Пошук

Розширений пошук
null
Головна » Телекомунікації і користування радіочастотним ресурсом » Стандартизація, оцінка відповідності (сертифікація) та метрологія » Нормативно-правове забезпечення » Нормативно-правове забезпечення з питань оцінки відповідності (сертифікації)


версія для друку
2 квiтня 2018 

Затверджено

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

28 березня 2018 року № 197

 

Перелік
національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності
радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355

 

До цього Переліку внесено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС.

Цей Перелік сформовано на основі переліку гармонізованих європейських стандартів, опублікованого в Офіційному віснику ЄС 2018/C 092/05 від 09 березня 2018 року.

 

Позначення національного стандарту

Назва національного стандарту

Позначення гармонізованого європейського стандарту

Дата першого опубліку-вання гармонізо-ваного європейсь-кого стандарту в Офіційному віснику ЄС

Позначення заміненого гармонізо-ваного оєвропейсь-кого стандарту

 

 

Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого гармонізованого європейського стандарту

Поло-ження Техніч-ного регла-менту

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017

(ETSI EN 300 220-2:2017, IDT)

Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 25 МГц до 1000 МГц. Частина 2. Загальні технічні вимоги

ETSI EN 300 220-2:2017

10.03.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019.

Обмеження: тільки для смуг частот 40,66-40,7 МГц, 433,04-434,79 МГц та 868-868,6 МГц (діапазони 35, 44a, 44b, 45a, 45b, 45c, 48 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС)

2

ДСТУ ETSI EN 300 328:2017

(ETSI EN 300 328:2016, IDT)

 

Системи з радіодоступом діапазону частот
2,4 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування — На заміну ДСТУ ETSI EN 300 328:2008

ETSI EN 300 328:2016

13.01.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

3

ДСТУ ETSI EN 301 406:2017

(ETSI EN 301 406:2016, IDT)

Радіообладнання цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT). Загальні технічні вимоги

ETSI EN 301 406:2016

11.11.2016

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

4

ДСТУ ETSI EN 301 428:2017

(ETSI EN 301 428:2017, IDT)

 

Супутникові земні станції та системи. Станції супутникового зв’язку малі, які працюють у смугах частот 11/12/14 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 428:2017

08.06.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

5

ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014

(ETSI EN 300 440-2:2010, IDT)

 

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 300 440-2:2010

08.6.2017

 

 

пункт 7

6

ДСТУ ETSI EN 301 444:2017

(ETSI EN 301 444:2016, IDT)

 

Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі сухопутні голосового зв’язку та/чи передавання даних, які працюють  у смугах частот 1,5 ГГц та 1,6 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 444:2016

13.01.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

Обмеження: тільки піддіапазон 1 таблиці 1А стандарту

7

ДСТУ ETSI EN 301 502:2017

(ETSI EN 301 502:2017, IDT)

 

Обладнання систем цифрового стільникового радіозв’язку стандарту GSM базове. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 502:2017

12.04.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019.

Обмеження: для базових станцій, які працюють у смугах радіочастот 888-890 МГц і 933-935 МГц робочі смуги радіочастот в діапазоні 900 МГц обмежені
888-890 МГц і 933-935 МГц (додаткові вимоги до вхідних фільтрів)

8

ДСТУ ETSI EN 301 893:2017

(ETSI EN 301 893:2017, IDT)

 

Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 893:2017

08.06.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

9

ДСТУ ETSI EN 301 908-2:2017

(ETSI EN 301 908-2:2017, IDT)

Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 2. Обладнання абонентське з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 908-2:2017

12.04.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

10

ДСТУ ETSI EN 301 908-11:2017

(ETSI EN 301 908-11:2017, IDT)

 

Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 11. Повторювачі з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 908-11:2017

10.02.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019.

Обмеження: стандарт надає презумпцію відповідності тільки для діапазонів І, ІІІ, VII UTRA FDD

11

ДСТУ ETSI EN 301 908-14:2017

(ETSI EN 301 908-14:2017, IDT)

Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 14. Обладнання базове радіотехнології E-UTRA. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 301 908-14:2017

12.05.2017

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019.

Обмеження: стандарт надає презумпцію відповідності тільки для смуг 3, 7 E-UTRA

12

ДСТУ ETSI EN 302 077-2:2015

(ETSI EN 302 077-2:2005, IDT)

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне служби наземного цифрового звукового мовлення T-DAB. Частина 2. Технічні вимоги

ETSI EN 302 077-2:2005

12.04.2017

 

 

пункт 7

13

ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2017

(ETSI EN 302 217-2-2:2014, IDT)

 

Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот

ETSI EN 302 217-2-2:2014

08.06.2017

 

 

 

пункт 7

Чинний від 01.01.2019

14

ДСТУ ETSI EN 302 245-2:2015

(ETSI EN 302 245-2:2005, IDT)

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне радіомовленнєвої служби всесвітнього цифрового радіо (DRM). Частина 2. Технічні вимоги

ETSI EN 302 245-2:2005

12.04.2017

 

 

пункт 7

15

ДСТУ ETSI EN 303 978:2016

(ETSI EN 303 978:2016, IDT)

 

Супутникові земні станції та системи. Станції земні на рухомих платформах, що передають на геостаціонарні супутники в діапазоні частот від 27,5 ГГц до 30,0 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування

ETSI EN 303 978:2016

11.11.2016

 

 

пункт 7

1

 

Примітка:

Додаткові вимоги до введення в експлуатацію та/або використання радіообладнання з причин, пов'язаних з ефективним використанням радіочастотного ресурсу України, з метою уникнення шкідливих завад, електромагнітних перешкод або ризиків для здоров’я населення, визначаються Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Українивід 09 червня 2006 року № 815.

 

 

Директор Департаменту розвитку електронних
комунікацій Адміністрації Держспецзв’язку                                                   М.М. ТкаченкоКонтакт-центр для ЗМІ:
(044) 281-92-83,
e-mail: press@dsszzi.gov.ua

Повідом про корупцію


Держава турбується про тебе

Благодійна фінансова підтримка прикордонникам та членам їх родин

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.


  Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)         
© Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України