-Rate Interface)

RJ-11

Різновид з’єднувача (Registered Jack - 11)

 

RTCP

Протокол керування передаванням у реальному часі (Real-time Transport Control Protocol)

RTP

Протокол передавання у реальному часі (Real-time Transport Protocol)

S-CDMA

Синхронний множинний доступ із кодовим розділенням (Synchronous Code Division Multiple Access)

SIP

Протокол ініціювання сесії (Session Initiation Protocol)

SHDSL

Однопарна високошвидкісна цифрова абонентська лінія (Single-pair High-speed Digital Subscriber Line)

SMF

Одномодове волокно (SingleMode Fiber)

8P8C

8 позицій 8 контактів – стандартний з’єднувач, що має           8 контактів і фіксатор (8 position 8 contact)

10BASE-T

Специфікація фізичного рівня для LAN за технологією Ethernet, що працює зі швидкістю 10 Мбіт/с по двох витих парах проводів

100BASE-TX

Специфікація фізичного рівня для LAN за технологією Ethernet, що працює зі швидкістю 100 Мбіт/с по двох парах кабелю UTP (неекранована вита пара) категорії 5 або двох парах кабелю STP (екранована вита пара)

1000BASE-T

Специфікація фізичного рівня для LAN за технологією Ethernet, що працює зі швидкістю 1000 Мбіт/с по чотирьох парах кабелю UTP (неекранована вита пара) категорії 5

1000BASE-SX

Специфікація фізичного рівня для LAN за технологією Ethernet, що працює зі швидкістю 1000 Мбіт/с по багатомодовому оптоволокну з використанням короткохвильових лазерних джерел випромінювання

1000BASE-LX

Специфікація фізичного рівня для LAN за технологією Ethernet, що працює зі швидкістю 1000 Мбіт/с по багатомодовому і одномодовому оптоволокну з використанням довгохвильових лазерних джерел випромінювання


І. Технічна специфікації радіоінтерфейсів ТМЗК, через які повинні надаватися послуги

1. Технічна специфікація радіоінтерфейсу системи аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок

Для передавання мови та(або) даних

 

2.

Служба радіозв’язку

Рухома та

рухома, за винятком повітряної рухомої

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

3.

Смуга радіочастот

 

 

 

301,125-305,825 МГц

337,125-341,825 МГц

 

Cмуги радіочастот 301,125-308,825 МГц та 337,125- 341,825 МГц є парними.

У смугах радіочастот 301,125-305,825 МГц та 337,125-341,825 МГц

використовуються РЕЗ радіально-зонової системи зв'язку "Алтай"

307,0375-308 МГц

343,0375-344 МГц

Cмуги радіочастот 307,0375-308 МГц та 343,0375-344 МГц є парними

450-453 МГц

460-463 МГц

Cмуги радіочастот 450-453 МГц та 460-463 МГц є парними.

Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA 450" відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

150,05- 156,7625 МГц

156,8375-162,05 МГц

163,2-168,5 МГц

Cмуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2 Плану використання радіочастотного ресурсу України.

413-420 МГц

423-430 МГц

Cмуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними.

4.

Сітка (центральних) частот

12,5 кГц; 25 кГц

Діапазон робочих частот та кількість робочих каналів установлюють у технічній документації на радіостанцію конкретного типу. Визначається з урахуванням Рішення НКРЗ № 411 від 19.10.2006

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

F3E, G3E, F1D, G1D,

F3W, G3W, F2D, інші

Ширина смуги частот випромінювання передавача – відповідно до ДСТУ 4184

 

6.

Метод радіодоступу

-

Симплексний та(або) дуплексний режим роботи.

7.

Максимальна потужність передавача

Див. примітку

Відповідно до ДСТУ 4184  потужність носійної частоти передавача, Вт:

1) Стаціонарні – до 60;

2) Стаціонарні, возивні – до 25;

3) возивні, носивні – до 5;

4) носивні (портативні) – до 1

 (остаточне значення визначається з урахуванням рішень НКРЗІ щодо можливості застосування РЕЗ в Україні та дозволів на експлуатацію РЕЗ)

8.

Вимоги щодо завадозахище-ності та забезпечення ЕМС

-

-


2. Технічна специфікація радіоінтерфейсу систем цифрового УКХ радіозв’язку

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Цифровий транкін-говий радіозв'язок

Для передавання мови та(або) даних

 

2.

Служба радіозв’язку

Рухома, за винятком повітряної рухомої

Радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

3.

Смуга радіочастот

150,05-156,7625 МГц
156,8375-162,75 МГц
163,2-168,5 МГц

Смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2 Плану використання радіочастотного ресурсу України

APCO 25, NXDN, інші

413-420 МГц

423-430 МГц

Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними.

APCO 25, NXDN, інші

440-442,125 МГц
442,525-446 МГц
446,4-447,725 МГц
448,15-450 МГц

APCO 25

NXDN, інші

4.

Сітка (центральних) частот

12,5 кГц, 25 кГц

Визначається з урахуванням ERC Recommendation T/R 25-08 та Рішення НКРЗ № 411 від 19.10.2006

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

цифрова

Залежить від типу системи (4FSK, C4FM, CQPSK, QPSK, інші)

6.

Метод радіодоступу

-

Залежить від типу системи (SCPC, FDMA, інші)

7.

Максимальна потужність передавача

Див. примітку

Стандартами ETSI EN 300 113-2, ETSI EN 300 390-2, ETSI EN 301 166-2, TIA-102 не обмежено

 (остаточне значення визначається з урахуванням рішень НКРЗІ щодо можливості застосування РЕЗ в Україні та дозволів на експлуатацію РЕЗ)

8.

Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС

-

-


3. Технічна специфікація радіоінтерфейсу систем аналогового транкінгового радіозв’язку

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Аналоговий транкінговий радіозв'язок

Для передавання даних та(або) мови

 

2.

Служба радіозв’язку

Рухома та

рухома, за винятком повітряної рухомої

-

3.

Смуга радіочастот

450-453 МГц

460-463 МГц

Смуги радіочастот 450-453 МГц та 460-463 МГц є парними.

Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження радіотехнологій "Цифровий стільниковий радіозв'язок

CDMA 450". MPT 1327, Smart Trank, інші

150,05-156,7625 МГц

156,8375- 162,75 МГц

163,2-168,5МГц

Окремі ділянки смуг радіочастот використовуються РЕЗ транкінгового зв'язку в дуплексному режимі згідно з додатком 2 Плану використання радіочастотного ресурсу України. MPT 1327, Smart Trank, інші

413-420 МГц

423-430 МГц

Смуги радіочастот 413-420 МГц, 423-430 МГц є  парними.

МРТ 1327, Smart Trank, інші

4.

Сітка (центральних) частот

12,5 кГц; 25 кГц;

Діапазон робочих частот та кількість робочих каналів установлюють у технічній документації на радіостанцію конкретного типу. Визначається з урахуванням Рішення НКРЗ № 411 від 19.10.2006

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

F3E, G3E,

F1D, G1D

Ширина смуги частот випромінювання передавача — відповідно до ДСТУ 4184

6.

Метод радіодоступу

-

Симплексний та(або) напівдуплексний, та(або) дуплексний режим роботи.

7.

Максимальна потужність передавача

Див. примітку

Відповідно до ДСТУ 4184 потужність носійної частоти передавача, Вт:

1) Стаціонарні – до 60;

2) Стаціонарні, возивні – до 25;

3) возивні, носивні – до 5;

4) носивні (портативні) – до 1

 (остаточне значення визначається з урахуванням рішень НКРЗІ щодо можливості застосування РЕЗ в Україні та дозволів на експлуатацію РЕЗ)

8.

Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС

-

-


4. Технічна специфікація радіоінтерфейсу систем пейнджингового радіозв’язку

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Пейджинговий радіозв'язок

Пошуковий радіозв'язок (для передавання даних)

2.

Служба радіозв’язку

Рухома, за винятком повітряної рухомої

-

3.

Смуга радіочастот

160,975—161,25 МГц

POCSAG, FLEX

4.

Сітка (центральних) частот

25 кГц

-

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

F1D, F3E, F2W

Тип модуляції — FSK.

6.

Метод радіодоступу

-

Симплексний зв'язок.

7.

Максимальна потужність передавача

Див. примітку

Стандартами або рекомендаціями не визначено (остаточне значення визначається з урахуванням рішень НКРЗІ щодо можливості застосування РЕЗ в Україні та дозволів на експлуатацію РЕЗ)

8.

Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС

-

-


5. Технічна специфікація радіоінтерфейсу систем радіозв’язку передавання даних

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Радіозв'язок передавання даних

-

 

2.

Служба радіозв’язку

Рухома

-

3.

Смуга радіочастот

 

 

 

413-420 МГц

423-430 МГц

Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і можуть використовуватися для ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку.

450-450,6 МГц

460-460,6 МГц

Смуги радіочастот 450-450,6 МГц та 460-460,6 МГц є парними і можуть використовуватися для ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку з можливістю пакетного передавання даних. WIDANET

440-442,125 МГц
442,525-446 МГц
446,4-447,725 МГц
448,15-450 МГц

TRIMARK

4.

Сітка (центральних) частот

12,5 кГц; 25 кГц

Діапазон робочих частот та кількість робочих каналів установлюють у технічній документації на радіостанцію конкретного типу. Визначається з урахуванням Рішення НКРЗ № 411 від 19.10.2006

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

F1D, G1D, F3D

Тип модуляції: частотна, фазова

Ширина смуги частот випромінювання передавача має відповідати стандарту ДСТУ 4184

6.

Метод радіодоступу

-

Симплексний та(або) напівдуплексний, та(або) дуплексний режим роботи.

7.

Максимальна потужність передавача

Див. примітку

У смугах радіочастот 440-442,125 МГц , 442,525-446 МГц , 446,4-447,725 МГц, 448,15-450 МГц  потужність випромінювання РЕЗ не повинна перевищувати 25 Вт.

Відповідно до ДСТУ 4184 1) потужність носійної частоти передавача, Вт:

1) Стаціонарні – до 60;

2) Стаціонарні, возивні – до 25;

3) возивні, носивні – до 5;

4) носивні (портативні) – до 1

(остаточне значення визначається з урахуванням рішень НКРЗІ щодо можливості застосування РЕЗ в Україні та дозволів на експлуатацію РЕЗ)

8.

Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС

-

-


6. Технічна специфікація радіоінтерфейсу систем цифрового транкінгового радіозв’язку

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Цифровий транкінговий радіозв'язок

Для передавання мови та(або) даних

2.

Служба радіозв’язку

Рухома, за винятком повітряної рухомої

-

3.

Смуга радіочастот

413-420 МГц

423-430 МГц

Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними.

TETRA та модифікації; APCO 25; DMR рівень III; NXDN

150,05-156,7625 МГц 156,8375-162,75 МГц

163,2-168,5 МГц

Смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2 Плану використання радіочастотного ресурсу України.

APCO 25; DMR рівень III; NXDN

4.

Сітка (центральних) частот

12,5 кГц, 25 кГц

Визначається з урахуванням ERC Recommendation T/R 25-08 та Рішення НКРЗ № 411 від 19.10.2006.

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

G7W

 

Типи модуляції: π/4-DQPSK,π/8-D8PSK, 4FSK, C4FM, CQPSK, QPSK.

6.

Метод радіодоступу

-

В залежності від стандарту транкінгового радіозв'язку: TDMA, FDMA.

7.

Максимальна потужність передавача

Див. примітку

Для TETRA відповідно до ETSI EN 300 392-2:

- базові станції: не більше 46 дБм (40 Вт) на носійну;

- абонентські станції: не більше 45 дБм (30 Вт).

Для РСО 25 – стандартом не визначено.

Для DMR рівень ІІІ – стандартом не визначено.

Для NXDN – специфікацією не визначено.

(остаточне значення визначається з урахуванням рішень НКРЗІ щодо можливості застосування РЕЗ в Україні та дозволів на експлуатацію РЕЗ)

8.

Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС

-

 


7.1. Технічна специфікація радіоінтерфейсу систем стільникового зв’язку CDMA-800

            Вимоги до радіоінтерфейсу абонентського обладнання визначаються Рішенням НКРЗІ № 18 від 12.01.2012 (Додаток 5 (РІ 19-1).

Вимоги до радіоінтерфейсу базового обладнання та повторювачів

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Цифровий стільниковий радіозв’язок

CDMA-800

Базове обладнання, повторювачі.

2.

Служба радіозв’язку

Фіксована

Стільниковий радіозв’язок.

3.

Смуга радіочастот

824,07-831,63 МГц

869,07-876,63 МГц

Смуги радіочастот 824,07-831,63 МГц та 869,07-876,63 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби.

840,45-842,97 МГц

885,45-887,97 МГц

Смуги радіочастот 840,45-842,97 МГц та 885,45-887,97 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби.

831,63-835,40 МГц

876,63-880,40 МГц

835,41-840,45 МГц

880,41 -885,45 МГц

Смуги радіочастот 831,63-835,40 МГц та 876,63-880,40 МГц,

835,41-840,45 МГц та 880,41 -885,45 МГц,

є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби.

4.

Сітка (центральних) частот

1,26 МГц

Дуплексне рознесення: 45 МГц.

Центральні частоти (приймання/передавання), МГц:

 1 канал: 824,70/869,70;   2 канал: 825,96/870,96;

 3 канал: 827,22/872,22;   4 канал: 828,48/873,48;

 5 канал: 829,74/874,74;   6 канал: 831,00/876,00;

 7 канал: 832,26/877,26;   8 канал: 833,52/878,52;

 9 канал: 834,78/879,78;   10 канал: 836,04/881,04;

11 канал: 837,30/882,30;  12 канал: 838,56/883,56;

13 канал: 839,82/884,82;  14 канал: 841,08/886,08;

15 канал: 842,34/887,34.

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

1M25G1W

1M25D1W

Види модуляції: BPSK, QPSK, 8-PSK, 16QAM, 64-QAM (cdma 2000 1x, cdma 2000 EV-DO).

6.

Метод радіодоступу

CDMA

Ортогональна модуляція 64-елементними кодовими послідовностями Уолша.

7.

Максимальна потужність передавача

Стандартом не обмежується

Остаточне значення визначається з урахуванням рішень НКРЗІ щодо можливості застосування РЕЗ в Україні та дозволів на експлуатацію РЕЗ

8.

Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС

-

-

7.2. Технічна специфікація радіоінтерфейсу систем стільникового зв’язку CDMA-450

            Вимоги до радіоінтерфейсу абонентського обладнання визначаються Рішенням НКРЗІ №18 від 12.01.2012 (Додаток 4 (РІ 17-1).

Вимоги до радіоінтерфейсу базового обладнання та повторювачів

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Цифровий стільниковий радіозв’язок

CDMA-450

Базове обладнання, повторювачі.

2.

Служба радіозв’язку

Рухома

Стільниковий радіозв’язок.

3.

Смуга радіочастот

450,6-457,1 МГц

460,6-467,1 МГц

Cмуги радіочастот 450,6-453 МГц та 460,6-463 МГц потребують конверсії.

4.

Сітка (центральних) частот

1,25 МГц

Дуплексне рознесення 10 МГц.

Згідно з додатком 1 до рішення НКРЗ від 17.11.2006 р. № 450 центральні частоти (передавання/приймання), МГц:

1 канал:461,475/451,475;  2 канал:  462,725/452,725; 

3 канал:463,975/453,975;  4 канал: 465,225/455,225;  

5 канал:466,475/456,475.

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

1M25G1W

1M25D1W

Види модуляції: BPSK, QPSK, 8-PSK, 16QAM, 64-QAM (cdma 2000 1x, cdma 2000 EV-DO).

6.

Метод радіодоступу

CDMA

Ортогональна модуляція 64-елементними кодовими послідовностями Уолша.

7.

Максимальна потужність передавача

Стандартом не обмежується

Остаточне значення визначається з урахуванням рішень НКРЗІ щодо можливості застосування РЕЗ в Україні та дозволів на експлуатацію РЕЗ

8.

Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС

-

-


8. Технічна специфікація радіоінтерфейсу систем стільникового зв’язку GSM та UMTS

8.1. Технічна специфікація радіоінтерфейсу системи цифрового стільникового зв’язку GSM-900

            Вимоги до радіоінтерфейсу абонентського обладнання визначаються відповідно до Рішення НКРЗІ №18 від 12.01.2012 (Додаток 6.1 (РІ 20-1).

Вимоги до радіоінтерфейсу базового обладнання та повторювачів

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900

Базове обладнання, повторювачі

2.

Служба радіозв’язку

Рухома за винятком повітряної рухомої

Стільниковий радіозв’язок.

3.

Смуга радіочастот

890-915 МГц

935-960 МГц

Смуги радіочастот 890-915 МГц та 935-960 МГц є парними.

4.

Сітка (центральних) частот

200 кГц

Дуплексне рознесення 45 МГц

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

200KF7W

(200KF7D)

 

200KG7W

(200KG7D)

Типи модуляції: GMSK, 8-PSK.

6.

Метод радіодоступу

TDMA/FDMA

-

7.

Максимальна потужність передавача

Див. примітку

Відповідно до ETSI TS 145 005 :

- базова станція: не більше 640 Вт;

- мікро-базова станція: не більше 24 дБм;

- піко-базова станція: не більше 20 дБм;

(остаточне значення визначається з урахуванням рішень НКРЗІ щодо можливості застосування РЕЗ в Україні та дозволів на експлуатацію РЕЗ).

Стандарт ETSI EN 300 609-4 для повторювачів не визначає максимальну потужність передавача.

8.

Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС

-

-

 

8.2. Технічна специфікація радіоінтерфейсу системи цифрового стільникового зв’язку GSM-1800

            Вимоги до радіоінтерфейсу абонентського обладнання визначаються відповідно до Рішення НКРЗІ №18 від 12.01.2012 (Додаток 6.2 (РІ 21-1).

Вимоги до радіоінтерфейсу базового обладнання та повторювачів

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800

Базове обладнання, повторювачі.

2.

Служба радіозв’язку

Рухома

Стільниковий радіозв’язок.

3.

Смуга радіочастот

1710-1785 МГц

1805-1880 МГц

Смуги радіочастот

1710-1785 МГц та 1805-1880 МГц є парними

4.

Сітка (центральних) частот

200 кГц

Дуплексне рознесення 95 МГц

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

200KF7W

(200KF7D)

 

200KG7W

(200KG7D)

Типи модуляції: GMSK, 8-PSK.

6.

Метод радіодоступу

TDMA/FDMA

-

7.

Максимальна потужність передавача

Див. примітку

Відповідно до ETSI TS 145 005 :

- базова стація: не більше 40 Вт;

- мікро-базова стація: не більше 32 дБм;

- піко-базова стація: не більше 23 дБм;

Відповідно до до РР ITU (стаття 21):

ЕІВП у смузі частот від 1 ГГц до 10 ГГц має бути не більше +55 дБВт (з урахуванням п. 4 статті 21 РР ITU).

Потужність на виході передавача: не більше +13 дБВт.

(остаточне значення визначається з урахуванням рішень НКРЗІ щодо можливості застосування РЕЗ в Україні та дозволів на експлуатацію РЕЗ).

Стандарт ETSI EN 300 609-4 для повторювачів не визначає максимальну потужність передавача.

8.

Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС

-

-

8.3. Технічна специфікація радіоінтерфейсу системи цифрового стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD)

            Вимоги до радіоінтерфейсу абонентського обладнання визначаються відповідно до Рішення НКРЗІ №18 від 12.01.2012 Додаток 7 (РІ 22-1).

Вимоги до радіоінтерфейсу базового обладнання та повторювачів

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Базове обладнання, повторювачі

2.

Служба радіозв’язку

Рухома

Стільниковий радіозв’язок.

3.

Смуга радіочастот

1935-1950 МГц

2125-2140 МГц

Смуги радіочастот 1935-1950 МГц та 2125-2140 МГц є парними

1920-1935 МГц

1950-1980 МГц

2110-2125 МГц

2140-2170 МГц

Смуги радіочастот 1920-1935 МГц та 2110-2125 МГц  є парними.

Смуги радіочастот 1950-1980 МГц та 2140-2170 МГц  є парними.

Користування смугою радіочастот передбачає проведення конверсії відповідно до примітки К01 Плану використання радіочастотного ресурсу України.

4.

Сітка (центральних) частот

5 МГц

Дуплексне рознесення 190 МГц.

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

5M00G7W (5M00G7D)

5M00D7W (5M00D7D)

QPSK, 16QAM, 64QAM

6.

Метод радіодоступу

WCDMA

-

7.

Максимальна потужність передавача

Див. примітку

.

Відповідно до ETSI TS 125 104 :

- базова станція великого радіуса дії — не обмежується.

- базова станція середнього радіусу дії — не більше 38 дБм.

- базова станція локального радіусу дії — не більше 24 дБм.

- базова станція класу Home BS — 1) не більше 20 дБм (без рознесення передавання або MIMO);

                                          2) не більше 17 дБм (з рознесенням передавання або MIMO).

Відповідно до РР ITU (стаття 21):

ЕІВП у смузі частот від 1 ГГц до 10 ГГц має бути не більше +55 дБВт (з урахуванням п. 4 статті 21 РР ITU).

Потужність на виході передавача не більше +13 дБВт.

(остаточне значення визначається з урахуванням рішень НКРЗІ щодо можливості застосування РЕЗ в Україні та дозволів на експлуатацію РЕЗ).

Стандарт ETSI EN 301 908-11 для повторювачів не обмежує максимальну потужність передавача.

8.

Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС

-

-

8.4. Технічна специфікація радіоінтерфейсу системи цифрового стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/TDD)

Вимоги до радіоінтерфейсу абонентського обладнання

 № з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Абонентське обладнання (радіотелефони, радіотермінали, радіомодулі і т. ін.).

2.

Служба радіозв’язку

Рухома

Стільниковий радіозв’язок.

3.

Смуга радіочастот

2015-2020 МГц

Смуга радіочастот призначена для організації непарних каналів у режимі TDD

2010-2015 МГц, 2020-2025 МГц

Смуга радіочастот призначена для організації непарних каналів у режимі TDD

4.

Сітка (центральних) частот

5 МГц

-

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

5M00G7W (5M00G7D)

5M00D7W (5M00D7D)

QPSK, 16QAM, 64QAM

6.

Метод радіодоступу

WCDMA/TDMA

TDD

7.

Максимальна потужність передавача

до 0,25 Вт

-

8.

Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС

-

Допускається використання обладнання категорії В по рівню побічних випромінювань відповідно до Рекомендації ITU SM.329.

 

Вимоги до радіоінтерфейсу базового обладнання та повторювачів

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Базове обладнання.

2.

Служба радіозв’язку

Рухома

Стільниковий радіозв’язок.

3.

Смуга радіочастот

2015-2020 МГц

Смуга радіочастот призначена для організації непарних каналів у режимі TDD.

2010-2015 МГц

2020-2025 МГц

Смуга радіочастот призначена для організації непарних каналів у режимі TDD.

Користування смугою радіочастот передбачає проведення конверсії.

4.

Сітка (центральних) частот

5 МГц

-

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

5M00G7W (5M00G7D)

5M00D7W (5M00D7D)

QPSK, 16QAM, 64QAM

6.

Метод радіодоступу

WCDMA/TDMA

TDD

7.

Максимальна потужність передавача

Відповідно до ETSI TS 125 105 :

Відповідно до РР ITU, Стаття 21:

ЕІВП у смузі частот від 1 ГГц до 10 ГГц має бути

не більше +55 дБВт (з урахуванням п. 4 статті 21

РР ITU).

Потужність на виході передавача: не більше +13 дБВт.

Потужність відповідно до ETSI TS 125 105:

Передавач базової станції – не обмежується;

- базова станція класу Home BS типу 1 — не більше 20 дБм;

- базова станція класу Home BS типу 2 —  не більше 13 дБм;

(остаточне значення визначається з урахуванням рішень НКРЗІ щодо можливості застосування РЕЗ в Україні та дозволів на експлуатацію РЕЗ). ETSI TS 125 106 для повторювачів не обмежує максимальну потужність передавача.

8.

Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС

-

-


9. Технічна специфікація радіоінтерфейсу системи безпроводового доступу

            Технічні характеристики радіоінтерфейсу абонентського обладнання визначаються відповідно до Рішення НКРЗІ № 18 від 12.01.2012        (Додаток 8.1 (РІ 23-1).

            Технічні характеристики радіоінтерфейсу базового обладнання визначаються відповідно до Рішення НКРЗІ № 18 від 12.01.2012                 (Додаток 8.2 (РІ 23-2).

 

10. Технічна специфікація радіоінтерфейсу систем широкосмугового радіодоступу

10.1. Технічна специфікація радіоінтерфейсу системи широкосмугового радіодоступу стандарту IEEE 802.11

            Технічні характеристики радіоінтерфейсу визначаються відповідно до Рішення НКРЗІ № 18 від 12.01.2012, а саме:

РІ 24-1-1 - Обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передавання даних IEEE 802.11b/g).

РІ 24-1-2, РІ 24-1-3, РІ 24-1-4 - Обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передавання даних IEEE 802.11a) за виключенням вимог для діапазону частот 5150-5250 МГц.

РІ 24-2-1, РІ 24-2-2, РІ 24-2-3, РІ 24-2-4 - Обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передавання даних IEEE 802.11n) за виключенням вимог для діапазону частот 5150-5250 МГц.

10.2. Технічна специфікація радіоінтерфейсу системи широкосмугового радіодоступу (в тому числі за стандартом IEEE 802.16)

 

Вимоги до радіоінтерфейсу абонентських стацій у смузі радіочастот 2300 -2400 МГц

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Широкосмуговий радіодоступ

Обладнання  радіодоступу (радіомодулі, адаптери, картки, абонентські станції радіодоступу) для отримання телекомунікаційних послуг.

2.

Служба радіозв’язку

Фіксована

Рухома

Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації.

3.

Смуга радіочастот

2300-2400 МГц

-

4.

Сітка (центральних) частот

5 МГц;

Формула утворення сітки частот (рознесення частот носійних коливань 5 МГц):  2302,5 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2...19.

Формула утворення сітки частот:

-  з рознесенням частот носійних коливань 10 МГц: 2305 МГц+N*10 МГц, де N=0, 1, 2...9;

-  з рознесенням частот носійних коливань 20 МГц: 2310 МГц+N*20 МГц, де N=0, 1, 2…4.

5.

Тип модуляції/клас

випромінювання

5M00G7W; 5M00D7W;

10M0G7W; 10M0D7W;

20M0G7W; 20M0D7W;

Типи модуляції: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM.

6.

Метод радіодоступу

TDMA, OFDMA

TDD

7.

Максимальна потужність

передавача

250 мВт

-

8.

Вимоги щодо

завадозахищеності та забезпечення ЕМС

ЕІВП ≤ 1 Вт

Для застосування на бездозвільній основі АС радіодоступу (за стандартами IEEE Std. 802.16-2004,

IEEE Std. 802.16e-2005, ETSI EN 302 326-2), які обладнані ненаправленою, інтегрованою або конструктивною антеною з ЕІВП ≤ 1 Вт (згідно із рішенням НКРЗІ від 25.02.2014  № 116)

Вимоги до радіоінтерфейсу базової станції у смузі радіочастот 2300 -2400 МГц:

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Широкосмуговий радіодоступ

Обладнання  радіодоступу (точки безпроводового доступу, базові станції) для надання телекомунікаційних послуг.

2.

Служба радіозв’язку

Фіксована

Рухома

Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації.

3.

Смуга радіочастот

2300-2400 МГц

-

4.

Сітка (центральних) частот

5 МГц;

Формула утворення сітки частот (рознесення частот носійних коливань 5 МГц):  2302,5 МГц+N*5 МГц,

де N=0, 1, 2...19.

Формула утворення сітки частот:

-  з рознесенням частот носійних коливань 10 МГц: 2305 МГц+N*10 МГц, де N=0, 1, 2...9;

-  з рознесенням частот носійних коливань 20 МГц: 2310 МГц+N*20 МГц, де N=0, 1, 2…4.

5.

Тип модуляції/клас

випромінювання

5M00G7W; 5M00D7W;

10M0G7W; 10M0D7W;

20M0G7W; 20M0D7W;

Типи модуляції: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM.

6.

Метод радіодоступу

TDMA, OFDMA

TDD

7.

Максимальна потужність

передавача

Див. примітку

Стандартом  ETSI EN 302 326-2 не обмежується.

Відповідно до РР ITU (стаття 21):

ЕІВП у смузі частот від 1 ГГц до 10 ГГц має бути не більше +55 дБВт (з урахуванням п. 4 статті 21 РР ITU).

Потужність на виході передавача: не більше +13 дБВт.

(остаточне значення визначається з урахуванням рішень НКРЗІ щодо можливості застосування РЕЗ в Україні та дозволів на експлуатацію РЕЗ)

8.

Вимоги щодозавадозахищеності та забезпечення ЕМС

-

-

 

Вимоги до радіоінтерфейсу абонентської станції у смузі радіочастот 3400-3600 МГц:

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Широкосмуговий радіодоступ

Обладнання  радіодоступу (радіомодулі, адаптери, картки, абонентські станції радіодоступу) для отримання телекомунікаційних послуг.

2.

Служба радіозв’язку

Фіксована

Рухома

Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації.

3.

Смуга радіочастот

3400-3600 МГц

-

4.

Сітка (центральних) частот

1,75 МГц; 3,5 МГц; 

5 МГц, 7 МГц;

8,75 МГц, 10 МГц;

 14 МГц

Рекомендована сітка (центральних) частот - CEPT/ERC/REC 14-03, Додаток B.

Формула утворення сітки центральних частот (режим FDD, дуплексне рознесення 100 МГц):

    1) рознесення частот носійних коливань 1,75 МГц:

3410 МГц+ N*1,75 МГц, 3510 МГц+N*1,75 МГц, де N= -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2...50;

    2) рознесення частот носійних коливань 3,5 МГц:

3408,25 МГц+ N*3,5 МГц, 3580,25 МГц+N*3,5 МГц, де N= -1, 0, 1, 2...25;

    3) рознесення частот носійних коливань 7 МГц (для ширини радіоканалу 5 МГц, 7 МГц):

3406,5 МГц+ N*7 МГц, 3506,5 МГц+N*7 МГц, де N= 0, 1, 2...12;

    4) рознесення частот носійних коливань 14 МГц  (для ширини радіоканалу 8,75 МГц, 10 МГц, 14 МГц):

3403 МГц+ N*14 МГц, 3503 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...6.

Використання радіоелектронних засобів у режимі TDD здійснюється для однакових блоків у межах парних смуг радіочастот, визначених для режиму FDD.

5.

Тип модуляції/клас

випромінювання

1M75G7W; 1M75D7W;

3M50G7W; 3M50D7W;

5M00G7W; 5M00D7W;

7M00G7W; 7M00D7W;

8M75G7W; 8M75D7W;

10M0G7W; 10M0D7W;

14M0G7W; 14M0D7W;

Типи модуляції: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM.

6.

Метод радіодоступу

TDD, FDD

Абонентські станції радіодоступу мають застосовувати автоматичне керування потужністю випромінювання (ATPC) з мінімальним діапазоном ATCP 15 дБ згідно з ECC/DEC/(07)/02.

7.

Максимальна потужність

передавача

до 250 мВт

-

8.

Вимоги щодо

завадозахищеності та забезпечення ЕМС

ЕІВП ≤ 1 Вт

Для застосування на бездозвільній основі АС радіодоступу (за стандартами IEEE Std. 802.16-2004,

IEEE Std. 802.16e-2005, ETSI EN 302 326-2), які обладнані ненаправленою, інтегрованою або конструктивною антеною з ЕІВП ≤ 1 Вт (згідно із рішенням НКРЗІ від 25.02.2014  № 116)

Вимоги до радіоінтерфейсу базової станції у смузі радіочастот 3400-3600 МГц:

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Широкосмуговий радіодоступ

Обладнання  радіодоступу (точки безпроводового доступу, базові станції радіодоступу) для надання телекомунікаційних послуг.

2.

Служба радіозв’язку

Фіксована

Рухома

Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації.

3.

Смуга радіочастот

3400-3600 МГц

-

4.

Сітка (центральних) частот

1,75 МГц; 3,5 МГц; 

5 МГц, 7 МГц;

8,75 МГц, 10 МГц;

 14 МГц

Рекомендована сітка (центральних) частот - CEPT/ERC/REC 14-03, Додаток B.

Формула утворення сітки центральних частот (режим FDD, дуплексне рознесення 100 МГц):

1) рознесення частот носійних коливань 1,75 МГц:

    3410 МГц+ N*1,75 МГц, 3510 МГц+N*1,75 МГц, де N= -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2...50;

2) рознесення частот носійних коливань 3,5 МГц:

    3408,25 МГц+ N*3,5 МГц, 3580,25 МГц+N*3,5 МГц, де N= -1, 0, 1, 2...25;

3) рознесення частот носійних коливань 7 МГц (для ширини радіоканалу 5 МГц, 7 МГц):

    3406,5 МГц+ N*7 МГц, 3506,5 МГц+N*7 МГц, де N= 0, 1, 2...12;

4) рознесення частот носійних коливань 14 МГц  (для ширини радіоканалу 8,75 МГц, 10 МГц, 14 МГц):

    3403 МГц+ N*14 МГц, 3503 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...6.

Використання радіоелектронних засобів у режимі TDD здійснюється для однакових блоків у межах парних смуг радіочастот, визначених для режиму FDD.

5.

Тип модуляції/клас

випромінювання

1M75G7W; 1M75D7W;

3M50G7W; 3M50D7W;

5M00G7W; 5M00D7W;

7M00G7W; 7M00D7W;

8M75G7W; 8M75D7W;

10M0G7W; 10M0D7W;

14M0G7W; 14M0D7W;

Типи модуляції: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM.

6.

Метод радіодоступу

TDD, FDD

Застосовування автоматичного керування потужністю випромінювання (ATPC) згідно з ECC/DEC/(07)/02, ECC/REC/(04)05.

7.

Максимальна потужність

передавача

Див. примітку

 

Відповідно до ECC/REC/(04)05 максимальна ЕІВП дБВт/МГц:

- базова станція, повторювач у сполучності вниз: не більше +23;

- абонентська станція із застосуванням поза межами приміщень, повторювач у сполучності вгору: не більше +20;

- абонентська станція із застосуванням в межах приміщень: не більше +12.

Відповідно до РР ITU (стаття 21, п.5) загальна потужність на виході передавача не повинна перевищувати 13 дБВт.

(остаточне значення визначається з урахуванням рішень НКРЗІ щодо можливості застосування РЕЗ в Україні та дозволів на експлуатацію РЕЗ)

8.

Вимоги щодо завадозахище-ності та забезпечення ЕМС

-

-

Вимоги до радіоінтерфейсу абонентської станції у смузі у смузі радіочастот 5250-5350 МГц:

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Широкосмуговий радіодоступ

Обладнання  радіодоступу (радіомодулі, адаптери, картки безпроводового доступу, абонентські станції радіодоступу).

2.

Служба радіозв’язку

Рухома

Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації.

3.

Смуга радіочастот

5250-5300 МГц

5300-5350 МГц

-

4.

Сітка (центральних) частот

5 МГц

Формула утворення сітки частот:

1) рознесення несучих частот 5 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц):

    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N= 51…69;

2) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 10 МГц):

    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N= 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68;

3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц):

    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N= 52, 56, 60, 64;

4) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):

    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N= 56, 64.

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

5M00G7W; 5M00D7W;

10M0G7W; 10M0D7W;

20M0G7W; 20M0D7W;

40M0G7W; 40M0D7W;

Типи модуляції: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM.

6.

Метод радіодоступу

TDMA, OFDMA, інші

TDD

Згідно з ДСТУ 7115.

7.

Максимальна потужність передавача

до 200 мВт

При наявності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти, згідно з вимогами стандарту ДСТУ 7115.

Максимальна середня щільність ЕІВП до 10мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц.

до 100 мВт

Без функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання

8.

Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС

ЕІВП ≤ 1 Вт

З максимальною середньою щільністю ЕІВП до 50мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц за умови, що при роботі з ЕІВП більше 200 мВт, ці РЕЗ відповідають масці залежності ЕІВП від кута місця (кута елевації), де L - кут над локальною горизонтальною площиною (поверхнею Землі):

-13 дБ (Вт/МГц) при 0°   L < 8°;

-13-0,716(L-8) (дБ (Вт/МГц) при 8°    L < 40°;

-35,9-1,22(L-40) (дБ (Вт/МГц) при 40°     L < 45°;

-42 (дБ (Вт/МГц) при   L ≥ 45°,

та при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти згідно з ДСТУ 7115:).

 

Вимоги до радіоінтерфейсу базової станції у смузі радіочастот 5250-5350 МГц:

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Широкосмуговий радіодоступ

Обладнання  радіодоступу (базові станції, точки безпроводового доступу)

2.

Служба радіозв’язку

Рухома

Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації.

3.

Смуга радіочастот

5250-5300 МГц

5300-5350 МГц

-

4.

Сітка (центральних) частот

5 МГц

Формула утворення сітки частот:

1) рознесення несучих частот 5 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц):

    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N= 51…69;

2) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 10 МГц):

    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N= 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68;

3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц):

    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N= 52, 56, 60, 64;

4) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):

    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N= 56, 64.

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

5M00G7W; 5M00D7W;

10M0G7W; 10M0D7W;

20M0G7W; 20M0D7W;

40M0G7W; 40M0D7W;

Типи модуляції: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM.

6.

Метод радіодоступу

TDMA, OFDMA, інші

TDD

Згідно з ДСТУ 7115.

7.

Максимальна потужність передавача

до 200 мВт

При наявності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти, згідно з вимогами стандарту ДСТУ 7115.

8.

Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС

ЕІВП ≤ 200 мВт

Максимальна середня щільність ЕІВП до 10мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц.

ЕІВП ≤ 1 Вт

Допускається використання РЕЗ відповідно до резолюції 229 (ВКР-03), ECC/DEC/(04)08:

з максимальною середньою щільністю ЕІВП до 50мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц за умови, що при роботі з ЕІВП більше 200 мВт, ці РЕЗ відповідають масці залежності ЕІВП від кута місця (кута елевації),

де L - кут над локальною горизонтальною площиною (поверхнею Землі):

         -13 дБ (Вт/МГц) при 0°   L < 8°;

         -13-0,716(L-8) (дБ (Вт/МГц) при 8°    L < 40°;

         -35,9-1,22(L-40) (дБ (Вт/МГц) при 40°     L < 45°;

         -42 (дБ (Вт/МГц) при   L ≥ 45°,

та при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти згідно з ДСТУ 7115.

Допускається використання РЕЗ відповідно до резолюції 229 (ВКР-03), ECC/DEC/(04)08

Вимоги до радіоінтерфейсу абонентської станції у смузі радіочастот 5470-5670 МГц:

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Широкосмуговий

радіодоступ

Обладнання  радіодоступу (радіомодулі, адаптери, картки, абонентські станції радіодоступу) для отримання телекомунікаційних послуг.

2.

Служба радіозв’язку

Рухома

Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації.

3.

Смуга радіочастот

5470-5670 МГц

-

4.

Сітка (центральних) частот

5 МГц

Центральні частоти:

1) для рознесення частот носійних коливань 5 МГц, 10 МГц: 5000 МГц+N*5 МГц, де N=99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;

2) для рознесення частот носійних коливань 20 МГц: Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136;

3) для рознесення частот носійних коливань 40 МГц: Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=98, 106, 114, 122, 130

5.

Тип модуляції/клас

випромінювання

5M00G7W; 5M00D7W;

10M0G7W; 10M0D7W;

20M0G7W; 20M0D7W;

40M0G7W; 40M0D7W;

Типи модуляції: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM.

6.

Метод радіодоступу

TDMA, OFDMA, інші

TDD

Згідно з ДСТУ 7115.

7.

Максимальна потужність передавача

250 мВт

При наявності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти, згідно з вимогами стандарту ДСТУ 7115.

до 125мВт

Без функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання

8.

Вимоги щодо

завадозахищеності та забезпечення ЕМС

ЕІВП ≤ 1 Вт

Наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічного вибору частоти згідно з ДСТУ 7115.

ЕІВП не більше:

1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40 МГц - до 1 Вт;

2) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 500 мВт;

3) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 250 мВт.

Максимальна середня щільність ЕІВП не повинна перевищувати 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц.

При застосуванні РЕЗ у фіксованих пунктах розташування з конкретними географічними координатами можлива їх експлуатація з потужністю випромінювання радіопередавача 200 мВт та коефіціентом підсилення антени 16-21 дБі на підставі дозволів на експлуатацію РЕЗ.

При використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП.

Вимоги до радіоінтерфейсу базової станції у смузі радіочастот 5470-5670 МГц:

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Широкосмуговий

радіодоступ

Обладнання  радіодоступу (точки безпроводового доступу, базові станції) для надання телекомунікаційних послуг.

2.

Служба радіозв’язку

Рухома

Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації.

3.

Смуга радіочастот

5470-5670 МГц

-

4.

Сітка (центральних) частот

5 МГц

Центральні частоти:

1) для рознесення частот носійних коливань 5 МГц, 10 МГц: 5000 МГц+N*5 МГц, де N=99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;

2) для рознесення частот носійних коливань 20 МГц: Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136;

3) для рознесення частот носійних коливань 40 МГц: Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=98, 106, 114, 122, 130

5.

Тип модуляції/клас

випромінювання

5M00G7W; 5M00D7W;

10M0G7W; 10M0D7W;

20M0G7W; 20M0D7W;

40M0G7W; 40M0D7W;

Типи модуляції: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM.

6.

Метод радіодоступу

TDMA, OFDMA, інші

TDD

Згідно з ДСТУ 7115.

7.

Максимальна потужність передавача

до 1 Вт

за умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти, згідно з вимогами стандарту ДСТУ 7115.

8.

Вимоги щодо

завадозахищеності та забезпечення ЕМС

ЕІВП ≤ 1 Вт

За умови наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічного вибору частоти згідно з ДСТУ 7115.

ЕІВП не більше:

1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40 МГц - до 1 Вт;

2) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 500 мВт;

3) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 250 мВт.

Максимальна середня щільність ЕІВП не повинна перевищувати 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц.

При застосуванні РЕЗ у фіксованих пунктах розташування з конкретними географічними координатами можлива їх експлуатація з потужністю випромінювання радіопередавача 200 мВт та коефіціентом підсилення антени 16-21 дБі на підставі дозволів на експлуатацію РЕЗ.

При використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП.

Вимоги до радіоінтерфейсу абонентської станції у смузі радіочастот 5725-5850 МГц:

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Широкосмуговий

радіодоступ

Обладнання  радіодоступу (радіомодулі, адаптери, картки, абонентські станції радіодоступу) для отримання телекомунікаційних послуг.

2.

Служба радіозв’язку

Фіксована

Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

3.

Смуга радіочастот

5725-5850 МГц

-

4.

Сітка (центральних) частот

5 МГц

Формула утворення сітки частот у смузі радіочастот 5725-5850 МГц:

1) рознесенням центральних радіочастот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц):

    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169;

2) рознесенням центральних радіочастот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц):

    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=148, 152, 156, 160, 164, 168;

3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):

    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=156, 162.

5.

Тип модуляції/клас

випромінювання

5M00G7W; 5M00D7W;

10M0G7W; 10M0D7W;

20M0G7W; 20M0D7W;

40M0G7W; 40M0D7W;

Типи модуляції: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM.

6.

Метод радіодоступу

TDMA, OFDMA, інші

TDD

згідно з ДСТУ 7115.

7.

Максимальна потужність

передавача

250 мВт

При наявності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти, згідно з вимогами стандарту ДСТУ 7115.

до 125мВт

Без функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання

8.

Вимоги щодо

завадозахищеності та забезпечення ЕМС

ЕІВП ≤ 4 Вт

Наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічного вибору частоти згідно з ДСТУ 7115.

При середній щільності ЕІВП до 200 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц.

ЕІВП не більше:

1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40МГц - до 4 Вт;

2) для ширини радіоканалу 15 МГц - до 3 Вт;

3) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 2 Вт;

4) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 1 Вт.

При використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП.

Вимоги до радіоінтерфейсу базової станції у смузі радіочастот 5725-5850 МГц:

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Широкосмуговий

радіодоступ

Обладнання  радіодоступу (точки безпроводового доступу, базові станції радіодоступу) для надання телекомунікаційних послуг.

2.

Служба радіозв’язку

Фіксована

Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

3.

Смуга радіочастот

5725-5850 МГц

-

4.

Сітка (центральних) частот

5 МГц

Формула утворення сітки частот у смузі радіочастот 5725-5850 МГц:

1) рознесенням центральних радіочастот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц):

    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169;

2) рознесенням центральних радіочастот 20 МГц: Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=148, 152, 156, 160, 164, 168;

3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):

    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=156, 162.

5.

Тип модуляції/клас

випромінювання

5M00G7W; 5M00D7W;

10M0G7W; 10M0D7W;

20M0G7W; 20M0D7W;

40M0G7W; 40M0D7W;

Типи модуляції: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM.

6.

Метод радіодоступу

TDMA, OFDMA, інші

TDD

згідно з ДСТУ 7115.

7.

Максимальна потужність

передавача

-

Відповідно до дозволу на експлуатацію РЕЗ

8.

Вимоги щодо

завадозахищеності та забезпечення ЕМС

ЕІВП ≤ 4 Вт

Наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічного вибору частоти згідно з ДСТУ 7115.

При середній щільності ЕІВП до 200 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц.

ЕІВП не більше:

1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40МГц - до 4 Вт;

2) для ширини радіоканалу 15 МГц - до 3 Вт;

3) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 2 Вт;

4) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 1 Вт.

При використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП.


10.3. Технічна специфікація радіоінтерфейсу систем широкосмугового радіодоступу діапазонів 1427-1451,5 МГц та 1477-1497,5 МГц

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Широкосмуговий радіодоступ

-

2.

Служба радіозв’язку

Фіксована

Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів.

3.

Смуга радіочастот

1427-1451,5 МГц

1477-1497,5 МГц

-

4.

Сітка (центральних) частот

1,5 МГц; 1,75 МГц;

3,0 МГц; 3,5 МГц;

5,0 МГц

1. Формула для отримання центральних частот:

- в смузі  1479,5-1492 МГц     - 1480 МГц+N*4 МГц, де N=1, 2;

- в смузі  1430,5-1448,5 МГц  - 1431 МГц+N*2 МГц, де N=0, 1, 2...7.

2. Формула для отримання номіналів центральних частот в смузі радіочастот

1427,0-1451,5 МГц та 1477,0-1497,5 МГц:

1) рознесення частот носійних коливань 3,5 МГц: F=1428,75+3,5 МГц * N, де N=0, 1,..., 6, 15, ..., 19.

2) рознесення частот носійних коливань 5 МГц: F=1429+5 МГц * N, де N=0, 1, .., 4, 11, 12, 13.

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

G7W; D7W

 

BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM.

6.

Метод радіодоступу

OFDM

TDMA/TDD. Можливе застосування інших методів радіодоступу відповідно до ETSI EN 301 753

7.

Максимальна потужність передавача

Див. примітку.

 

.

Відповідно до стандарту ETSI EN 301 753:

- FDMA - не більше +33 дБм (ETSI EN 301 373);

- TDMA - не більше +35 дБм (ETSI EN 300 636);

- DS-CDMA - не більше +43 дБм (ETSI EN 301 055);

- FH-CDMA - не більше +43 дБм (ETSI EN 301 179).

Відповідно до Регламенту радіозв'язку, Стаття 21:

- ЕІВП у смузі частот від 1 ГГц до 10 ГГц має бути не більше +55 дБВт (з урахуванням п. 4 статті 21 РР ITU).

- потужність на виході передавача: не більше +13 дБВт

(остаточне значення визначається з урахуванням рішень НКРЗІ щодо можливості застосування РЕЗ в Україні та дозволів на експлуатацію РЕЗ)

8.

Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС

-

Максимальний рівень потужності небажаного випромінювання від станцій активних служб зазначено у таблиці 1-2 резолюції 750 (ВКР-12).


10.4. Технічна специфікація радіоінтерфейсу систем широкосмугового радіодоступу діапазонів 1785-1805 МГц та 1900-1920 МГц

№ з/п

Найменування параметру

Опис

Примітка

1.

Радіотехнологія

Широкосмуговий радіодоступ

-

2.

Служба радіозв’язку

Фіксована

Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів.

3.

Смуга радіочастот

1785-1805 МГц

1900-1920 МГц

Смуги радіочастот можуть використовуватися рухомою радіослужбою

4.

Сітка (центральних) частот

1 МГц, 5 МГц

 

Формула утворення сітки частот:

- рознесення частот носійних коливань 5 МГц: 1785 МГц + 5 МГц+5*N (МГц), де N=0, 1, 2;

- рознесення частот носійних коливань 1 МГц: 1788 МГц + 1*N (МГц), де N=0, 1, 2...14.

5.

Тип модуляції/клас випромінювання

G7D; D7D

G7W; D7W

Типи модуляції: QPSK, 8PSK, 16QAM, 64QAM. Можливе застосування інших типів модуляції.

6.

Метод радіодоступу

TDMA/TDD,

SCDMA

(CS-OFDMA)

Можливе застосування інших методів радіодоступу.

7.

Максимальна потужність передавача

Див. примітку.

 

.

Відповідно до стандарту ETSI EN 301 753:

- FDMA - не більше +33 дБм (ETSI EN 301 373);

- TDMA - не більше +35 дБм (ETSI EN 300 636);

- DS-CDMA - не більше +43 дБм (ETSI EN 301 055);

- FH-CDMA - не більше +43 дБм (ETSI EN 301 179).

Відповідно до Регламенту радіозв'язку, Стаття 21:

- ЕІВП у смузі частот від 1 ГГц до 10 ГГц має бути не більше +55 дБВт (з урахуванням п. 4 статті 21 РР ITU),

- потужність на виході передавача: не більше +13 дБВт

(остаточне значення визначається з урахуванням рішень НКРЗІ щодо можливості застосування РЕЗ в Україні та дозволів на експлуатацію РЕЗ)

8.

Вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення ЕМС

-

-