Пошук

Розширений пошук
null
Головна » Телекомунікації і користування радіочастотним ресурсом » Стандартизація, оцінка відповідності (сертифікація) та метрологія » Нормативно-правове забезпечення » Нормативно-правове забезпечення з питань оцінки відповідності (сертифікації)


версія для друку
2 квiтня 2018 

Затверджено

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

28 березня 2018 року № 197

 

Перелік
національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності
радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355

 

До цього Переліку внесено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС.

Цей Перелік сформовано на основі переліку гармонізованих європейських стандартів, опублікованого в Офіційному віснику ЄС 2018/C 092/05 від 09 березня 2018 року.

 

Позначення національного стандарту

Назва національного стандарту

Позначення гармонізованого європейського стандарту

Дата першого опубліку-вання гармонізо-ваного європейсь-кого стандарту в Офіційному віснику ЄС

Позначення заміненого гармонізо-ваного оєвропейсь-кого стандарту

 

 

Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого гармонізованого європейського стандарту

Поло-ження Техніч-ного регла-менту

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017

(ETSI EN 300 220-2:2017, IDT)

Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 25 МГц до 1000 МГц. Частина 2. Загальні технічні вимоги

ETSI EN 300 220-2:2017

10.03.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019.

Обмеження: тільки для смуг частот 40,66-40,7 МГц, 433,04-434,79 МГц та 868-868,6 МГц (діапазони 35, 44a, 44b, 45a, 45b, 45c, 48 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС)

2

ДСТУ ETSI EN 300 328:2017

(ETSI EN 300 328:2016, IDT)

 

Системи з радіодоступом діапазону частот
2,4 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування — На заміну ДСТУ ETSI EN 300 328:2008

ETSI EN 300 328:2016

13.01.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

3

ДСТУ ETSI EN 301 406:2017

(ETSI EN 301 406:2016, IDT)

Радіообладнання цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT). Загальні технічні вимоги

ETSI EN 301 406:2016

11.11.2016

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

4

ДСТУ ETSI EN 301 428:2017

(ETSI EN 301 428:2017, IDT)

 

Супутникові земні станції та системи. Станції супутникового зв’язку малі, які працюють у смугах частот 11/12/14 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 428:2017

08.06.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

5

ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014

(ETSI EN 300 440-2:2010, IDT)

 

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 300 440-2:2010

08.6.2017

 

 

пункт 7

6

ДСТУ ETSI EN 301 444:2017

(ETSI EN 301 444:2016, IDT)

 

Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі сухопутні голосового зв’язку та/чи передавання даних, які працюють  у смугах частот 1,5 ГГц та 1,6 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 444:2016

13.01.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

Обмеження: тільки піддіапазон 1 таблиці 1А стандарту

7

ДСТУ ETSI EN 301 502:2017

(ETSI EN 301 502:2017, IDT)

 

Обладнання систем цифрового стільникового радіозв’язку стандарту GSM базове. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 502:2017

12.04.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019.

Обмеження: для базових станцій, які працюють у смугах радіочастот 888-890 МГц і 933-935 МГц робочі смуги радіочастот в діапазоні 900 МГц обмежені
888-890 МГц і 933-935 МГц (додаткові вимоги до вхідних фільтрів)

8

ДСТУ ETSI EN 301 893:2017

(ETSI EN 301 893:2017, IDT)

 

Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 893:2017

08.06.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

9

ДСТУ ETSI EN 301 908-2:2017

(ETSI EN 301 908-2:2017, IDT)

Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 2. Обладнання абонентське з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 908-2:2017

12.04.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

10

ДСТУ ETSI EN 301 908-11:2017

(ETSI EN 301 908-11:2017, IDT)

 

Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 11. Повторювачі з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 908-11:2017

10.02.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019.

Обмеження: стандарт надає презумпцію відповідності тільки для діапазонів І, ІІІ, VII UTRA FDD

11

ДСТУ ETSI EN 301 908-14:2017

(ETSI EN 301 908-14:2017, IDT)

Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 14. Обладнання базове радіотехнології E-UTRA. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 908-14:2017

12.05.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019.

Обмеження: стандарт надає презумпцію відповідності тільки для смуг 3, 7 E-UTRA

12

ДСТУ ETSI EN 302 077-2:2015

(ETSI EN 302 077-2:2005, IDT)

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне служби наземного цифрового звукового мовлення T-DAB. Частина 2. Технічні вимоги

ETSI EN 302 077-2:2005

12.04.2017

 

 

пункт 7

13

ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2017

(ETSI EN 302 217-2-2:2014, IDT)

 

Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот

ETSI EN 302 217-2-2:2014

08.06.2017

 

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

14

ДСТУ ETSI EN 302 245-2:2015

(ETSI EN 302 245-2:2005, IDT)

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне радіомовленнєвої служби всесвітнього цифрового радіо (DRM). Частина 2. Технічні вимоги

ETSI EN 302 245-2:2005

12.04.2017

 

 

пункт 7

15

ДСТУ ETSI EN 303 978:2016

(ETSI EN 303 978:2016, IDT)

 

Супутникові земні станції та системи. Станції земні на рухомих платформах, що передають на геостаціонарні супутники в діапазоні частот від 27,5 ГГц до 30,0 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 303 978:2016

11.11.2016

 

 

пункт 7

1

 

Примітка:

Додаткові вимоги до введення в експлуатацію та/або використання радіообладнання з причин, пов'язаних з ефективним використанням радіочастотного ресурсу України, з метою уникнення шкідливих завад, електромагнітних перешкод або ризиків для здоров’я населення, визначаються Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Українивід 09 червня 2006 року № 815.

 

 

Директор Департаменту розвитку електронних
комунікацій Адміністрації Держспецзв’язку                                                   М.М. ТкаченкоКонтакт-центр для ЗМІ:
(044) 281-92-83,
e-mail: press@dsszzi.gov.ua

Держава турбується про тебе

Благодійна фінансова підтримка прикордонникам та членам їх родин

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.


  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)         
© Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України